کد مطلب: 44093 درج نظر
سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران

سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران

به جز میدان مرکزی که به موجب اساسنامه سازمان به منظور تأمین تسهیلات لازم جهت معاملات میوه و تره بار و تغذیه بازارهای روز میوه و تره بار تشکیل شد، در مجموع 15 میدان دیگر فعال هستند که عبارتند از میدان های: آزادگان، آزادی، بعثت، بهمن، پیروزی، جلال ال احمد، شهید لواسانی، صادقیه، هروی، شهران، تهرانسر، شهید غیبی، سهروردی، شهرک چشمه و معلم.
زمان مطالعه: 4 دقیقه

سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار یکی از سازمان های وابسته به شهرداری تهران است. برای آشنایی بیشتر با سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران این بخش آسمونی را تا پایان مطالعه نمایید چرا که به معرفی این سازمان می پردازیم.

سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران
سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران
سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران

سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران

وظایف و اهداف سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران

آسمونی : بر اساس ماده (2) اساسنامه سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی، هدف از تشکیل این سازمان ایجاد تسهیلات لازم در امر تهیه و توزیع میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی است. این تسهیلات در جهت حمایت از تولیدکنندگان صورت می گیرد تا بتواند مسیر حرکت محصولات را از تولید به توزیع با اصول صحیح هدایت کند.

برای نیل به اهداف فوق، در اساسنامه وظایفی به شرح زیر در اساسنامه در نظر گرفته شده است:

- احداث میدان مرکزی میوه و تره بار به منظور تأمین تسهیلات لازم جهت معاملات میوه و تره بار و تغذیه بازارهای روز

- ایجاد سردخانه ها و انبارهای مورد نیاز در مجاورت میدان

- ایجاد و توسعه بازارهای روز میوه و تره بار، ایجاد بازارهای فروش موقتی و جایگاههای موقت و نیز گسترش میدان مرکزی  و بازارهای روز میوه و تره بار

- مطالعه و بررسی در مورد ایجاد صنایع  و تأسیسات جنبی میدان مرکزی مانند کارخانجات تولید جعبه و بسته بندی و ...

- جلب نظر واحدهای دولتی، بخش خصوصی و بانک ها و همچنین همکاری با تعاونی های مربوطه در امر تهیه و توزیع محصولات

- حفظ، نگهداری و تعمیر ساختمانها، تأسیسات و تجهیزات میدان بر اساس آیین نامه مالی سازمان

- تعیین سیاست های کلی و تنظیم برنامه ها از طریق اخذ آمار و اطلاعات مربوط به ورود و خروج محصولات

- توجه به میزان عرضه محصولات و نرخ گذاری آنها از طریق کمیته نرخ گذاری

فعالیتهای سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران

سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی، بر اساس سیاستها و اولویتهای راهبردی مشخص گام بر می دارد. این سیاستها و اولویتهای پنج گانه عبارتند از :

- نظارت بر فعالیت میادین و بازارهای تابعه

- افزایش بازارهای روز و سیار متناسب با توسعه شهر

- ایفا نقش اساسی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی، دامی و مواد پروتئینی

- شفاف سازی فرآیند خرید

بر این اساس فعالیتهای سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی، بر سه دسته اقدامات متمرکز شده است: توسعه کمی، توسعه نظارتی و کیفی و توسعه بهداشتی.

سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران
سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران
سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران

توسعه کمی

اهم فعالیتهای این سازمان در بخش توسعه کمی:

- توسعه میادین و بازارها و همچنین افزایش تعداد غرفه ها و اماکن

- تغییرات ساختار بیش از ... بازار و میدان:

- راه اندازی بازارهای روز سیار

- راه اندازی جایگاههای موقت عرضه میوه و تره بار

- راه اندازی غرف ویژه

- عرضه محصولات بصورت بسته بندی در مراکز عرضه میوه و تره بار

- توسعه خدمات سازمان در جهت عرضه روزانه بیش از ... تن انواع محصولات

- ایجاد بخش بازرگانی در جهت توسعه خدمات سازمان به منظور ارائه محصولات نهایی تر صنایع غذایی و کشاورزی

- عرضه ماهی زنده همراه با احداث حوضچه های مخصوص

توسعه نظارتی و کیفی

اهم فعالیتهای این سازمان دربخش توسعه نظارتی و کیفی:

- راه اندازی دستگاههای سورتینگ (طبقه بندی) و دسته بندی اتوماتیک در تعدادی از میادین

- اجرای طرح استفاده از سیستم ترازوهای دیجیتال بیسیم به منظور کنترل و نظارت بر عرضه قیمت و جمع آوری اطلاعات

- اعمال مدیریت بر نرخ گذاری با تشکیل کمیته های بازرگانی و نرخ گذاری

- ایجاد واحد بازرسی و کنترل به منظور اعمال کنترلهای وسیع تر نسبت به عملکرد بهره برداران

- راه اندازی تلفن گویا و سیستم ارتباط مردمی با مسئولان سازمان در جهت اعمال بازرسی بهتر

توسعه بهداشتی

اهم فعالیتهای این سازمان در بخش توسعه بهداشتی:

- طرح ایجاد پایگاههای بهداشتی و اقدام در جهت بهینه سازی شرایط بهداشتی غرفه ها

- بکارگیری مشاوران متخصص بهداشتی برای ارتقاء کیفی سطح خدمات ارائه شده

- اجرای طرح استفاده از لباس کارهای متحدالشکل بهداشتی برای کارکنان مستقر در غرفه ها

- اجرای رنگ آمیزی، ترمیم، تعمیر و احداث سرویسهای بهداشتی در میادین و بازارها

- تکمیل و نگهداری فضای سبز در میادین و بازارها

- تدوین شناسنامه اطلاعاتی برای کارگران غرف و نصب کارت شناسایی توسط کارگران

سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران
سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران
سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران

نمایه ای از میادین و بازارها

به جز میدان مرکزی که به موجب اساسنامه سازمان به منظور تأمین تسهیلات لازم جهت معاملات میوه و تره بار و تغذیه بازارهای روز میوه و تره بار تشکیل شد، در مجموع 15 میدان دیگر فعال هستند که عبارتند از میدان های: آزادگان، آزادی، بعثت، بهمن، پیروزی، جلال ال احمد، شهید لواسانی، صادقیه، هروی، شهران، تهرانسر، شهید غیبی، سهروردی، شهرک چشمه و معلم.

 از میان میادین اصلی از نظر بیشترین مراجعه کنندگان می توان به میادین صادقیه ، لواسانی ، جلال آل احمد و آزادگان اشاره کرد .

کوچکترین میدان از نظر وسعت میدان شهران است که دارای  15 بازار و بازارهای محله ای می باشد .

احداث بازارهای تابعه میادین از سال 1367با افتتاح بازار مجیدیه آغاز شد. ایجاد بازارها را می توان به دو دوره (83 - 1370) و 1384 تا تاکنون تقسیم کرد. در دوره اول تعداد 66 بازار و در دوره دوم تعداد 105 بازار به بهره برداری رسید ( در مجموع 173بازار) .

استقبال مردم از بازارها و ایجاد ضرورت احداث هر چه بیشتر و شکیل تر آنها سبب شده است تا بازارها از لحاظ شکل و ساختار مسیر رو به رشدی از چادر به داربستی ، سوله ، کانکس ، اسکلت فلزی ، ساختاری با مدلهای LFS و سازه فضایی را طی کنند. به طوری که بازارهای به بهره برداری رسیده در نیمه دوم سال 1390 به بعد اکثراً از ساختار سازه فضایی ،  LSF و اسکلت فلزی برخوردارهستند  .

توزیع منطقه ای

بیشترین بازارها در مناطق 2، 20 و 5 شهرداری (به ترتیب با 20 ، 20 و 19 بازار ) و پس از آن مناطق 1 ، 4 و 15 شهرداری (به ترتیب با 16، 14 و 11بازار) ایجاد شده اند. کمترین بازارها در مناطق 19 ، 13و 11 شهرداری ( به ترتیب با  1، 3و 3 بازار) قرار دارند .

وسعت

آسمونی : بزرگترین بازارها از نظر وسعت بازار های بیمه در منطقه 5 ، کیانشهر در منطقه 15 ، نواب در منطقه 11 ، سردار جنگل در منطقه 5  و ازگل در منطقه یک شهرداری  قرار دارند.

: برای دریافت مشاوره درباره سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران فرم زیر را تکمیل کنید
پرداخت هزینه مشاوره

معرفی نویسنده:

محتوا و مقالات پروفایل عمومی آسمونی توسط جمعی از همکاران دپارتمان های مختلف آسمونی نگارش و ویراستاری می شود، و بیشتر حول و محور موضوعات عمومی و روزانه می باشد

instagram.com/asemooniportal

نظر خود را درباره «سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران» در کادر زیر بنویسید :

6 - 2 = ?