کد مطلب: 4432 درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
ترتیب درجه های نظامی در ارتش جمهوری اسلامی ایران

ترتیب درجه های نظامی در ارتش جمهوری اسلامی ایران

درجه‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران از سه سازمان نظامی تشکیل شده است: ارتش، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی
زمان مطالعه: 1 دقیقه

درجه‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران به 4 نیرو تقسیم می شود که شامل نیروی زمینی، نیروی هوایی، نیروی پدافند هوایی و نیروی دریایی می باشد. در آسمونی ترتیب و تطبیق درجات میان نیروهای ارتش جمهوری اسلامی را مشاهده می کنید.

درجه‌های نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نزاجا)

نیروی زمینی ارتش

ارتشبد ارتشبد
سپهبد سپهبد
سرلشگر سرلشگر
سرتیپ سرتیپ
سرتیپ دوم سرتیپ دوم
سرهنگ سرهنگ
سرهنگ دوم سرهنگ 2
سرگرد سرگرد
سروان سروان
ستوان یکم ستوان یکم
ستوان دوم ستوان دوم
ستوان سوم ستوان سوم
استوار یکم استوار یکم
استوار دوم استوار دوم
گروهبان یکم گروهبان یکم
گروهبان دوم گروهبان دوم
گروهبان سوم گروهبان سوم
سرجوخه سرجوخه
سرباز یکم سرباز یکم
سرباز دوم سرباز دوم
سرباز سرباز
افسر دانشجوی سال چهارم افسر دانشجو سال چهارم
افسر دانشجوی سال سوم افسر دانشجوی سال سوم
افسر دانشجوی سال دوم افسر دانشجوی سال دوم

افسر دانشجوی سال اول

افسر دانشجوی سال اول

 

درجه‌های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نهاجا)

نیروی هوایی ارتش

ارتشبد ارتشبد
سپهبد سپهبد
سرلشگر سرلشگر
سرتیپ سرتیپ
سرتیپ دوم سرتیپ دوم
سرهنگ سرهنگ
سرهنگ دوم سرهنگ دوم
سرگرد سرگرد
سروان سروان
ستوان یکم ستوان یکم
ستوان دوم ستوان دوم
ستوان سوم ستوان سوم
استوار یکم استوار یکم
استوار دوم استوار دوم
گروهبان یکم گروهبان یکم
گروهبان دوم گروهبان دوم
گروهبان سوم گروهبان سوم
سرجوخه سرجوخه
سرباز یکم سرباز یکم
سرباز دوم سرباز دوم
سرباز سرباز
افسر دانشجوی سال چهارم افسر دانشجوی سال چهارم
افسر دانشجوی سال سوم افسر دانشجوی سال سوم
افسر دانشجوی سال دوم افسر دانشجوی سال دوم

افسر دانشجوی سال اول

افسر دانشجوی سال اول

 

درجه‌های نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (پداجا)

ارتشبد ارتشبد
سپهبد سپهبد
سرلشگر سرلشگر
سرتیپ سرتیپ
سرتیپ دوم سرتیپ دوم
سرهنگ سرهنگ
سرهنگ دوم سرهنگ دوم
سرگرد سرگرد
سروان سروان
ستوان یکم ستوان یکم
ستوان دوم ستوان دوم
ستوان سوم ستوان سوم
استوار یکم استورار یکم
استوار دوم استوار دوم
گروهبان یکم گروهبان یکم
گروهبان دوم گروهبان دوم
گروهبان سوم گروهبان سوم
سرجوخه سرجوخه
سرباز یکم سرباز یکم
سرباز دوم سرباز دوم
سرباز سرباز
افسر دانشجوی سال چهارم افسر دانشجوی سال چهارم
افسر دانشجوی سال سوم افسر دانشجوی سال سوم
افسر دانشجوی سال دوم افسر دانشجوی سال دوم

افسر دانشجوی سال اول

افسر دانشجوی سال اول

معرفی نویسنده:

نمایش بیشتر

ثبت نظر درباره «ترتیب درجه های نظامی در ارتش جمهوری اسلامی ایران»

دیدگاه خود را در کادر زیر بنویسید

3 * 8 = ?