کد مطلب: 531 درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
روانشناسی شکل امضاء

روانشناسی شکل امضاء

* کسانی که به طرف عقربهای ساعت امضاء می‌كنند انسان‌های منطقی هستند. * كسانی كه بر عكس عقربه‌های ساعت امضاء...
زمان مطالعه: 1 دقیقه

* کسانی که به طرف عقربهای ساعت امضاء می‌کنند انسان‌های منطقی هستند.

* کسانی که بر عکس عقربه‌های ساعت امضاء میکنند دیر منطق را قبول می‌کنند و بیشتر غیر منطقی هستند.

* کسانی که از خطوط عمودی استفاده میکنند لجاجت و پافشاری در امور دارند.

* کسانی که از خطوط افقی استفاده میکنند انسان‌های منظّم هستند.

* کسانی که با فشار امضاء می‌کنند در کودکی سختی کشیده‌اند.

* کسانی که پیچیده امضاء می‌کنند شکّاک هستند.

* کسانی که در امضای خود اسم و فامیل می‌نویسند خودشان را در فامیل برتر می‌دانند.

* کسانی که در امضای خود فامیل می‌نویسند دارای منزلت هستند.

* کسانی که اسمشان را می‌نویسند و روی اسمشان خط می‌زنند شخصیت خود را نشناخته‌اند.* کسانی که به حالت دایره و بیضی امضاء می‌کنند، کسانی هستند که میخواهند به قله برسند.
 امضای شما چگونه است ؟!
- منبع : baztabonline.com

معرفی نویسنده:

پروفایل روابط عمومی آسمونی که موضوعات و مطالب آن توسط جمعی از همکاران دپارتمان های مختلف آسمونی نگارش و ویراستاری می شود، که بیشتر حول و محور موضوعات عمومی و روزانه می باشد

ثبت نظر درباره «روانشناسی شکل امضاء»

دیدگاه خود را در کادر زیر بنویسید

5 * 6 = ?