کد مطلب:  39321 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 2 دقیقه
آیین نامه انضباطی دانشجویی مخصوص امتحانات

آیین نامه انضباطی دانشجویی مخصوص امتحانات

تخلفنقض مقررات جلسه امتحان و هرآنچه که موجب افزایش دانسته های دانشجو نشود که اعم مصادیق عبارتند از: همراه...
زمان مطالعه: 2 دقیقه
آیین نامه انضباطی دانشجویی مخصوص امتحانات
آیین نامه انضباطی دانشجویی مخصوص امتحانات

تخلف نقض مقررات جلسه امتحان و هرآنچه که موجب افزایش دانسته های دانشجو نشود که اعم مصادیق عبارتند از: همراه داشتن کتاب، جزوه، برگه یادداشت،موبایل، ام پی تری پلیر، ماشین حساب و... (مگر با مجوز استاد مربوطه). نوشتن اسم غیر واقعی روی برگه امتحانی. ترک جلسه امتحان پس از رویت سؤالات و قبل از امضای لیست حضور و غیاب. فراهم نمودن شرایط برای استفاده سایر دانشجویان از پاسخنامه خود یا کمک به دیگران برای پاسخگویی به سؤالات. در صورت تکرار تخلف، تنبیه به یکی از تنبیهات بندهای 10 تا 12 قابل تشدید است. متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 5 محکوم می­شود. تقلب استفاده از هر آنچه که دانسته های دانشجو را در جلسه امتحان افزایش داده یا موجب تغییر نمره درس مربوطه شود و مصادیق آن عبارتند از: استفاده غیر مجاز از کتاب، جزوه، یادداشت، ماشین حساب، تلفن همراه، ام پی تری پلیر و... متخلف به تنبیه مندرج در بند 7 ماده 5 و یکی از تنبیهات بندهای 1 تا 5 محکوم می­شود درصورت تکرار، تنبیه به بند 7 و یکی از بندهای 11 تا 14 قابل تشدید است. خارج نمودن پاسخنامه از جلسه امتحان، امحاء ورقه و پاره کردن آن متخلف به تنبیه مندرج در بند 7 و یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 12-10 ماده 5 آیین­نامه انضباطی دانشجویی محکوم می­شود. فرستادن دیگری به جای خود به جلسه امتحان متخلف به تنبیه مندرج در بند 7 ماده 5 و یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 11 تا 14 محکوم می­شود. شرکت به جای دیگری در امتحان متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 11 تا 14 محکوم می­شود. تنبیهات کمیته های انضباطی می توانند پس از رسیدگی به تخلفات گزارش شده در صورت احراز انجام تخلف/تقلب تنبیهاتی را از میان تنبیهات زیر اعمال کنند. 1. احضار و اخطار شفاهی 2. تذکر کتبی بدون درج در پرونده دانشجو 3. توبیخ کتبی بدون درج در پرونده دانشجو 4. تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو 5. توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو 6. حذف درس مربوط به تخلف 7. دادن نمره 25% در درس یا امتحان مربوط به تقلب 8. محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه از قبیل وام، خوابگاه و غیره از یک ماه تا طول مدت باقیمانده از تحصیل 9. دریافت خسارت از دانشجو در مواردی که تخلف منجر به ایجاد ضرر و زیان شده باشد. 10. ممنوعیت انتخاب بیش از 14 واحد در ترم آینده (با در نظر گرفتن مفاد آیین­نامه آموزشی برای مقاطع مختلف) 11. منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال بدون احتساب سنوات 12. منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال با احتساب سنوات 13. منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال بدون احتساب سنوات 14. منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال با احتساب سنوات 15. تغییر محل تحصیل دانشجو در واحدهای منطقه

: برای دریافت مشاوره درباره آیین نامه انضباطی دانشجویی مخصوص امتحانات فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «آیین نامه انضباطی دانشجویی مخصوص امتحانات» در کادر زیر بنویسید :
5 + 7 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید