کد مطلب: 4663 درج نظر
زمان مطالعه: 5 دقیقه
پیش شماره تلفن های ثابت اصفهان

پیش شماره تلفن های ثابت اصفهان

آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن...
زمان مطالعه: 5 دقیقه


آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان اصفهان به مرکزیت شهر اصفهان به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. در طرح هم کدسازی پیش شماره تلفن ها، برای تمام شهرها روستاها و توابع استان اصفهان جهت تماس بین شهری کد یکسان 031 اختصاص داده شد.
آب پونه 031
آبشیرین 031
آبگرم 031
آران /بیدگل 031
آزران 031
آغچه 031
آنالوچه 031
ابوزیدآباد 031
ابیانه 031
احمدآباد/گلزارمحمد 031
اذان 031
اراضی /باغ ملک 031
ارجنگ /کهرت 031
اردستان 031
اردیب 031
اریسمان 031
ازناوله 031
ازوار 031
اژیه 031
اسپارت 031
استرک 031
اسحاق آباد 031
اسفرجان 031
اسفنداران 031
اسکندری 031
اسلام آباد 031
اسلام آباد/شهرضا 031
اشکاوند 031
اشکهران 031
اشن 031
اصغرآباد 031
اصفهان 031
افجان 031
افوس 031
الوار 031
اله آباد 031
امامزاده /علی اکبر 031
امیرآباد 031
امین آباد 031
انارک 031
اورگان 031
اوره 031
اوزنبلاغ 031
اوشیان 031
ایچی /جار/یفران 031
ایراج نائین 031
ایمان شهر/اشترجان 031
ایمان شهر/مینادشت 031
بادجان 031
بادرودنطنز 031
باغ ابریشم /یزدآباد 031
باغ بهادران 031
بافران 031
باقرآباد/اردستان 031
باقرآباد/کوهپایه 031
بتلیجه 031
برز 031
برزوک 031
برسیان 031
بروزاد/میرآباد 031
بزم 031
بلان نائین 031
بلطاق 031
بلمیر 031
بنویدعلیا 031
بوان 031
بوئین /میاندشت 031
بودان 031
بیاضه 031
بیدشک /دهلر 031
بیده 031
بیدهند 031
پایگاه /هشتم شکاری 031
پایگاه هوایی /هاشم آباد 031
پرکستان 031
پلارتگان /دارافشان 031
پوده /قهه 031
پیربکران 031
پیکان 031
پیله وران 031
تجره /مهرآباد 031
تخماقلو 031
تلک آباد 031
تندران 031
تودشک 031
تیران 031
تیرانچی 031
تیکن 031
تیمیارت /فساران 031
جرم افشار 031
جزه اصفهان 031
جزه کاشان 031
جعفرآباد/ابراهیم آباد 031
جعفرآباد/خمیران 031
جعفرآباد/زرین شهر 031
جعفرآباد/نائین 031
جنبه 031
جندابه 031
جندان 031
جندق نائین 031
جور/اسفینا 031
جوزدان برآن 031
جوزدان /نجف آباد 031
جوشقان 031
جوشقان استرک 031
جوشقان قالی 031
جهادآباد 031
جهق 031
جیلان آباد 031
چادگان 031
چاه ملک 031
چرمهین 031
چغا 031
چقیورت 031
چم طاق /چم حیدر 031
چم نور/چم یوسفعلی 031
چمگردان 031
چوپانان 031
چهارراه /سعادت آباد 031
چهل خانه 031
چیمه 031
حاجی آباد 031
حبیب آبادبرخوار 031
حبیب آباد/آذرخواران 031
حجت آباد 031
حسن آباد/آبریزه 031
حسن آباد/تنگ بیدکان 031
حسن آباد/جرقویه 031
حسن آباد/علیا 031
حسن آباد/قهاب 031
حسن رباط 031
حسنارود 031
حسین آباد/اردستان 031
حسین آباد/عربستان 031
حسین آباد/کویر 031
حنا 031
حوض ماهی /آبرو 031
حیدرآباد 031
خرم /خورچان 031
خرمدشت 031
خرمنان 031
خزاق 031
خشوئیه 031
خفرشهرضا 031
خفرکاشان 031
خلج /قوهک 031
خم پیچ 031
خمسلو 031
خمینی شهر 031
خوانسار 031
خوراسگان /قهجاورستان 031
خور/بیابانک 031
خورزق /برخوار 031
خولنجان /آدرگان /لنج /زیباشهر 031
خونداب 031
خویگان سفلی 031
خویگان علیا 031
خیرآباد/کاشان 031
خیرآباد/نجف آباد 031
داران 031
دارگان 031
دامنه 031
در 031
درباغ 031
درچه پیاز 031
دره 031
دره بید/نجف آباد 031
دره بیدخوانسار 031
دزج 031
دستجرد/برخوار 031
دستجرد/کمال آباد 031
دستگردقداده 031
دشتی 031
دماب 031
دماب /نجف آباد 031
دنارت 031
دوتو 031
دوشخراط 031
دولت آباد 031
دولت آباد/صنعتی 031
دولت آباد/نجف آباد 031
ده آباد/متین آباد/فهی 031
ده سرخ 031
ده کرم 031
دهاقان 031
دهسور 031
دهق 031
دیزیچه 031
رامشه 031
راوند 031
رحمت آباد/خوانسار 031
رحمت آباد/کاشان 031
رحمت آباد/نجف آباد 031
رحیم آباد 031
ردان فیزادان 031
رزوه 031
رضوانشهر 031
روران 031
رهق 031
ریجان 031
زازران 031
زاینده رود/بهجت آباد/باباشیخعلی /بیستجان 031
زردنجان 031
زرین شهر 031
زفره فلاورجان 031
زفره کوهپایه 031
زمان آباد 031
زواره کاشان 031
زیار 031
زیارتگاه 031
سجزی 031
سدزاینده رود 031
سده لنجان 031
سراور 031
سرشبادران 031
سعیدآباد 031
سفتجان 031
سفیده 031
سمیرم 031
سن سن 031
سنگ سفید 031
سواران 031
سوران 031
سولار 031
سونیچی 031
سه برخوار 031
سهر 031
سهران 031
سهرفیروزان 031
سهروفیروزان 031
سهیل /سپرو 031
سیان /گنج آباد 031
سیاه افشار 031
سیبک 031
سین 031
سیور 031
شادگان /فاویان 031
شاهپورآباد 031
شاهین شهر 031
شهراب 031
شهرضا 031
شهرک بهاران /سهلوان /آبنیل /باغکومه 031
شهرک /بهارستان 031
شهرک /صفائیه 031
شهرک /علامه مجلسی 031
شهرک /22بهمن 031
شهرک صنعتی /امیرکبیر 031
شهرک صنعتی /سجزی 031
شهرک صنعتی /مبارکه 031
شیدان 031
طاد/ونهر 031
طار 031
طالخونچه 031
طامه 031
طاهرآباد 031
طرق رود 031
طره 031
طهمورثات 031
ظفرقند 031
عادگان 031
عروسان گلستان 031
عزیزآباد 031
عسگران 031
علوان آباد 031
علوی 031
علویجه 031
علی آباد/قلعه شاهرخ 031
علی آباد/محمدآباد 031
علی آبادجمبزه شهرضا 031
علی آبادفخره 031
علی آبادملاعلی 031
علی آبادمهردشت 031
علیشاهدان 031
فتح آباد 031
فرخی نائین 031
فریدونشهر 031
فریزهند 031
فلاورجان 031
فوداز 031
فولادشهر 031
فولادمبارکه 031
فیض آباد/شریف آباد 031
قائم آباد 031
قاسم آباد 031
قره بلطاق 031
قزاآن 031
قصرچم 031
قفر 031
قلعه امیریه 031
قلعه سرخ 031
قلعه میر 031
قلعه ناظر 031
قمبوان 031
قمصرکاشان 031
قمیشلو 031
قودجان /تیدجان 031
قودجانک 031
قورتان 031
قه 031
قهدریجان 031
قهرود 031
قهریزجان 031
قهساره 031
قهی 031
کارخانه /ذوب آهن 031
کاشان 031
کامو 031
کاویان 031
کاهریز 031
کبوترآباد 031
کته شور/صادق آباد 031
کجان نائین 031
کچوئیه 031
کچورستاق /امیران 031
کچومثقال 031
کرچ 031
کرچگان 031
کردسفلی 031
کردعلیا 031
کرسکان 031
کرکوند 031
کره 031
کشه 031
کفران /فارفان 031
کفرود 031
کله /ارمک 031
کله مسلمان /کله مسیح 031
کلهرود 031
کلیشاد/هرند 031
کلیشادرخ 031
کلیشادفلاورجان 031
کلیشادفلاورجان 031
کمجان 031
کمشچه 031
کمه 031
کمیتک 031
کنجدجان 031
کندلان /دستجا 031
کنهران 031
کوشک 031
کوشکیچه /بارچان /دستگردمهرآوران 031
کوهان برآن 031
کوهان نجف آباد 031
کوهپایه 031
کهرویه 031
کهریزسنگ 031
کهنگ 031
کیفته پادنا 031
گرگاب 031
گرموک 031
گرمه 031
گزبرخوار 031
گشنیزجان 031
گلپایگان /نیوان 031
گلدره 031
گلدشت 031
گنجه 031
گیشی /قمشنان /قلعه بالا 031
لارگان /لارگیجی 031
لای بید 031
لای بید/حاجت آقا 031
مالواجرد 031
مبارکه 031
مجتمع /صنایع دفاع 031
مجتمع /کالای الکتریک 031
محمدآبادجرقویه 031
مدیسه 031
مرق /سادیان 031
مزرعه شور 031
مشکان 031
مشکنان 031
مشهدکاوه 031
معروف آباد/قرقر 031
معصوم آباد 031
مقصودبیک /وشاره /باغ سرخ 031
منشیان 031
منظریه 031
موته 031
مورچه خورت 031
مورکان 031
موسی آباد 031
موغار 031
مولنجان 031
مهاباد 031
مهدی آبادنجف آباد 031
مهرآدران 031
مهرجان نائین 031
مهرگان 031
مهرگرد 031
مهیار 031
میرآبادخوانسار 031
میرآبادنجف آباد 031
میمه /وزوان 031
نائین 031
نجف آباد 031
نسران 031
نشلج 031
نصرآبادجرقویه 031
نصرآبادکاشان 031
نطنز 031
نقل /دنگزلو 031
نکوآباد 031
نماگرد 031
ننادگان 031
نوش آباد 031
نوگوران 031
نهرخلج 031
نهضت آبادخوانسار 031
نهضت آبادنجف آباد 031
نهوج 031
نیاسر 031
نیستانک 031
نیسیان 031
نیک آباد 031
نیه 031
وادقان 031
وانشان 031
ورپشت 031
ورتون 031
ورزنه 031
ورزنه گلپایگان 031
ورکان 031
ورنامخواست 031
ولوجرد 031
ونداده 031
ونک 031
ویدوج /ویدوجا 031
ویست 031
ویلاشهر 031
هاردنگ 031
هاشم آباد 031
هراتمه 031
هرمدان 031
هرند 031
هفتومان 031
هماآباد 031
همگین 031
هنجن 031
هندوکش 031
هنده 031
هونجان 031
هویه /ریاخون 031
یارند 031
یزدانشهر 031
یزدل 031
کاربر گرامی اگر شما در اصفهان ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود

معرفی نویسنده:

ثبت نظر درباره «پیش شماره تلفن های ثابت اصفهان»

دیدگاه خود را در کادر زیر بنویسید

9 - 3 = ?