کباب قفقازی

کباب قفقازی یکی از غذاهای محبوب و اصیل ایرانی است که در سراسر جهان طرفداران بسیاری پیدا کرده است.