کد مطلب: 4676 درج نظر
پیش شماره تلفن های ثابت خراسان جنوبی
زمان مطالعه: 2 دقیقه
آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن...


آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان خراسان جنوبی به مرکزیت شهر بیرجند به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. در طرح هم کدسازی پیش شماره تلفن ها، برای تمام شهرها روستاها و توابع استان خراسان جنوبی جهت تماس بین شهری کد یکسان 056 اختصاص داده شد.
نام شهرها و توابع کد شهرها و توابع
آبيز 056
آسفيچ 056
آسو 056
آفريز 056
آنيك نوغاب 056
آواز 056
آيسك 056
اردكول 056
استند 056
اسدآباد 056
اسديه 056
اسفاد 056
اسفدن 056
اسفشاد 056
اسلام آباد 056
افضل آباد 056
افين 056
اوجان 056
باراز/كلاته سعيد 056
بارنجگان 056
بجد 056
براندود 056
بركوك 056
بزن آباد 056
بسطاق 056
بسكاباد 056
بشرویه 056
بصيران 056
بغداده 056
بمرود 056
بندان 056
بورنگ 056
بويك 056
بهدان 056
بهمن آباد 056
بيچند 056
بيدخت 056
بيدسك منند 056
بيرجند 056
بيژائم 056
بيناباج 056
بيهود 056
پخت 056
پهنائي 056
پيش بر 056
تخته جان 056
تقاب /معصوم آباد 056
تيغاب 056
تيغدر 056
جوان 056
چاچ 056
چاه حسن سموري 056
چاه داشي 056
چاه دراز 056
چاه عباس اردني 056
چاهشند 056
چاهك موسويه 056
چرمه 056
چنشت 056
چهارفرسخ 056
حاجي آباد/زيركوه 056
حاجي آباد/مود 056
خراشاد 056
خشك 056
خضري 056
خنگ 056
خوان 056
خوان شرف 056
خور 056
خوسف 056
خونيك سفلي 056
خونيكسار 056
درح 056
درخش 056
درميان 056
دستگرد 056
دوحصاران 056
دوست آباد 056
دهشك 056
دهك 056
دهنو 056
رزق 056
روم 056
رومه 056
زنگوئي 056
زول 056
زهان 056
زيدر 056
ساقدر 056
ساقي 056
سده بيرجند 056
سرايان 056
سربيشه 056
سرچاه تازيان 056
سورگ 056
سه قلعه 056
سهل آباد 056
سيدال 056
سيوجان 056
شاخن 056
شاهرخت 056
شوسف 056
شوشود 056
شهرستانك /عيلكي 056
شهرك /صنعتي /بيرجند 056
شهرك /قدس 056
شهرك /هاشميه 056
شيرگ ججك 056
شيرگ سارجين 056
طارق 056
طبس مسينا 056
طبسين 056
عباس آباددشت 056
غيوك 056
فخران 056
فدشك 056
فردوس 0563272
فلارگ 056
فندخت 056
فنود 056
فورخاص 056
فورگ 056
فيض آباد 056
قائن 056
قومنجان 056
كبودان 056
كجه 056
كرغند 056
كروه 056
كريمو 056
كلاته سيدعلي 056
كلاته نصير 056
كوشكك 056
گازار 056
گرماب 056
گريمنج 056
گز 056
گزيك 056
گسك 056
گل 056
گوگچين 056
گيت 056
گيو 056
لانو 056
ماژان 056
محمدآباد/پسكوه 056
محمدآبادعلم 056
مختاران 056
مرك 056
مزداب 056
مسك 056
مشوكي 056
مصعبي 056
معدن قلعه زري 056
مود 056
موليد 056
مهموئي 056
ميريك 056
ميغان 056
نازدشت 056
نصرالدين 056
نقنج 056
نگينان 056
نوده 056
نوزاد 056
نوغاب بيرجند 056
نوغاب پسكوه 056
نوغاب حاجي آباد 056
نوغاب زيرگ 056
نوفرست 056
نهبندان 056
نيگ 056
واشان 056
ورزگ 056
هريوند 056
همراه روستائي /بيرجند 056
همراه روستائي /فردوس 056
همراه روستائي /نوغاب زيرگ 056
همراه روستائي /نوغاب زيرگ 056
هندوالان 056
کاربر گرامی اگر شما در خراسان جنوبی ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود

ثبت نظر درباره «پیش شماره تلفن های ثابت خراسان جنوبی»

برای ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید


ورود به سایت