زمان شرف الشمس در سال 97 | آسمونی
کد مطلب: 24447 درج نظر
زمان مطالعه: 8 دقیقه
زمان شرف الشمس در سال 97

زمان شرف الشمس در سال 97

شرف الشمسزمان حکاکی شرف الشمس 1397 از نوزده فروردین ساعت 17 و 19 دقیقه و 4 ثانیه تا بیست فروردین ساعت 17 و...
زمان مطالعه: 8 دقیقه

شرف الشمس

زمان حکاکی شرف الشمس 1397 از نوزده فروردین ساعت 17 و 19 دقیقه و 4 ثانیه تا بیست فروردین ساعت 17 و 15 دقیقه و 7 ثانیه میباشد

از آنجایی که برای دعای شرف الشمس هیچ زمان خاصی معلوم نیست و هر کس یک روز و یک ساعت متفاوتی را بدون هیچ استدلالی بیان میکند تصمیم گرفتیم یک بار برای همیشه به این سوال جواب علمی بدهیم و این بحث را ببندیم

همان طور که میدانید هر سال خورشیدی به 12 برج خورشیدی تقسیم میگردد که هر برج خورشیدی به میانگین 30 قوس خورشیدی تقسیم میگردد که در اصطلاح عامیانه به برج خورشیدی ماه گفته میشود و به قوس خورشیدی روز که این اصطلاح ها نادرست است چون کلمه ماه مبنای اندازه گیری سال قمری هست که معیار ان چرخش ماه به دور زمین است نه زمین به دور خورشید و دیگر این که کلمه روز و شب هم معیار اندازه گیری صحیح نمیباشد زیرا مبنای سال ها و زمان های نجومی کل کره زمین میباشد و نه فقط کشور ایران زیرا همین طوری که میدانید وقتی در کشور ایران روز است در ان طرف کره زمین شب هست و معیار ما شب و روز نیست بلکه قوس خورشیدی و چرخش کل کره زمین هست

همان طور که میدانید هر قوس خورشیدی 24 ساعت قرارداد شده ولی 24 ساعت کامل نیست و در واقع 23 ساعت و 56 دقیقه و 3 ثانیه میباشد که با این حساب هر روز 3 دقیقه و 57 ثانیه کم میاورد و به عبارتی هر 4 سال یک روز کم می اورد و ان سال را سال کبیسه نام گزاری میکنند و یک روز به ان سال اضافه میشود

سال 1397 لحضه شروع برج حمل و اعتدال بهاریه ساعت یک فروردین ساعت 17 و 30 دقیقه و10 ثانیه  بوده که زمان شروع قوس اول برج حمل میباشد

همان طور که میدانید برای نوشتن دعای شرف الشمس زمانی که روایت شده قوس 19 برج حمل است

در جدول زیر دقیق زمان هر قوس را توضیح میدهیم

قوس تاریخ زمان ورود زمان خروج
اول برج حمل 1/1/1397 یک فروردین ساعت 17 و 30 دقیقه و10 ثانیه دو فروردین ساعت 18 و 26 دقیقه و13 ثانیه
دوم برج حمل 2/1/1397 دو فروردین ساعت 18 و 26 دقیقه و13 ثانیه سه فروردین ساعت 18 و 22 دقیقه و 16 ثانیه
سوم برج حمل 3/1/1397 سه فروردین ساعت 18 و 22 دقیقه و 16 ثانیه چهار فروردین ساعت 18 و 18 دقیقه و 19 ثانیه
چهارم برج حمل 4/1/1397 چهار فروردین ساعت 18 و 18 دقیقه و 19 ثانیه پنج فروردین ساعت 18 و 14 دقیقه و 22 ثانیه
پنجم برج حمل 5/1/1397 پنج فروردین ساعت 18 و 14 دقیقه و 22 ثانیه شش فروردین ساعت 18 و 10 دقیقه و 25 ثانیه
ششم برج حمل 6/1/1397 شش فروردین ساعت 18 و 10 دقیقه و 25 ثانیه هفت فروردین ساعت 18 و 6 دقیقه و 28 ثانیه
هفتم برج حمل 7/1/1397 هفت فروردین ساعت 18 و 6 دقیقه و 28 ثانیه هشت فروردین ساعت 18 و 2 دقیقه و 31 ثانیه
هشتم برج حمل 8/1/1397 هشت فروردین ساعت 18 و 2 دقیقه و 31 ثانیه نه فروردین ساعت 17 و 58 دقیقه و 34 ثانیه
نهم برج حمل 9/1/1397 نه فروردین ساعت 17 و 58 دقیقه و 34 ثانیه ده فروردین ساعت 17 و 54 دقیقه و 37 ثانیه
دهم برج حمل 10/1/1397 ده فروردین ساعت 17 و 54 دقیقه و 37 ثانیه یازده فروردین ساعت 17 و 50 دقیقه و 40 ثانیه
یازدهم برج حمل 11/1/1397 یازده فروردین ساعت 17 و 50 دقیقه و 40 ثانیه دوازده فروردین ساعت 17 و 46 دقیقه و 43 ثانیه
دوازدهم برج حمل 12/1/1397 دوازده فروردین ساعت 17 و 46 دقیقه و 43 ثانیه سیزده فروردین ساعت 17 و 42 دقیقه و 46 ثانیه
سیزدهم برج حمل 13/1/1397 سیزده فروردین ساعت 17 و 42 دقیقه و 46 ثانیه چهارده فروردین ساعت 17 و 38 دقیقه و 49 ثانیه
چهاردهم برج حمل 14/1/1397 چهارده فروردین ساعت 17 و 38 دقیقه و 49 ثانیه پانزده فروردین ساعت 17 و 34 دقیقه و 52 ثانیه
پانزدهم برج حمل 15/1/1397 پانزده فروردین ساعت 17 و 34 دقیقه و 52 ثانیه شانزده فروردین ساعت 17 و 30 دقیقه و 55 ثانیه
شانزدهم برج حمل 16/1/1397 شانزده فروردین ساعت 17 و 30 دقیقه و 55 ثانیه هفده فروردین ساعت 17 و 26 دقیقه و 58 ثانیه
هفدهم برج حمل 17/1/1397 هفده فروردین ساعت 17 و 26 دقیقه و 58 ثانیه هجده فروردین ساعت 17 و 23 دقیقه و 1 ثانیه
هجدهم برج حمل 18/1/1397 هجده فروردین ساعت 17 و 23 دقیقه و 1 ثانیه نوزده فروردین ساعت 17 و 19 دقیقه و 4 ثانیه
نوزدهم برج حمل 19/1/1397 نوزده فروردین ساعت 17 و 19 دقیقه و 4 ثانیه بیست فروردین ساعت 17 و 15 دقیقه و 7 ثانیه

حال میتوانید با اطمینان دعای شرف الشمس خود را در تاریخ 19فروردین ساعت ساعت 17 و 19 دقیقه و 4 ثانیه تا 20 فروردین ساعت بیست فروردین ساعت 17 و 15 دقیقه و 7 ثانیه حکاکی کنید

فرق برج و صورت فلکی

صورت فلکی : به مجموعه ای از کواکب نزدیک به هم گفته میشود که با خطوطی فرضی بهم وصل شده و شکل خاصی را بوجود می آورند و به نام همان شکل هم نامیده میشود

برج فلکی : هر سال کره زمین یک دور کامل به دور خورشید میگردد این گردش به دوازده قسمت تقسیم میگردد که ماههای ما را به وجود میاورد که از نظر شمارش نجومی به شرح زیر است 

برج حمل : (قوچ) قوچ - بره - گوسفند - گوسپند
برج ثور : (گاو نر) گاو - گاو نر
برج جوزا : (دوپیکر) دوپیکر - توأمان - زُروان
برج سرطان : (خرچنگ) خرچنگ - چنگار
برج اسد : (شیر) شیر یا شیر بزرگ - اسد اکبر - شیراختر
برج سنبله : (خوشه) خوشه - دوشیزه - عذرا - آناهیتا
برج میزان : (ترازو) ترازو
برج عقرب : (کژدم) کژدم - گژدم
برج قوس : (کمان) کمان - کماندار - کمانگیر - آرش - آرش کمانگیر - رامی - نیماسپ
برج جدی : (بزغالهٔ نر) بزغاله - بز - بز دریایی - کُریشک
برج دلو : (آب‌کش) آب‌کش - آبریز - بُرز - ساکب الماء
برج حوت : (ماهی) ماهی یا دوماهی - سمکةالشمالیة
دلیل این نام گزاری این بوده که در قدیم هر کدام از بروج بر صورت آسمانی آن برج منطبق بوده , یعنی در برج حمل شما صورت حمل را هم نیز در آسمان میتوانستید مشاهده کنید ولی همان طوری که میدانید خورشید هم در کهکشان راه شیری در گردش است و در حال حاضر صورت حمل دیگر بر برج حمل منطبق نیست

اشتباهی که من به دفعات دیده ام این بوده که بعضی افراد صورت فلکی را با برج فلکی قاطی میکنند 

باید بدانید که دستوری که از شرف الشمس رسیده این است که در قوس 19 برج حمل حکاکی شود نه در صورت فلکی حمل , پس حواستون جمع باشه اگر با این شبهه مواجه شدید بدانید چطور جواب بدید برای درک بهتر فرق بین صورت فلکی و برج فلکی میتوانید مقاله کاملی که در این باره تهیه شده است از سایت ما بخوانید :

 

http://silver95.com/#!b-6/time-sharaf

در جدول زیر نام برج‌ها به همراه ماه معادل در سال خورشیدی آمده است , ستون تاریخهای نجومی روزهایی را مشخص می‌کند که خورشید بطور میانگین در داخل هر برج قرار می‌گیرد

 

برج

نماد

برج

نام لاتین

ماه‌های

خورشیدی

طول زمانی

[1]d: h:m

ساعت حلول

تاریخ‌های اعتدالی

(خورشیدی)[2]

تاریخ‌های اعتدالی

(در بیشتر سال‌ها)

تاریخ‌های نجومی

(میلادی سال 2011)[3]

حَمَلAries

فروردین

30:11:00

17 و 19 دقیقه 1 فروردین(مبدا)

1 فروردین - 31 فروردین

21 مارس – 20 آوریل

15 آوریل – 15 مه

ثورTaurus

اردیبهشت

30:23:06

10:58 روز 31 فروردین

1اردیبهشت-31اردیبهشت

21 آوریل – 21 مه

16 مه – 15 ژوئن

جوزاGemini

خرداد

31:07:54

10:03 روز 31 اردیبهشت

1 خرداد - 31 خرداد

22 مه – 21 ژوئن

16 ژوئن – 15 ژوئیه

سرطانCancer

تیر

31:10:52

17:56 روز 31 خرداد

1 تیر - 31 تیر

22 ژوئن – 22 ژوئیه

16 ژوئیه – 15 اوت

اسدLeo

مرداد

31:07:05

04:49 روز 1 مرداد

1 مرداد - 31 مرداد

23 ژوئیه – 22 اوت

16 اوت – 15 سپتامبر

سنبلهVirgo

شهریور

30:21:40

11:56 روز 1 شهریور

1 شهریور - 1 مهر

23 اوت – 23 سپتامبر

16 سپتامبر – 15 اکتبر

میزانLibra

مهر

30:09:23

09:37 روز 1 مهر

2 مهر - 1 آبان

24 سپتامبر – 23 اکتبر

16 اکتبر – 15 نوامبر

عقربScorpius

آبان

29:21:36

19:03 روز 1 آبان

2 آبان - 1 آذر

24 اکتبر – 22 نوامبر

16 نوامبر – 15 دسامبر

قوسSagittarius

آذر

29:13:20

16:42 روز 1 آذر

2 آذر - 30 آذر

23 نوامبر – 21 دسامبر

16 دسامبر – 14 ژانویه

جدیCapricornus

دی

29:10:39

06:06 روز 1 دی

1 دی - 30 دی

22 دسامبر – 20 ژانویه

15 ژانویه – 14 فوریه

دلو

Aquarius
Aquarius

Aquarius

بهمن

29:14:08

16:44 روز 30 دی

1 بهمن - 30 بهمن

21 ژانویه – 19 فوریه

15 فوریه – 14 مارس

حوتPisces

اسفند

29:22:58

06:52 روز 30 بهمن

1 اسفند - 29 اسفند

20 فوریه – 20 مارس

15 مارس – 14 آوریل

 

 حکاکی شرف شمس در روز قوس 19 برج حمل در ساعات خاصی امکانپذیر است و عملی بسیار دقیق است نگین شرف الشمس شامل ترکیبی از قرآن و تورات و  انجیل میباشد که نه تنها میان مسلمانان بلکه میان دیگر ادیان نیز محبوبیت و احترامی خاص دارد

 مرحوم شیخ بهایی همین شکل را در کتاب سر المستتر نقش کامل ان را اورده است 

حضرت ایت الله کاشانی شرف الشمس را جزء علوم غریبه دانسته است : شرف الشمس از علوم غریبه است و این حروف شکل اسم اعظم است و در بعضی کتب علمای شیعه دیدم که این شکل از امیر المومنین علی (ع) میباشد و اثاری مهم از جمله دفع فقر و رفع بیماری ها و حفظ از گزند جانوران ایمنی از بلایا کسب عزت و بزرگی دارد

نگین یا انگشتر و آویز شرف شمس برای صد چندان شدن رزق و روزی و ایمنی در سفرها و حفاظت در تصادف ها و بیماری ها و خیر و نیکی و آرامش و حفاظت در مقابل بد گپیان و زبان بند و رفع چشم زخم و بخت گشای بسیار موثر و جلب محبت و احترام و مجذوب نمودن افراد و برآورده شدن حاجات و آرزوها و بخاطر مصرف عقیق زرد آن باعث پاک کردن و تصفیه دستگاه گوارش شده و بر روی هضم و جذب غذا و گردش خون در بدن و چاکرای 3 و غدد پانکراس و لوزالمعده و جوارح مرتبط با این دو غدد تأثیر فوق العاده ای دارد

برخی می گویند دعای شرف الشمس روی انگشتر حضرت سلیمان (ع) همراه با عبارت لااله الالله الملک الحق المبین و یا الملک لله حک شده بوده ولیکن عظمت شرف شمس و آداب نوشتاری باطنی آن بالاتر از همه اینها است و حک کردن یا نوشتن آن کار هر کسی که واقف به علوم غریبه نیست نمی باشد ، در سال یکبار شرایط مهیا میشود تا موکلین خورشید به زمین بیایند و خورشید در بهترین موقعیت خود در کل کهکشانها قرار گیرد تا خورشید در آن زمان نسبت به سایر کواکب روی زمین قدرت بیشتری داشته باشد

 

شرف الشمس از منظر امامان :

نیرو های اسرار امیز و ماورا الطبیعه و پر رمز و رازی در جهان پیرامون ما وجود دارد که از بدو خلقت بشر برای حل مشکلات خود به راز آنها پی برده است و از آنها بهره برده است یکی از این نیروها انرژی فوق العاده نهفته در شرف الشمس است

ائمه معصومین (ع) نیز که از علم الهی بهرمند و از رموز عالم مطلع بودند از این سنگ استفاده میکردند و استفاده از آن را به دیگران توصیه می نمودند

امام صادق (ع) : انگشتر شرف الشمس به دست کنید که مبارک است و صاحب آن عاقبتش به خیر و نیکی باشد

پیامبر (ص) : هر کس انگشتر شرف الشمس در دست داشته باشد حاجتش براورده میشود

امام صادق (ع) : انگشتر شرف الشمس باعث ایمنی در سفر است

امام صادق (ع) : هر کس انگشتر شرف الشمس در دست داشته باشد پریشان نشود و عاقبت کارش خیر باشد

امام علی (ع) : دو رکعت نماز با انگشتر شرف الشمس بهتر است از هزار رکعت که با آن نباشد

امام موسی کاظم (ع) : انگشتر شرف الشمس در دست کنید که موجب آسانی است و در آن هیچ دشواری نباشد

ارزش سنگ عقیق مخصوصاً عقیقی که مزیّن به شرف شمس باشد را نمی توان در چند جمله بیان نمود

حضرت محمد (ص) فرمودند :  یا علی همانا عقیق اولین کوهی است که به ربوبیت خدای متعال و نبوت من و وصی بودن تو و امامت فرزندانت و اختصاص داشتن بهشت به پیروان تو و اختصاص آتش به دشمنان تو شهادت داده است

 از شرف شمس همه بعنوان نمونه ای از خاتم سلیمانی نام برده اند و آن را به عوالم خمسه تفسیر کرده اند که در کتاب شمس معارف کبری جلد اول مطالب بیشتری در خواص شرف شمس آورده شده و حضرت آیت الله حسن زاده آملی و شیخ بهایی در کتاب (سرّ المستتر) به مطالب بیشتری در این زمینه اشاره فرموده اند

 

برای سفارش دعای شرف الشمس میتوانید با شماره تلفن 09114443080 تماس حاصل نمایید , لازم به ذکر است تمامی حکاکی های ما با خط گود و در حضور خودتان و ساعت دقیق حکاکی میگردد عزیزانی که از دیگر شهر ها هستند میتوانند در هنگام سفارش تقاضا نمایند که دعا نویسی با استفاده از تماس تصویری در حضورر خودشان باشد

تهیه مقاله و محاسبه : بهرام شهریورنیا

شماره تماس 09114443080

مـرجع : سیلور 95

http://silver95.com

 

www.Asemooni.com

: برای دریافت مشاوره درباره زمان شرف الشمس در سال 97 فرم زیر را تکمیل کنید
پرداخت هزینه مشاوره

معرفی نویسنده:

محتوای بخش وب گردی صرفاً جنبه اطلاع رسانی دارد و انتشار آن به معنی تایید محتوا نمیباشد، لذا مسئولیت محتوای ارائه شده و استفاده از خدمات و محصولات آن بر عهده مجموعه آسمونی نمیباشد.

ثبت نظر درباره «زمان شرف الشمس در سال 97»

دیدگاه خود را در کادر زیر بنویسید

4 * 7 = ?