کد مطلب:  7685 
درج نظر
ویرایش پست
درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
اعداد در زبان آلمانی

اعداد در زبان آلمانی

 دوستان عزیز سعی کنید که اعداد رو کم کم بیاموزید و در اولین مرحله اعداد صفر تا ده و در مراحل بعدی از ده تا...
زمان مطالعه: 1 دقیقه

 دوستان عزیز

سعی کنید که اعداد رو کم کم بیاموزید و در اولین مرحله اعداد صفر تا ده و در مراحل بعدی از ده تا بیست و سپس اعداد بیست، سی، چهل، .... الی صد را بیاموزید! 

 

آلمانی

تلفظ

معنی فارسی

 null

 /نُل/

صفر

 eins

/آینس/ 

 یک

 zwei

/تسوای /

دو 

 drei

/دغای/ 

 سه

 vier

/فیه/ 

 چهار

 fünf

/فونف/ 

 پنج

 sechs

/زکس/ 

 شش

 sieben

/زیبن /

 هفت

 acht

/آخت/ 

 هشت

 neun

/نُین /

 نه

 zehn

/تسین /

 ده

 elf

/ اِلف/

 یازده

 zwölf

/تسوُلف/ 

 دوازده

 dreizehn

/دقایت سین/ 

 سیزده

 vierzehn

/فیهت سین/ 

 چهارده

 fünfzehn

/فونفت سین/ 

 پانزده

 sechzehn

/زشت سین/ 

 شانزده

 siebzehn

/زیبت سین/ 

 هفده

 achtzehn

 /آخت سین/

 هیجده

 neunzehn

/نوینت سین/ 

 نوزده

 zwanzig

/تسوانتسیش/ 

 بیست

 einundzwanzig

/آین اُنت تسوانتسیش/

 بیست و یک

 dreißig

/قایسیش/

 سی

 einunddreßig

/آین اُنت دقایسیش/

 سی و یک

 vierzig 

رvier und vierzig

/فیهت سیش/ 

/فیه اُنت فیهت سیش/

 چهل 

چهل و چهار

 fünfzig

/فونفت سیش/

 پنجاه

 sechzig

 /زشت سیش/

 شصت

 siebzig

/زیبت سیش/ 

 هفتاد

 achtzig

 /آخت سیش/

 هشتاد

 neunzig

 /نوینت سیش/

 نود

 hundert

 /هوندرت/

 صد

 hunderteins

 /هوندرت آینس/

 صد و یک

 zweihundert

/تسوای هوندرت/ 

 دویست

 tausend

/تاو زند/ 

 هزار

 zehntausend

/تسن تاو زند /

 ده هزار

 hunderttausend

/هوندرت تاو زند/ 

 صد هزار

 dreihunderttausendvierhundert

 /دقای هوندرت تاوزند فیه هوندرت/

 سیصد هزار و چهارصد

 eine Million

 /آینه میلیون/

یک میلیون 

 eine Milliarde

 /آینه میلیاد/

  یک میلیارد

 

 یک نکته جالب  همونطورم که خودتون در جدول بالا مشاهده می فرمایید، در زبان آلمانی گفتن اعداد دو رقمی پس از بیست به روشی غیر از فارسی و انگلیسی است. 

مثلا برای گفتن عدد 44 در آلمانی اول چهار رو میگن و بعدش چهل رو. که به فارسی ترجمه لفظ به لفظش میشه. چهار و چهل و در آلمانی همونطور که در جدولم نوشته شده، میشه  vier und vierzig  

 

  یک نکته جالب  دیگر اینکه آلمانی ها برای مثال عدد سیصد هزار و چهارصد را به صورت حروفی چسبیده به هم می نویسند که می شود: dreihunderttausendvierhundert که کلمه طولانی است و همانطور هم می خوانند و این مورد در مورد سایر اعداد نیز صدق می کند و به طور کلی اعدادشان را به صورت حروفی پشت سر هم می نویسند و می خوانند. 

خوب دوستان عزیز همیشه شاد و سرفراز باشید و امیدوارم که کارتون همیشه zwanzig باشه یعنی بیست. 

 

برای مشاهده جلسه های قبلی اینجا را کلیک نمایید

: برای دریافت مشاوره درباره اعداد در زبان آلمانی فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط :

نظر خود را درباره «اعداد در زبان آلمانی» در کادر زیر بنویسید :

6 - 2 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید