کد مطلب: 4661 درج نظر
پیش شماره تلفن های ثابت آذربایجان غربی

پیش شماره تلفن های ثابت آذربایجان غربی

آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن...
زمان مطالعه: 4 دقیقه


آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان آذربایجان غربی به مرکزیت شهر ارومیه به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. در طرح هم کدسازی پیش شماره تلفن ها، برای تمام شهرها روستاها و توابع استان آذربایجان غربی جهت تماس بین شهری کد یکسان 044 اختصاص داده شد.
آخته خانه 044
آرپاچای 044
آغبلاغ 044
آغجیوان 044
آغچه قلعه 044
آغچه مسجد 044
آغداش 044
آغول بیک 044
آق گل 044
آلمان آباد 044
احمدآباد/تکاب 044
احمدآباد/شاهیندژ 044
احمدآباد/کش ارخی 044
اختتار 044
ارومیه 044
اسلام آباد 044
اسلام تپه میاندوآب 044
اشنویه 044
اقبال 044
اگریقاش 044
الخلج 044
النجق /قینر 044
الواتان 044
الیاس آباد 044
امامزاده 044
انگنه 044
انگورد 044
اوچ تپه بوکان 044
اوچ تپه قلعه 044
اوچ تپه کرد 044
ایواوغلی 044
بادکی 044
بارانداز 044
باروق 044
بازارچه مرزی /تمرچین 044
بازرگان خوی 044
باغدرق 044
بالانج 044
بالو 044
باوان 044
بچه جیک 044
بدلان 044
برده زرد 044
بسطام بگ 044
بکتاش 044
بن دره 044
بند 044
بوکان 044
بهلول آباد 044
بیزنده 044
بیطوش 044
بیگم قلعه 044
بیله وار 044
بیوران سفلی 044
پادگان /پسوه 044
پادگان /پیرانشهر 044
پر 044
پسک سفلی 044
پسوه 044
پکاچیک 044
پلدشت 044
پورناک 044
پیرانشهر 044
پیرکندی 044
تازه شهرارومیه 044
تازه قلعه 044
تازه کندخوی 044
تخت سلیمان 044
ترکمان 044
تکاب 044
تمر 044
توپراق قلعه 044
توشمانلو/لیوانلو 044
تومتر 044
تیزخراب 044
جارچلوارومیه 044
جارچلومیاندوآب 044
جارچی لو 044
جبل کندی 044
جعفرآباد 044
جلدیان 044
جوادحصاری 044
چالدران /سیاه چشمه 044
چاوشقلی 044
چلخماز 044
چلیک 044
چوپلوتکاب 044
چوپلوجه شاهین دژ 044
چورس 044
چهاربرج 044
چهارطاق 044
حاج حسن مکریان 044
حاجی آباد 044
حاجی بهزاد 044
حاجی خوش 044
حاجی غلده 044
حاجیلار 044
حاشیه رود 044
حاصل قپی افشار 044
حسن آباد/تکاب 044
حسن کندی 044
حسنلو 044
حسین مامه 044
حمامیان 044
حمید 044
حیدرآباد 044
حیدرلوی بیگلر 044
خاکمزدان 044
خانشان 044
خانقاه سرخ 044
خانقاه مهاباد 044
خانه /های /سازمانی /سدارس 044
خضرلو 044
خطایلو 044
خلیفان 044
خلیفه لو 044
خورخوره 044
خوی 044
دارلک 044
داش بند 044
داش قیزقاپان 044
دربکه 044
درمان آباد 044
دریاس 044
دستجرد 044
دورباش 044
دیزج تکیه 044
دیزج دول 044
دیزج دیز 044
دیزج مرگور 044
دیلزی 044
دیم قشلاق 044
رازی 044
راژان 044
راهدانه 044
ربط 044
رحیم خان 044
رشکان 044
رهال 044
زارعان 044
زاویه حسن خان 044
زنگلان سفلی 044
زورآباد 044
زینالو 044
زیوه ارومیه 044
زیوه مهاباد 044
ساری قامیش 044
ساعتلوی بیگلر 044
سبیل 044
سراب 044
سرای ملک 044
سرچنار 044
سردشت 044
سرنق 044
سرو 044
سروکانی /اندیزه 044
سعدل 044
سعیدلو 044
سلطان احمد 044
سلماس /مغانجوق 044
سوره 044
سوگلی تپه 044
سی سر 044
سیدتاج الدین 044
سیلاب 044
سیلوانا 044
سیه باز 044
شاهین دژ 044
شبیلو/علیا 044
شرفکند 044
شکریازی 044
شوط 044
شهرک /المهدی 044
شهرک /سدارس 044
شهرک صنعتی /ارومیه 044
شهرک صنعتی /خوی 044
شهری کند 044
شیخ علی 044
صفاخانه 044
صوفی خوی 044
صوفیان 044
طسمالو 044
طلاتپه 044
عرب شاه 044
عسگرآبادتپه 044
عسگرآبادکوه 044
علی بگلو 044
علی بیگلو 044
فرخزاد 044
فسندوز 044
فیرورق 044
فیروزآباد 044
قارنا 044
قاریاغدی 044
قبان کندی 044
قپچاق 044
قرابقلو 044
قرارگاه /حمزه 044
قرانقو 044
قره آغاج ارومیه 044
قره آغاج خوی 044
قره باغ 044
قره تپه خوی 044
قره تپه میاندوآب 044
قره حسنلو 044
قره حسنلوخواجه پاشا 044
قره ضیاالدین 044
قره قشلاق سلماس 044
قره قشلاق مهاباد 044
قره کند 044
قره موسی لو 044
قزل عاشق 044
قزل قپی 044
قشلاق 044
قشلاق بختیاری 044
قطار 044
قطور 044
قلعه تراش 044
قلعه رش 044
قم قلعه 044
قنات میرزاجلیل 044
قوجه 044
قوروق 044
قوزلوی افشار 044
قوشچی ارومیه 044
قولنجی 044
قیرکندی /میرزاکندی 044
قیزکورپی 044
قینرجه 044
کارخانه قند/نوشین شهر 044
کانی زرد 044
کانی سیران 044
کانیان 044
کریم آباد 044
کشاورز 044
کشتیبان 044
کشمش تپه 044
کلشان 044
کلوسه سفلی 044
کله سپیان 044
کلیساکندی 044
کنگرلو 044
کوسه کهریز 044
کولیج 044
کویک 044
کهریز 044
کهریزه شیخان 044
کیک آبادگابازله 044
گاومیش گلی 044
گجوت 044
گچین 044
گردآباد 044
گردکشانه 044
گرده رش 044
گرگول 044
گل تپه 044
گل سلیمان آباد 044
گلعذان 044
گنبد 044
گنگچین 044
گورچین قلعه 044
گوگ تپه ارومیه 044
گوگ تپه مهاباد 044
گوگ تپه میاندوآب 044
گوی جلو 044
گیوران 044
لج 044
للکلو 044
ماکوخوی 044
مامالو 044
محمدیار 044
محمودآباد 044
مخور 044
مرگنلرخوی 044
مرنگلوی بزرگ 044
مرنه 044
مظفرآباد 044
ملاشهاب الدین 044
ملالر 044
ملحم 044
ملهزان 044
ممدل 044
ممکان 044
مهاباد 044
میاندوآب 044
میاوق 044
میرآبادارومیه 044
میرآبادمهاباد 044
نادرقلی 044
نازک علیا 044
نازلو 044
نالوس 044
نبی کندی 044
نستان 044
نصیرکندی 044
نقده 044
نلاس 044
نلیوان 044
نوآباد 044
نی چالان 044
وار 044
وردان 044
وقاصلو 044
ولدیان 044
ویشلق علیا 044
هاچه سوشاهیندژ 044
هشتراک 044
هشتیان 044
هفتوان 044
هندور 044
هولاسو 044
یاریجان خالصه 044
یالقوزآغاج شبستر 044
یزدکان 044
یقین علی تپه 044
ینگی آرخ 044
یوسف کندی 044
یولاگلدی 044
یولقون آغاج 044
 
کاربر گرامی اگر شما درآذربایجان غربی ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود

معرفی نویسنده:

ثبت نظر درباره «پیش شماره تلفن های ثابت آذربایجان غربی»

دیدگاه خود را در کادر زیر بنویسید

3 * 7 = ?