کد مطلب:  4685 
4 نظر
4 نظر
زمان مطالعه: 2 دقیقه
پیش شماره تلفن های ثابت قزوین

پیش شماره تلفن های ثابت قزوین

آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن...
زمان مطالعه: 2 دقیقه

آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان قزوین به مرکزیت شهر قزوین به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. در طرح هم کدسازی پیش شماره تلفن ها، برای تمام شهرها روستاها و توابع استان قزوین جهت تماس بین شهری کد یکسان 028 اختصاص داده شد.

028

آبگرم

028

آبیک

028

آراسنج

028

آقابابا

028

آک

028

آلتین کش

028

آمادگاه آبیک

028

آوان

028

آوج

028

ابراهیم آباد

028

ارتش آباد

028

ارداق

028

اردلان

028

اروان

028

اسپیک

028

استلج

028

اسفرورین

028

اسلام آباد/اقبالیه

028

اسماعیل آباد

028

اسماعیل آباد/بوئین زهرا

028

اکوجان /وشته

028

الولک

028

امیرآباد/کهنه

028

امیرآبادنو

028

انداق

028

اورکن کرد

028

اورنه

028

برزلجین

028

بکندی

028

بوئین زهرا

028

بوئینگ بشر

028

بیدستان

028

پارسپانج

028

پاورس

028

پریجان

028

پناه آباد

028

پیریوسفیان

028

تاکستان

028

چسکین

028

چناسک

028

چنگوره

028

چوبین در

028

چوزه

028

حاجی تپه

028

حسن آباد/سادات

028

حسن آباد/کلج

028

حسین آباد

028

حسین آباد/بوئین زهرا

028

حصارخروان

028

حصارولیعصر

028

حیدریه

028

خاتون آباد

028

خاک علی

028

خرم آباد

028

خرم پشته

028

خرمن سوخته

028

خطایان

028

خورهشت

028

خوزنین

028

خونان

028

خیارج

028

داغلان

028

داکان /رادکان

028

دانسفهان

028

دستجردتاکستان

028

دستجردعلیا

028

دشتک

028

دولت آباد

028

دیال آباد

028

دیزج

028

دیکین

028

رازمیان

028

رامشان

028

رجائی دشت

028

رحمت آباد

028

رحیم آباد/بوئین زهرا

028

رحیم آباد/تاکستان

028

رزجرد

028

رشتقون

028

رودک

028

زرجه بستان

028

زواردشت /زرآباد

028

زیاران

028

زیباشهر/محمدیه

028

زین آباد

028

ساج

028

سعیدآباد

028

سگزآباد

028

سولیقان

028

سیاهپوش

028

سیردان

028

شادمیان

028

شارد

028

شال

028

شامی شاپ

028

شاهین تپه

028

شترک ماخورین

028

شریف آباد

028

شفیع آباد/باراجین

028

شنستق علیا

028

شهرستانک

028

شهرصنعتی /البرز/الوند

028

شهرک /شهید/بهشتی

028

شهرک صنعتی /آراسنج

028

شهیدآباد

028

شیداصفهان

028

شیزند

028

شینقر

028

صدرآباد

028

صمغ آباد

028

ضیاآباد

028

طزرک

028

طزرکش

028

عباس آباد

028

عبدل آباد

028

عبدل آبادمرکزی

028

عصمت آباد

028

علی آباد

028

فارسجین

028

فارسیان

028

فتح آباد

028

فیض آباد

028

قاسم آباد

028

قدیم آباد

028

قرقسین

028

قزوین

028

قشلاق

028

قشلاق چرخلو

028

قشلاق مرانلو

028

قلعه هاشم خان

028

قمیک بزرگ

028

کامیشگان

028

کلج

028

کلنجین

028

کمال آباد

028

کندر

028

کنشکین

028

کوچار

028

کورانه

028

کوندج

028

کوهگیرعلیا

028

کوهین

028

کهک

028

گرمارود

028

لوشکان

028

مجتمع /لیا

028

محمدآبادخررود

028

محمودآبادعلمخانی

028

محمودآبادنمونه

028

مسعودآباد

028

مشعلدار

028

مشکین آباد

028

معلم کلایه

028

مندرآباد

028

مهدی آباد

028

میرپنجی

028

ناصرآباد

028

نجف آباد

028

نرجه

028

نصرت آباد

028

نظام آباد

028

نودوز

028

نهاوند

028

نیارج

028

نیارک

028

نیکوئیه

028

وثوق آباد

028

ورس

028

ولازجرد

028

ولدآباد

028

هرائین علیا

028

هفت سنگان

028

همت آباد

028

هیر

028

یانس آباد

028

یحیی آباد

کاربر گرامی اگر شما درقزوین ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود

: برای دریافت مشاوره درباره پیش شماره تلفن های ثابت قزوین فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط :

نظر خود را درباره «پیش شماره تلفن های ثابت قزوین» در کادر زیر بنویسید :

5 * 6 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید