کد مطلب: 4698 درج نظر
زمان مطالعه: 2 دقیقه
پیش شماره تلفن های ثابت هرمزگان

پیش شماره تلفن های ثابت هرمزگان

آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن...
زمان مطالعه: 2 دقیقه


آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان هرمزگان به مرکزیت بندرعباس به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. در طرح هم کدسازی پیش شماره تلفن ها، برای تمام شهرها روستاها و توابع استان هرمزگان جهت تماس بین شهری کد یکسان 076 اختصاص داده شد.

076

آبشورک

076

ابوموسی

076

اسلام آباد

076

انوه

076

ایسین

076

ایلود

076

باسعیدو

076

باغات

076

برکه دوکا

076

برنطین

076

بست قلات

076

بستانوبندرلنگه

076

بستانه

076

بستک

076

بشاگرد

076

بندر/پل

076

بندر/جاسک

076

بندر/چارک

076

بندر/حسینه

076

بندر/حمیران

076

بندر/خمیر

076

بندر/شناس

076

بندر/کلاهی

076

بندر/کنگ

076

بندر/لنگه

076

بندر/معلم

076

بندرتیاب

076

بندرعباس

076

بندرمقام

076

بنذرک

076

بوچیر

076

بوستانو

076

به ده

076

بیسه

076

بیکا

076

پایانه /کامیونداران

076

پدل

076

پشته ایسین

076

پی پشت

076

تازیان بالا

076

تازیان پائین

076

تخت

076

تدروئیه

076

توکهور

076

تیرور

076

جائین

076

جاسک کهنه

076

جزیره /هرمز

076

جغین

076

جناح

076

چاه اسماعیل

076

چاه بنارد

076

چاه مسلم

076

چاهستان

076

چاهو

076

چراغ آباد

076

چه چکور

076

چهواز

076

چیروئیه

076

حاجی آباد

076

حاجی خادمی

076

حکمی

076

حمیران گاوبندی

076

خراجی

076

خورگو

076

خیرآباد

076

داربست

076

درگهان

076

درگیر

076

دژگان

076

دشت آشکارا

076

دشتی

076

دمشهر

076

دولاب

076

دهتل

076

دهستان

076

دهنگ

076

دهنوپائین

076

دهو

076

دیرستان

076

دیوان

076

راونگ

076

رستاق

076

رضوان

076

رمچاه

076

رمکان

076

روئیدر

076

رودان /ده بارز

076

زمین سنگ

076

زنگارد

076

زیارت

076

زیارتعلی

076

ستلو

076

سرچاهان

076

سرخنگی

076

سرخون

076

سرزه

076

سرگزاحمدی

076

سندرک

076

سهیلی

076

سیاهو

076

سیریک

076

شمیل بندرعباس

076

شمیل حاجی آباد

076

شهاب سوزا

076

شهرصنعتی /بندرعباس

076

شهرک /مروارید

076

شهرو

076

صلخ

076

طاشکویه

076

طبل

076

طولا

076

عمانی

076

فارسی اکبری

076

فارغان

076

فاریاب

076

فاریاب سنگوئیه

076

فاریاب کوهیج

076

فتوئیه

076

فین

076

قشم

076

قطب آباد

076

قلات بالا

076

قلعه قاضی

076

قلعه کمیز

076

کاروان /کوشه

076

کچوئیه

076

کرگان

076

کریان

076

کشاربالا

076

کشارچمردان

076

کشتی سازی /صدرا

076

کشکو

076

کمشک

076

کناردان

076

کنارسیاه

076

کنارو

076

کنچی

076

کنخ

076

کوخرد

076

کوشک کنار

076

کوه وای

076

کوهستک

076

کوهیج

076

کهتوئیه

076

کهورستان

076

کیش

076

گاوبندی

076

گچین بالا

076

گچین پائین

076

گروک

076

گزه

076

گزیر

076

گوران

076

گوربند

076

گورزانک

076

گورین

076

گهره

076

گیاهدان

076

لارک

076

لافت

076

لاوان

076

لمزان

076

مراغ

076

مردنو

076

مسن

076

مغدان /بستک

076

مغدان /گاوبندی

076

مغویه

0765

میناب

076

نخل ابراهیمی

076

هاشم آباد

076

هرنگ

076

هشتبندی

076

هشنیز

076

هنگویه

کاربر گرامی اگر شما دراستان هرمزگان ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود

معرفی نویسنده:

ثبت نظر درباره «پیش شماره تلفن های ثابت هرمزگان»

دیدگاه خود را در کادر زیر بنویسید

5 + 7 = ?