کد مطلب: 2470 درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
دعای شروع قرآن

دعای شروع قرآن

    بسم الله الرحمن الرحیم  اللهم إنی أشهد أن هذا کتابک المنزل من عندک علی رسولک محمد بن عبدالله صلی الله...
زمان مطالعه: 1 دقیقه

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم 

اللهم إنی أشهد أن هذا کتابک المنزل من عندک علی رسولک محمد بن عبدالله صلی الله علیه 

و آله و کلامک الناطق علی لسان نبیک جعلته هادیا منک إلی خلقک و حبلا متصلا فیما بینک و 

بین عبادک اللهم إنی نشرت عهدک و کتابک اللهم فاجعل نظری فیه عباده و قرآئتی فیه فکرا و 

فکری فیه اعتبارا و جعلنی ممن أتعظ ببیان مواعظک فیه و اجتنب معاصیک و لا تطبع عند 

قرآئتی علی سمعی و لا تجعل علی بصری غشاوه و لا تجعل قرآئتی قرآئه لا تدبر فیها بل 

اجعلنی أتدبر ایاته و أحکامه اخذا بشرایع دینک و لا تجعل نظری فیه غفله و لا قرآئتی هذرا إنک 

أنت الرئوف الرحیم . 

ترجمه : 

بار خدایا به راستی من گواهی می دهم حقا این کتاب فرو فرستاده شده از پیشگاهت بر 

فرستاده ات محمد بن عبدالله که درود فرستد خداوند بر او و خاندانش و سخنان گویای توست بر 

زبان پیامبرت که قرار دادی او را راهنما از پیشگاهت بر آفریدگانت و ریسمان پیوسته شده میان تو 

و میان بندگانت ، بار خدایا به راستی من گشودم پیمانت و کتابت را ، بار خدایا قرار ده نگاهم را در 

آن پرستش و قرآن خواندنم را اندیشه کردن و اندیشه ام را در آن عبرت گرفتن و قرار ده مرا از 

آنانکه پند گیرند از بیان پندهایت در آن و کناره گیری کنند از نافرمانیت و مهر مزن هنگام خواندنم بر 

گوشم و قرار مده بر چشمم پرده و قرار نده خواندنم را خواندنی که نیست عاقبت اندیشی در آن 

بلکه قرار ده مرا که عاقبت اندیشی کنم در آیات و احکامش ، فرا گیرنده باشم قوانین دینت را ، و 

قرار نده نگاهم را در آن از روی بی خبری و نه خواندنم را بیهوده ، به راستی تویی دلسوز مهربان

معرفی نویسنده:

ثبت نظر درباره «دعای شروع قرآن»

دیدگاه خود را در کادر زیر بنویسید

5 + 9 = ?