کد مطلب:  4660 
19 نظر
19 نظر
زمان مطالعه: 10 دقیقه
پیش شماره تلفن های ثابت آذربایجان شرقی

پیش شماره تلفن های ثابت آذربایجان شرقی

 آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره...
زمان مطالعه: 10 دقیقه

 

پیش شماره تلفن های ثابت آذربایجان شرقی
پیش شماره تلفن های ثابت آذربایجان شرقی

آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان آذربایجان شرقی به مرکزیت شهر تبریز به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. در طرح هم کدسازی پیش شماره تلفن ها، برای تمام شهرها روستاها و توابع استان آذربایجان شرقی جهت تماس بین شهری کد یکسان 041 اختصاص داده شد.

نام شهر کد شهر
آبریز 041
آبش احمد 041
آتش بیگ 041
آچاچی 041
آخولا 041
آخوندقشلاق 041
آذرشهر 041
آرالان 041
آرپادره سی 041
آرموداق 041
آروق 041
آس قدیم 041
آسایش 041
آشنار 041
آغ زیارت 041
آغ طورق 041
آغ کهریز 041
آغاجری 041
آغبلاغ جلفا 041
آغبلاغ سفلی 041
آغبلاغ علیا 041
آغبلاغ گورانلو 041
آغبلاغ مهمان 041
آغچه ریش 041
آغچه کند 041
آغچه کهل زمانی سراب 041
آغچه کهل مراغه 041
آغکندقره خضر 041
آغمنار 041
آغمیون 041
آق براز 041
آق درق 041
آق گنبد 041
آقابابافرامرزی 041
آقکند/کاغذکنان 041
آلاقیه 041
آلان 041
آلانق 041
آلقو 041
آلماچوان 041
آلمالو 041
آمستیجان 041
آمقان 041
آمندسراب 041
آمندشبستر 041
آوین /مسجدلو 041
آهق 041
ابراهیم سمیع 041
ابرغان سراب 041
ابرغان مرند 041
اجاق کندی 041
احمدآباد/سفلی 041
احمدآباد/کلیبر 041
احمدآباد/گروس 041
اذغان 041
اربط 041
اربطان سراب 041
اربطان مرند 041
اردلان 041
اردها 041
ارزنق 041
ارزیل 041
ارسی /هادیشهر 041
ارسی مرند 041
ارقنه 041
ارنان 041
اسبفروشان 041
اسبقران 041
استانجین 041
استمال 041
استیارتبریز 041
استیارسراب 041
اسدداغی 041
اسفستان 041
اسفنجان 041
اسفهلان 041
اسکانلوی علیا 041
اسکلو 041
اسکندان 041
اسکندر 041
اسکو 041
اسلام آباد 041
اسماعیل آباد 041
اسنجان 041
اشان 041
اشتبین 041
اشتلق علیا 041
اصفهانجیق 041
افشارمرند 041
افشارمیانه 041
افشردی 041
افیل 041
اکوزگنبدی 041
اکیس 041
اکین آباد 041
اللو 041
الماس 041
النجارق 041
الوارسفلی 041
الوارعلیا 041
الوانق 041
امام چائی 041
امیردیزج 041
امیرزکریا 041
انامق 041
انباردان 041
انباستیق 041
انجرد 041
اندبیل 041
اندراب 041
اندرگان /ارسباران 041
انرجان 041
اوان 041
اورتاسو 041
اوزی 041
اوشندل 041
اوغان 041
اولی قشلاق 041
اولی کندی 041
اولیق 041
اونلیق 041
اهر 041
ایده لو 041
ایده لوی بزرگ 041
ایرانق 041
ایری بوجاق 041
ایری سفلی 041
ایری علیا 041
ایشلق 041
ایشلق کندی 041
ایشیقلو 041
ایل باغی 041
ایل یوردی 041
ایلخچی 041
ایمشجه 041
اینجار 041
ایوق 041
ایوق 041
ایوند 041
باباباغی 041
باباجان 041
باباکلک 041
بابره سفلی 041
بابونه سفلی 041
بارانلو 041
بارگاه 041
باروج 041
باروق 041
باسمنج 041
باشکندی 041
باشماق میانه 041
باشماق هشترود 041
باشیزاوجان 041
باغ معروف /کجاآباد 041
باغ وزیر 041
باغجغازعلیا 041
بالسین 041
باللوجه 041
باللی قشلاق 041
باویل علیاسفلی 041
بایقراکوه 041
بایقوت 041
بخشایش 041
برآغوش 041
برانقار 041
برزلیق 041
برنلیق 041
بزوجیق 041
بستان آباد 041
بسطاملو 041
بسیط 041
بشاب 041
بقرآباد 041
بکرآباد 041
بلان لیق 041
بلفه تیمور 041
بلوک آباد 041
بناب تبریز 041
بناب مرند 041
بندر/شرفخانه 041
بنه کهل 041
بنیس 041
بوراچارلو 041
بوکت 041
بهرام 041
بهرمان 041
بهل 041
بهمن آباد 041
بهنق 041
بیات سفلی 041
بیانلوجه 041
بیجند 041
بیرق 041
بیک کندی 041
بیگجه خاتون 041
بیلوردی 041
پارام 041
پاشابیگ 041
پالچقلو 041
پاوارس 041
پایانه 041
پردول 041
پورسخلو 041
پیام 041
پیربالا 041
پیرچوپان 041
پیشیکلو 041
پیغام 041
تاتارعلیا 041
تازه قلعه 041
تازه کندآخوند 041
تازه کندپناهی 041
تازه کندتبریز 041
تازه کندچلقائی 041
تازه کندسراب 041
تازه کندسفلی 041
تازه کندقشلاق 041
تازه کندوینق 041
تبریز 041
تپه اسماعیل آباد 041
تپه قندیلو 041
تجرق مراغه 041
تجرق میانه 041
تخت سفلی 041
تخمدل 041
ترپ 041
ترک 041
ترکمن چای 041
ترکه داری 041
تسوج /دیزج شیخ مرجان 041
تکلدان 041
توپ آغاج 041
توپچی 041
توپقره 041
توتاخانه 041
تورچی 041
تیکمه داش 041
تیل 041
جاجان 041
جان بهان 041
جانانلو 041
جانقور 041
جغناب 041
جلده باخان 041
جلفا 041
جمال آباد 041
جواش 041
جوان قلعه 041
جوشین 041
جوقان کوچک 041
جهیزدان 041
جیران سفلی 041
جیغه 041
چاوان 041
چای کندی اهر 041
چای کندی سراب 041
چبینلو 041
چپقلو 041
چتاب علیا/سفلی 041
چرچر 041
چرزه خون 041
چرکنلو 041
چرلو 041
چرم خوران 041
چرن 041
چشمه کش 041
چشمه کنان 041
چگان 041
چلاقلو 041
چلان سفلی 041
چلان علیا 041
چلناب 041
چنار 041
چوان سفلی 041
چوان علیا 041
چوانباغ 041
چوبانلار 041
چول قشلاقی 041
چوللو 041
چه گوش 041
چهاربرود 041
چهرگان 041
چیناب 041
حاج یوسفلوی علیا 041
حاجی آقا 041
حاجی کندی 041
حاجی لار 041
حافظ 041
حبش 041
حدادان /آتی کندی 041
حسن کندی رود 041
حسین آباد 041
حلمسی 041
حوری 041
حوری درق 041
حیدرکانلو 041
خاتون آباد 041
خاصبان 041
خاکی 041
خالان 041
خامنه /دریان 041
خان کندی 041
خانقاه تبریز 041
خانقاه سراب 041
خانقاه مراغه 041
خانقاه میانه 041
خانه برق جدید 041
خانه برق قدیم 041
خراجو 041
خراسانک 041
خرم آباد 041
خرمازرد 041
خروانق 041
خسروشهر 041
خشکناب 041
خضرلو 041
خلجان 041
خلف بیگلو 041
خلیفه کندی /مراغه 041
خلیفه کندی /میانه 041
خمارلو 041
خواجه 041
خواجه ده /کلاله 041
خواجه دیزج 041
خواجه شاهی 041
خواجه غیاث 041
خواجه مرجان 041
خوبستان 041
خورخور 041
خورده بلاغ 041
خوشه مهر/ینگی کندی 041
خونیق 041
خویسرق 041
خیرآباد 041
دادلو 041
داراب 041
داران 041
داش آتان 041
داش آلمالو 041
داشبلاغ بازار 041
داشبلاغ مغار 041
داشبلاغ هشترود 041
داشکسن اهر 041
داشکسن تبریز 041
دامناب 041
دامنجان 041
دانباران 041
دایان 041
دایلار 041
دراج سفلی 041
دریلو 041
درین درق 041
دستجرداهر 041
دستجرد/بلوکان 041
دشدور 041
دغلیان 041
دلوحسن 041
دلی قیز 041
دمیرچی حدادان 041
دمیرچی سراب 041
دمیرچی ملکان 041
دوپیق 041
دوریق 041
دوزال /نوردوز 041
دوزدوزان 041
دوگیجان 041
دولت آباد 041
دولت آباد/سراب 041
دوه داشی 041
دوه یاتاقی 041
دیده بان 041
دیزج امیرمدار 041
دیزج پروانه 041
دیزج حسین بیک 041
دیزج خلیل 041
دیزج رضاقلی بیگ /دیزج علیقلی بیگ 041
دیزج قربان 041
دیزج لیلی خانی 041
دیزج ملک 041
دیل بیلمز 041
دین آباد 041
دیورزم 041
ذاکرکندی 041
ذولبین 041
رازلیق 041
رازیان 041
رزگاه 041
رشت آباد 041
رشیدآباد 041
روزی 041
روستای /هریس سراب 041
روشت بزرگ /دوش 041
ریحان 041
زال 041
زاوشت 041
زاویه مرند 041
زاویه میانه 041
زرغان 041
زرنق سراب 041
زرنق میانه 041
زرنکش 041
زغن آباد 041
زگیلیگ سفلی 041
زمهریر 041
زنبلان 041
زنجیره 041
زندآباد 041
زنوز 041
زنوزق 041
زوارق /کوته مهر 041
زین آباد 041
زین الحاجیلو 041
زیناب 041
زینتلو 041
زینجناب 041
ساتلو 041
سار 041
ساربانقلی 041
ساری تپه 041
ساری چمن 041
ساری قیه 041
سانیان سفلی 041
سبزارباط 041
ستن 041
سراب 041
سراسکندسفلی 041
سرای 041
سرای ده 041
سرج 041
سرخه دیزج 041
سردارآباد 041
سردها 041
سرگیزه 041
سرند 041
سریک 041
سرین دیزج 041
سعادتلو 041
سعیدآباد 041
سفیدکمر 041
سفیده خوان /اسپرج خوان 041
سقین سرا 041
سلطانگه 041
سلوک 041
سنزیق 041
سنقرآباد 041
سنوکش 041
سوین 041
سوینج 041
سهزاب 041
سهل آباد 041
سهلان 041
سیاه کمر 041
سیدبیگ 041
سیدلر 041
سیرک 041
سیس 041
سیلاب 041
سیلگرد 041
سیوان 041
سیه رود 041
سیه سران 041
سیه کلان 041
شادآبادعلیا 041
شادآبادمشایخ 041
شالغون 041
شاملوکلیبر 041
شاملوهریس 041
شانجان 041
شاه ولی 041
شاهقلی کندی 041
شبستر 041
شجاع 041
شجاع خانلو 041
شجایلو 041
شربیان 041
شرف آباد 041
شرفه 041
شریفلو 041
شلیلوند 041
شندآباد 041
شنگل آباد 041
شورجه طورآغای 041
شوردرق 041
شورقره کندی 041
شهرک /سهند 041
شهرک پائین 041
شهنوازوسطی 041
شیخ احمدلو 041
شیخ الاسلام 041
شیخ بابا 041
شیخ رجب 041
شیخ طبق 041
شیخ قشلاق 041
شیخ لر 041
شیخ ولی 041
شیخدرآباد 041
شیخلان سفلی 041
شیراز 041
شیرامین 041
شیربیت 041
شیروانه ده 041
شیره جین 041
شیرین کندی 041
صغایش 041
صفرلو 041
صوفیان /چله خانه 041
صوفیلار 041
صومعه دل 041
صومعه زرین 041
صومعه سفلی 041
صومعه علیامراغه 041
صومعه علیامیانه 041
صیفار 041
طارون 041
طرزم 041
طغای 041
طوعلی علیا 041
طوق 041
طوین 041
عاشقلو 041
عباس آباد 041
عبدالرزاق 041
عجب شیر 041
عربشاه خان 041
عرقطو 041
عریان تپه 041
علویق 041
علی آبادالوار 041
علی آبادگوراوان قشلاقی 041
علی آبادمیانه 041
علی آبادورزقان 041
علی قشلاقی 041
علیار 041
علیشاه 041
علیوردی اوشاقی 041
عمارت 041
عمواوغلی 041
عنصرود 041
عیش آباد 041
عین الدین 041
غریب دوست /مهماندوست 041
غلمانسرای 041
فارفار 041
فرگوش 041
فندقلو 041
قاپولوخ 041
قازالچای 041
قاسم درق 041
قاشقچی 041
قاضی جهان 041
قباق تپه 041
قپچاق 041
قتانلو 041
قدمگاه /بادامیار 041
قراجه سراب 041
قراجه فیض اله 041
قراجه میانه 041
قران قیه 041
قربان کندی 041
قرخ سقر 041
قرطاول 041
قرمزی قشلاق 041
قره آغاج شبستر 041
قره آغاج میانه 041
قره آور 041
قره بابا 041
قره بلاغ مرند 041
قره بلاغ میانه 041
قره تپه 041
قره چای حاجعلی 041
قره چمن 041
قره خضر 041
قره طورق 041
قره قشلاق 041
قره قشه 041
قره قیه 041
قره کلک 041
قره کوشن 041
قره گنای 041
قزل دیزج 041
قزل گچی 041
قزل یول 041
قزلجه 041
قزلچه میدان 041
قشلاق 041
قشلاق ازبک 041
قشلاق سیف الدین 041
قشلاق شاه وردی 041
قشلاق قره باغلو 041
قشلاق قره درق 041
قلعه جوق 041
قلعه خالصه 041
قلعه کندی اهر 041
قلعه کندی کلیبر 041
قلعه ملک 041
قلندر 041
قلیچ چی 041
قم تپه 041
قمیش آغل 041
قمیشلو 041
قواق علیا 041
قوجورعلیا 041
قوریجان 041
قوزلوجه 041
قوش قیه سی 041
قوشچی 041
قوشقرا 041
قوشه بلاغ 041
قولان 041
قویجاق 041
قویون قشلاقی 041
قیصرق 041
قیه باشی 041
کادیجان 041
کاسین 041
کاغلوگوزلو 041
کافی الملک /کوشک 041
کامل آباد 041
کدخدالوی بالا 041
کر 041
کراب 041
کرج آباد 041
کرجان 041
کردآباد 041
کردکندی 041
کردلراهر 041
کردلرتبریز 041
کرده ده 041
کرکج 041
کرگان قدیم 041
کرمجوان 041
کرینگان 041
کزرج 041
کسانق 041
کسلان 041
کشک سرای 041
کقالق 041
کلاش 041
کلالق 041
کلاله اسلامی 041
کلاله علیا 041
کلانترسفلی 041
کلانکش 041
کلجار 041
کلجاه 041
کلقان 041
کلوانق تبریز 041
کلوانق سراب 041
کلوچه خالصه 041
کله گرد 041
کله گرد 041
کلهراهر 041
کلهرمیانه 041
کلیان 041
کلیبر 041
کماجرود 041
کمارسفلی 041
کندرود/گل آبادشبستر 041
کندرودتبریز 041
کندلج 041
کندوان 041
کنزه رود 041
کنگاور 041
کوخالو 041
کوربلاغ 041
کوزه کنان 041
کولا 041
کوه کمر 041
کوهسالار 041
کهبنان 041
کهجوق 041
کهدولان 041
کهق 041
کهل بلاغی 041
کهنمو 041
گال 041
گاو 041
گاوینه رود 041
گدکلو 041
گرانکاه 041
گرده سنگ 041
گروس 041
گزافر 041
گشایش 041
گل 041
گل آخر 041
گل تپه 041
گل قاسم 041
گلبوس 041
گلستان سفلی 041
گلستان علیا 041
گله بان 041
گلی قوزی 041
گلی کندی 041
گلین قیه 041
گمند 041
گمیچی 041
گنبد/زاویه 041
گنبران 041
گنبرف 041
گنگل آباد 041
گوار 041
گواشین 041
گواهر 041
گوراند 041
گورچین 041
گورن 041
گوزالان 041
گوگان /آخی جهان /تیمورلو 041
گوگدرق 041
گون دوغدی 041
گون گورمز 041
گونجیک 041
گونلو 041
گونه باخان 041
گوی آغاج 041
گویج 041
گویجه قلعه 041
گویجه قملاق 041
لارشبستر 041
لاریجان 041
لامشان 041
لاهیجان 041
لکلر 041
لله لو 041
لمبران 041
لیقوان 041
لیلان 041
لیلی خانی 041
لیلی خانی 041
لیوار 041
ماهی آباد 041
مایان سفلی 041
مبارک آباد 041
متعلق 041
متنق 041
مجارشین 041
مجیدآباداهر 041
مجیدآبادمراغه 041
محبوب آباد 041
محسن آباد 041
محمودآباد 041
مرازاد 041
مراغه 041
مردانقم 041
مردق 041
مرزآباد 041
مرزرود 041
مرکید 041
مرند 041
مزرعه 041
مزرعه شادی 041
مسقران 041
مسن 041
مشک عنبر 041
مشنق 041
مغامیر 041
مغانجیق 041
مقصودلو 041
مکتو 041
ملاحاجی 041
ملایعقوب 041
ملک 041
ملک تالش 041
ملک کیان 041
ملکان 041
ممان 041
ممقان 041
منور 041
موجمبار 041
مولان 041
مولو 041
مهترلو 041
مهربان 041
مهماندارعجب شیر 041
مهماندارملکان 041
مهمانلو 041
میاب 041
میاردان 041
میانه 041
مینق 041
میوه رود 041
نادیلو 041
ناظم آباد 041
نبرین 041
نجف تراکمه 041
نچق 041
نخودآباد 041
نرج آباد 041
نشق 041
نصیرآبادسفلی 041
نظرکهریزی 041
نظرلو 041
نعمت اله 041
نقاباد 041
نقاره کوب 041
نقدوز 041
نمرور 041
نواسر 041
نوجده کوه /جوقان بزرگ 041
نوجه ده 041
نوجه ده بهشتی 041
نوجه ده رجائی 041
نوجه ده سادات 041
نوجه مهر 041
نودلق 041
نوشیروان 041
نهریق 041
نهند 041
نیچران 041
نیق 041
وانق سفلی 041
وانلوجق 041
وایقان اهر 041
وایقان شبستر 041
ورجوی 041
ورزقان اهر 041
ورزقان میانه 041
ورقه علیا 041
ورکش 041
ورگهان 041
ورنکش 041
وظیفه خوران 041
ولنجیق 041
ولی کندی 041
ونجان 041
ویجینی 041
ویران قیه 041
هادیشهر/علمدار/گرگر 041
هاوستین 041
هجران دوست 041
هراب 041
هرزندجدید 041
هرزندعتیق 041
هرکلان 041
هروان 041
هروی 041
هریس سراب 041
هریس شبستر 041
هریس مراغه 041
هزارباران 041
هشترود 041
هفت چشمه 041
هلان اهر 041
هلان صفرعلی 041
هلق 041
هندلان 041
هوجقان 041
هوراند 041
هولیق 041
هووای 041
یالقوزآغاج مرند 041
یالقوزآغاج میانه 041
یامچی 041
یانبلاغ 041
یانیق 041
یاورکندی 041
یایچی 041
یخفروزان 041
یدی بلاغ 041
یکان سعدی 041
یکان علیا 041
یکان کهریز 041
ینگجه اهر 041
ینگجه سراب 041
ینگجه عباسی 041
ینگجه عجب شیر 041
ینگجه مراغه 041
ینگجه میانه 041
ینگجه هریس 041
ینگی اسپران 041
یورقنلوی جدید 041
یوزباش کندی 041
یوزبند 041
یوسف آباد 041
یهرچی 041

  کاربر گرامی اگر شما در استان آذربایجان شرقی ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود  

: برای دریافت مشاوره درباره پیش شماره تلفن های ثابت آذربایجان شرقی فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «پیش شماره تلفن های ثابت آذربایجان شرقی» در کادر زیر بنویسید :
2 + 7 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید