ارزیابی مهاجرت

بازدیدکنندگام محترم پورتال آسمونی جهت عقد قرارداد مدیریت پیمان ساختمان و مشارکت در ساخت در شهر تهران با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

مشارکت در ساخت و مدیریت پیمان در تهران / مهندس مسعود زنگنه

09121332659

participation-in-the-construction1
participation-in-the-construction1

آسمونی در این بخش تصول مشارکت در ساخت و پیمان مدیریت و همچنین نمونه قرارداد مشارکت در ساخت را برای شما عزیزان تهیه کرده است که در ادامه می خوانید.

مشخصات کارشناس مشارکت در ساخت:

 • فعالیت در مجموعه ایی دارای اعتبار
 • پایبند به اصول اخلاقی و خوشنام
 • کاملا بی طرف
 • روابط عمومی و قدرت بیان بالا
 • شناخت کامل مواد مصالح و فن آوری های روز و نوین
 • شناخت کامل جزئیات و روش های اجرایی
 • شناخت کامل مقررات و ضوابط معماری و شهرسازی
 • شناخت کامل سازنده ها ی منطقه و کلیه سوابق آنها
 • آشنایی با مقررات ملی وآئین نامه های اجرایی و استاندارد های ساخت و ساز
 • آشنایی با علوم اجتماعی و رفتار شناسی
 • آشنایی با قوانین و مقررات ثبتی
 • آشنایی با قوانین حقوقی و قضائی مرتبط
 • آشنایی با اقتصاد املاک و توانایی قیمت گذاری دقیق
 • خلاقیت
 • حتی الامکان دارای تحصیلات عالیه مرتبط
 • ارتباطات قوی در شهرداری و ثبت
 • دسترسی و امکان بهره گیری و مشاوره با کارشناسان معماری، عمران، کارشناسان ثبت و دادگستری و وکلای حقوق
 • تجربه کافی و سوابق
 • توانایی پاسخگویی با صبر، حوصله و دقت بالا
participation-in-the-construction-1
participation-in-the-construction-1

خدمات تخصصی و حرفه ای مشارکت در ساخت:

 • بررسی و مطالعات اولیه
 • مشاوره
 • کارشناسی
 • امکان سنجی
 • تشریح طرح تفصیلی در خصوص ملک مورد مشارکت
 • کارشناسی و بازدید ملک، امکان سنجی
 • بررسی در خواست های مالک
 • رفتار شناسی مالکین
 • جلسات هماهنگی و توجیه مالک (توجیه فنی، اقتصادی و حقوقی)
 • تجمیع و رفع اختلافات و ایجاد تفاهم بین مالکین
 • مشاوره حقوقی در خصوص مشارکت
 • تشکیل اتاق فکر، جمع آوری کلیه مالکین در املاک چند مالک
 • کشف قیمت و ظرفیت سرمایه گذاری ملک
 • کمک به رفع اشکالات وموانع ملک و مالکین
 • تهیه پلان سرمایه گذاری (در صورت نیاز)
 • نشست با ذینفعان پروژه
 • مدلسازی مالی و بودجه و پیش بینی جریان نقدی پروژه
 • کشف پتانسیل ساخت و ساز ملک
 • ایجاد شرایط  اصولی برای پروژه
 • تهیه وتدوین لیست مصالح ومحصولات در عرف منطقه، نیاز مالکین و ظرفیت واقعی پروژه
 • ارزیابی سازنده
 • تامین سازنده دارای توان فنی و مالی متناسب با شرایط  پروژه
 • معرفی سازنده همراه با سوابق  به مالکین
 • برگزاری نشست های چند جانبه
 • رفتار شناسی سرمایه گذار و یا سازنده
 • جلسات فنی برای توجیه سرمایه گذار
 • تطبیق شرایط طرفین
 • استعلامات مرتبط
 • چگونگی نگهداری از اسناد طرفین
 • بررسی سیستم‌های اجرای پروژه
 • شناسایی عوامل بروز اختلاف و پیشگیری از آنها
 • تدوین پیش نویس قرارداد وامضا (جلسه دو جانبه )
 • تنظیم اصل قرارداد (دقیق و اصولی)
 • قرائت و تشریح مفاد قرارداد برای طرفین، تصحیح اشکالات احتمالی و امضا (جلسه دو جانبه )
 • برگزاری جلسات تکمیلی و توافقات بعدی و تنظیم متمم ها و توافقات بعدی تا آخر قرارداد بنا به در خواست طرفین
 • تهیه  پلت فرم های حرفه ای و اجرایی و مالی برای کنترل پروژه
 • جمع آوری صورتجلسات، مستندات، توافقات و تهیه گزارشات بعد از قرارداد، در طول مدت پروژه و همراهی قرار داد  و حفظ حالت تعادل در قرارداد در طول پروژه
 • نظارت بر انجام تعهدات طرفین در طول قرارداد
 • بهینه سازی قرارداد جهت حصول نتیجه بهتر
 • بررسی روند پروژه بصورت بصری
 • کمک به حل اختلافات در حیطه قانونی خود
 • تامین مالی پروژه

مزایای حضور تیم کارشناسی قرارداد مشارکت در ساخت:

 • حصول بهترین نتیجه ممکن و عدم شکست پروژه

حق الزحمه

قرارداد های مشارکت در ساخت، با توجه به حساسیت بالا و مدت دار بودن  قرارداد، نیازمند دامنه وسیعی از خدمات حرفه ای برای انجام بهینه قرارداد می باشد و حضور کارشناس مشارکت را در قرارداد واجب و لازم می کند.

حق الزحمه  کارشناس مشارکت در ساخت بسته به توانائی، خدمات و کیفیت خدمات دارای نرخ متفاوت است و توافقی میباشد و ارتباطی با کمیسیون قرارداد مشارکت در ساخت و یا حق دلالی ندارد

در قرارداد ها، از کارشناس مشارکت در ساخت می توان بعنوان عامل چهارم نام  برد

participation-in-the-construction
participation-in-the-construction

قرارداد پیمان مدیریت

کارفرما : مجری :

نوع پروژه : آدرس :

قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی٬ خصوصی و دیگر اسناد و مدارک منظم به ان که مجموعاً قرارداد واحد

محسوب و غیر قابل تفکیک است در تاریخ   / /   بین آقای .............  که در این قرارداد کارفرما یا

صاحب کار نامیده می شود از یک طرف و آقای که در این قرارداد به طور اختصار مدیر نامیده  می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد گردید :

ماده یک – موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از مدیریت فنی – اجرایی – مالی – اداری ... به منظور اجرای صحیح پروژه مطابق نقشه ها و منضمات که به رویت و امضای مدیر رسیده و یک نسخه آن نزد مدیر است و دو نسخه دیگر تحویل صاحب کار وناظر شده است .

ماده دو – محل اجرای کار :

محل اجرای کار واقع در ......................................................... است که به رویت مدیر رسیده و از موقعیت و وضعیت آن آگاهی کامل دارد.

ماده سه – مدت قرارداد :

مدت قرارداد با توجه به شارژ مالی پروژه با توافق طرفین تعیین می گردد و تاریخ شروع کار همان تاریخ پرداخت تنخواه گردان است . البته مدت قرارداد تابع تغییر مقادیر کار و کارهای جدید به شرح مندرج در شرایط عمومی و خصوصی این قرارداد می باشد و شرایط جوی در مدت قرارداد تاثیر مستقیم دارد .

ماده چهار – وظایف و تعهدات :

4–1– مدیر موظف است با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی و اجرایی هزینه های اجرای پروژه را برآورد اولیه نموده و پس از تایید صاحب کار شروع به عملیات اجرایی نماید.

4–2– مدیر امین صاحب کار بوده و متعهد است در تمامی مراحل اجرای ساختمان رعایت ضابطه و صلاح صاحب کار را بنماید .

4–3– مسئولیت تمامی عملیات اجرایی ساختمان تعیین پیمانکاران برای هر یک از قسمت های ساختمان و عقد قرارداد با آنها بر عهده مدیر است .

4–4– تهیه و خرید کلیه مصالح و خرید یا اجاره لوازم و ابزار و ماشین آلات مورد نیاز با هزینه صاحبکار بعهده مدیر می باشد.

4–5– اقدام به اخذ انشعابات آب و برق و گاز و غیره به نمایندگی با هزینه صاحب کار بهعده مدیر می باشد.

4–6– نظارت کامل دقیق و ایجاد هماهنگی های لازم در اجرای به موقع و صحیح ساختمان بر عهده مدیر پروژه می باشد.

4–7– تهیه صورت هزینه های انجام شده حداکثر هر............ روز یکبار و ارائه آن به صاحب کار

4–8– مدیر موظف است یک نسخه از قراردادهای منعقده با پیمانکاران و پیمانکاران جز را به صاحب کار تحویل نماید.

4–9– تمامی پرداختها به پیمانکاران و پیمانکاران جز باید با توجه به درصد پیشرفت کار صورت پذیرد .

4–10– مدیر از زمان تحویل کارگاه تا تاریخ تحویل موقت ساختمان را به هزینه صاحب کار را بر عهده دارد .

4–11– مدیر متعهد است بیمه ماهانه و بیمه حوادث کارگران و تمامی کار مفاصا حساب بیمه و سایر پرداختی ها را به صاحب کار تحویل نماید .

4–12– مدیر تحت هیچ شرایطی حق واگذاری موضوع قرارداد را به غیر ندارد .

تبصره :

در صورتی که این قرارداد با توجه به ماده 1 شامل مدیریت مالی نباشد بندهای 4–4 و 4–7 و اگر شامل مدیریت اداری نباشد بند 4–5 از وظایف مدیر حذف می گردد .

ماده پنج– وظایف و تعهدات و اختیارات صاحب کار :

5–1– پرداخت تمامی هزینه های مندرج در این قرارداد بر عهده صاحب کار است مگر مواردی که در شرایط خصوصی پیمان معین گردد .

5–2– صاحب کار موظف است ظرف 10 روز از تاریخ امضای قرارداد مبلغ تنخواه گردان را که توسط مدیر تهیه شده را بررسی و پرداخت نماید .

5–3– صاحب کار موظف است حداکثر 10 روز حسابهایی را که توسط مدیر تهیه شده را بررسی و پرداخت نماید .

5–4– صاحب کار همکاریهای لازم را از قبیل دادن وکالتنامه – معرفی نامه و غیره را جهت معرفی مدیر به منظور اخذ انشعابات آب٬ برق٬ گاز و غیره و مراجعه به مراجع رسمی و دولتی را متناسب با برنامه زمان بندی و حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ درخواست مدیر به عمل آورد .

5–5– چنانچه صاحب کار نسبت به تسویه حساب صورت وضعیت ظرف ده روز مقرر شده اقدام ننماید مدیر پروژه می تواند از ادامه عملیات جلوگیری نماید و خسارات وارده بر عهده کارفرما یا صاحب کار می باشد .

ماده شش – حق الزحمه و نحوه پرداخت آن :

6–1– حق الزحمه مدیر ................ از هر صورت هزینه ای اعم از اجرایی / اداری می باشد که مدیر در طول مدت قرارداد جهت اجرای ساختمان تهیه کرده است آن دسته از هزینه هایی که به آنها درصدی تعلق نمی گیرد باید در شرایط خصوصی پیمان مشخص شود . در غیر این صورت تمامی هزینه های انجام شده مبنا برای محاسبه حق الزحمه قرار خواهد گرفت .

6–2– پس از محاسبه هر صورت هزینه ٬ مبلغ کارکرد طی هر دوره محاسبه و سپس .............. آن به عنوان کارمزد به مدیر پرداخت می شود .

6–3– از هر کارمزد .......... به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر میگردد که پس از خاتمه قرارداد به وی پرداخت خواهد شد .

6–4– پرداخت مالیات و کسورات قانونی که به حق الزحمه مدیر تعلق می گیرد بر عهده مدیر      می باشد .

ماده هفت – تنخواه گردان :

7–1– صاحب کار مبلغ ............... ریال به عنوان تنخواه گردان در اختیار مدیر قرار می دهد که پس از ارائه صورت هزینه ها و فاکتورهای مربوطه ٬ تنخواه گردان بعدی تا سقف مبلغ مذکور محاسبه و توسط صاحب کار به مدیر پرداخت می شود .

ماده هشت – شرایط ٬ مسئولیتها ٬ اختیارات ٬ عمومات :

8–1– شرایط تعهدات ٬ اختیارات و مسئولیت های طرفین قرارداد و سایر عمومات قرارداد به شرح مواد 1 الی 8 شرایط عمومی منضم به این قرارداد می باشد .

8–2– این قرارداد در 2 نسخه تنظیم و هر دو حکم واحد را دارند .

توضیحات : .....

بازدیدکنندگام محترم پورتال آسمونی جهت عقد قرارداد مدیریت پیمان ساختمان و مشارکت در ساخت در شهر تهران با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

مشارکت در ساخت و مدیریت پیمان در تهران / مهندس مسعود زنگنه

09121332659

نظر خود را درباره «مشارکت در ساخت و مدیریت پیمان در تهران» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید
ارزیابی مهاجرت
: برای دریافت مشاوره درباره مشارکت در ساخت و مدیریت پیمان در تهران فرم زیر را تکمیل کنید

هزینه مشاوره ۳۰ هزار تومان می باشد

پاسخ مشاوره شما ظرف 1 روز کاری در پنل شما درج می شود و پیامک دریافت می کنید