عدد 19 (عدد مقدس قرآن) | آسمونی
کد مطلب: 14143 درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
عدد 19 (عدد مقدس قرآن)

عدد 19 (عدد مقدس قرآن)

بسیاری از مفاهیم روحانی و حقایق دینی در کتب مقدسۀ ادیان به صورت رمز گونه و در قالب تشبیهات و اصطلاحات  است...
زمان مطالعه: 1 دقیقه

Number-19
Number-19

بسیاری از مفاهیم روحانی و حقایق دینی در کتب مقدسۀ ادیان به صورت رمز گونه و در قالب تشبیهات و اصطلاحات  است مانند: بهشت،جهنم،قیامت و… یا در قالب داستان به ظاهر متناقض و مخالف عقل بیان شده. یا بسیاری از مفاهیم، دارای رموز عددی هستند مانند عدد 19٫
کلمه واحد نشانه احدیت و یگتایی خداست. در حروف ابجد این کلمه معادل با عدد 19 است.
و + ا + ح + د =؟                                  19= 4 + 8 + 1 + 6
پس عدد 19 رمز توحید و احدیت خداست.
عدد19: کاربرد رمزگونه برخی اعداد در کتب مقدسه از جمله قرآن اهمیت فراوان دارد. برای آنکه بهتر متوجه شویم که قرآن چگونه با عدد19 عجین گشته، اینگونه شروع میکنیم:
1: تمام سوره های قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده.بسم الله الرحمن الرحیم داری 19حرف است. ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ی م= 19 حرف
2:اولین سوره ای که بر حضرت محمد (ص) نازل شد(علق) 19 آیه دارد.
3:سوره علق از آخر، نوزدهمین سوره قرآن است.
4:19 آیۀ سوره علق دارای 76 کلمه است. 76 مضربی از 19 است.        76= 4*19
5:سوره علق دارای 285 حرف است. 285 مضربی از 19 است.         285= 15*19
6:آخرین سوره ای که بر پیامبر نازل شد(سوره نصر) 19 کلمه دارد.
7:اولین آیه ی سوره نصر 19 حرف دارد.
8:تمام سوره های قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده به استثناء سوره توبه. ولی سوره نمل دو بسم الله الرحمن الرحیم دارد. پس کلّا 114 بسم الله در قرآن وجود دارد. 114 مضربی از 19 است.                                  114=6*19
9:قرآن 114 سوره دارد. 114 مضربی از 19 است.
10:در بین دو بسم اللهِ سوره نمل 342 کلمه وجود دارد. 342 مضربی از 19 است.
11:فاصله بین سوره توبه(فاقد بسم الله) و سوره نمل(با دو بسم الله) 19 سوره است.
12:در آیه 30 سوره مدثر اشاره به به عدد 19 شده. (19 فرشته)
13:در آیه 35 همین سوره(مدثر) اشاره شده که 19 یکی از بزرگترین معجزات است.
14:در هر سوره که با حروف مقطعه آغاز شده اند ، تعداد تکرار آن حروف در همان سوره مضربی از 19 است. به مثال های زیر توجه کنید:
1:حرف (ن) در سوره ی قلم 133 مرتبه تکرار شده.            133=7*19
2:حرف (م) به صورت مقطع در 17 سوره آمده.اگر تعداد تکرار آنرا در همان 17 سوره بشماریم عددی بدست خواهد آمدکه مضرب 19 است.   8683=457*19
و یا اگر حروف (الف،ل و ص) را با همین قیاس بررسی کنید عددی با مضرب 19 بدست می آید.

www.Asemooni.com

: برای دریافت مشاوره درباره عدد 19 (عدد مقدس قرآن) فرم زیر را تکمیل کنید
پرداخت هزینه مشاوره

معرفی نویسنده:

محتوا و مقالات پروفایل عمومی آسمونی توسط جمعی از همکاران دپارتمان های مختلف آسمونی نگارش و ویراستاری می شود، و بیشتر حول و محور موضوعات عمومی و روزانه می باشد

instagram.com/asemooniportal

ثبت نظر درباره «عدد 19 (عدد مقدس قرآن)»

دیدگاه خود را در کادر زیر بنویسید

2 * 7 = ?