کد مطلب:  3794 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 3 دقیقه
ویژگی های سخنرانی علمی - فنی خوب

ویژگی های سخنرانی علمی - فنی خوب

 سخنراني فني است كه بوسيله آن گوينده، شنونده را با سخن خود قانع و براي اجراي مقاصدي كه دارد ترغيب مي...
زمان مطالعه: 3 دقیقه

 

سخنرانی فنی است که بوسیله آن گوینده، شنونده را با سخن خود قانع و برای اجرای مقاصدی که دارد ترغیب می کند(اقناع و ترغیب).

در این بخش آسمونی شما را با ویژگی های سخنرانی علمی - فنی آشنا می کنیم:

 ساختمندی:

خصوصیات سخنران علمی-فنی

زمان سخنرانی علمی-فنی

مکان سخنرانی علمی-فنی

آماده سازی سخنرانی علمی-فنی

شیوه سخنرانی علمی-فنی

 تعریف : نوعی انتقال اطلاعات

رسانه اصلی :  کلام یا گفتار

نیاز به انشاء مطلب انشای خطابی (در معنای عام )

 پیشینه زبان:

 به درستی دانسته نیست که انسان از چه زمان گفتارمند شد (کلمات: نوعی قرارداد غیر رسمی بین افراد بود) ایجاد قبائل پدید آمدن زبانها برخی از پژوهشگران زبان را دنباله و متمّم تکامل فکر در انسان می دانند.برخی معتقدند که زبان اساساً ذاتی و فطری است.

 اولین صورت زبان گفتار: دستگاهی که از نمادهای طبیعی آوایی تشکیل شده است.

 به عقیده زبان شناسان گفتار مقدم بر نوشتار است.

 خصوصیات سخنرانی علمی - فنی:

1- حضوری است.

2- قابل استناد نیست. 

3- محدودیت زمانی  : به اندازه ارائه کتبی مشروح نیست (خطر ناقص بودن )

4- کنترل کیفی و کمی آن دشوار است.

5- تعداد مخاطبین معمولا کمتر از ارائه کتبی است.

6- از نظر سبک بیان ضوابط ارائه کتبی را ندارد.

7- تاثیرگذاری اش می تواند سریع باشد (هر چند اثرش در مخاطب لزوما دیرپای نیست )

8- نوعی انتقال اطلاعات دو سویه است

9- از نظر مجموعه امکانات از ارائه کتبی غنی تر است (زبان بدن بسیار موثر است )

هدف: 1) آگاه سازی  2) مجاب کردن مخاطب و جلب نظر موافق او

 از این نظر ممکن است آگاه ساز(informative) یا مجاب کننده (persuasive) باشد.

 خصوصیات سخنران:

1- کلام

2- سبک بیان و صدا

      - آهنگ

      - نواخت و لحن

      - طرز ادای کلما

      - مکث سکوت

3- حضور فیزیکی و رویارویی

      - زبان بدن

      - نگاه

4- امکانات دیداری – شنیداری

5- اعمال تغییرات سریع

6- گفتار و حرکت های موردی

7- وضع روحی – عاطفی مخاطب

8- وضع زمانی و مکانی

9- وضع  اجتماعی ارائه

سخنران:

1- پیام اندیشی

2- پیام سازی

3- پیام پیرائی

4- پیام فرستی

مخاطب:

1- پرسش

2- ابهام

3- تردید

4- درک یا حس پیام

5- پیام کاوی

6- پیام گیری

انواع ارائه شفاهی عبارتند از:

1- سخنرانی عمومی

2- تدریس

3- سخنرانی علمی- فنی

4- قرائت نثر و شعر

خصوصیات سخنرانی عمومی

1- معمولاً از امکانات دیداری و شنیداری استفاده نمی شود.

2- انفرادی

3- حدود نیم ساعت و گاه بیشتر

4- ارائه کننده باید با آیین سخنوری آشنا باشد.

5- شخصیت سخنران و رفتار او تاثیر در موفقیت یا عدم موفقیت سخنرانی

6- محتوا تابع مناسبت است.

7- وضع روحی - عاطفی، احساسی مخاطب در این نوع ارائه عامل مهمی است (شرایط زمانی و مکانی )

خصوصیات تدریس (ارائه تعلیمی )

1- معمولاً از امکانات شنیداری و دیداری ساده استفاده می شود.

2- هدف اصلی آموزش

3- ارائه کننده باید شیوه تدریس را بداند.

4- بر اساس یک طرح درس مشخص

5- معمولاً مخاطبان اطلاع چندانی از موضوع ندارند.

6- مخاطبان موظف به رعایت آداب خاصی هستند.

7- مخاطبان ملزم به دریافت هستند.

8- کسب اطمینان از انجام فراروند دریافت و درک بسیار مهم است.

9- حتماً باید با کنترل کیفی و کمی دقیق انجام شود.

10- مخاطبان از نظر دانش و آگاهی در موضوع ارائه، معمولاً هم سطح و زیر سطح ارائه کننده هستند.

خصوصیات سخنرانی علمی- فنی:

خاص محافل علمی- فنی (کنفرانس، سمینار و...) است.

موضوع : تخصصی

از انواع امکانات دیداری و شنیداری استفاده می شود (استفاده بجا و درست ارائه مطلوبتر)

مدت : 10 تا 25دقیقه

معمولاً انفرادی (گاهی بر اساس یک طرح ارائه چند نفره )

از نظرآماده کردن محتوا تمام مراحل یک ارائه کتبی را دارد (غِیر از مرحله تنظیم ساختار سه بخشی )

نیازی نیست که سخنران آیین سخنوری بداند، اما هرچه با آداب سخنرانی بیشتر آشنا باشد، موفق تر است.

مخاطبان ممکن است از نظر دانش و آگاهی علمی – فنی در سطوح مختلف باشند.

حضور در جلسه ارائه آداب خاصی دارد که اهل دانش و فن باید در محافل علمی – فنی رعایت کنند.

می تواند آگاه ساز یا مجاب کننده باشد.

بر اساس یک طرح زمانبندی مشخص

ارائه کننده باید آداب خاصی را رعایت کند.

امکانات محیطی

امکانات مربوط به ارائه کننده

آمادگی روحی - جسمی و تسلط بر موضوع ارائه

آشنائی با موضوعات همسایه با موضوع ارائه

انگیزه و هدف درست

شناخت از وضع مخاطب از هر نظر (سن، میزان دانسته ها، وضع اجتماعی، ...)

مهارت بکارگیری صحیح رسانه ارائه

مهارت انجام درست فرآیندهای ارائه پیام

اهمیت قائل شدن برای مخاطب

صادق و امین بودن در ارائه

دقیق بودن

شناخت از محیط طبیعی و اجتماعی ارائه

نداشتن تعصب بیجا

 امکانات مربوط به مخاطب :

 آمادگی روحی – جسمی

داشتن حداقل دانش اولیه لازم

داشتن ملزومات پیام گیری

اهمیت قائل شدن برای ارائه

داشتن دقت ، صبر ودرعین حال شوق در پیام گیری

داشتن شناخت نسبی از ارائه کننده

داشتن انگیزه و هدف درست

نداشتن تعصب بیجا

 

امکانات ناشی از ماهیت سخنرانی :

 

کلام

سبک بیان و صدا

حضور فیزیکی و رویارویی

نگاه

زبان بدن ( به ویژه حرکت دستها و سر)

تغییرات سریع و اصلاحات

گفتارها و حرکتهای موردی

 

: برای دریافت مشاوره درباره ویژگی های سخنرانی علمی - فنی خوب فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «ویژگی های سخنرانی علمی - فنی خوب» در کادر زیر بنویسید :
5 + 6 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید