مهاجرت به آمریکا و کانادا
کد مطلب:  37562 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 5 دقیقه
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه (اجنا)

شورای سیاستگذاری ائمه جمعه (اجنا)

شورای سیاستگذاری ائمه جمعه نهادی است که در 1372 به حکم رهبر انقلاب سید علی خامنه‌ای جایگزین شورای مرکزی ائمه...
زمان مطالعه: 5 دقیقه

شورای سیاستگذاری ائمه جمعه نهادی است که در 1372 به حکم رهبر انقلاب سید علی خامنه‌ای جایگزین شورای مرکزی ائمه جمعه گردید. آسمونی در این بخش به معرفی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه (اجنا) می پردازد.شورای سیاستگذاری ائمه جمعه (اجنا)

دوره اول شورای سیاستگذاری ائمه جمعه (اجنا) از سال 1372 تا 1375

سید هاشم رسولی محلاتی برای یک دوره سه ساله به عنوان اولین رئیس این تشکیلات منصوب شد. متن حکم وی به شرح زیر است:

نظر به پایان یافتن دوره شورای مرکزی ائمه جمعه و با عنایت به تجارب مغتنم، آقایان حاج سیدعباس خاتم، حاج سیدهاشم رسولی، حاج شیخ حسن صانعی، حاج شیخ اسماعیل فردوسی‌پور، حاج سیدرضا تقوی، حاج سیدعلی قاضی عسکر، حاج شیخ عبدالحسین‌معزی، حاج سیدمحمد مدنی را به عنوان شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه سراسر کشور و جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای‌رسولی محلاتی را به عنوان رئیس شورای مذکور و مدیر امور اجرایی مربوط به ائمه جمعه سراسر کشور برای مدت سه سال منصوب‌می‌کنم و لازم است معزی الیه فردی را به عنوان قائم مقام خود در کلیه امور اجرایی مذکور با اختیارات لازم برای یک سال معین‌نمایند که به عنوان عضو نهم در شورای سیاست‌گذاری شرکت خواهد کرد شورای مزبور همچنین مرجع تصویب نصب و عزل ائمه جمعه و داوری در باب شکایات خواهد بود از خداوند متعال توفیق و قبول‌حضرتش را در باب این خدمت بزرگی که آقایان بدون هیچ انتظار و توقع بر عهده گرفته‌اند، مسألت می‌نمایم و امیدوارم که با سعی وابتکار، آن را بهتر از گذشته به پیش برده، موجبات رضای حضرت بقیةالله روحی فداه را فراهم آورند

لازم است تشکر صمیمانه خود را از هیئت اجرایی قبلی بخصوص حجج‌الاسلام آقایان کشمیری و حجتی‌زاده و اصرار بر حضورآقایان در تشکیلات جدید را ابراز نمایم

سیدعلی خامنه‌ای

22 اسفند 1371.

اعضای دور اول شورای سیاستگذاری ائمه جمعه (اجنا) • سیدعباس خاتم
 • سید هاشم رسولی محلاتی (رئیس شورا در دور اول)
 • حسن صانعی
 • اسماعیل فردوسی‌پور
 • سید رضا تقوی
 • سید علی قاضی عسکر
 • عبدالحسین معزی
 • سیدمحمد مدنی
 • نفر نهم توسط سید هاشم رسولی محلاتی رئیس شورا انتخاب گردید.

شورای سیاستگذاری ائمه جمعه (اجنا)
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه (اجنا)

دوره دوم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه (اجنا) از سال 1375 تا 1378

به گفته سید رضا تقوی رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه هم اکنون در 600 نقطه ایران نماز جمعه برگزار می‌شود.

متن حکم سید علی خامنه‌ای جهت انتصاب اعضا در دور دوم به شرح زیر است:

نظر به پایان یافتن دوره شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و با عنایت به تجارب مغتنم آقایان در امر برگزاری این فریضه بزرگ الهی، مجدداً حضرات حجج‌الاسلام و المسلمین آقایان حاج سیدعباس خاتم، حاج سیدهاشم رسولی محلاتی، حاج شیخ حسن صانعی، حاج شیخ اسماعیل فردوسی پور، حاج سیدرضا تقوی، حاج سیدعلی قاضی عسکر، حاج شیخ عبدالحسین معزی، حاج سیدمحمدمدنی و حاج سیدعلی شاهچراغی را به عنوان شورای سیاست‌گذاری امور ائمه جمعه سراسر کشور و جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای رسولی محلاتی را به عنوان رئیس شورای مذکور و مدیر اجرایی مربوط به ائمه جمعه سراسر کشور برای مدت سه‌سال منصوب می‌کنم و لازم است ایشان فردی را از میان اعضا به عنوان قائم مقام خود در کلیه امور اجرایی مذکور با اختیارات لازم‌معین نمایندشورای مزبور همچنین مرجع تصویب نصب و عزل ائمه جمعه و داوری در باب شکایات خواهد بود ضمناً بر طبق پیشنهاد اعضای محترم شورا موافقت می‌شود که از این پس احکام نصب ائمه جمعه بر حسب مقتضیات زمان و مکان از سه سال تا پنج سال تعیین‌گردد

از خداوند متعال توفیق و قبول حضرتش در باب این خدمت بزرگی که آقایان بدون هیچ انتظار و توقع بر عهده گرفته‌اند مسألت‌می‌نمایم و امیدوارم که با سعی و ابتکار آن را بهتر از گذشته به پیش برده، موجبات رضای حضرت بقیةالله روحی فداه را فراهم آورند

سیدعلی خامنه‌ای

1375/2/20

اعضای دور دوم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه (اجنا) • سیدعباس خاتم (در شهریور ماه 1380 درگذشت)
 • سید هاشم رسولی محلاتی (رئیس شورا در دور دوم)
 • حسن صانعی
 • اسماعیل فردوسی‌پور
 • سید رضا تقوی
 • سید علی قاضی عسکر (وی طی حکمی از طرف سید علی خامنه‌ای به تاریخ 1388/10/20 به سمت نماینده وی و سرپرست حجاج ایرانی منصوب شد. وی جایگزین محمدی ری‌شهری گردید)
 • عبدالحسین معزی
 • سیدمحمد مدنی (وی در تاریخ 2/2/75 به امامت جمعه شهرستان کرج منصوب گردید و سپس با استعفای وی از عضویت‌در شورای سیاست‌گذاری موافقت شد؛ لذا از آن پس اعضای شورا هشت نفر شد)
 • سیدعلی شاهچراغی

دور سوم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه (اجنا) از سال 1379 تا 1382

از این دوره به جای سید هاشم رسولی محلاتی، سید رضا تقوی به سمت ریاست شورا منصوب شد و سید هاشم رسولی محلاتی از سمت خود کناره‌گیری کرد. در این دوره عباسعلی اختری و محسن دعاگو و محمدجواد حاج‌علی‌اکبری به عضویت این شورا درآمدند.

در شهریور ماه 1380 نیز سیدعباس خاتم درگذشت.

متن حکم سید علی خامنه‌ای جهت انتصاب اعضا در دور سوم به شرح زیر است:

با توجه به کناره‌گیری برخی از اعضای محترم شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه حجج الاسلام آقایان حاج شیخ عباسعلی اختری وحاج شیخ محسن دعاگو و حاج شیخ محمدجواد حاج علی اکبری را به عضویت آن شورا به مدت سه سال منصوب می‌کنم

هم‌چنین اعضای محترم را که مدت مسؤولیت آنان به پایان رسیده‌است بار دیگر برای مدت سه سال به‌عنوان عضو آن شورای محترم معین می‌کنم

توفیقات همه آقایان را از خداوند متعال مسألت می‌نمایم

سیدعلی خامنه‌ای

1379/3/10

policy-council-imams-friday
policy-council-imams-friday

متن حکم سید علی خامنه‌ای جهت انتصاب سید رضا تقوی به ریاست شورا در دور سوم به شرح زیر است:

نظر به پایان یافتن دوره مسؤولیت و کناره‌گیری جناب مستطاب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج سیدهاشم رسولی محلاتی و باتشکر فراوان از زحمات بی‌دریغ معزی الیه در باب مسائل امامت جمعه سراسر کشور، جناب حجت‌الاسلام آقای حاج سیدرضا تقوی‌دامت توفیقاته را به ریاست شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه برای مدت سه سال منصوب می‌کنم.

امید است ایشان، با همکاری اعضای محترم آن شورا و با درایت و کاردانی و ابتکار، زمینه‌های استفاده صحیح و کامل از ظرفیت‌عظیم نماز جمعه را فراهم آورند و این پایگاه والای دینی را که باید برتر از خطوط سیاسی و جهت‌گیریهای جناحی عمل کند، به‌موقعیت شایسته خود نزدیک سازند.

توفیقات ایشان و سایر اعضای محترم را از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.

سیدعلی خامنه‌ای

1379/3/10

دور چهارم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه (اجنا) از سال 1382 تا 1385

متن حکم سید علی خامنه‌ای جهت انتصاب اعضا در دور چهارم به شرح زیر است: بعد از اتمام مسئولیت اعضای شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در دوره سوم، مقام معظم رهبری ضمن تمدید مسئولیت اعضاء به مدت سه سال، محمد جعفری‌گیلانی را به عنوان عضو جدید شورا منصوب کردند.

تشکیلات شورای سیاستگذاری ائمه جمعه (اجنا) • رئیس: محمدجواد حاج علی اکبری)
 • سرپرست معاونت بازرسی: (سید یاسر موسوی)
 • معاون جذب و گزینش: (سید احمد تقوی)
 • معاون فرهنگی: (سید ابوالفضل داود الموسوی)
 • معاون امور استان‌ها: (عبدالعلی ابراهیمی)
 • معاون اداری و مالی: (مجید جاویدی)
 • معاون سیاسی: (ابوالقاسم علیزاده)

بودجه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه (اجنا)

بودجه این شورا در سال 1388 بالغ بر یکصد و چهل هزار میلیون ریال می‌باشد. این بودجه در سال 1389 به 200000 میلیون ریال افزایش یافت.

مهاجرت به آمریکا و کانادا
: برای دریافت مشاوره درباره شورای سیاستگذاری ائمه جمعه (اجنا) فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «شورای سیاستگذاری ائمه جمعه (اجنا)» در کادر زیر بنویسید :
2 + 6 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید