کد مطلب:  1038  درج نظر
پیامبران و کمال انسان

پیامبران و کمال انسان

همانگونه که آفرینش موجودات از خدای متعال است. ادامه ی هستی و پرورش و رشد و هدایت آنها نیز وابسته به اوست. همه...
زمان مطالعه: 4 دقیقه

همانگونه که آفرینش موجودات از خدای متعال است. ادامه ی هستی و پرورش و رشد و هدایت آنها نیز وابسته به اوست. همه موجودات از این هدایت الهی برخوردارند و هدایتگر همه ی آنها در مسیر تکامل، خدای جهان آفرین است. با پورتال آسمونی در ادامه همراه باشید

خدایی که مایه ی حرکت و راه یابی و رشد و کمال را در وجود این موجودات نهاده است. این هدایت یک هدایت عمومی است. انسان با دیگر موجودات یک تفاوت روشن بسیار دارد و آن برخورداری از «قدرت تفکر و تصمیم گیری و اختیار» است. موجودات دیگر از این قدرت در این حد برخوردار نیستند و خدای کریم این نعمت ارزشمند را به انسان عنایت فرموده است. انسان هم مانند سایر موجودات باید از هدایت عمومی الهی برخوردار باشد ولی این هدایت یک هدایت اجباری نیست. خدا انسان را متفکر و انتخابگر آفریده است. پس باید خیر و شر به او ارائه شود و آینده ای که در جهان آخرت در انتظار اوست. پیش رویش ترسیم گردد تا بیندیشد و راه خویش را انتخاب کند. کسانی که راه خیر و شر را به انسان می نمایانند و از آینده ی او در جهان آخرت آگاهند ، پیامبرانند. خدای متعال پیامبران را برای هدایت انسانها آفریده است . او فرمان های سعادت بخش خود را که همه از یک حقیقت سرچشمه می گیرند . از راه وحی در اختیار پیامبران نهاده است . مأموریت پیامبران یک مأموریت بیش نیست و آنها با هم یگانه و همه هدف هستند. آنها مأموریت دارند که معارف و احکام خدا را برای مردم بیان کنند و آنان را به پیروی از فرمان های خدا فرا خوانند.

سه اصل اساسی

بسیاری از پیامبران دین و شریعت ویژه ای نداشته و شریعت پیامبران بزرگ پیش از خود را ترویج می کرده اند. باید دانست که حقیقت و اصول ادیان پیامبران یکی بوده و همه ی آنان انسانها را به سوی یک هدف دعوت کرده اند و برنامه ی واحدی داشته اند. همه ادیان آسمانی بر این سه اصل استوارند:

1 – شناخت خدای یگانه و جهان آفرین و ایمان به او (توحید)

2 – ایمان به معاد و جهان آخرت و آینده ی جاودان انسانها (معاد)

3 – ایمان به پیامبران و یگانگی راه و هدف آنها (نبوت) پیامبران با احترام به انسان ها ، آنها را به سوی ایمان به این سه اصل فرا می خوانند و از آنان می خواستند که برنامه ی هدایتگر الهی را بشنوند و درباره آنها بیندیشند ، آن ها را بپذیرند و در مقابل فرمان خدای دانا و توانا تسلیم باشند. پیامبران راه و روشی را که خدای متعال برای زندگی انسانها برگزیده و پسندیده است «دین خدا» نامیده اند و یادآوری کرده اند که دین خدا یک دین بیش نیست.

ویژگی های پیامبران

1 – ارتباط با خدا از طریق وحی

همانطور که می دانید پیامبر از جهت جسم و تن همانند دیگرانسانهاست. پیامبران از جنبه ی روح و نفس، درک حقایق و معارف دین از انسانهای دیگر به مراتب بالاتر است. روح و جانش آن قدر پاک و با صفا و نورانی است که می تواند با خدای جهان آفرین ارتباط برقرار سازد و حقایق و معارف جهان غیب را دریافت کند، با چشم بصیرت، حقیقت و باطن جهان را مشاهده نماید. پیامبر دارای چنان لیاقت قدرت و نیروی نفسانی است که می تواند حقایق و معارف دین را که از جانب خدای متعال بر قلب پاک و تابناکش نازل می شود، دریافت و حفظ و نگهداری کند و بدون کم و زیاد به مردم ابلاغ نماید. چنین ارتباطی را وحی می نامند.

2 – عصمت از گناه و اشتباه

پیامبران از هر گونه گناه آلودگی معصوم بودند. دلیل این عصمت و پیراستگی وجود معرفت و بینش عمیقی بود که خدای متعال به آنان عنایت کرده بود. آنان زشتی و پلیدی گناه را به روشنی درک می کردند و به همین دلیل، هرگز خود را به گناه و عصیان نمی آلودند . پیامبران در گفتار، صادق و در عمل و رفتار کاملاً دقیق و درستکار بودند. آنها در دریافت ابلاغ وی هم معصوم بودند. یعنی پیام و وحی الهی را به درستی و کمال دریافت می نمودند و آن را به درستی و کمال به مردم ابلاغ می کردند. در رهبری و هدایت مردم هیچ لغزشی و انحرافی نداشتند و خدای مهربان در همه ی مراحل پشتیبان و نگهبان آنها بودند.

3 – ایمان به هدف و پایداری در راه خدا

پیامبران سرشار از ایمان و یقین بودند، مأموریت و هدف آنها چنان روشن بود که کوچکترین شک و تردیدی در آن نداشتند. ایمان به خدا و یقین به جهان آخرت در اعمال جانشان نفوذ کرده بود. به وظیفه خویش کاملاً آشنا بودند و در انجام این وظیفه و رسالت الهی قاطع و استوار بودند به قدرت و نیروی لایزال الهی تکیه داشتند و از هیچ قدرت دیگری نمی ترسیدند.

چند نکته مهم

1 – در این جهان همه موجودات با هدایت پروردگار متعال به سوی رشد و کمال وجودی خویش حرکت می کنند اما هدایت انسان که متفکر و انتخابگر آفریده شده است، با نشان دادن را ه سعادت و شقاوت به او انجام می پذیرد.

2 – پیامبران راه سعادت و شقاوت را به انسان نشان می دهند و با تعالیم خود او را به راه سعادت هدایت می کنند و همه پیامبران فرستاده ی خدا هستند. هدف واحدی دارند و مردم را به تسلیم در برابر خدا و کسب رضایت او دعوت می کنند.

3 – پیامبران اوالعزم که دارای دین و شریعت مستقل بوده اند. پنج نفرند که آخرین آنها حضرت محمدبن عبدالله (صلی الله علیه و آله) پیامبر گرامی اسلام است . خدای متعال دین و شریعت او را از آخرین و برترین دین آسمانی معرفی کرده است.

4 – پیامبران انسانهای شایسته ای بودند و از طریق وحی با خدا ارتباط مخصوصی داشتند. آنها پیام الهی را به درستی و کمال دریافت می نمودند و درست و کامل به مردم ابلاغ می کردند و در همه حال خدای بخشنده مهربان پشتیبان و نگهبان آنها بودند.

5 – پیامبران از گناه و اشتباه معصوم بودند، زیرا به دلیل معرفت و بینشی که خدای متعال به آنان عنایت کرده بود ، زشتی و پلیدی گناه را درک می کردند و هرگز خود را به آن نمی آلودند.در گفتار راستگو و در رفتار درستکار و دقیق بودند.

6 – پیامبران سرشار از ایمان و یقیین بودند و برای دست یافتن به هدف مقدس خویش یعنی دعوت مردم به شناخت و عبودیت پروردگار، کوشش و پایداری می کردند و کم ترین دل سردی و سستی به خود راه نمی دادند.

: برای دریافت مشاوره درباره پیامبران و کمال انسان فرم زیر را تکمیل کنید
پرداخت هزینه مشاوره

معرفی نویسنده:

محتوا و مقالات پروفایل عمومی آسمونی توسط جمعی از همکاران دپارتمان های مختلف آسمونی نگارش و ویراستاری می شود، و بیشتر حول و محور موضوعات عمومی و روزانه می باشد

instagram.com/asemooniportal

نظر خود را درباره «پیامبران و کمال انسان» در کادر زیر بنویسید :

3 + 9 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید