مهاجرت به آمریکا و کانادا
کد مطلب:  10505 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 17 دقیقه
معرفی ورزش والیبال نشسته و قوانین مربوط به آن

معرفی ورزش والیبال نشسته و قوانین مربوط به آن

والیبال ورزشی است که توسط دو تیم در یک زمین بازی که به وسیله یک تور به دو نیمه تقسیم شده، انجام می گیرد.روش...
زمان مطالعه: 17 دقیقه

sitting-volleyball(2)
sitting-volleyball(2)

والیبال ورزشی است که توسط دو تیم در یک زمین بازی که به وسیله یک تور به دو نیمه تقسیم شده، انجام می گیرد.روش های مختلف انجام این بازی با توجه به شرایط خاص افراد وجود دارد تا امکان دسترسی و بهره مندی این رشته ورزشی را برای تمام افراد امکان پذیر سازد. هدف این بازی این است که توپ را از بالای تور عبور داده و در زمین تیم حریف وارد نماید و از انجام این اقدام توسط تیم حریف جلوگیری کند.
هر تیم می تواند برای برگشت دادن توپ، به آن سه ضربه بزند (علاوه بر تماس با توپ در هنگام دفاع ) . توپ به وسیله ی یک سرویس در جریان بازی قرار می گیرد، بدین صورت که توپ توسط زننده سرویس از بالای تور به زمین حریف زده می شود. رالی (رد و بدل شدن) توپ تا زمانی ادامه می یابد که توپ به زمین بازی برخورد نماید، به خارج از زمین بازی برود، یا اینکه یک تیم توان برگشت دادن صحیح توپ را نداشته باشد.
در رشته والیبال، تیمی که برنده یک رالی( رفت و برگشت توپ) می شود، یک امتیاز به دست می آورد ( سیستم امتیاز رالی ) زمانی که تیم دریافت کننده توپ، برنده یک رالی می شود، این تیم نیز یک امتیاز می گیرد و حق زدن سرویس را به دست می آورد و بازیکنان این تیم، موقعیت (جای گیری)خود را در جهت عقربه های ساعت به صورت چرخشی تغ ییر می دهند.
فلسفه WOVD در خصوص این قوانین و قوانین داوری ، موافقت و تبعیت از قوانین فدراسیون بین المللی والیبال ( FIVB ) می باشد .
والیبال یکی از موفق ترین و معروف ترین رشته های ورزشی رقابتی و تفریحی در جهان می باشد. این ورزش، سریع و مهیج بوده و عملکرد آن انفجاری است. با این وجود، والیبال دارای چندین عنصر حیاتی می باشد که مجموع فعل و انفعالات آن ها، نشاندهنده جایگاه منحصر به فرد این ورزش در میان بازی های رالی می باشد.
اما والیبال در میان بازی های دارای تور، ورزشی منحصر به فرد است چرا که این رشته روی حرکت مستمر توپ در هوا « توپ در حال پرواز » تا یکد دارد و به هر تیم اجازه می دهد که تا حد مشخصی توپ را بین بازیکنان خود پاس کاری نماید، قبل از اینکه آن را به زمین تیم حریف برگرداند.
معرفی یک باز یکن متخصص دفاع بنام لیبرو(یا باز یکن آزاد)، بازی والیبال را از نظر مدت زمان رالی و بازی چند مرحله ای، به سمت جلو سوق داده است. اصلاحات در قانون سرویس، عمل سرویس را از یک روش ساده برای به جریان انداختن توپ، به یک سلاح تهاجمی تغ ییر داده است . ایده چرخش با این هدف پیاده شده که بازیکنان امکان چرخش در تمامی نقاط زمین را داشته باشند. قوانین مربوط به موقعیت های بازیکنان در زمین، به تیم ها اجازه می دهد تا دارای قدرت انعطاف پذیری باشند و بتوانند تاکت یک های جالبی را در بازی پیاده کنند.
ورزشکاران از این چارچوب برای مقابله با تکن یک ها، تاکت یک ها و توان(حریف) استفاده می نمایند. این چارچوب به بازیکنان اجازه می دهد که تماشاگران و بینندگان را به وجد آورند. و خلاصه اینکه سیمای والیبال روز به روز بهتر و بهتر می شود. همزمان با تکامل این بازی، تردیدی وجود ندارد که این رشته تغ ییر
خواهد یافت، حتی بهتر، قوی تر و سریع تر نیز خواهد شد.

sitting-volleyball(5)
sitting-volleyball(5)

تعاریف :

مناطق( Areas ) :
مناطق، قسمت هایی از کف زمین مسابقه در خارج از منطقه آزاد می باشند که براساس قوانین داوری وظایف دارای وظایف خاص می باشند. این مناطق شامل منطقه گرم کردن و منطقهء جریمه می باشند:

منطقه جریمه ( پنالتی ) :
در هر نیمه از منطقه کنترل مسابقه، یک منطقه جریمه وجود دارد که در قسمت عقب امتداد یافته خط انتهایی زمین، در خارج از منطقه آزاد واقع شده است. هر منطقه جریمه باید حداقل 5/ 1 متر پشت لبه عقبی نیمکت تیم در نظر گرفته شود.

امتیاز رالی:
این یک سیستم امتیاز دهی است که هر زمانی که یک تیم یک رالی را می برد، یک امتیاز به دست می آورد.

منطقه تعویض:
منطقه تعویض، بخشی از منطقه آزاد زمین است که تعویض ها از آنجام انجام می گیرد.

 تایم اوت فنی:
تایم اوت فنی یک نوع تایم اوت اجباری ویژه علاوه بر تایم اوت های معمولی می باشد که تا امکان ترویج (توسعه ) والیبال را از طریق تحلیل و بررسی بازی و ایجاد فرصت های تجاری بیشتر را فراهم سازد. تایم اوت های فنی برای مسابقات جهانی و رسمی WOVD اجباری می باشد .

 جمع کنندگان توپ :
این افراد، پرسنلی هستند که وظیفه آن ها حفظ جریان بازی از طریق دادن توپ به زننده سرویس در فواصل بین رالی ها می باشد.

  اخطار :
بک نوع توبیخ (اخطار) شفاهی ملایم که توسط داور اول به کاپیتان تیم در رابطه با جایگزینی همراه با تاخیر باز یکن لیبرو داده می شود.

منطقه کنترل مسابقه : 
منطقه کنترل مسابقه یک کریدوری دور تا دور زمین بازی و منطقه آزاد می باشد که شامل تمامی فضاها تا قسمت مو انع بیرونی یا حصارهای تعیین کننده محدوده زمین می باشد.

فضای عبور:
فضای عبور به صورت ذیل تعریف می شود :
1- نوار افقی در قسمت فوقانی تور
2- آنتن تور و قسمت های امتداد یافته آن
3 – سقف
توپ باید از طریق فضای عبور به طرف زمین تیم حریف عبور نماید.

عمل دریبل / گرم کردن :
دریبل به معنای به زمین زدن توپ (معمولاً برای آمادگی جهت زدن سرویس) می باشد. سایر اقداماتو اعمال ویژه آمادگی می تواند شامل حرکت دادن توپ در دست ها (دست به دست کردن توپ) باشد.

فضای خارجی :
فضای خارجی در سطح عمودی تور در خارج از فضاهای عبور توپ و فضای پایین تور می باشد.

خطا:
1 – انجام عملی در بازی که مغایر با قوانین باشد..
2 – سرپیچی از قوانین به غیر مواردی که مربوط به حرکات بازی می باشد.

 فضایی پا یینی:
فضای پا یینی، همان فضایی است که قسمت بالایی این فضا، لبه پایین تور و سیم ( طناب ) متصل کننده تور به تیرک های تور می باشد و تیرک های تور قسمت های کناری این فضا را تشیکل می دهند و قمست پایینی این فضا همان سطح زمین بازی است . (فضای پایینی همان فضای زیر تور می باشد.)

شی بیرونی :
یک شی یا شخصی که در خارج از زمین بازی یا نزدیک به محدوده فضای آزاد بازی هستند که مانعی برای پرواز (حرکت) توپ در حال حرکت به وجود می آورند. به طور مثال، لامپ های بالای سر، تجهیزات تلویزیونی، میز امتیازات، تیرک های تور.
اشیاء خارجی شامل آنتن تور نمی شود، زیراکه قسمتی از تور به حساب می آیند.

sitting-volleyball
sitting-volleyball

منطقه ( زمین ) بازی

این منطقه شامل زمین بازی و منطقه آزاد بوده و بایستی به شکل مستطیل، متقارن و یکسان باشد.

1- ابعاد

زمین بازی به شکل مستطیل بوده که طول آن 10 متر و عرض آن 6 متر می باشد. این زمین به وسیله منطقه آزادی که پهنای آن حداقل 3 متر در هر طرف می باشد، احاطه شده است.
فضای آزاد بازی عبارت از فضای بالای منطقه بازی بوده و فاقد هرگونه مانع می باشد. بلندی و ارتفاع فضای آزاد بازی از سطح زمین بازی، حداقل 7 متر می باشد .

2 – سطح زمین

سطح زمین بازی صاف، افقی و مسطح بوده و طوری طراحی شده باشد که هیچگونه خطری برای بازیکنان نداشته باشد. بازی بر
روی سطوح (زمین های) ناصاف و لغزنده ممنوع می باشد. در میادین سرپوشیده، بایستی رنگ سطح زمین بازی، روشن باشد.
سطح زمین روباز (سالن های روباز) می تواند به ازای هر متر، 5 میلی متر سراشیبی داشته و کشیدن خطوط زمین بازی از لوازم و مواد سفت و سخت ممنوع می باشد.

تور و تیرک ها

 ارتفاع و بلندی تور
 تور به صورت عمودی و در بالای خط مرکزی زمین قرار گرفته و بلندی آن برای مردان 1 متر و 15 سانتی متر و برای بانوان 1 متر و 5 سانتی متر می باشد.
ارتفاع وتر را از مرکز زمین بازی اندازه گرفته و بایستی بلندی آن در بالای خطوط کناری دقیقا یکسان بوده و نباید از ارتفاع رسمی و بیش از 2 سانتی متر تجاوز کند.
تیرک ها
تیرک ها جهت نگهداشتن تور به کار برده شده و در فاصله 5-ه متری الی 1 متری و در قسمت خارجی خطوط کناری نصب می شوند . بلندی تیرک ها 1 متر و 25 سانتی متر بوده و ترجیحا قابل تنظیم می باشند.
توپ ها
بایستی توپ به شکل کروی بوده و از چرم نرم و یا مصنوعی ساخته شده و یکسه داخلی آن از لاستیک و یا موادی نظیر آن تهیه شده باشد . رنگ توپ روشن و یک رنگ بوده و یا اینکه از چندین رنگ تشکیل می گردد

sitting-volleyball(1)
sitting-volleyball(1)

ترکیب تیم :

هر یک از تیم ها می توانند حداکثر 12 باز یکن شامل حداکثر 2 بازیکن با کلاس بندی “حداقل معلولیت” ، یک مربی، یک کمک مربی، یک آموزش دهنده و یک پزشک می باشند.
بایستی مربی و سایر اعضای تیم بر روی نیمکت بنشینند ولی توجه داشته باشید که می توانند به طور موقتی از روی نیمکت بلند شوند . نیمکت های تیم ها در کنار میز ثبت امتیازات و بیرون از منطقه آزاد قرار دارند.

لوازم و تجهیزات :

لوازم هر یک از بازیکنان به شرح زیر می باشد:
پیراهن, شورت و/یا شلوار بلند, جوراب همشکل و کفش ورزشی. بازیکنان می توانند بدون کفش بازی کنند . همچنین بازیکنان می توانند از شورت یا جوراب شلواری تنگ و چسبان( مانند آنچه در دوچرخه سواری پوشیده می شود) در زیر شورت یا شلوار خود استفاده نمایند.
بازیکنان می توانند از شلوار بلند یا شورت و جوراب شلواری و شورت تنگ و چسبان (مانند آنچه در دوچرخه سواری پوشیده می شود ) استفاده نمایند، البته مادامی که تمامی اعضاء آن تیم از یک نوع و ترکیب هماهنگ و یکسان برخوردار باشند .
کفش ها باید نرم و سبک بوده و کف (تخته زیرین) آن ها از لاستیک و یا کامپوزیت و بدون پاشنه باشند.

اشیای ممنوعه :

پوشیدن وسایلی که باعث جراحت شده و یا اینکه قدرت بدنی ورزشکار را افزایش دهد، ممنوع می باشد.
ورزشکاران می توانند از باند (نوار) استفاده کنند ولی آن ها نمی توانند از باند های خطرناک استفاده نمایند.

sitting-volleyball(4)
sitting-volleyball(4)

مربی :
مربی در بیرون از زمین بازی حضور داشته و کنترل تیم خود را در طول بازی بر عهده می گیرد. او بازیکنان تیم خود را در برگ ارنج قید کرده، افراد تعویضی را تعیین کرده و تایم اوت هائی را جهت راهنمائی بازیکنان تیم خود در خواست می نماید. وی بایستی مسائل فوق را با داور دوم درمیان بگذارد .

کمک مربی :
کمک مربی بر روی نیمکت تیم خود نشسته و نمی تواند در مسابقه دخالت نماید.
چنانچه مربی مجبور است به هر دلیلی مانند جریمه تیم خود را ترک کند،کمک مربی می تواند بنا به درخواست کاپیتان بازی و با اجازه داور اول، مسئولیت های مربی را در زمان غیبت او بر عهده بگیرد.
هر یک از تیم ها می توانند با توجه به شرایط ذیل، امتیاز کسب نمایند:
- اینکه بتواند، توپ را با موفقیت در زمین بازی حریف، بخواباند.
- زمانی که تیم حریف، مرتکب خطا شده باشد .
- زمانی که تیم حریف جریمه می شود.

خطا
زمانی که بازیکنان تیمی با حرکات ناشایست و نامربوط ورزشی و یا با نقض قوانین مرتکب خطا شده باشند داوران خطاها را تشخیص داده و نوع جرایم را براساس قوانین ذیل تعیین می کنند:
اگر دو یا چند خطا پشت سرهم صورت بگیرد، فقط اولین خطا محسوب می گردد.
اگر حریف ها به طور آنی مرتکب دو یا چندین خطا شوند، خطای دوبل محسوب شده و سرویس را به تیمی که قبل از این خطاها زده بود، واگذار می کنند.
برد یک ست
اگر تیمی در یک ستی( به غیر از ست پنجم ) زودتر از حریف خود 25 امتیاز کسب کرده و حداقل 2 امتیاز با تیم مقابل تفاوت داشته باشد به عنوان برنده ی ست محسوب می شود .
اگر امتیاز هر دو تیم 24 ( 24- 24) بوده و با یکدیگر مساوی باشند، بازی را ادامه می دهند تا اینکه نتایج هر دو تیم حداقل 2 امتیاز با یکدیگر تفاوت داشته باشد ( 26- 24 یا 25- 27 )

برنده مسابقه :
اگر تیمی سه ست برده باشد به عنوان برنده محسوب می گردد
اگر هر یک از تیم ها 2 ست برده باشند و نتیجه 2- 2 مساوی باشد ست نتیجه و نهایی (ست پنجم) را آغاز می کنند و اگر تیمی با اختلاف 2امتیاز زودتر از حریف خود، 15 امتیاز کسب کند به عنوان برنده محسوب می گردد.
تیم قاصر ( قصور کننده ) و ناقص
اگر از تیمی بخواهند که در وقت معینی جهت اجرای بازی در زمین حضور داشته باشد ولی تیم مذکور در همان وقت تعیین شده در زمین حضور نداشته و یا اینکه به عللی قصور کرده باشد، جریمه شده و و مسابقه را با نتیجه 0- 3 و هر ست را با امتیاز 0- 25 می بازد .
اگر تیمی بدون دلیل منطقی و معقولانه ای در وقت تعیین شده در زمین حضور نداشته باشد،به عنوان تیم قاصر ( قصور کننده) محسوب شده و مسابقه را با نتایج قید شده در قانون 1 – 4 – 6 می بازد .
اگر در هر لحظه ای از مسابقه و یا ست تعداد بازیکنان تیمی کم ( ناقص) باشد تیم مذکور ست و یا مسابقه را باخته و امتیازات ست ها و مسابقه مربوطه را به تیم مقابل ( حریف ) داده و تیم ناقص امتیازات و ست های بدست آورده خود را (زمانی که تعداد بازیکنان کامل بود) حفظ می کند .
اگر در هر لحظه ای از مسابقه و یا ست تعداد بازیکنان تیمی کم (ناقص) باشد(قانون 1- 3- 7 ). تیم مذکور ست و یا مسابقه مربوطه را به تیم مقابل (حریف ) داده و تیم ناقص امتیازات و ست های بدست آورده خود را (زمانی که تعداد بازیکنان کامل بود) حفظ می کند .

sitting-volleyball(3)
sitting-volleyball(3)

ساختار بازی
تعیین زمین بازی و تیمی که اولین سرویس را در ست اول می زند (شیر یا خط) قبل از شروع مسابقه، داور اول جهت تعیین زمین و زننده اولین سرویس در ست اول،شیر یا خط می اندازد.
در ست پنجم (ست نهائی) نیز، مجددا جهت تعیین زمین و زننده اولین سرویس،شیر یا خط می اندازد.
ارائه برگ ارنج و ترتیب چرخش بازیکنان در بازی
بایستی هر یک از تیم ها شش بازیکن در زمین بازی داشته باشند. حداکثر یکی از این شش بازیکن به عنوان حداقل معلولیت کلاس بندی شده است. اگر بازیکن Libero نیز در زمین حضور داشته باشد،باز هم،بایستی 6 باز یکن از این قانون تبعیت کنند.
تیم هایی که برگ ارنج خود را ارائه می دهند، بیانگر ترتیب چرخش بازیکنان خود در زمین بازی بوده و بایستی ترتیب چرخش بازیکنان را در طول ست رعایت نمایند.
آن دسته از ورزشکارانی که اسامی آنها در برگ ارنج قید نشده است، بعنوان بازیکنان تعویضی آن لیست تلقی می شوند ( به غیراز باز یکن Libero ) محل استقرار بازیکنان بشرح زیر شماره گذاری (تعیین) می گردد:
سه بازیکنی که در طول تور هستند، به عنوان بازیکنان ردیف جلو تلقی شده و شماره های (محل های ) ذیل را تصاحب (اشغال) می نمایند:
شماره 4: ردیف جلو، سمت چپ
شماره 3 : ردیف جلو، وسط
شماره 2: ردیف جلو، سمت راست
سه باز یکن دیگر به عنوان بازیکنان ردیف عقب تلقی شده و شماره های (محل های) ذیل را تصاحب (اشغال ) می کنند:
شماره 5: ردیف عقب،سمت چپ
شماره 6: ردیف عقب، وسط
شماره 1: ردیف عقب، سمت راست
محل های مربوط بین بازیکنان
هر یک از بازیکنان ردیف عقبی موظف هستند که نسبت به بازیکنان جلوئی مربوطه دورتر از تور قرار بگیرند.
بازیکنان ردیف جلو و عقب موظف هستند که بر طبق قانون 1- 4-7 در زمین قرار بگیرند.
محل استقرار بازیکنان را بر طبق موارد ذیل و بر اساس نحوه تماس کپل های آنها با زمین تعیین کرده و کنترل می نمایند:
بایستی هر یک از بازیکنان ردیف جلوئی حداقل بخشی از کپل های خود را نسبت به کپل های باز یکن ردیف عقبی مربوطه، نزدیک خط مرکزی نگهدارد.
بایستی هر یک از بازیکنان سمت راست (چپ) حداقل بخشی از کپل های خویش را نسبت به کپل های باز یکن میانی ردیف خود، نزدیک خط کناری راست (چپ) نگهدارد.
خطاهای باز یکن در کنار تور
باز یکنی که در طول حمله حریفان و یا قبل از حمله حریفان، با حریف و یا توپ در فضای حریفان تماس گرفته باشد
باز یکنی از زیر تور وارد فضای حریف شده و بر روی بازی حریف تاثیر گذاشته باشد ( قانون 1)
باز یکنی که وارد زمین حریفان خود شده و بر بازی حریف خود تاثیر گذاشته باشد. ( قانون 2)
باز یکنی که (در کنار دیگر عوامل) به وسیله عوامل ذیل بر بازی حریف تاثیر گذاشته باشد :
- به وسیله تماس با باند بالای تور یا 100 سانتیمتر بالای آنتن ها در حین بازی اش با توپ، یا
- هم زمان با بازی با توپ از تور کمک بگیرد، یا
- نسبت به حریف مزیت و فایده ای را به دست آورد، یا
- حرکاتی را انجام دهد که مانع تلاش قانونی حریف برای بازی با توپ شود.
خطاهایی که در حین سرویس رخ می دهند:
خطاهای سرویس
اگر زننده سرویس مرتکب یکی از خطاهای ذیل شود، سرویس را به تیم مقابل می دهند حتی اگر بازیکنان تیم مقابل در جاهای اصلی خود مستقر نشده باشند. زننده سرویس:
ترتیب زدن سرویس را نقص کرده باشد (قانون 2- 12 )
سرویس را به طور صحیح و مناسب نزده باشد (قانون 4- 12 )
کپل های خود را از زمین بلند کند (قانون 4- 2- 9)
خطاهائی که پس از زدن سرویس رخ می دهند:
پس از اینکه سرویس به طور صحیح زده شد، اگر توپ (سرویس) یکی از شرایط ذیل را داشته باشد خطا محسوب می گردد ( به غیر از اینکه باز یکن در محل اصلی خود مستقر نشده باشد) ( قانون 2- 7- 12 )
سرویس (توپ) با یکی از بازیکنان تیم زننده سرویس تماس پیدا کرده و یا اینکه کاملا از فضای عبور سطح عمودی تور عبور نکرده باشد(قوانین 4- 4- 8 ؛ 4- 5- 8 )، توپ به بیرون از زمین رفته باشد ( قانون 4- 8 )، توپ از مانع و یا خطاهای انفرادی یا گروهی عبور کرده باشد (قانون 5- 12 )

خطاها در حین بازی

چهار ضربه :
تیمی که قبل از برگرداندن توپ چهار ضربه بر آن وارد می کند ( قانون 1- 9 )

ضربه کمیک :
بازیکنی که جهت ضربه به توپ در زمین بازی، از هم تیمی های خود و یا اشیاء موجود در زمین، کمک می گیرد.

گرفتن توپ:
بازیکن بر توپ ضربه وارد نکرده و به جای آن توپ را گرفته و یا آنرا هل می دهد(پرت می کند) ( قانون9-2-2 )

تماس دوبل :
باز یکن در یک لحظه دو ضربه بر توپ وارد کرده و یا اینکه توپ در یک لحظه با دو عضو (بخش) از بدن وی تماس گرفته است ( قانون 3- 2- 9)
بلند کردن بدن از زمین (بلند شدن)
زمانی که باز یکن در حال بازی کردن با توپ بوده و یا اینکه سعی می کند با آن بازی کند، بخشی از بدن وی، یعنی بخشی از کپل ها تا شانه هایش از زمین بلند می شود ( قانون 4- 2- 9)

تماس با زمین :
در طول مدت مسابقه، در خلال حرکات بازی، بازیکنان باید از طریق قسمتی از بدن خود، بین باسن و شانه ها با زمین بازی تماس داشته باشند، اما به هنگام حرکات بازی با توپ قطع کوتاه این تماس با زمین بازی مجاز می باشد، مگر اینکه این حرکات شامل ضربه سرویس، دفاع یا یک ضربه حمله در زمانی که توپ کاملاً بالاتر از نوک تور است، باشد ( قطع تماس باسن با زمین بازی در هنگام زدن سرویس، انجام دفاع یا حمله درزمان قرار داشتن توپ بالاتر از نوک تور، مجاز نمی باشد.(
به هنگام بلند شدن، بالا آوردن بدن یا قدم زدن (در زمین بازی) مجاز نمی باشد.

دفاع کردن
دفاع عبارت از عملی است که بازیکنان کنار تور دست های شان را در بالای تور نگه می دارند تا اینکه بدون در نظرگرفتن ارتفاع تماس با توپ از آمدن توپ از زمین حریف جلوگیری نمایند. فقط بازیکنان قسمت جلوئی زمین می توانند دفاع کنند، اما در لحظ تماس با توپ، قسمتی از بدن باید بالاتر از بالای تور باشد.
تصمیم و اقدام بازیکن جهت دفاع اگر بازیکنی اقدام به دفاع نموده ولی باتوپ تماس نگرفته باشد، تصمیم جهت دفاع تلقی می گردد.
دفاع کامل زمان یکه توپ با مدافع (دفاع کننده ) تماس پیدا می کند، دفاع کامل می گردد.

دفاع گروهی
زمانیکه 2 یا سه بازیکن جلوئی نزدیک هم دفاع کرده و توپ با یکی از آن ها برخورد می کند، دفاع گروهی محسوب می گردد.
تماس دفاع
یک یا چند مدافع می توانند تماس های متوالی (سریع و مداوم ) با توپ داشته باشند به شرطی که این تماس ها در حین اجرای یک عمل صورت گرفته باشند.
دفاع در زمین (فضای) حریف
- بازیکن می تواند در حین دفاع دست ها و بازوهایش را در آن سوی تور و زمین حریف قرار دهد به شرطی که این عمل تاثیری در بازی تیم مقابل نداشته باشد. بنابراین زمانی که حریف حمله را انجام نداده است نمی توانید توپ را در آن سوی تور (زمین حریف ) لمس نمائید.
دفاع و ضربات تیم
- دفاع (تماس دفاع) به عنوان ضربه تیم محسوب نمی گردد (قانون 1 – 9) بنابراین، هر تیم می تواند سه ضربه دیگر پس از دفاع، جهت برگرداندن توپ بر آن وارد کند.
- اولین ضربه پس از دفاع، می تواند به وسیله هر یک از بازیکنان از جمله فردی که در حین دفاع با توپ تماس گرفته است، صورت بگیرد.
خطاهای دفاع
- مدافع توپ را در زمین حریف و همزمان با ضربه حمله حریف و یا قبل از آن، لمس کرده باشد ( قانون(14-3
- یکی از بازیکنان قسمت عقب زمین و یا باز یکن Libero دفاع کرده و یا در عمل دفاع شرکت کرده و در آن سهیم باشد (قوانین 1- 14 ؛ 5- 14 و 3- 1- 3 – 19 )
- زمانی که مدافع در حین دفاع و یا در حین تکمیل دفاع، کپل هایش را از زمین بلند کند ) قوانین 9-2-4 ؛ 14-1-3 ؛ 14-1-4 )
- توپ پس از دفاع، بیرون رفته باشد ( قانون 4- 8 )
- زمانی که مدافع توپ رادر زمین حریف و بیرون از آنتن دفاع کرده باشد.
- باز یکن Libero برای ایجاد یک سد (دفاع) ؛ فردی یا گروهی تلاش می کند چرخش بازیکنان در زمین ترتیب چرخش بازیکنان بوسیله برگ ارنج تیم صورت گرفته و در طول ست بو سیله ترتیب سرویس و محل استقرار بازیکنان کنترل می گردد.
زمانی که تیمی گیرنده سرویس بوده و با کسب امتیاز جدیدی می خواهد سرویس بزند،بازیکنان این تیم در سمت عقربه ساعت و به شکل زیرمی چرخند:
بازیکنی که در محل استقرار شماره 2 بوده به محل استقرار شماره 1 و جهت زدن سرویس می رود (می چرخد) بازیکنی که در محل استقرار شماره 1 بود به محل استقرار شماره 6 رفته و بقیه بازیکنان نیز به این صورت می چرخند.

جریمه ی چرخش نادرست :
اگر سرویس تیمی بر اساس ترتیب چرخش بازیکنان صورت نگرفته باشد( قانون 1- 6 – 7) خطای چرخشی محسوب شده و جرایم آن به شرح زیر می باشد:
تیم مذکور یک امتیاز و سرویس را به حریف واگذار خواهد کرد ( قانون 3- 1- 6) سپس ترتیب چرخش بازیکنان را مرتب می کنند.
علاوه بر این، مسئول ثبت امتیازات موظف است که زمان دقیق خطای مذکور را معین کرده و کلیه امتیازاتی را که تیم مذکور پس از خطای فوق به دست آورده است حذف می کنند ولی امتیازات تیم مقابل تغ ییر نیافته و به قوت خود باقی می ماند.
اگر تشخیص زمان دقیق خطای فوق غیر ممکن باشد، هیچگونه امتیازی ( امتیازاتی) را حذف نکرده و برای تیم مذکور فقط یک امتیاز و دادن سرویس به حریف تنها جریمه می باشد.
بازی با توپ
هر یک از تیم ها موظف هستند که در زمین و محوطه خود بازی کنند ( به غیر از قانون 2- 1- 10 ) ولی یادآور می شویم که بازیکنان می توانند توپ را از اطراف منطقه آزاد نیز جمع آوری کنند (برگردانند.)

مهاجرت به آمریکا و کانادا
: برای دریافت مشاوره درباره معرفی ورزش والیبال نشسته و قوانین مربوط به آن فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «معرفی ورزش والیبال نشسته و قوانین مربوط به آن» در کادر زیر بنویسید :
4 + 8 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید