کد مطلب: 2103 درج نظر
زمان مطالعه: 2 دقیقه
نمازهای مستحبی شبهای ماه مبارک رمضان

نمازهای مستحبی شبهای ماه مبارک رمضان

  نماز شب اول ماه مبارك رمضان چهار ركعت در هر ركعت بعد از حمد پانزده مرتبه توحید   نماز شب دوم ماه مبارك...
زمان مطالعه: 2 دقیقه

 

نماز شب اول ماه مبارک رمضان چهار رکعت در هر رکعت بعد از حمد پانزده مرتبه توحید

 

نماز شب دوم ماه مبارک رمضان چهار رکعت در هر رکعت بعد از حمد بیست مرتبه انا انزلناه

 

نماز شب سوم ماه مبارک رمضان ده رکعت در هر رکعت حمد و پنجاه مرتبه توحید

 

نماز شب چهارم  ماه مبارک رمضان هشت رکعت در هر رکعت حمد و بیست مرتبه انا انزلناه

 

نماز شب پنجم ماه مبارک رمضان دو رکعت در هر رکعت حمد و پنجاه مرتبه توحید بعد از سلام صد مرتبه صلوات

 

نماز شب ششم ماه مبارک رمضان چهار رکعت در هر رکعت حمد و سوره و تبارک الذی بیده المک

 

نماز شب هفتم ماه مبارک رمضان چهار رکعت در هر رکعت حمد و سیزده مرتبه انا انزلناه

 

نماز شب هشتم ماه مبارک رمضان دو رکعت در هر رکعت حمد و ده مرتبه توحید و بعد از سلام هزار مرتبه سبحان الله

 

نماز شب نهم ماه مبارک رمضان شش رکعت میان نماز شام و خفتن در هر رکعت حمد و هفت مرتبه آیه الکرسی و بعد از اتمام پنجاه مرتبه صلوات

 

نماز شب دهم ماه مبارک رمضان بیست رکعت در هر رکعت حمد و سی مرتبه توحید

 

نماز شب یازدهم ماه مبارک رمضان دو رکعت در هر رکعت حمد و بیست مرتبه انا اعطیناک الکوثر

 

نماز شب دوازدهم ماه مبارک رمضان هشت رکعت در هر رکعت حمد و سی مرتبه انا انزلناه

 

نماز شب سیزدهم ماه مبارک رمضان چهار رکعت در هر رکعت حمد و بیست و پنج مرتبه توحید

 

نماز شب چهاردهم ماه مبارک رمضان شش رکعت در هر رکعت حمد و سی مرتبه اذازلزلت

 

نماز شب پانزدهم ماه مبارک رمضان چهار رکعت در دو رکعت اول بعد از حمد صد مرتبه توحید و در دو رکعت دیگر پنجاه مرتبه توحید

 

نماز شب شانزدهم ماه مبارک رمضان دوازده رکعت در هر رکعت حمد و دوازده مرتبه الهیکم التکاثر

 

نماز شب هفدهم ماه مبارک رمضان دو رکعت دررکعت اول حمد وهر سوره که خواهد ودر رکعت دوم حمد وصد مرتبه توحید وبعد از سلام صد مرتبه لااله الا الله

 

نماز شب هجدهم ماه مبارک رمضان چهار رکعت در هر رکعت حمد وبیست وپنج مرتبه انا اعطیناک الکوثر

 

نماز شب نوزدهم ماه مبارک رمضان پنجاه رکعت با حمد و پنجاه مرتبه اذا زلزلت و گویا مراد آن باشد که در هر رکعت یک مرتبه اذا زلزلت بخواند

 

نماز شب بیستم ماه مبارک رمضان هشت رکعت بهر سوره که میسر شود

 

نماز شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان هشت رکعت بهر سوره که میسر شود

 

نماز شب بیست و دوم ماه مبارک رمضان هشت رکعت بهر سوره که میسر شود

 

نماز شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان هشت رکعت بهر سوره که میسر شود

 

نماز شب بیست و چهارم ماه مبارک رمضان هشت رکعت بهر سوره که میسر شود

 

نماز شب بیست و پنجم ماه مبارک رمضان هشت رکعت در هر رکعت حمد و ده مرتبه توحید

 

نماز شب بست و ششم ماه مبارک رمضان هشت رکعت در هر رکعت حمد و صد مرتبه توحید

 

نماز شب بیست و هفتم  ماه مبارک رمضان چهار رکعت در هر رکعت حمد و تبارک الذی بیده الملک و اگر نتواند بیست و پنج مرتبه توحید

 

نماز شب بیست و هشتم ماه مبارک رمضان شش رکعت در هر رکعت حمد و ده مرتبه آیه الکرسی وده مرتبه کوثر وده مرتبه توحید و بعد از نماز صد مرتبه صلوات

 

نماز شب بیست و نهم ماه مبارک رمضان دو رکعت در هر رکعت حمد و بیست مرتبه توحید

 

نماز شب سی ام ماه مبارک رمضان دوازده رکعت در هر رکعت حمد و بیست مرتبه توحید وبعد از فارغ شدن صد مرتبه صلوات بر محمد وآل محمد.

  

قال المهدی علیه السلام : فاکثروا الدعاء بتعجیل الفرج فان ذلک فرجکم . برای فرج (من) زیاد دعا کنید، چراکه این (زیاد دعا کردن) خود فرج و گشایش (در کارهای) شماست

معرفی نویسنده:

ثبت نظر درباره «نمازهای مستحبی شبهای ماه مبارک رمضان»

دیدگاه خود را در کادر زیر بنویسید

8 - 2 = ?