کد مطلب:  4676 
10 نظر
10 نظر
زمان مطالعه: 2 دقیقه
پیش شماره تلفن های ثابت خراسان جنوبی

پیش شماره تلفن های ثابت خراسان جنوبی

آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن...
زمان مطالعه: 2 دقیقه

آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان خراسان جنوبی به مرکزیت شهر بیرجند به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. در طرح هم کدسازی پیش شماره تلفن ها، برای تمام شهرها روستاها و توابع استان خراسان جنوبی جهت تماس بین شهری کد یکسان 056 اختصاص داده شد.

نام شهرها و توابع کد شهرها و توابع
آبیز 056
آسفیچ 056
آسو 056
آفریز 056
آنیک نوغاب 056
آواز 056
آیسک 056
اردکول 056
استند 056
اسدآباد 056
اسدیه 056
اسفاد 056
اسفدن 056
اسفشاد 056
اسلام آباد 056
افضل آباد 056
افین 056
اوجان 056
باراز/کلاته سعید 056
بارنجگان 056
بجد 056
براندود 056
برکوک 056
بزن آباد 056
بسطاق 056
بسکاباد 056
بشرویه 056
بصیران 056
بغداده 056
بمرود 056
بندان 056
بورنگ 056
بویک 056
بهدان 056
بهمن آباد 056
بیچند 056
بیدخت 056
بیدسک منند 056
بیرجند 056
بیژائم 056
بیناباج 056
بیهود 056
پخت 056
پهنائی 056
پیش بر 056
تخته جان 056
تقاب /معصوم آباد 056
تیغاب 056
تیغدر 056
جوان 056
چاچ 056
چاه حسن سموری 056
چاه داشی 056
چاه دراز 056
چاه عباس اردنی 056
چاهشند 056
چاهک موسویه 056
چرمه 056
چنشت 056
چهارفرسخ 056
حاجی آباد/زیرکوه 056
حاجی آباد/مود 056
خراشاد 056
خشک 056
خضری 056
خنگ 056
خوان 056
خوان شرف 056
خور 056
خوسف 056
خونیک سفلی 056
خونیکسار 056
درح 056
درخش 056
درمیان 056
دستگرد 056
دوحصاران 056
دوست آباد 056
دهشک 056
دهک 056
دهنو 056
رزق 056
روم 056
رومه 056
زنگوئی 056
زول 056
زهان 056
زیدر 056
ساقدر 056
ساقی 056
سده بیرجند 056
سرایان 056
سربیشه 056
سرچاه تازیان 056
سورگ 056
سه قلعه 056
سهل آباد 056
سیدال 056
سیوجان 056
شاخن 056
شاهرخت 056
شوسف 056
شوشود 056
شهرستانک /عیلکی 056
شهرک /صنعتی /بیرجند 056
شهرک /قدس 056
شهرک /هاشمیه 056
شیرگ ججک 056
شیرگ سارجین 056
طارق 056
طبس مسینا 056
طبسین 056
عباس آباددشت 056
غیوک 056
فخران 056
فدشک 056
فردوس 0563272
فلارگ 056
فندخت 056
فنود 056
فورخاص 056
فورگ 056
فیض آباد 056
قائن 056
قومنجان 056
کبودان 056
کجه 056
کرغند 056
کروه 056
کریمو 056
کلاته سیدعلی 056
کلاته نصیر 056
کوشکک 056
گازار 056
گرماب 056
گریمنج 056
گز 056
گزیک 056
گسک 056
گل 056
گوگچین 056
گیت 056
گیو 056
لانو 056
ماژان 056
محمدآباد/پسکوه 056
محمدآبادعلم 056
مختاران 056
مرک 056
مزداب 056
مسک 056
مشوکی 056
مصعبی 056
معدن قلعه زری 056
مود 056
مولید 056
مهموئی 056
میریک 056
میغان 056
نازدشت 056
نصرالدین 056
نقنج 056
نگینان 056
نوده 056
نوزاد 056
نوغاب بیرجند 056
نوغاب پسکوه 056
نوغاب حاجی آباد 056
نوغاب زیرگ 056
نوفرست 056
نهبندان 056
نیگ 056
واشان 056
ورزگ 056
هریوند 056
همراه روستائی /بیرجند 056
همراه روستائی /فردوس 056
همراه روستائی /نوغاب زیرگ 056
همراه روستائی /نوغاب زیرگ 056
هندوالان 056

کاربر گرامی اگر شما در خراسان جنوبی ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود

: برای دریافت مشاوره درباره پیش شماره تلفن های ثابت خراسان جنوبی فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «پیش شماره تلفن های ثابت خراسان جنوبی» در کادر زیر بنویسید :
5 + 9 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید