کد مطلب: 58623 درج نظر
موفق ترین زندگی مشترک
زمان مطالعه: 1 دقیقه
باید بدانیم بهترین وموفق ترین زندگی مشترک زندگی است که در آن استقلال وفردیت هردوطرف حفظ شود.

بنام یگانه عالم


باید بدانیم بهترین وموفق ترین زندگی مشترک زندگی است که در آن استقلال وفردیت هردوطرف حفظ شود.
اینکه هرچی خانمم بگه یا هرچیزی که همسرم بگه بسیار خوبه چون احترام گذاشتن به همدیگر را نشان میدهد ولی این نشانده ی این نیز هست که استقلال دراین زندگی کمرنگ است وهر دوطرف وابسته هم هستند این افراد معمولا نمیتوانند درست تصمیم بگیرند واگر اشتباهی درتصمیم بوجود آید میگویند مقصر توهستی در صورتیکه میتوانید باهم مشورت کنید وبه تفاهم برسید 
در زندگی مشترک علاوه براحترام وقاطعیت وفردیت وامنیت وتعادل هر طرف باید حفظ گردد .درروابط عاطفی هرچقدرعدم تجاوز به حریم یکدیگر رعایت گردد رابطه دوامش بیشتر خواهد شد ولی باید بدانید استقلال بیش ازحدموجب عدم صمیمیت سالم میشود وباعث آسیب به زندگی مشترک میشود
بلوغ روانی یعنی اینکه بدانیم چه چیزهایی برای طرف مقابلم اهمیت دارد آن را درک کنم حتی اگر آن چیزها برای خودم اهمیت چندانی نداشته باشدودرهرشرایطی رعایت اعتدال مهم است 
سارافلاحی

ثبت نظر درباره «موفق ترین زندگی مشترک»

برای ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید


ورود به سایت