کد مطلب:  4893  2 نظر
زمان مطالعه: 4 دقیقه
ضرب المثل با حرف "خ"

ضرب المثل با حرف "خ"

      خار را در چشم ديگران مي بينه و تير را در چشم خودش نمي بينه   *******   خاشاك به گاله ارزونه، شنبه به...
زمان مطالعه: 4 دقیقه

 

 

 

خار را در چشم دیگران می بینه و تیر را در چشم خودش نمی بینه

 

*******

 

خاشاک به گاله ارزونه، شنبه به جهود 

 

*******

 

خاک خور و نان بخیلان مخور ! ” … خار نه ای زخم ذلیلان مخور” 

 

*******

 

خاک کوچه برای باد سودا خوبه 

 

*******

 

خال مهرویان سیاه و دانه فلفل سیاه ؛ هر دو جانسوز است اما این کجا و آن کجا؟

 

*******

 

خاله ام زائیده، خاله زام هو کشیده

 

*******

 

خاله را میخواهند برای درز ودوز و گرنه چه خاله چه یوز

 

*******

 

خاله سوسکه به بچه اش میگه : قربون دست و پای بلوریت

 

*******

 

خانه اگر پر از دشمن باشه بهتره تا خالی باشه

 

*******

 

خانه ای را که دو کدبانوست، خاک تا زانوست

 

*******

 

خانه خرس و بادیه مس ؟

 

*******

 

خانه داماد عروسیست، خانه عروس هیچ خبری نیست

 

*******

 

خانه دوستان بروب و در دشمنان را مکوب

 

*******

 

خانه قاضی گردو بسیاره شماره هم داره

 

*******

 

خانه کلیمی نرفتم وقتی هم رفتم شنبه رفتم

 

*******

 

خانه نشینی بی بی از بی چادریست

 

*******

 

خانه همسایه آش میپزند بمن چه ؟

 

*******

 

خدا برف را به اندازه بام میده

 

*******

 

خدا به آدم گدا، نه عزا بده نه عروسی

 

*******

 

خدا جامه میدهد کو اندام ؟ نان میدهد کو دندان ؟

 

*******

 

خدا خر را شناخت، شاخش نداد

 

*******

 

خدا داده بما مالی، یک خر مانده سه تا نالی

 

*******

 

خدا دیر گیره، اما سخت گیره

 

*******

 

خدا را بنده نیست

 

*******

 

خدا روزی رسان است، امااِهنی هم می خواد

 

*******

 

خدا سرما را بقدر بالا پوش میده

 

*******

 

خدا شاه دیواری خراب کنه که این چاله ها پر بشه

 

*******

 

خدا گر ببندد ز حکمت دری , ز رحمت گشاید در دیگری

 

*******

 

خدا میان دانه گندم خط گذاشته

 

*******

 

خدا میخواهد بار را بمنزل برساند من نه، یک خر دیگه

 

*******

 

خدا نجار نیست اما در و تخته رو خوب بهم میندازه

 

*******

 

خدا وقتی بخواد بده، نمیپرسه تو کی هستی ؟

 

*******

 

خدا وقتی ها میده، ور ور جماران هم ، ها میده

 

*******

 

خدا همونقدر که بنده بد داره، بنده خوب هم داره

 

*******

 

خدا همه چیز را به یک بنده نمی ده

 

*******

 

خدا یه عقل زیاد بتو بده یه پول زیاد بمن

 

*******

 

خدایا آنکه را عقل دادی چه ندادی وآنکه را عقل ندادی چه دادی؟ “خواجه عبدالله انصاری”

 

*******

 

خر از لگد خر ناراحت نمیشه

 

*******

 

خر است و یک کیسه جو

 

*******

 

خر باربر، به که شیر مردم در

 

*******

 

خر به بوسه و پیغام آب نمی خوره

 

*******

 

خر چه داند قیمت نقل و نبات ؟

 

*******

 

خر خالی یرقه میره

 

*******

 

خر خفته جو نمی خوره

 

*******

 

خر دیزه است، به مرگ خودش راضی است تا ضرر بصاحبش بزنه

 

*******

 

خر را با آخورمیخوره، مرده را با گور

 

*******

 

خر را جایی می بندند که صاحب خر راضی باشه

 

*******

 

خر را که به عروسی میبرند، برای خوشی نیست برای آبکشی است

 

*******

 

خر را گم کرده پی نعلش میگرده

 

*******

 

خر سواری را حساب نمیکنه

 

*******

 

خر کریم را نعل کردن

 

*******

 

خر که جو دید، کاه نمیخوره

 

*******

 

خر گچ کش روز جمعه از کوه سنگ میاره

 

*******

 

خر لخت راپالانشو بر نمیدارند

 

*******

 

خر ما از کرگی دم نداشت

 

*******

 

خر ناخنکی صاحب سلیقه میشود

 

*******

 

خر وامانده معطل چشه

 

*******

 

خر، آخور خود را گم نمیکنه

 

*******

 

خر، ار جل ز اطلس بپوشد خر است

 

*******

 

خر، پایش یک بار به چاله میره

 

*******

 

خر، خسته ، صاحب خر، ناراضی

 

*******

 

خر، رو به طویله تند میره

 

*******

 

خر، سی شاهی ، پالون دو زار

 

*******

 

خر، که علف دید گردن دراز میکنه

 

********

 

خر، همان خره پالانش عوض شده

 

*******

 

خراب بشه باغی که کلیدش چوب مو باشه 

 

*******

 

خربزه شیرین مال شغاله

 

*******

 

خربزه که خوردی باید پای لرزش هم بشینی

 

*******

 

خربزه میخواهی یا هندوانه : هر دو دانه

 

*******

 

خربیارو باقلا بار کن

 

*******

 

خرج که از کیسه مهمان بود ؛ حاتم طایی شدن آسان بود

 

*******

 

خرس شکار نکرده رو پوستشو نفروش 

 

*******

 

خرس، تخم میکنه یا بچه ؟ از این دم بریده هر چی بگی برمیاد

 

*******

 

خروار نمک است مثقال هم نمک

 

*******

 

خروسی را که شغال صبح میبره بگذار سر شب ببره

 

*******

 

خری که از خری وابمونه باید یال و دمشو برید

 

*******

 

خریت ارث نیست بهره خداداده است

 

*******

 

خم رنگرزی که نیست بزنی و دربیاوری

 

*******

 

خنده کردن دل خوش میخواد و گریه کردن سر وچشم

 

*******

 

خواب پاسبان، چراغ دزده

 

*******

 

خواست زیر ابروشو برداره، چشماشو کور کرد

 

*******

 

خواهر شوهر، عقرب زیر فرشه

 

*******

 

خواهی عزیز شوی یا کور شو یا دور شو

 

*******

 

خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو

 

*******

 

خوبی لر به آنست که هر چه شب گوید روزنه انست

 

*******

 

 

خود گوئی و خود خندی، عجب مرد هنرمندی

 

*******

 

خودتو خسته ببین، رفیقتو مرده

 

*******

 

خودشو نمیتونه نگهداره چطور منو نگهمیداره ؟

 

*******

 

خودم کردم که لعنت بر خودم باد

 

*******

 

خوردن خوبی داره ، پس دادن بدی

 

*******

 

خوش بود گر محک تجربه آید بمیان ؛ تا سیه روی شود هر که دراو غش باشد

 

*******

 

خوش زبان باش در امان باش

 

*******

 

خوشا بحال کسانی که مردند و آواز ترا نشنیدند

 

*******

 

خوشا چاهی که آب از خود بر آرد

 

*******

 

خوشبخت آنکه خورد و کِشت، بدبخت آنکه مرد و هِشت

 

*******

 

خولی بکفم به که کلنگی بهوا

 

*******

 

خونسار است و یک خرس

 

*******

 

خیر در خانه صاحبش را میشناسد

 

*******

 

خیک بزرگ، روغنش خوب نمیشه!

 

: برای دریافت مشاوره درباره ضرب المثل با حرف "خ" فرم زیر را تکمیل کنید
پرداخت هزینه مشاوره

معرفی نویسنده:

محتوا و مقالات پروفایل عمومی آسمونی توسط جمعی از همکاران دپارتمان های مختلف آسمونی نگارش و ویراستاری می شود، و بیشتر حول و محور موضوعات عمومی و روزانه می باشد

instagram.com/asemooniportal

نظر خود را درباره «ضرب المثل با حرف "خ"» در کادر زیر بنویسید :

5 + 7 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید