کد مطلب: 4685 درج نظر
پیش شماره تلفن های ثابت قزوین
زمان مطالعه: 2 دقیقه
آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن...


آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان قزوین به مرکزیت شهر قزوین به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. در طرح هم کدسازی پیش شماره تلفن ها، برای تمام شهرها روستاها و توابع استان قزوین جهت تماس بین شهری کد یکسان 028 اختصاص داده شد.

028

آبگرم

028

آبيك

028

آراسنج

028

آقابابا

028

آك

028

آلتين كش

028

آمادگاه آبيك

028

آوان

028

آوج

028

ابراهيم آباد

028

ارتش آباد

028

ارداق

028

اردلان

028

اروان

028

اسپيك

028

استلج

028

اسفرورين

028

اسلام آباد/اقباليه

028

اسماعيل آباد

028

اسماعيل آباد/بوئين زهرا

028

اكوجان /وشته

028

الولك

028

اميرآباد/كهنه

028

اميرآبادنو

028

انداق

028

اوركن كرد

028

اورنه

028

برزلجين

028

بكندي

028

بوئين زهرا

028

بوئينگ بشر

028

بيدستان

028

پارسپانج

028

پاورس

028

پريجان

028

پناه آباد

028

پيريوسفيان

028

تاكستان

028

چسكين

028

چناسك

028

چنگوره

028

چوبين در

028

چوزه

028

حاجي تپه

028

حسن آباد/سادات

028

حسن آباد/كلج

028

حسين آباد

028

حسين آباد/بوئين زهرا

028

حصارخروان

028

حصاروليعصر

028

حيدريه

028

خاتون آباد

028

خاك علي

028

خرم آباد

028

خرم پشته

028

خرمن سوخته

028

خطايان

028

خورهشت

028

خوزنين

028

خونان

028

خيارج

028

داغلان

028

داكان /رادكان

028

دانسفهان

028

دستجردتاكستان

028

دستجردعليا

028

دشتك

028

دولت آباد

028

ديال آباد

028

ديزج

028

ديكين

028

رازميان

028

رامشان

028

رجائي دشت

028

رحمت آباد

028

رحيم آباد/بوئين زهرا

028

رحيم آباد/تاكستان

028

رزجرد

028

رشتقون

028

رودك

028

زرجه بستان

028

زواردشت /زرآباد

028

زياران

028

زيباشهر/محمديه

028

زين آباد

028

ساج

028

سعيدآباد

028

سگزآباد

028

سوليقان

028

سياهپوش

028

سيردان

028

شادميان

028

شارد

028

شال

028

شامي شاپ

028

شاهين تپه

028

شترك ماخورين

028

شريف آباد

028

شفيع آباد/باراجين

028

شنستق عليا

028

شهرستانك

028

شهرصنعتي /البرز/الوند

028

شهرك /شهيد/بهشتي

028

شهرك صنعتي /آراسنج

028

شهيدآباد

028

شيداصفهان

028

شيزند

028

شينقر

028

صدرآباد

028

صمغ آباد

028

ضياآباد

028

طزرك

028

طزركش

028

عباس آباد

028

عبدل آباد

028

عبدل آبادمركزي

028

عصمت آباد

028

علي آباد

028

فارسجين

028

فارسيان

028

فتح آباد

028

فيض آباد

028

قاسم آباد

028

قديم آباد

028

قرقسين

028

قزوين

028

قشلاق

028

قشلاق چرخلو

028

قشلاق مرانلو

028

قلعه هاشم خان

028

قميك بزرگ

028

كاميشگان

028

كلج

028

كلنجين

028

كمال آباد

028

كندر

028

كنشكين

028

كوچار

028

كورانه

028

كوندج

028

كوهگيرعليا

028

كوهين

028

كهك

028

گرمارود

028

لوشكان

028

مجتمع /ليا

028

محمدآبادخررود

028

محمودآبادعلمخاني

028

محمودآبادنمونه

028

مسعودآباد

028

مشعلدار

028

مشكين آباد

028

معلم كلايه

028

مندرآباد

028

مهدي آباد

028

ميرپنجي

028

ناصرآباد

028

نجف آباد

028

نرجه

028

نصرت آباد

028

نظام آباد

028

نودوز

028

نهاوند

028

نيارج

028

نيارك

028

نيكوئيه

028

وثوق آباد

028

ورس

028

ولازجرد

028

ولدآباد

028

هرائين عليا

028

هفت سنگان

028

همت آباد

028

هير

028

يانس آباد

028

يحيي آباد

کاربر گرامی اگر شما درقزوین ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود

ثبت نظر درباره «پیش شماره تلفن های ثابت قزوین»

برای ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید


ورود به سایت