کد مطلب: 4693 درج نظر
پیش شماره تلفن های ثابت گلستان
زمان مطالعه: 3 دقیقه
آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن...


آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان گلستان به مرکزیت شهر گرگان به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. در طرح هم کدسازی پیش شماره تلفن ها، برای تمام شهرها روستاها و توابع استان گلستان جهت تماس بین شهری کد یکسان 017 اختصاص داده شد.
آب پران 017
آبادان تپه 017
آرخ بزرگ 017
آزادتپه 017
آزادشهر1 017
آزادشهر2 017
آق آباد 017
آق امام 017
آق زبير 017
آق قلا 017
آق قميش 017
آقبند 017
آقچلي سفلي 017
آلتين تخماق 017
آلوكلاته 017
آهنگرمحله 017
اجن شيرملي 017
ارازگل 017
اسلام تپه 017
اصفهان كلاته 017
اگري بوغاز 017
اميرآباد/گز 017
امين آباد 017
انبارآلوم 017
انقلاب 017
اوبه محمدايمر 017
اوچ تپه 017
اودك دوجي /حسن طبيب 017
اونق يلقي 017
ايتمر 017
ايگدرسفلي 017
ايگدرعليا 017
ايلوار 017
ايمرملاساري 017
اينچه برون 017
باغلي مرامه 017
باقرآباد 017
بالاجاده 017
بايلر 017
بدراق نوري 017
برفتان 017
بصيرآباد 017
بندر/تركمن 017
بندر/گز 017
بهلكه داشلي 017
بهلكه شيخ موسي 017
بي بي شيروان 017
پاسنگ بالا 017
پنج پيكر 017
پيراوش سفلي 017
پيش كمر 017
تاتارسفلي 017
تاتارعليا 017
تاش ده 017
تخت 017
تخشي محله 017
تراجيق 017
تقي آباد 017
تمرقره قوزي 017
تنگراه 017
توران ترك 017
توران فارس 017
تورنگ تپه 017
توسكستان 017
تيل آباد 017
جلين عليا 017
جهان آباد 017
چارقلي 017
چپق لقي 017
چناران 017
چنارلي 017
چهارباغ 017
چهارده 017
چين سبيلي 017
حاجي آباد 017
حاجي بيك عليا 017
حاجي قوشان 017
حاجي كلاته 017
حالي آخوند 017
حكيم آباد 017
حيدرآباد/گرگان 017
حيدرآباد/گنبدكاووس 017
خانببين 017
خواجه لر 017
خواجه نفس 017
خوش ييلاق 017
داركلاته 017
داشلي برون 017
دلند 017
دنگلان 017
دوزالوم 017
دوزين 017
دوگنجي 017
ده چناشك 017
دهنه 017
ديگچه /سرگچن 017
رادكان 017
راميان 017
رضاآباد 017
رودبارقشلاق 017
زندانچال 017
زنگيان 017
زيارت 017
زينب آباد 017
سارجه كر 017
سارلي سفلي 017
سارلي عليا 017
ساليكنده 017
سدن /سيدميران 017
سرخن كلاته 017
سرطاق 017
سركلاته 017
سعدآباد 017
سقرتپه 017
سلاق غايب 017
سلاق نوري 017
سلطان آباد 017
سلطانعلي 017
سنگ دوين 017
سوزش 017
سوسرا 017
سيجوال 017
سيدآباد 017
شاهكوه سفلي 017
شاهكوه عليا 017
شفت آلوباغ 017
شموشك سفلي 017
شورحيات 017
شهرك صنعتي /آق قلا 017
شهرك صنعتي /بندر/گز 017
شيرآباد 017
شيرنگ 017
صادق آباد 017
صحنه سفلي 017
صفي آباد 017
صوفي شيخ دازغراوي 017
صوفيان 017
عرب بوران 017
عرب سرنگ 017
عرب قاري حاجي 017
عزيزآباد 017
عطاآباد 017
علي آباد 017
علي آباد/كتول 017
علي آبادكنارشهر 017
فارسيان /قانچي 017
فارسيان فرنگ 017
فاضل آبادگرگان 017
فاضل آبادگنبدكاووس 017
فجر/قوينلي 017
فوجرد 017
قارقي بناور 017
قانقرمه 017
قپان 017
قدونه 017
قربان آباد 017
قرق 017
قرن آباد 017
قرناوه 017
قرنجيك پورامان 017
قرنجيك نظر 017
قره بلاغ 017
قره تپه 017
قره چشمه 017
قره سو 017
قره شور 017
قره قاشلي 017
قره ماخر 017
قزلجه آق امام 017
قزلي 017
قلعه جيق 017
قلعه قافه 017
قلعه محمود 017
قلمي 017
قلي آباد 017
قوچ مراد 017
قورچاي 017
قوشجان آباد 017
قوشه سو 017
قول حاجي 017
كاركنده /سوته 017
كاشيدار 017
كاكا 017
كردكوي 017
كرند 017
كريم آباد 017
كسكن قوجق 017
كفشگيري 017
كلاجان قاجار 017
كلاسره 017
كلاله 017
كماسي 017
كنگور 017
كوچك خرطوم 017
كوچك نظرخاني 017
گاليكش 017
گرجي محله /سفيدآباد 017
گرگان 017
گري دوجي 017
گلها/حاجي نبي 017
گليداغ 017
گمرك پل /تنگلي 017
گميشان 017
گنبدكاووس 017
گوزن فارس 017
لمسك /ورسن 017
ليوان 017
محمدآباد 017
محمدزمان خان 017
مراوه تپه 017
مرزبان 017
مرزن كلاته 017
مزرعه كتول 017
معصوم آباد 017
ملاعلي تپه 017
ملك علي تپه 017
مهتركلاته 017
مياندره 017
ميرزاعلي يلقي 017
ميرمحله /شمس آباد 017
مينودشت 017
نارلي داغ 017
نراب 017
نصرآباد 017
نظام آباد 017
نوچمن 017
نوده خاندوز 017
نوده ملك 017
نوديجه 017
نوكنده 017
نومل 017
وامنان 017
وحدت 017
وطن 017
هاشم آباد 017
هوتن 017
ياسي تپه 017
يامپي 017
يساقي 017
يل چشمه 017
يلمه ساليان 017
ينقاق 017
کاربر گرامی اگر شما دراستان گلستان ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود

ثبت نظر درباره «پیش شماره تلفن های ثابت گلستان»

برای ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید


ورود به سایت