کد مطلب:  4693 
1 نظر
1 نظر
زمان مطالعه: 3 دقیقه
پیش شماره تلفن های ثابت گلستان

پیش شماره تلفن های ثابت گلستان

آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن...
زمان مطالعه: 3 دقیقه

آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان گلستان به مرکزیت شهر گرگان به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. در طرح هم کدسازی پیش شماره تلفن ها، برای تمام شهرها روستاها و توابع استان گلستان جهت تماس بین شهری کد یکسان 017 اختصاص داده شد.

آب پران 017
آبادان تپه 017
آرخ بزرگ 017
آزادتپه 017
آزادشهر1 017
آزادشهر2 017
آق آباد 017
آق امام 017
آق زبیر 017
آق قلا 017
آق قمیش 017
آقبند 017
آقچلی سفلی 017
آلتین تخماق 017
آلوکلاته 017
آهنگرمحله 017
اجن شیرملی 017
ارازگل 017
اسلام تپه 017
اصفهان کلاته 017
اگری بوغاز 017
امیرآباد/گز 017
امین آباد 017
انبارآلوم 017
انقلاب 017
اوبه محمدایمر 017
اوچ تپه 017
اودک دوجی /حسن طبیب 017
اونق یلقی 017
ایتمر 017
ایگدرسفلی 017
ایگدرعلیا 017
ایلوار 017
ایمرملاساری 017
اینچه برون 017
باغلی مرامه 017
باقرآباد 017
بالاجاده 017
بایلر 017
بدراق نوری 017
برفتان 017
بصیرآباد 017
بندر/ترکمن 017
بندر/گز 017
بهلکه داشلی 017
بهلکه شیخ موسی 017
بی بی شیروان 017
پاسنگ بالا 017
پنج پیکر 017
پیراوش سفلی 017
پیش کمر 017
تاتارسفلی 017
تاتارعلیا 017
تاش ده 017
تخت 017
تخشی محله 017
تراجیق 017
تقی آباد 017
تمرقره قوزی 017
تنگراه 017
توران ترک 017
توران فارس 017
تورنگ تپه 017
توسکستان 017
تیل آباد 017
جلین علیا 017
جهان آباد 017
چارقلی 017
چپق لقی 017
چناران 017
چنارلی 017
چهارباغ 017
چهارده 017
چین سبیلی 017
حاجی آباد 017
حاجی بیک علیا 017
حاجی قوشان 017
حاجی کلاته 017
حالی آخوند 017
حکیم آباد 017
حیدرآباد/گرگان 017
حیدرآباد/گنبدکاووس 017
خانببین 017
خواجه لر 017
خواجه نفس 017
خوش ییلاق 017
دارکلاته 017
داشلی برون 017
دلند 017
دنگلان 017
دوزالوم 017
دوزین 017
دوگنجی 017
ده چناشک 017
دهنه 017
دیگچه /سرگچن 017
رادکان 017
رامیان 017
رضاآباد 017
رودبارقشلاق 017
زندانچال 017
زنگیان 017
زیارت 017
زینب آباد 017
سارجه کر 017
سارلی سفلی 017
سارلی علیا 017
سالیکنده 017
سدن /سیدمیران 017
سرخن کلاته 017
سرطاق 017
سرکلاته 017
سعدآباد 017
سقرتپه 017
سلاق غایب 017
سلاق نوری 017
سلطان آباد 017
سلطانعلی 017
سنگ دوین 017
سوزش 017
سوسرا 017
سیجوال 017
سیدآباد 017
شاهکوه سفلی 017
شاهکوه علیا 017
شفت آلوباغ 017
شموشک سفلی 017
شورحیات 017
شهرک صنعتی /آق قلا 017
شهرک صنعتی /بندر/گز 017
شیرآباد 017
شیرنگ 017
صادق آباد 017
صحنه سفلی 017
صفی آباد 017
صوفی شیخ دازغراوی 017
صوفیان 017
عرب بوران 017
عرب سرنگ 017
عرب قاری حاجی 017
عزیزآباد 017
عطاآباد 017
علی آباد 017
علی آباد/کتول 017
علی آبادکنارشهر 017
فارسیان /قانچی 017
فارسیان فرنگ 017
فاضل آبادگرگان 017
فاضل آبادگنبدکاووس 017
فجر/قوینلی 017
فوجرد 017
قارقی بناور 017
قانقرمه 017
قپان 017
قدونه 017
قربان آباد 017
قرق 017
قرن آباد 017
قرناوه 017
قرنجیک پورامان 017
قرنجیک نظر 017
قره بلاغ 017
قره تپه 017
قره چشمه 017
قره سو 017
قره شور 017
قره قاشلی 017
قره ماخر 017
قزلجه آق امام 017
قزلی 017
قلعه جیق 017
قلعه قافه 017
قلعه محمود 017
قلمی 017
قلی آباد 017
قوچ مراد 017
قورچای 017
قوشجان آباد 017
قوشه سو 017
قول حاجی 017
کارکنده /سوته 017
کاشیدار 017
کاکا 017
کردکوی 017
کرند 017
کریم آباد 017
کسکن قوجق 017
کفشگیری 017
کلاجان قاجار 017
کلاسره 017
کلاله 017
کماسی 017
کنگور 017
کوچک خرطوم 017
کوچک نظرخانی 017
گالیکش 017
گرجی محله /سفیدآباد 017
گرگان 017
گری دوجی 017
گلها/حاجی نبی 017
گلیداغ 017
گمرک پل /تنگلی 017
گمیشان 017
گنبدکاووس 017
گوزن فارس 017
لمسک /ورسن 017
لیوان 017
محمدآباد 017
محمدزمان خان 017
مراوه تپه 017
مرزبان 017
مرزن کلاته 017
مزرعه کتول 017
معصوم آباد 017
ملاعلی تپه 017
ملک علی تپه 017
مهترکلاته 017
میاندره 017
میرزاعلی یلقی 017
میرمحله /شمس آباد 017
مینودشت 017
نارلی داغ 017
نراب 017
نصرآباد 017
نظام آباد 017
نوچمن 017
نوده خاندوز 017
نوده ملک 017
نودیجه 017
نوکنده 017
نومل 017
وامنان 017
وحدت 017
وطن 017
هاشم آباد 017
هوتن 017
یاسی تپه 017
یامپی 017
یساقی 017
یل چشمه 017
یلمه سالیان 017
ینقاق 017

کاربر گرامی اگر شما دراستان گلستان ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود

: برای دریافت مشاوره درباره پیش شماره تلفن های ثابت گلستان فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط :

نظر خود را درباره «پیش شماره تلفن های ثابت گلستان» در کادر زیر بنویسید :

4 + 6 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید