کد مطلب: 4687 درج نظر
پیش شماره تلفن های ثابت کردستان
زمان مطالعه: 2 دقیقه
آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن...


آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان کردستان به مرکزیت شهر سنندج به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. در طرح هم کدسازی پیش شماره تلفن ها، برای تمام شهرها روستاها و توابع استان کردستان جهت تماس بین شهری کد یکسان 087 اختصاص داده شد.

087

آرمرده

087

آرندان

087

آلمانه

087

آلوت

087

آونگان

087

آويهنگ

087

آيچي

087

ابراهيم آباد

087

اسلامدشت سقز

087

الك

087

انجمه

087

اورامان

087

ايرانخواه سقز

087

بابارشاني

087

باباريز

087

بازارچه مرزي

087

باشماق سقز

087

باشماق سنندج

087

باقرآباد

087

بانه

087

باينجوب

087

برده رشه بانه

087

برده رشه مريوان

087

برقرو

087

بسطام

087

بلبان آباد

087

بلبر

087

بلدستي

087

بوالحسن

087

بوئين سفلي

087

بوريدر

087

بهارلو

087

بيان لو

087

بيجار

087

بيساران

087

پاپاله

087

پالنگان

087

پايگلان

087

پشاباد

087

پيرتاج

087

تخته

087

ترجان

087

تموغه

087

تنگي سر

087

توپ آغاج

087

تودارروته

087

تودارملا

087

توريور

087

تومارقاميش

087

جعفرآباد

087

چشمه منتش

087

چشميدر

087

چوروننه

087

حسن آباد

087

حسن آباد/ياسوكند

087

حسن تيمور

087

حسين آباد/سقز

087

حسين آباد/سنندج

087

خامسان

087

خاندان قلي

087

خسروآباد

087

خورخوره

087

خوري آباد

087

دادانه

087

دانيكش

087

دربند

087

دركي

087

درگاه شيخان

087

دري

087

دزج

087

دزلي

087

دژن

087

دگاگا

087

دل

087

دلبران

087

دوشان

087

دولاب

087

دهگلان

087

ديواندره

087

ديوزند

087

رشيدآباد

087

زرينه

087

زرينه ورمزيار

087

زونج

087

ژان

087

ژنين

087

ژيوار

087

ساوان

087

ساوجي

087

سبدلو

087

سرا

087

سراب حاجي پمق

087

سراب قاميش

087

سرچشمه

087

سرچي

087

سرخه دزج

087

سرداب

087

سردوش

087

سرريز

087

سرنجيانه سفلي

087

سرنجيانه قروه

087

سروآباد

087

سرهويه

087

سريش آباد

087

سقز

087

سنته سقز

087

سنگ سفيد

087

سنگين آباد

087

سنندج

087

سوته

087

سيدان

087

سيس

087

شاراني

087

شاهيني

087

شريف آباد

087

شريف كندي

087

شكوه آباد

087

شوي

087

شويشه

087

شهرصنعتي /سقز

087

شيان

087

شيروانه

087

صاحب سقز

087

صالح آباد

087

صلوات آباد

087

صوفيان

087

طاي

087

عيسي آباد

087

غاركرفتو

087

فارس آباد

087

قار

087

قاملو

087

قاميشله

087

قباقلو

087

قپلانتو

087

قراگل

087

قروه

087

قره دره

087

قزلجه كند

087

قشلاق نوروز

087

قصلان

087

قلعه جغه

087

قلعه جي

087

قلعه روتله

087

قلعه قروه

087

قلندرگاه

087

قليان

087

قليچيان

087

قورق

087

قوري چاي

087

قهرآبادسفلي

087

قهرآبادسليمان

087

قيلسون

087

كامياران

087

كاني دينار

087

كاني سور

087

كرجو

087

كروندان

087

كره سي

087

كسنزان

087

كلاته

087

كلده سوره

087

كلكان

087

كماله

087

كنگره

087

كوچك

087

كول

087

كوله ساره

087

كهريزه

087

كيلانه

087

گردميران سفلي

087

گردميران عليا

087

گردنه /ايرانخواه

087

گردنه /محمودآباد

087

گرديگلان

087

گل تپه سقز

087

گلين

087

گليه

087

گنجي

087

گنداب عليا

087

گواز

087

گوشخاني

087

لنج آباد

087

لون سادات

087

ماراب

087

مالوجه

087

ماهيدرسفلي

087

محمده

087

مرخز

087

مريوان

087

موچش

087

مولان آباد

087

ميانه

087

ميدان غله

087

ميرده

087

ميره كي

087

ميهم سفلي

087

ميهم عليا

087

نارنجك

087

ناو

087

نايسر

087

نجف آباد

087

نجنه

087

نران

087

نزار

087

نژمار

087

نساره عليا

087

نسنار

087

نشورسفلي

087

نگل

087

ننور

087

نوره

087

ني

087

نير

087

وزمان

087

وله ژير

087

وينسار

087

ويهج

087

هزارخاني

087

هشميز

087

هفت اصحاب

087

هنديمن

087

هويه

087

هيجانان

087

ياپل

087

يالقوزآغاج

087

يمينان سفلي

087

يورقل

کاربر گرامی اگر شما در سنندج ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود

ثبت نظر درباره «پیش شماره تلفن های ثابت کردستان»

برای ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید


ورود به سایت