کد مطلب: 44453 درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
دانشگاه های علوم پزشکی کشور ایران

دانشگاه های علوم پزشکی کشور ایران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یکی از دانشگاه‌های دولتی ایران و تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. برای آشنایی با دانشگاه های علوم پزشکی این بخش آسمونی را بخوانید چرا که به معرفی دانشگاه های علوم پزشکی کشور ایران می پردازیم.
زمان مطالعه: 1 دقیقه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یکی از دانشگاه‌های دولتی ایران و تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. برای آشنایی با دانشگاه های علوم پزشکی این بخش آسمونی را بخوانید چرا که به معرفی دانشگاه های علوم پزشکی کشور ایران می پردازیم.

دانشگاه های علوم پزشکی کشور ایران
دانشگاه های علوم پزشکی کشور ایران
دانشگاه های علوم پزشکی کشور ایران

دانشگاه های علوم پزشکی کشور ایران

دانشکده علوم پزشکی آبادان   http://abadanums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اراک    https://www.arakmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل   http://www.arums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه http://www.umsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان https://mui.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی البرز    http://www.abzums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز            http://www.ajums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایران    http://iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر            http://www.irshums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایلام     http://www.medilam.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بابل      http://www.mubabol.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بم        http://www.mubam.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی بهبهان http://www.behums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر       http://www.behums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند http://www.bums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تبریز    http://www.tbzmed.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه       http://www.thums.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی تربت جام           http://www.trjums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تهران   http://www.tums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت http://www.jmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی جهرم    http://www.jums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی     http://nkums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی دزفول   http://www.dums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان            http://www.rums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زابل     http://www.zbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان http://zaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زنجان   http://zums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ساوه     http://savehums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار http://www.medsab.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی سمنان   http://www.semums.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی سیرجان            http://ssm.kmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود http://www.shmu.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی شوشتر http://shoushtar.ajums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد             http://www.skums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی        http://www.sbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شیراز   http://www.sums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی فسا      http://www.fums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی قزوین   http://www.qums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی قم        http://www.muq.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کاشان   http://kaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کردستان            http://www.muk.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کرمان   http://www.kmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه            http://www.kums.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی گراش   http://gerums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی گلستان http://goums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی گناباد    http://www.gmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی گیلان    http://www.gums.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی لارستان            http://larnurse.sums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی لرستان http://www.lums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی مازندران            http://www.mazums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی مراغه   http://mrgums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی مشهد    http://www.mums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور https://www.nums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان           http://www.hums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی همدان   http://www.umsha.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج   http://www.yums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی یزد      http://www.ssu.ac.ir

: برای دریافت مشاوره درباره دانشگاه های علوم پزشکی کشور ایران فرم زیر را تکمیل کنید
پرداخت هزینه مشاوره

معرفی نویسنده:

محتوا و مقالات پروفایل عمومی آسمونی توسط جمعی از همکاران دپارتمان های مختلف آسمونی نگارش و ویراستاری می شود، و بیشتر حول و محور موضوعات عمومی و روزانه می باشد

instagram.com/asemooniportal

نظر خود را درباره «دانشگاه های علوم پزشکی کشور ایران» در کادر زیر بنویسید :

9 - 2 = ?