جدیدترین اخبار جشنواره کن 2022

The 75th annual Cannes Film Festival was a 2022 film festival that took place from 17 to 28 May 2022

جشنواره کن 2022 با جنجال بسیار زیادی همراه بوده است،
از حضور بازیگران ایرانی تا حاشیه های جوایز کن