کد مطلب:  4549 
5 نظر
5 نظر
زمان مطالعه: 4 دقیقه
دعای سحر ماه رمضان

دعای سحر ماه رمضان

دعای سحر ماه رمضان یکی از دعاهای پرفیض این ماه مبارک است که خواندن آن خالی از لطف نیست.
زمان مطالعه: 4 دقیقه

دعای سحر ماه مبارک رمضان یکی از دعاهایی است که ما از دوران کودکی خود شنیده ایم و به گوشمان آشناست. این دعا هنگام سحر از تلویزیون و رادیو پخش می شود و پس از آن اذان صبح اعلام می شود. آسمونی دعای سحر ماه رمضان را برای شما عزیزان فراهم کرده است. ما را از دعای خیر خود بی نصیب نگذارید.

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ بَهَائِکَ بأَبْهَاهُ وَ کُلُّ بَهَائِکَ بَهِیٌّ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ ببَهَائِکَ کُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ جَمَالِکَ بأَجْمَلِهِ وَ کُلُّ جَمَالِکَ جَمِیلٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بجَمَالِکَ کُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ جَلالِکَ بأَجَلِّهِ وَ کُلُّ جَلالِکَ جَلِیلٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بجَلالِکَ کُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عَظَمَتِکَ بأَعْظَمِهَا وَ کُلُّ عَظَمَتِکَ عَظِیمَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بعَظَمَتِکَ کُلِّهَا اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ نُورِکَ بأَنْوَرِهِ وَ کُلُّ نُورِکَ نَیِّرٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بنُورِکَ کُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ رَحْمَتِکَ بأَوْسَعِهَا وَ کُلُّ رَحْمَتِکَ وَاسعَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ برَحْمَتِکَ کُلِّهَا اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ کَلِمَاتِکَ بأَتَمِّهَا وَ کُلُّ کَلِمَاتِکَ تَامَّةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بکَلِمَاتِکَ کُلِّهَا. 

--> خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق زیباترین مرتبه از زیبایی‏ ات، و همه مراتب زیبایی‏ ات زیباست، خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق همه‏ مراتب زیبای ی‏ات. خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق نیکوترین مرتبه از جمالت، و همه مراتب جمال تو نیکوست، خدایا از تو درخواست‏ می‏کنم به حق همه مراتب جمالت.خدا از تو درخواست می‏کنم به حق برجسته‏ترین مرتبه از جلالت، و همه مراتب جلال تو برجسته است‏ خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق همه مراتب جلالت. خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق بالاترین مرتبه از عظمتت، و همه مراتب‏ عظمتت عظیم است، خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق همه مراتب عظمتت.
خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق نورانی‏ترین‏ مرتبه از نورت،و همه مراتب نور تو نورانی است،خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق همه مراتب نورت.خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق گسترده‏تری‏ مرتبه از رحمتت،و همه مراتب رحمتت گسترده است،خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق همه مراتب رحمتت.خدایا از تو درخواست‏ می‏کنم به حق کامل‏ترین مرتبه از مراتب کلمات،و همه مراتب کلماتت کامل است،خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق همه مراتب کلماتت.

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ کَمَالِکَ بأَکْمَلِهِ وَ کُلُّ کَمَالِکَ کَامِلٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بکَمَالِکَ کُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ أَسْمَائِکَ بأَکْبَرِهَا وَ کُلُّ أَسْمَائِکَ کَبیرَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بأَسْمَائِکَ کُلِّهَا اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عِزَّتِکَ بأَعَزّهَا وَ کُلُّ عِزَّتِکَ عَزیزَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بعِزَّتِکَ کُلِّهَا اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مَشیَّتِکَ بأَمْضَاهَا وَ کُلُّ مَشیَّتِکَ مَاضِیَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بمَشیَّتِکَ کُلِّهَا اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ قُدْرَتِکَ بالْقُدْرَةِ الَّتِی اسْتَطَلْتَ بهَا عَلَی کُلِّ شَیْ‏ءٍ وَ کُلُّ قُدْرَتِکَ مُسْتَطِیلَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بقُدْرَتِکَ کُلِّهَا اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عِلْمِکَ بأَنْفَذهِ وَ کُلُّ عِلْمِکَ نَافِذٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بعِلْمِکَ کُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ قَوْلِکَ بأَرْضَاهُ وَ کُلُّ قَوْلِکَ رَضِیٌّ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بقَوْلِکَ کُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مَسَائِلِکَ بأَحَبّهَا إِلَیْکَ وَ کُلُّهَا [وَ کُلُّ مَسَائِلِکَ‏] إِلَیْکَ حَبیبَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بمَسَائِلِکَ کُلِّهَا. 

--> خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق کامل‏ترین مرتبه از کمالت و همه مراتب کمالت کامل است، خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق همه مراتب کمالت.خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق بزرگ‏ترین مرتبه از نامهایت،و همه مراتب نامهایت بزرگ است،خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق همه مراتب نامهایت‏ خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق عزیزترین مرتبه از عزّتت و همه مراتب عزّتت عزیز است،خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق همه مراتب عزتت‏ خدایا از تو درخواست میکنم به حق نافذترین مرتبه اراده‏ات و همه مراتب اراده‏ات نافذ است.
خدایا از تو درخواست میکنم به حق همه مراتب اراده‏ات‏ خدایا از تو درخواست میکنم به حق قدرتت که بر همه موجودات احاطه دارد و همه قدرتت بر تمام موجودات احاطه دارد خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق همه مراتب قدرتت، خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق نافذترین مرتبه از مراتب علمت و همه مراتب علمت نافذ است، خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق همه مراتب علمت. خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق پسندیده‏ترین مرتبه از گفتارت،و همه مراتب گفتار تو پسندیده است‏ خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق همه مراتب گفتارت،خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق محبوبترین مرتبه از خواسته‏هایت نزد تو،و همه مراتب خواسته‏هایت محبوب است‏ خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق همه مراتب خواسته‏هایت.

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ شَرَفِکَ بأَشْرَفِهِ وَ کُلُّ شَرَفِکَ شَرِیفٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بشَرَفِکَ کُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ سُلْطَانِکَ بأَدْوَمِهِ وَ کُلُّ سُلْطَانِکَ دَائِمٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بسُلْطَانِکَ کُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مُلْکِکَ بأَفْخَرِهِ وَ کُلُّ مُلْکِکَ فَاخِرٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بمُلْکِکَ کُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عُلُوِّکَ بأَعْلاهُ وَ کُلُّ عُلُوِّکَ عَالٍ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بعُلُوِّکَ کُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مَنِّکَ بأَقْدَمِهِ وَ کُلُّ مَنِّکَ قَدیمٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بمَنِّکَ کُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ آیَاتِکَ بأَکْرَمِهَا وَ کُلُّ آیَاتِکَ کَرِیمَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بآیَاتِکَ کُلِّهَا اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بمَا أَنْتَ فِیهِ مِنَ الشَّأْنِ وَ الْجَبَرُوتِ وَ أَسْأَلُکَ بکُلِّ شَأْنٍ وَحْدَهُ وَ جَبَرُوتٍ وَحْدَهَا اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بمَا تُجِیبُنِی [بهِ‏] حِینَ أَسْأَلُکَ فَأَجِبْنِی یَا اللَّهُ. 

--> خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق شریف‏ترین مرتبه از شرفت، و همه مراتب شرف‏ تو شریف است، خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق همه مراتب شرفت.خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق پایدارترین مرتبه از سلطنتت‏ و همه مراتب سلطنت تو پایدار است، خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق مراتب سلطنتت. خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق باافتخارترین مرتبه از فرمانروایی‏ات و همه مراتب فرمانروایی‏ ات با افتخار است، خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق همه مراتب فرمانروایی‏ات. خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق‏ برترین مرتبه از برتری‏ات و همه مراتب برتری‏ات برتر است، خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق همه مراتب برتری‏ات.
خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق دیرینه‏ترین‏ مرتبه از کرمت،و همه مراتب کرمت دیرینه است،خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق همه مراتب کرمت.خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق گرامی‏ترین‏ مرتبه از نشانه ‏هایت، و همه مراتب نشانه‏هایت گرامی است. خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق همه مراتب نشانه‏هایت.خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق‏ آنچه از جاه و جبروت که در آنی،و از تو می‏خواهم به حق هر جاه به تنهایی و به حق هر جبروت به تنهایی، خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق آنچه اجابت می‏کنی مرا به آن هنگامی که از تو درخواست می‏کنم پس مرا اجابت کن ای خدا.

آنگاه هر حاجت که داری‏ از خدا بخواه، که به یقین براورده خواهد شد.

: برای دریافت مشاوره درباره دعای سحر ماه رمضان فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «دعای سحر ماه رمضان» در کادر زیر بنویسید :
4 + 8 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید