فیلم یک وجب از آسمان

این فیلم که مضمونی کمدی و تخیلی دارد پیام های دینی و مذهبی خود را به حرفه ایی ترین شکل به بیننده منتقل می کند. داستان این فیلم به خوبی روایت می شود و ویژگی های دو خانواده فقیر و ثروتمند را به تصویر می کشد.