استویا

استویا یک گیاه بومی آمریکای جنوبی است که امروزه در سراسر جهان آن را پرورش می دهند و از برگ های آن به عنوان شیرین کننده استفاده می کنند