16 سپتامبر ، روز جهانی دوستی زنان

16 سپتامبر ، روز جهانی دوستی زنان

آسمونی : هدف از این روز گسترش دوستی ویژه بین زنان است. تفاوتهایی بین زنان و مردان وجود دارد. زنها و مردها در برقراری ارتباط با جنس موافق متفاوت عمل می کنند. مردان دوستی هایشان از عمق و معنای کمتری برخوردار است درحالی که زنان در روابطشان صمیمیت بیشتری را تجربه می کنند.

ثبت نظر درباره «16 سپتامبر ، روز جهانی دوستی زنان»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید