کد مطلب:  22524  درج نظر
زمان مطالعه: 11 دقیقه
لیست قیمت چاپ

لیست قیمت چاپ

اگر قصد چاپ کتاب، بروشور، کاتالوگ، ساک دستی، کارت ویزیت، ست اداری، پوستر پاکت و ... را دارید حتما قبل از اقدام...
زمان مطالعه: 11 دقیقه

اگر قصد چاپ کتاب، بروشور، کاتالوگ، ساک دستی، کارت ویزیت، ست اداری، پوستر پاکت و ... را دارید حتما قبل از اقدام به چاپ می خواهید از هزینه و تعرفه چاپ آگاه شوید، به همین بهانه آسمونی در این بخش قیمت انواع خدمات چاپ را برای شما عزیزان فهرست کرده است. همچنین برای آن دسته از کسانی که می خواهند به طور دستی قیمت چاپ را محاسبه کنند، روش محاسبه قیمت چاپ را نیز تشریح می کنیم. پس از شما همراهان عزیز دعوت می کنیم تا پایان ما را همراهی کنید.

لیست قیمت چاپ
لیست قیمت چاپ
هزینه های چاپ عمدتا عبارتند از: 1. طراحی
 2. کاغذ
 3. لیتو گرافی
 4. زینک
 5. هزینه دور چاپ
 6. برش و صحافی
 7. هزینه حمل و نقل
 8. ورنی
 9. یو وی
 10. سلفون و ..

 محاسبه هزینه کاغذ:

برای محاسبه قیمت کاغذ با روش زیر عمل نمایید:

الف. اگر کاغذ شما تحریر باشد باید تعداد بند کاغذ مورد نیاز را محاسبه کرد:

مثال1: تعداد بند کاغذ مورد نیاز برای یک کادر به اندازه 24 در 33 از جنس کاغذ تحریر 80 گرم به تیراژ 1000 عدد چقدر می شود:

X=25cm , Y=16cm

شما باید محاسبه کنید که از کدام کاغذ بازار استفاده نمایید از 90 در 60 یا 100 در 70 در اینجا فاکتورهای تعیین کننده عبارتند از:

تیراژ کار

تکرار در چاپ

کمترین پرتی

اندازه کادر و...

در مجموع می بایست کاغذ را بگونه ای بهینه انتخاب نمود تا کمترین پرتی ایجاد شود. باید در هر دو حالت پرتی را محاسبه نمود.

print-price
print-price
برای رعایت حواشی کار کادر را 35 در 25 در نظر می گیریم در اینصورت بهتر است از کاغذ 100 در 70 استفاده نمود چرا که تقریبا 8 عدد کادر به اندازه 35 در 25 را می توان در آن جای داد. حال مقدار کاغذ مورد نیاز را محاسبه می کنیم:

N=1.05*n*(X*Y)/(A*B)

n: تیراژ کار که با در نظر گرفتن 5 درصد ضایعات1.05 ضرب می شود مثلا برای تیراژ 1000 عدد 1050 کاغذ در نظر می گیریم.

A*B : مساحت کادر 100 در 70 است (A=100, B=70)

Y*X : مساحت کادر 100مورد نظر برای چاپ می اشد که در اینجا (X=35, Y=25)

بنابراین خواهیم داشت:

N=1.05*n*(X*Y)/(A*B)=1.05*1000*(25*35)/(100*70)=1050/8=131.25≃132

که تقریبا برابر با 132 برگ 100 در 70 می شود.

هر بند دارای 500 برگ می باشد لذا برای محاسبه مقدار بند مورد نیاز از فرمول زیر می توان استفاده نمود:

N_b=N/500

و در نهایت هزینه کاغذ برابر می شود:

P_p=N_b*P_b

فرمول کلی برای محاسبه هزینه کاغذ یک کادر (X در Y)

P_xy=1.05/500*n*(X*Y)/(A*B)*P_1b

: n تیراژ چاپ می باشد

X,Y: اندازه های کادر مورد نظر برای چاپ می باشد.

A,B: اندازه های ورق 100 در70 یا 90 در 60 می باشند(بسته به چینش بهینه کادر)

: P_1b قیمت یک بند کاغذ می باشد

ب. اگر کاغذ شما گلاسه یا مقوار باشد باید مقدار کیلوگرم کاغذ مورد نیاز را محاسبه کرد

لیست قیمت چاپ
لیست قیمت چاپ
وزن یک برگ کاغذ مورد نظر را با استفاده از فرمول زیر بدست آورید:

W_xy=W_s/1000*(X*Y)/10000

X: طول کادر

Y: عرض کادر

Ws: وزن ویژه یا گرماژ می باشد.(وزن یک برگ کاغذ به طول 1 متر و عرض 1 متر) مثلا برای کاغذ گلاسه 135 برابر 135 گرم بر متر مربع می باشد

حال برای بدست آوردن هزینه کاغذ یک کادربه تیراژ n برگ کاغذ گلاسه یا مقوا با فرمول زیر عمل می کنیم:

P_xy=n*W_xy*P_1kg

W_xy : وزن کادر مورد نظر

P_1kg : در واقع قیمت یک کیلو گرم کاغذ گلاسه یا مقوا می باشد

مثال1: وزن یک برگ کاغذ گلاسه 135 گرم به اندازه 70 سانتی متر در 50 سانتی متر چقدر می شود:

X=70cm, Y=50 cm, Ws=135g/m2

W_xy=W_s/1000*(X*Y)/10000=135/1000*(70*50)/10000=472500/10000000=0.04725 kg

برای تیراژ 1000 عدد خواهیم داشت:

W=n*W_xy=1000*0.04725 kg=47.25 kg ≃48 kg

حال برای بدست آورن قیمت کادر به اندازه X در Y با جنس کاغذ گلاسه یا مقوا با فرمول زیر عمل می کنیم:

P_xy=n*W_xy*P_1kg

و در حالت کلی خواهیم داشت:

P_xy=n*W_s/1000*(X*Y)/10000*P_1kg

مثال3.قیمت کاغذ مثال1 و مثال2 را با فرض اینکه قیمت یک کیلوگلاسه برابر 1500 تومان و یک بند تحریر 80 گرم 50 هزار تومان باشد برای تعین هزینه کادر 25* 35 در صورتیکه خواهیم داشت:

برای گلاسه 135 با تیراز 1000 عدد:

P_xy=n*W_s/1000*(X*Y)/10000*P_1kg

=1000*135/1000*(25*35)/10000*1500=17719 تومان

print-price
print-price
برای کاغذ تحریر با تیراژ 1000 عدد:

P_xy=1.05/500*n*(X*Y)/(A*B)*P_1b

=1.05/500*1000*(25*35)/(100*70)*50000=13125 تومان

باید توجه داشته باشیم که در کاغذ های گلاسه کیلو گرم مد نظر می باشد و در کاغذهای تحریر وزن ورق مد نظر ما می باشد.

برای کاغذهای گلاسه طول و عرض که کاغذ که 100-70 می باشد در تعداد ورق هر بند و در وزن موثر می باشد.

بطور مثال اگر بخواهیم بدانیم یک کار 50-70 در وزن 135 گرم را محاسبه کنیم .

100*70*135*250 ضرب میشود و وزن هر بند به دست می آید که میشود 21 کیلو گرم

مقایسه قیمت با رقبا

مشتریان معمولاً اطلاعات کافی را در این زمینه دارند که تشخیص دهند محصولی که قیمت پائین تری دارد از نظر کیفیت هم در درجه پائین تری است، البته هنوز هم مشتریانی هستند که قیمت مهمترین مساله شان باشد اما اغلب خریداران به دنبال ارزش هستند.

پس به جای این استراتژی که قیمتتان را با قیمت رقبا مقایسه کنید تا نشان دهید که ارزان تر میفروشید، باید به مشتری ثابت کنید که ارزشی که با خرید محصول یا خدمت شما برایش ایجاد میشود به مراتب بالاتر از قیمتی است که پرداخت میکند.

قیمت انواع خدمات چاپخدمات لیتوگرافی
لیتو گرافی هر برگ  
زینک پلیت سترجی تی او 120،000 ریال  
زینک پلیت ستر دو ورقی 220،000 ریال  
زینک پلیت ستر 4/5 ورقی 440،000 ریال  
خدمات چاپ با دستگاهCD هایدلبرگ 2 ورقی

قیمت های فوق تا 4 فرم چاپی میباشد.
  تیراژ قیمت هر فرم چاپی
دو ورقی چهار رنگ 1000 برگ 2،000،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ 2000 برگ 2،200،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ 3000 برگ 2،200،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ 4000 برگ 2،500،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ 5000 برگ 2،500،000 ریال
خدمات چاپ با دستگاه CD هایدلبرگ 2 ورقی

قیمت های فوق بالای 5 فرم چاپی میباشد.(نشریات)
  تیراژ قیمت هر فرم چاپی
دو ورقی چهار رنگ 1000 برگ 1،800،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ 2000 برگ 1،800،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ 3000 برگ 2،000،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ 4000 برگ 2،000،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ 5000 برگ 2،200،000 ریال

قیمت کارهای 5 رنگ 2 ورقی ، رنگ پنجم 2برج محاسبه می گردد و حجم مرکب مصرفی به فاکتور اضافه می گردد.چاپ مقوای ایندربرد تا 300 گرم 2500/000 چاپ  مقوای ایندربرد تا 400 گرم 4000/000
چاپ مقوای ایندربرد تا 350 گرم3000/000 چاپ مقوای ایندربرد بالای 400 گرم 5000/000
خدمات چاپ با دستگاه CD هایدلبرگ 4/5 ورقی 5 رنگ با لاک(نشریات) قیمت های ذیل بالای 5 فرم چاپی میباشد.
  تیراژ قیمت هر فرم چاپی
چهار و نیم ورقی چهار رنگ 1000 برگ 4،000،000 ریال
چهار و نیم ورقی چهار رنگ 2000 برگ 4،400،000 ریال
چهار و نیم ورقی چهار رنگ 3000 برگ 4،400،000 ریال
چهار و نیم ورقی چهار رنگ 4000 برگ 5،000،000 ریال
چهار و نیم ورقی چهار رنگ 5000 برگ 5،000،000 ریال
 • در صورت سفارش زیر 5 فرم تیراژ ملاک نمی باشد  و قیمت هر فرم 5،000،000 ریال می باشد.
 • در صورت گرماژ 300 به بالا هر 50 گرم 20% اضافه می گردد .
خدمات چاپ با دستگاه CD هایدلبرگ 4/5 ورقی 5 رنگ
  تیراژ قیمت هر فرم چاپی
چهار و نیم ورقی پنج رنگ 1000 برگ 6،000،000 ریال
چهار و نیم ورقی پنج رنگ 2000 برگ 6،500،000 ریال
چهار و نیم ورقی پنج رنگ 3000 برگ 7،000،000 ریال
چهار و نیم ورقی پنج رنگ 4000 برگ 7،500،000 ریال
چهار و نیم ورقی پنج رنگ 5000 برگ 8،000،000 ریال

حجم مرکب مصرفی به فاکتور اضافه میگردد.خدمات چاپ لاک با دستگاه CD هایدلبرگ
  قیمت یک رو 70*100 70*50
  مات 1،200ریال  600ریال
  براق 1،000ریال  500ریال
خدمات چاپ ورنی
 
 
    2000 3000 4000 5000
براق 70*50 750،000 ریال 850،000 ریال 900،000 ریال 1000،000 ریال
براق 70*100 1،200،000ریال 1،300،000 ریال 1،400،000 ریال 1،500،000 ریال
مات 70*50 1،000،000 ریال 1،200،000 ریال 1،400،000 ریال 1،600،000 ریال
مات 70*100 1،400،000 ریال 1،600،000 ریال 1،800،000 ریال 2،000،000ریال
     
 •   تیراژ ورنی2000 برگ حداقل محاسبه میگردد .
 •   کار زیر 50*70 همان سایز محاسبه میگردد .
چاپ متالایز با دستگاه هایدلبرگ 2 ورقی
  تیراژ قیمت هر فرم چاپی 4 رنگ قیمت رنگ سفید
دو ورقی چهار رنگ 1000 برگ 15،000،000ریال  
دو ورقی چهار رنگ 2000 برگ 20،000،000ریال  
دو ورقی چهار رنگ 5000 برگ 25،000،000ریال  

سفید تمپلات جهت چاپ معکوس هر برگ 3،000 ریال میباشد. حداقل تیراژ 1000عدد 
چاپ P.P با دستگاه هایدلبرگ 2 ورقی
       
تیراژ برگی قیمت کل
1/000 برگ   17/000/000 ریال
2/000 برگ   17/000/000 ریال
3/000 برگ 8/000 ریال 24/000/000 ریال
4/000 برگ 7/500 ریال 30/000/000 ریال
5/000 برگ 7/000 ریال 35/000/000 ریال
چاپ متالایز با دستگاه CD  هایدلبرگ 4/5 ورقی 5 رنگ
  تیراژ قیمت هر فرم چاپی
چهار و نیم ورقی پنج رنگ 1000 برگ 30،000،000 ریال
چهار و نیم ورقی پنج رنگ 3000 برگ 35،000،000 ریال
چهار و نیم ورقی پنج رنگ 5000 برگ 40،000،000 ریال
خدمات چاپ با دستگاه SM هایدلبرگ 2 ورقی 2 رنگ
  تیراژ قیمت هر فرم چاپی
دو ورقی 2 رنگ (فرم کتاب ) تا 5000 برگ 300،000 ریال
 • چاپ مشکی تک رنگ : 500،000 ریال (فرم معمولی )
 •  چاپ رنگ ساختگی : 700،000 ریال میباشد + هزینه مرکب مصرفی
 • چاپ رنگ ساختگی تمپلات : 1،400،000 ریال میباشد + هزینه مصرفی
 • چاپ طلایی و نقره ای زیر 2000 عدد با دستگاه دو ورقی : 1،400،000 ریال +مرکب مصرفی
 • چاپ طلایی و نقره ای 2000 الی 5000 عدد با دستگاه دو ورقی : 1،800،000 ریال+مرکب مصرفی
 • چاپ طلائی و نقره ای در صورت تمپلات بودن توافقی می باشد .
خدمات لتر پرس
خط تا دو ورقی تیراژ قیمت قالب / تیغ تیراژ قیمت برجسته تیراژ قیمت
خط تا دو ورقی 1000 800،000 قالب / تیغ 1000 1،000،000 برجسته 1000 1،500،000
خط تا دو ورقی 2000 800،000 قالب / تیغ 2000 1،000،000 برجسته 2000 1،500،000
خط تا دو ورقی 3000 1،000،000 قالب / تیغ 3000 1،300،000 برجسته 3000 1،500،000
خط تا دو ورقی 4000 1،000،000 قالب / تیغ 4000 1،500،000 برجسته 4000 1،500،000
               
 
خط تا دو ورقی 5000 1،000،000 قالب / تیغ 5000 1،500،000 برجسته 5000 1،500،000

هزینه لتر پرس 90*60 حداقل 2/500/000 ریال می باشد.تعرفه قیمت طلاکوب
اندازه کلیشه تیراژ هر برگ تا 1000 عدد تیراژ هر برگ تا 2000 عدد تیراژ هر برگ تا 3000 عدد تیراژ هر برگ تا4000 عدد تیراژ هر برگ تا 5000 عدد
10*10 1300ریال 1200ریال 1100 ریال 1000 ریال 900 ریال
10*15 1500 ریال 1400 ریال 1300 ریال 1200 ریال 1100 ریال
15*15 1700 ریال 1600ریال 1500 ریال 1400 ریال 1300 ریال
15*20 1900 ریال 1800 ریال 1700 ریال 1600 ریال 1500 ریال
20*20 2100 ریال 2000 ریال 1900 ریال 1800 ریال 1700 ریال
30*30 3100 ریال 3000 ریال 29000 ریال 2800 ریال 2700 ریال
30*40 4000 ریال 3800 ریال 3600 ریال 3400 ریال 3200 ریال
 • هزینه آماده سازی 500/000 ریال می باشد.
 • تیراژحداقل 1000 برگ محاسبه می گردد.
 • برای تیراژهای بالای 5000 برگ قیمت واحد 5000 برگ محاسبه می شود.
 • برای باز و بسته کردن فرم 1/300/000 ریال محاسبه می شود.
 • قیمت های فوق برای طلا و نقره کوب عادی بوده و برای نوارهای رنگی خاص قیمت براساس قیمت مواد مصرفی تغییر خواهد کرد.
                                        خدمات سلفون کشی
ابعاد حرارتی مات حرارتی براق سلفون مخمل  
70*100 4500 4400 24000  
70*50 2250 2200 12000  
45*60 1750 1700 11000  
70*33 1500 1450 10000  
50*35 1150 1100    
45*30 900 850    
35*25 650 600    

قیمت ها بصورت ریال می باشد . • سلفون حرارتی مات سانتی 64 ریال می باشد .
 • سلفون حرارتی براق سانتی 62 ریال می باشد .
 • سلفون واتر بیس مات سانتی 55 ریال می باشد .
 • سلفون واتر بیس براق سانتی 50 ریال می باشد .
خدمات یووی
ابعاد یووی براق سیلک موضعی یووی شنی موضعی یووی اکلیل برجسته موضعی یووی براق برجسته موضعی تمپلات سیلک
70*50 1200 2600 2800 2400 1800
45*60 1000 2400 2600 2200 1600
70*33 900 2200 2400 2000 1400
50*35 800 2000 2000 1900 1200
45*30 700 1800 1800 1800 1000
35*25 600 1600 1800 1600 900

  قیمت ها بصورت ریال می باشد .هزینه شابلون 500/000 ریال،هزینه فیلم 500/000 ریال

  چنانچه بیشتر از 30% حجم کار یووی داشته باشد قیمت کار توافقی است .خدمات سلفون کشی متالایز
ابعاد قیمت هر برگ  
70*100 6،000 ریال  
70*50 3،000 ریال  
45*60 2،800 ریال  
70*33 2،500 ریال  
خدمات صحافی
صحافی مفتول        
قیمت هر فرم گلاسه قیمت هر فرم تحریر
رقعی یا A5 300    
وزیری 300    
زیر 3 فرم ، 3 فرم حساب می شود .        
قیمت هر فرم گلاسه قیمت هر فرم تحریر
رحلی کوچک 350    
رحلی بزرگ 400    
در صورت بیاضی یا Landscape بودن هر فرم 50 ریال اضافه میگردد .        
قیمت هر فرم گلاسه قیمت هر فرم تحریر
خشتی بزرگ 400    
خشتی متوسط 350    
خشتی کوچک 300    
صحافی چسب گرم    
قیمت هر فرم گلاسه و تحریر  
رقعی یا A5 300  
وزیری 300  
زیر 10 فرم ، 10 فرم حساب می شود .      
قیمت هر فرم گلاسه و تحریر  
رحلی کوچک 350  
رحلی بزرگ 400  
در صورت بیاضی یا Landscape بودن هر فرم 50 ریال اضافه میگردد .      
قیمت هر فرم گلاسه و تحریر  
خشتی بزرگ 400  
خشتی متوسط 350  
خشتی کوچک 300

قیمت ها بصورت ریال می باشد . •  ته دوزی به همراه چسب گرم هر فرم 1/000ریال می باشد حداقل 10فرم و تیراژ1000عدد محاسبه می گردد.
 •  تراکت ، بروشور یا هر نوع لائی گذاری در مجله هر برگ 500 ریال
 •  تراکت ، بروشور یا هر نوع لائی گذاری در صفحه مشخص یا خاص هر برگ 800 ریال
 •  سلفون گذاری به همراه آدرس هر مجله 1200 ریال می باشد سلفون توسط کارفرما ارسال می گردد.
 • هزینه هر بسته شیرینک (نایلون) قطع رحلی تا ارتفاع 30 سانت 20/000ریال محاسبه میگردد.
 • هزینه هر بسته شیرینگ (فیلم)قطع رحلی تا ارتفاع 10سانت 5/000 ریال محاسبه می گردد.
 • ته دوزی فرم خاص (خشتی، رحلی بزرگ و بیاضی ) هرفرم1000 ریال  می باشد.
 • ته دوزی فرم معمولی ( وزیری ،رقعی) هر فرم 500 ریال می باشد.
 • ته دوزی زیر 10 فرم 10 فرم محاسبه می گردد.
 • در صحافی چسب گرم لت 2 فرم محاسبه می گردد.
 • در صحافی چسب گرم هر لت اضافه جلد 2 فرم محاسبه می گردد.
 • در صحافی چسب گرم جلد 3 لتی 3 فرم محاسبه می گردد.
 • در صحافی چسب گرم جلد 4 لتی 5 فرم محاسبه می گردد.
 • جلد سازی تقویم رومیزی ابعاد حدود 22*14 هر جلد 20/000ریال محاسبه می گردد.
صحافی فنر پانچ
عرض قیمت با ترتیب و صحافی  
20 سانتی متر 10/000 ریال  
30 سانتی متر 12/000 ریال  

در صورت بیشتر از 40 صفحه اجرت صحافی توافقی می باشد .

: برای دریافت مشاوره درباره لیست قیمت چاپ فرم زیر را تکمیل کنید
پرداخت هزینه مشاوره

معرفی نویسنده:

محتوا و مقالات پروفایل عمومی آسمونی توسط جمعی از همکاران دپارتمان های مختلف آسمونی نگارش و ویراستاری می شود، و بیشتر حول و محور موضوعات عمومی و روزانه می باشد

instagram.com/asemooniportal

نظر خود را درباره «لیست قیمت چاپ» در کادر زیر بنویسید :

6 - 3 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید