حزب دموکرات

حزب دموکرات از حزب های سیاسی است و نقطه مقابل حزب جمهوری‎خواه میباشد.