مهاجرت به آمریکا و کانادا
کد مطلب:  38740 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 4 دقیقه
برنامه کامل بازی های تیم های معروف لیگ برتر انگلیس 2019 - 2020

برنامه کامل بازی های تیم های معروف لیگ برتر انگلیس 2019 - 2020

برنامه کامل بازی های تیم های معروف لیگ برتر انگلیس معروف به تاپ سیکس به صورت زیر است . به گزارش آسمونی ،...
زمان مطالعه: 4 دقیقه
برنامه کامل بازی های تیم های معروف لیگ برتر انگلیس 2019 - 2020
برنامه کامل بازی های تیم های معروف لیگ برتر انگلیس 2019 - 2020
برنامه کامل بازی های تیم های معروف لیگ برتر انگلیس معروف به تاپ سیکس به صورت زیر است .

به گزارش آسمونی ، برنامه بازی های تیم های معروف لیگ برتر انگلیس ، یعنی منچستر یونایتد ، منچستر سیتی ، لیورپول ، آرسنال ، تاتنهام و چلسی مشخص شده و این تیم ها طی سی و هشت هفته برای قهرمانی در لیگ جزیره ، با یک دیگر به رقابت خواهند پرداخت . باید دید کدام تیم ها راهی لیگ قهرمانان اروپا خواهند شد و کدام یک به لیگ اروپا خواهند رفت .

طبق قرعه کشی های انجام شده بازی های تیم های معرفی شده در بالا در لیگ برتر انگلیس به صورت زیر خواهد بود .

بیشتر بخوانید :

جدول لیگ برتر انگلیس
هفته اول 

لیورپول - نورویچ سیتی ( جمعه 18 مرداد )

منچسترسیتی - وستهام ( شنبه 19 مرداد )

استون ویلا - تاتنهام ( شنبه 19 مرداد )

آرسنال - نیوکاسل ( یکشنبه 20 مرداد )

چلسی - منچستر یونایتد ( یکشنبه 20 مرداد )هفته دوم 

آرسنال - برنلی ( شنبه 26 مرداد )

ساوتهمپتون - لیورپول ( شنبه 26 مرداد )

منچسترسیتی - تاتنهام ( شنبه 26 مرداد )

چلسی - لسترسیتی ( یکشنبه 27 مرداد )

ولورهمپتون - منچستریونایتد ( دوشنبه 28 مرداد )

 

هفته سوم

نوریچ - چلسی ( شنبه 2 شهریور )

منچستریونایتد - کریستال پالاس ( شنبه 2 شهریور )

لیورپول - آرسنال ( شنبه 2 شهریور )

بورنموث - منچسترسیتی ( یکشنبه 3 شهریور )

تاتهام - نیوکاسل ( یکشنبه 3 شهریور )هفته چهارم

ساوتهمپتون - منچستریونایتد ( شنبه 9 شهریور )

منچسترسیتی - برایتون ( شنبه 9 شهریور )

چلسی - شفیلد یونایتد ( شنبه 9 شهریور )

برنلی - لیورپول ( شنبه 9 شهریور )

آرسنال - تاتنهام ( یکشنبه 10 شهریور )هفته پنجم

لیورپول - نیوکاسل ( شنبه 23 شهریور )

منچستریونایتد - لسترسیتی ( شنبه 23 شهریور )

تاتنهام - کریستال پالاس ( شنبه 23 شهریور )

ولورهمپتون - چلسی ( شنبه 23 شهریور )

نورویچ - منچسترسیتی ( شنبه 23 شهریور )

واتفورد - آرسنال ( یکشنبه 24 شهریور )هفته ششم

لسترسیتی - تاتنهام ( شنبه 30 شهریور )

منچسترسیتی - واتفورد ( شنبه 30 شهریور )

وستهام - منچستریونایتد ( یکشنبه 31 شهریور )

چلسی - لیورپول ( یکشنبه 31 شهریور )

آرسنال - استون ویلا ( یکشنبه 31 شهریور )هفته هفتم

شفیلد یونایتد - لیورپول ( شنبه 6 مهر )

تاتنهام - ساوتهمپتون ( شنبه 6 مهر )

چلسی - برایتون ( شنبه 6 مهر )

اورتون - منچسترسیتی ( یکشنبه 7 مهر )

منچستریونایتد - آرسنال ( دوشنبه 8 مهر )هفته هشتم

آرسنال - بورنموث

برایتون - تاتنهام

لیورپول - لسترسیتی

منچسترسیتی - ولورهمپتون

نیوکاسل - منچستریونایتد

ساوتهمپتون - چلسیهفته نهم

چلسی - نیوکاسل

کریستال پالاس - منچسترسیتی

منچستریونایتد - لیورپول

شفیلد یونایتد - آرسنال

تاتنهام - واتفوردهفته دهم

آرسنال - کریستال پالاس

برنلی - چلسی

لیورپول - تاتنهام

منچسترسیتی - استون ویلا

نورویچ - منچستریونایتدهفته یازدهم

آرسنال - ولورهمپتون

استون ویلا - لیورپول

بورنموث - منچستریونایتد

اورتون - تاتنهام

منچسترسیتی - ساوتهمپتون

واتفورد - چلسیهفته دوازدهم

چلسی - کریستال پالاس

لسترسیتی - آرسنال

لیورپول - منچسترسیتی

منچستریونایتد - برایتون

تاتنهام - شفیلد یونایتدهفته سیزدهم

آرسنال - ساوتهمپتون

کریستال پالاس - لیورپول

منچسترسیتی - چلسی

شفیلد یونایتد - منچستریونایتد

وستهام - تاتنهامهفته چهاردهم

چلسی - وستهام

لیورپول - برایتون

منچستریونایتد - استون ویلا

نیوکاسل - منچسترسیتی

نورویچ - آرسنال

تاتهام - بونموثهفته پانزدهم

آرسنال - برایتون

برنلی - منچسترسیتی

منچستریونایتد - تاتنهام

چلسی - استون ویلا

لیورپول - اورتونهفته شانزدهم

بورنموث - لیورپول

اورتون - چلسی

منچسترسیتی - منچستریونایتد

تاتنهام - برنلی

وستهام - آرسنالهفته هفدهم

آرسنال - منچسترسیتی

چلسی - بورنموث

لیورپول - واتفورد

منچستریونایتد - اورتون

ولورهمپتون - تاتنهامهفته هجدهم

اورتون - آرسنال

منچسترسیتی - لسترسیتی

تاتنهام - چلسی

واتفورد - منچستریونایتد

لیورپول - چلسیهفته نوزدهم

بورنموث - آرسنال

چلسی - ساوتهمپتون

لسترسیتی - لیورپول

منچستریونایتد - نیوکاسل

تاتنهام - برایتون

ولورهمپتون - منچسترسیتیهفته بیستم

آرسنال - چلسی

برنلی - منچستریونایتد

لیورپول - ولورهمپتون

منچسترسیتی - شفیلدیونایتد

نورویچ - تاتنهامهفته بیست و یکم

آرسنال - منچستریونایتد

برنلی - چلسی

لیورپول - شفیلد یونایتد

منچسترسیتی - اورتون

ساوتهمپتون - تاتنهامهفته بیست و دوم

استون ویلا - منچسترسیتی

چلسی - برنلی

کریستال پالاس - آرسنال

منچستریونایتد - نورویچ

تاتنهام - لیورپولهفته بیست و سوم

آرسنال - شفیلد یونایتد

لیورپول - منچستریونایتد

منچسترسیتی - کریستال پالاس

نیوکاسل - چلسی

واتفورد - تاتنهامهفته بیست و چهارم

شفیلد یونایتد - منچسترسیتی

ولورهمپتون - لیورپول

منچستریونایتد - برنلی

چلسی - آرسنال

تاتنهام - نورویچهفته بیست و پنجم

برنلی - آرسنال

لسترسیتی - چلسی

لیورپول - ساوتهمپتون

منچستریونایتد - ولورهمپتون

تاتنهام - منچسترسیتیهفته بیست و ششم

آرسنال - نیوکاسل

استون ویلا - تاتنهام

چلسی - منچستریونایتد

منچسترسیتی - وستهام

نورویچ - لیورپولهفته بیست و هفتم

آرسنال - اورتون

چلسی - تاتنهام

لسترسیتی - منچسترسیتی

لیورپول - وستهام

منچستر یونایتد - واتفوردهفته بیست و هشتم

بورنموث - چلسی

اورتون - منچستریونایتد

منچسترسیتی - آرسنال

تاتنهام - ولورهمپتون

واتفورد - لیورپولهفته بیست و نهم

آرسنال - وستهام

برنلی - تاتنهام

چلسی - اورتون

لیورپول - بورنموث

منچستریونایتد - منچسترسیتیهفته سی ام

استون ویلا - چلسی

برایتون - آرسنال

اورتون - لیورپول

منچسترسیتی - برنلی

تاتنهام - منچستریونایتدهفته سی و یکم

چلسی - منچسترسیتی

لیورپول - کریستال پالاس

منچستریونایتد - شفیلد یونایتد

ساوتهمپتون - آرسنال

تاتنهام - وستهامهفته سی و دوم

آرسنال - نورویچ

برایتون - منچستریونایتد

منچسترسیتی - لیورپول

شفیلد یونایتد - تاتنهام

وستهام - چلسیهفته سی و سوم

چلسی - واتفورد

لیورپول - استون ویلا

منچستریونایتد - بورنموث

ساوتهمپتون - منچسترسیتی

تاتنهام - اورتون

ولورهمپتون - آرسنالهفته سی و چهارم

آرسنال - لسترسیتی

استون ویلا - منچستریونایتد

بورنموث - تاتنهام

برایتون - لیورپول

کریستال پالاس - چلسی

منچسترسیتی - نیوکاسلهفته سی و پنجم

برایتون - منچسترسیتی

لیورپول - برنلی

منچستریونایتد - ساوتهمپتون

شفیلد یونایتد - چلسی

تاتنهام - آرسنالهفته سی و ششم

آرسنال - لیورپول

چلسی - نورویچ

کریستال پالاس - منچستریونایتد

منچسترسیتی - بورنموث

نیوکاسل - تاتنهامهفته سی و هفتم

استون ویلا - آرسنال

لیورپول - چلسی

منچستریونایتد - وستهام

تاتنهام - لسترسیتی

واتفورد - منچسترسیتیهفته سی و هشتم

آرسنال - واتفورد

چلسی - ولورهمپتون

کریستال پالاس - تاتنهام

لسترسیتی - منچستریونایتد

منچسترسیتی - نورویچ

نیوکاسل - لیورپول

 

تاریخ برگزاری بازی ها لیگ برتر انگلیس بروزرسانی خواهد شد ...

 
مهاجرت به آمریکا و کانادا
: برای دریافت مشاوره درباره برنامه کامل بازی های تیم های معروف لیگ برتر انگلیس 2019 - 2020 فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «برنامه کامل بازی های تیم های معروف لیگ برتر انگلیس 2019 - 2020» در کادر زیر بنویسید :
5 + 7 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید