کد مطلب:  6623 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 3 دقیقه
دفتر امور مقررات ملی ساختمان

دفتر امور مقررات ملی ساختمان

آسمونی : دفتر امور مقررات ملّی ساختمان یكی از دفاتر وزارت راه و شهرسازی است كه در اجرای قانون نظام مهندسی و...
زمان مطالعه: 3 دقیقه

آسمونی : دفتر امور مقررات ملّی ساختمان یکی از دفاتر وزارت راه و شهرسازی است که در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه اجرایی آن دارای سه وظیفه اصلی به شرح زیر می‌باشد:

تدوین مقررات ملّی ساختمان

ترویج مقررات ملّی ساختمان

کنترل مقررات ملّی ساختمان

 

1-تدوین مقررات ملّی ساختمان

به استناد ماده33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تهیه و تدوین مقررات ملّی ساختمان شامل اصول و قواعد فنی که رعایت آن در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها ضروری است بر عهده این دفتر می‌باشد.
نقش و جایگاه این مقررات از حیث قانونی در ماده4 آئین‌نامه ماده 33 قانون مذکور که اشعار می‌دارد «مقررات ملّی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها اعم از مسکونی، اداری، تجاری و عمومی ونظایر آن است» مشخص شده است و حوزه شمول آنرا در سراسر کشور الزامی نموده است. این دفتر به منظور استفاده از نظرات متخصصان، صاحبنظران و اساتید کشور در تدوین مقررات یاد شده کمیته‌های تخصصی در زمینه‌های مورد لزوم و شورایی را تحت عنوان شورای تدوین مقررات ملّی ساختمان به منظور هماهنگی بین مباحث از حیث سازگار بودن آن با شرایط ایران، شکل، ادبیات، واژه‌پردازی، حدود و دامنه کاربرد تشکیل داده است.
تاکنون 21 مبحث از مباحث مقررات ملّی ساختمان توسط این دفتر تدوین و در دسترس عموم قرار گرفته و تجدیدنظر و تهیه مباحث جدید نیز توسط این دفتر انجام می‌گیرد.
انجام امور مرتبط با این بخش در حوزه معاونت تدوین مقررات ملی ساختمان این دفتر انجام می‌پذیرد.

 

2- ترویج مقررات ملّی ساختمان

ترویج مقررات ملّی ساختمان از وظایف دیگر دفتر امور مقررات ملّی ساختمان می‌باشد که قانونگذار همواره در مواد 2 ،4 ، 11 ، 15 و 21 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و در مواد 5، 7، 11، 21 ،26، 27، 28 و . . . آئین‌نامه اجرایی بر اهمیت آن و راههای گوناگون ترویج آن از جمله ارتقاء دانش فنی و به روزرسانی اطلاعات فنی مهندسان از طریق سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در برگزاری دوره‌های آموزشی، سمینارهای تخصصی و تهیه راهنماهای مباحث مقررات ملّی ساختمان و همچنین افزایش آگاهی های دانش‌آموزان، دانشجویان و عموم مردم با استفاده از فیلم‌های آموزشی، برنامه‌های تلویزیونی و . . . تأکید می‌نماید. تاکنون صدها سمینار و دوره آموزشی مرتبط با مقررات ملّی ساختمان توسط این دفتر راهبری و اجرا شده و فیلم‌ها و برنامه‌های متعدد تلویزیونی نیز تهیه و پخش شده است. یکی از وظایف و مسئولیتهای ترویجی این دفتر در اجرای مواد 11، 26 و 28 آئین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعیین صلاحیت حرفه‌ای مهندسان، کاردانهای فنی ساختمان و معماران تجربی می‌باشد که این وظیفه با برگزاری آزمونهای حرفه‌ای مهندسان و کاردانهای فنی ساختمان در رشته‌های معماری، شهرسازی، عمران، مکانیک، برق، نقشه‌برداری و ترافیک و همچنین برگزاری آزمونهای تعیین صلاحیت حرفه‌ای معماران تجربی تحقق یافته است.
همچنین کمک به گسترش و ترویج فن‌آوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن و ساختمان که از اولویت‌های مهم وزارت راه و شهرسازی در جهت ارتقاء کیفیت و افزایش تولید مسکن در کشور می‌باشد از وظایف دیگر این بخش می‌باشد.
انجام امور مرتبط با این بخش در حوزه معاونت ترویج و آموزش مقررات ملّی ساختمان این دفتر انجام می‌پذیرد.

 

3- کنترل مقررات ملّی ساختمان

مقررات تدوین شده و به خودی خود متضمن ارتقاء کیفیت ساختمانها نیستند بلکه در کنار آن وضع و اجرای ضوابط کنترلی همچون نظارت عالیه بر روند اجرای ساخت و سازها و کنترل عوامل اجرایی و بررسی عملکرد دستگاه های مربوطه ضمانت‌های اجرای مقررات وضع شده را فراهم می‌آورند. به استناد ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای مقررات ملّی ساختمان و همچنین ضوابط و مقررات شهرسازی در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها و طرحهای شهرسازی و عمران شهری برعهده وزارت راه و شهرسازی می‌باشد و این دفتر مسئولیت پیگیری این بخش را برعهده دارد. به منظور اعمال این نظارت، کلیه اشخاص و مراجع یادشده در ماده34 قانون مذکور(ضمن اینکه مکلف به رعایت مقررات ملّی ساختمان هستند) موظف به همکاری می‌باشند.
علاوه بر کلیه افراد حقیقی و حقوقی شاغل در بخش ساخت و ساز، سایر حوزه‌هایی که در دامنه کنترل و نظارت عالیه قرار می‌گیرند شامل مراجع صدور پروانه ساختمانی و شهرداری ها، سازمانهای راه و شهرسازی، سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و . . . می‌باشند.
حمایت از استقرار بیمه کیفیت ساختمان در جهت ارتقاء کیفیت ساخت و سازها و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از دیگر وظایف این بخش می‌باشد.
انجام امور مرتبط با این بخش در حوزه معاونت نظارت عالیه و کنترل مقررات ملّی ساختمان این دفتر انجام می‌پذیرد.

سایت اینترنتی دفتر امور مقررات ملّی ساختمان به آدرس زیر در دسترس می باشد:

www.inbr.ir

نظر خود را درباره «دفتر امور مقررات ملی ساختمان» در کادر زیر بنویسید :
2 + 7 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید