کد مطلب:  36698 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 56 دقیقه
لیست مجلات و نشریات کشور

لیست مجلات و نشریات کشور

همانطور که می دانید برای چاپ مقالات علمی باید از آخرین لیست نشریات معتبر دارای مجوز اطلاع داشت. آسمونی در...
زمان مطالعه: 56 دقیقه

همانطور که می دانید برای چاپ مقالات علمی باید از آخرین لیست نشریات معتبر دارای مجوز اطلاع داشت. آسمونی در این بخش لیست مجلات و نشریات کشور را برای شما عزیزان منتشر می کند.لیست مجلات و نشریات کشور

لیست مجلات و نشریات تخصصی کشور در همه موضوعات

 Journal of nephropathology(فصلنامه )

 Dental Clinical and Experimental Journal(دوفصلنامه )

 Journal of Nutrition and Food Security(فصلنامه )

 Teenager(ماهنامه سینمایی، ورزشی، ادبی، علمی و معلومات عمومی)

 International Journal of Management, Accounting and Economics(ماهنامه مدیریت، حسابداری، اقتصاد)

 Iranian Journal of Language Teaching Research(دوفصلنامه زبان و ادبیات انگلیسی)

 Reviews in Clinical Medicine(فصلنامه )

 Journal of Evidence Based Health Policy, Management and Economics(فصلنامه )

 Chronic Diseases Journal(دوفصلنامه )

 Advanced Journal of Emergency Medicine(فصلنامه )

 Iranian Journal of health, Safety and environment(فصلنامه بهداشت، ایمنی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای)

 Journal of Analytical Research in Clinical Medicine(فصلنامه )

 Traditional and Integrative Medicine(فصلنامه )

 Social Behavior Research & Health(دوفصلنامه )

 Pure Life(فصلنامه مطالعات اسلامی)

 International Journal of Cardiovascular Practice(فصلنامه )

 Advances in Mathematical Finance and Applications(فصلنامه ریاضیات مالی)

 Journal of Disaster and Emergency Research(دوفصلنامه )

 Journal of Clinical and Basic Research (فصلنامه )

 Journal of Hearing Sciences and Otolaryngology(دوفصلنامه )

 Trends in Peptide and Protein Sciences(فصلنامه پزشکی و پیراپزشکی - داروسازی)

 International Journal Of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials(فصلنامه )

 Global Analysis and Discrete Mathematics(دوفصلنامه )

 Journal of Case Reports in Practice (فصلنامه )

 International Journal of Language Testing(دوفصلنامه آزمون سازی زبان، ارزشیابی و روان سنجی)

 Journal of Algebra and Related Topic(دوفصلنامه )

 Journal Of Patient safety and quality improvement (فصلنامه )

 Focus on Science(فصلنامه علوم پزشکی و علوم زیستی)

 Frontiers in Biomedical Technologies(دوفصلنامه مهندسی پزشکی، فیزیک پزشکی، پزشکی، دندانپزشکی)

 Journal of Hyperstructures(دوفصلنامه )

 International Biological and Biomedical Journal (فصلنامه زیست شناسی، پزشکی و پیراپزشکی)

 Journal of Computer and Knowledge Engineering(دوفصلنامه )

 Academic Journal of Surgery(دوفصلنامه جراحی)

 Podoces(دوفصلنامه )

 Natural Environment Change(دوفصلنامه )

 آرشیو بهداشت حرفه ای / Archives Of Occupational Health (فصلنامه )

 آزما(ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی)

 آزمایشگاه و تشخیص(فصلنامه پزشکی و پیراپزشکی)

  آسانسور، پله برقی و بالابر(ماهنامه خبری ،تحلیلی، اطلاع رسانی، آموزشی، پژوهشی )

 آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی ‌سازی خانواده(دوفصلنامه )

 آفاق علوم انسانی(ماهنامه )

 آفت‌ کش ها در علوم گیاه‌ پزشکی(دوفصلنامه )

 آموزش زبان و مطالعات ترجمه / Journal of Foreign Language Teaching and Translation Studies(دوفصلنامه زبان و ادبیات انگلیسی )

 آموزش پزشکی (دوفصلنامه )

 آموزش مهندسی ایران(فصلنامه توسعه کمی و کیفی آموزش مهندسی)

 آموزه های نهج البلاغه(دوفصلنامه )

 آموزه های حدیثی(دوفصلنامه )

 آنالیز ریاضی سهند / Sahand Communications in Mathematical Analysis(فصلنامه )

 آینده پژوهی ایران(دوفصلنامه )

 آینه پژوهش(دوماهنامه نقد کتاب، کتابشناسی و اطلاع رسانی در حوزه فرهنگ...)

 احسن الحدیث(دوفصلنامه )

 اخبار فلزات(ماهنامه خبری، پژوهشی، تحلیلی )

 اخبار مالی(فصلنامه در حوزه بازارهای پولی - مالی)

 ادب فارسی(دوفصلنامه )

 ادبیات دفاع مقدس(دوفصلنامه )

 ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی(فصلنامه )

 ادوات مخابراتی مجلسی / Majlesi Journal of Telecommunication Devices(فصلنامه )

 استراتژی راهبردی جنگل(فصلنامه کشاورزی و دامپروری)

 اسفار(دوفصلنامه فلسفه دین، الهیات و دین پژوهی)

 اسلام و مطالعات اجتماعی(فصلنامه )

 اسلام و مدیریت(دوفصلنامه )

 اسوه(ماهنامه فرهنگی ،سیاسی،اجتماعی)

 اشارات(دوفصلنامه )

 اشارت دیده بان(دوماهنامه سیاسی و فرهنگی)

 اطلاع(ماهنامه اطلاع رسانی و بانکهای اطلاعاتی)

 اطلاع رسانی پزشکی نوین (دوفصلنامه )

 اعلام و اطفاء حریق(ماهنامه خبری ،تحلیلی، اطلاع رسانی آموزشی و پژوهشی )

افلاک (دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد)(دوفصلنامه )

 اقتصاد آسیا(ماهنامه اقتصادی)

 اقتصاد و بیمه(ماهنامه )

 اقتصاد سبز(ماهنامه )

  اقتصاد توسعه و برنامه ریزی(دوفصلنامه )

 الاجتهاد و التجدید(فصلنامه )

 الماس(فصلنامه اولین نشریه تخصصی چینی، سرامیک، کاشی، شیشه و سفال)

 امواج برتر(ماهنامه مهندسی برق)

 انجمن صنایع شوینده بهداشتی و آرایشی ایران(فصلنامه )

 انجمن بتن ایران(فصلنامه )

 اندیشه سیاسی در اسلام(فصلنامه سیاسی (اجتماعی))

 اندیشه های حقوق عمومی(دوفصلنامه )

 اندیشمندان حقوق(فصلنامه )

 اندیشه علامه طباطبایی(دوفصلنامه )

 انرژی و محیط زیست / Iranica Journal of Energy & Environment(فصلنامه )

  انسان، محیط زیست و ارتقاء سلامت / Journal of Human, Environment and Health Promotion(فصلنامه )

 انفورماتیک پزشکی ایران / Iranian Journal of Medical Informatics(فصلنامه )

  ایپیک یولو(ماهنامه فرهنگ، توریسم و اقتصاد بین الملل)

 ایراس(گاهنامه ویژه مطالعات روسیه و آسیای مرکزی)

 ایران پاک(ماهنامه فرهنگی ،اجتماعی)

 ایرانی آموزش از دور / Journal of Iranian Distance Education(فصلنامه )

 با ترانه (ماهنامه فرهنگی و هنری)

 بارثاوا(ماهنامه تئاتر، سینما و ادبیات)

 بازار چرم و کفش(ماهنامه اقتصادی)

 بازار و سرمایه(ماهنامه )

 بازی و اسباب بازی(ماهنامه بازی و سرگرمی)

 باستان شناسی ایران(دوفصلنامه )

 بررسی های حسابداری(فصلنامه )

 برق و روشنایی(ماهنامه تاسیسات روشنایی، نورپردازی)

 برگ هنر (دوماهنامه فرهنگی، هنری و ادبی)

 بسپار(دوماهنامه علوم و صنایع رنگ و رزین و چسب )

 بندر و دریا(ماهنامه )

 بورس(ماهنامه اقتصادی، مالی)

 بورس و بانک (ماهنامه تخصصی، خبری، تحلیلی و علمی )

 بهائی شناسی(فصلنامه فرهنگی، اجتماعی در نقد بهائیت)

 بهبود(فصلنامه علمی، فنی، تحلیلی، خبری )

 بهداشت روان(فصلنامه آموزشی، روانپزشکی، روانشناسی، اجتماعی، تربیتی)

 بهداشت کار و ارتقای سلامت(فصلنامه )

 بهداشت محیط و توسعه پایدار / Journal of Environmental Health and Sustainable Development(فصلنامه )

 بهداشت در عرصه (فصلنامه پیراپزشکی)

 بهداشت خانواده(فصلنامه بهداشت خانواده)

 بهورز(فصلنامه پزشکی و پیراپزشکی)

 به هنگام(فصلنامه علمی - تخصصی دریایی)

 بین المللی علوم آزمایشگاهی / International Journal of Medical Laboratory(فصلنامه پزشکی و پیراپزشکی)

 بین المللی تحقیقات در آموزش زبان انگلیسی / International Journal of Research in English Education(فصلنامه آموزش زبان انگلیسی)

 بین المللی علوم بهداشت ورزشی / International Journal of Sport Sciences for Health(فصلنامه )

 بین المللی تحقیقات علمی مهندسی کامپیوتر / International Journal of Academic Research in Computer Engineering(دوفصلنامه )

 بین المللی علوم بهداشت و زندگی / International Journal of Health and Life Sciences(دوفصلنامه )

 بین المللی پیشگیری از دردهای عضلانی اسکلتی / International Journal of Musculoskeletal Pain prevention(فصلنامه بهداشت (پیراپزشکی))

 بین المللی شیمی نوین / International Journal of new Chemistry(فصلنامه )

 بین المللی سرمایه انسانی در مدیریت شهری / International Journal of Human Capital in Urban Management(فصلنامه )

 پارک فناوری پردیس(فصلنامه تحلیلی،پژوهشی و اطلاع رسانی)

 پاسدار اسلام(ماهنامه عقیدتی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی)

 پایداری، توسعه و محیط زیست (فصلنامه )

 پایش سبک زندگی(دوماهنامه فرهنگی اجتماعی سبک زندگی ویژه فعالان و مدیران...)

 پرتو بصیر(دوماهنامه چشم پزشکی)

 پرتو وحی(دوفصلنامه )

 پردازش(ماهنامه خبری، تحلیلی و اطلاع رسانی)

 پرستاری، مامایی و پیراپزشکی(فصلنامه )

 پرستار چشم(دوفصلنامه چشم پزشکی)

 پژوهش ملل(ماهنامه )

 پژوهش نامه تربیت تبلیغی(فصلنامه )

 پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی(دوفصلنامه )

 پژوهش های مکانی فضایی(فصلنامه )

 پژوهش نامه معارف حسینی(فصلنامه )

 پژوهش های حقوقی قانون یار(فصلنامه )

 پژوهش های نوین علوم مهندسی(ماهنامه صنعت و علوم فناوری های نوین)

 پژوهش در بهداشت محیط(فصلنامه )

 پژوهش در هنر و علوم انسانی(دوماهنامه )

  پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی(فصلنامه )

 پژوهش سلامت(فصلنامه )

 پژوهش نامه علوم حدیث تطبیقی(دوفصلنامه )

 پژوهش حسابداری(فصلنامه )

 پژوهش های عمران و محیط زیست (دوفصلنامه )

 پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم(دوفصلنامه اطلاع رسانی و تحلیلی)

 پژوهش های روان شناختی در مدیریت (دوفصلنامه )

 پژوهشنامه کاشان(دوفصلنامه )

 پژوهش ها و مطالعات علوم رفتاری(فصلنامه روانشناسی)

 پژوهش نامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی(دوفصلنامه )

 پژوهشنامه حج و زیارت(دوفصلنامه )

 پژوهشنامه تربیت دینی(دوفصلنامه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی)

 پژوهش های نوین علوم قرآن و تفسیر(دوفصلنامه )

 پوششهای سطحی(فصلنامه فنی، تخصصی)

 پیام آبادگران(ماهنامه فنی، خبری، صنفی)

 پیام بهارستان(دوفصلنامه متن پژوهی)

 پیام دریا(ماهنامه اقتصادی)

 پیام دیابت(فصلنامه پزشکی، پیراپزشکی)

 پیام زن(ماهنامه ویژه مسائل زنان و خانواده)

 پیام سبزاندیشان(فصلنامه پژوهشی، فرهنگی)

 پیام صادق(فصلنامه خبری، اطلاع رسانی و فرهنگی)

 پیام فولاد(فصلنامه )

 پیام مدیران فنی و اجرایی(فصلنامه تحلیلی، پژوهشی، اطلاع رسانی)

 پیش به سوی کشاورزی اقتصادی(ماهنامه حوزه کشاورزی و دامپروری - صنایع کشاورزی)

 پیشرفت های نوین در علوم رفتاری(ماهنامه )

 پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش(ماهنامه )

 پیشگامان تاسیسات(ماهنامه )

 پیشگامان ساختمان (ماهنامه )

 پیک توانا(ماهنامه )

 پیکره (دوفصلنامه )

 پیک هوافضا(فصلنامه فنی مهندسی)

 پیوست(ماهنامه )

 تاریخ پژوهی(فصلنامه )

 تاریخ سیاست و رسانه(فصلنامه )

 تاریخ نامه انقلاب(دوفصلنامه )

 تاریخ شفاهی(دوفصلنامه )

 تازه های دام و طیور و آبزیان(دوماهنامه دام و طیور و آبزیان و صنایع غذایی)

 تازه های اقتصاد(فصلنامه اقتصادی)

 تاسیسات بهداشتی(ماهنامه )

 تبلیغات بازرگانی(ماهنامه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و هنری)

 تجهیزات ساختمان(ماهنامه فنی و مهندسی)

 تحقیقات کاربردی علوم ورزش بدون مرز (فصلنامه )

  تحقیقات در ارولوژی(فصلنامه پزشکی و پیراپزشکی - کلیه و مجاری ادرار)

 تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی(فصلنامه )

 تحقیقات سلامت کاسپین / Caspian Journal of Health Research(فصلنامه )

 تحقیقات گردشگری و مهمانداری / Journal Of Tourism And Hospitality Research(فصلنامه )

 تحقیقات روماتولوژی / Rheumatology Research(فصلنامه )

 تحقیقات کشاورزی ایران / Iran Agricultural Research(دوفصلنامه )

 تحقیقات و رویه های بیمارستانی / Hospital Practices and Research (فصلنامه )

 تحقیقات کاربردی مهندسی صنایع / Journal of Applied Research on Industrial Engineering(فصلنامه )

 تحقیقات سلامت در جامعه(فصلنامه )

 تحقیقات بیماری ‌های گیاهی(دوفصلنامه )

 تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک (دوفصلنامه )

 تحلیل مالی(دوفصلنامه )

 ترابران(ماهنامه فرهنگی،‌اقتصادی، مسائل اجتماعی)

 ترجمان وحی(دوفصلنامه فرهنگی، اجتماعی)

 تشخیص آزمایشگاهی(ماهنامه پزشکی، پیرا پزشکی)

  تشریفات(دوماهنامه هتلداری و گردشگری)

 تصمیم‌گیری و تحقیق در عملیات(فصلنامه )

  تصویر سلامت(فصلنامه )

 تفسیر پژوهی(دوفصلنامه )

 تفکر معماری(دوماهنامه هنر و دانش معماری)

 توان یاب(فصلنامه پزشکی، پیراپزشکی)

 توسعه تاسیسات و تجهیزات(فصلنامه )

 توسعه پرستاری در سلامت (دوفصلنامه )

 تهویه و تبرید(ماهنامه تخصصی حرارت و برودت)

 تهویه مطبوع(ماهنامه خبری ،تحلیلی، اطلاع رسانی، آموزشی، پژوهشی )

  تهویه و تاسیسات(ماهنامه )

 تیتر صبح(ماهنامه اقتصادی )

 جاده های سبز(ماهنامه سفر، گردشگری و صنعت حمل و نقل)

 جامعه شناسی اقتصادی و توسعه(دوفصلنامه )

 جستارهای حقوق عمومی(فصلنامه )

 جستارهای شهرسازی(دوفصلنامه تحلیلی، پژوهشی، معماری و شهرسازی)

 جستارهای اجتماعی(دوفصلنامه )

 جنگ صنعت و فناوری(دوماهنامه تحلیلی، پژوهشی، اطلاع رسانی)

 جنگل و مرتع(فصلنامه علمی، اجتماعی، اقتصادی )

 جوشکاری(فصلنامه )

 جهان کتاب(ماهنامه علوم انسانی)

 جهان گستر(ماهنامه علم، تکنولوژی، اطلاع رسانی)

 چاپ و تبلیغات(ماهنامه )

 چاپ و نشر(ماهنامه )

 چراغ روشن (ماهنامه سیاسی ، اجتماعی )

 چشم انداز ایران(دوماهنامه سیاسی، راهبردی)

 چیلر و برج خنک کن(ماهنامه )

 حرارت و برودت(ماهنامه خبری، تحلیلی، اطلاع رسانی، آموزشی و پژوهشی)

 حسابدار(ماهنامه )

 حسابدار رسمی(فصلنامه حسابداری و حسابرسی)

 حسابرس(دوماهنامه اطلاع رسانی و پژوهشی)

 حضور(فصلنامه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، هنری)

 حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی(دوفصلنامه )

 حقوق بشر(دوفصلنامه )

 حقوق ملل(فصلنامه )

 حقوق محیط زیست(دوفصلنامه علوم انسانی، جغرافیا )

 حقوق و فقه (فصلنامه )

 حکمت عرفانی(دوفصلنامه )

 خانه خوبان(ماهنامه ویژه همسران)

 خلق(دوماهنامه اخلاقی تربیتی)

 خواندنی(ماهنامه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، پژوهشی، خبری)

 دادرسی(ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی)

 داروگ(ماهنامه اطلاعات و آموزش حفاظت از محیط زیست)

 داستان خلاقانه ی سال (حیرت(سالنامه فرهنگی، هنری)

 دامپزشکی و بهداشت(ماهنامه تحلیلی، خبری و آموزشی)

 دامپزشک(دوماهنامه )

 دامداران ایران(ماهنامه فنی ، اقتصادی)

 دام و کشت و صنعت(ماهنامه کشاورزی)

 دانش ارزیابی(فصلنامه )

 دانش بنیان(ماهنامه آموزشی، علمی، خبری، تحلیلی، اقتصاد دانش بنیان)

 دانش غذا و کشاورزی(ماهنامه اطلاع رسانی، تحلیلی، آموزشی، خبری)

 دانش و پژوهش حقوقی(دوفصلنامه )

 دانش یوگا(ماهنامه سلامت تن و روان)

 درسهایی از مکتب اسلام(ماهنامه )

 دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی(ماهنامه )

 دستاورد صنعت (دوماهنامه )

 دستاورد(فصلنامه طراحی صنعتی)

 دنیای پردازش(ماهنامه فنی مهندسی عمران، انرژی و مخابرات)

 دنیای اسب(دوماهنامه ورزشی)

 دنیای چاپ(ماهنامه فنی مهندسی چاپ، بسته بندی و نشر)

 دنیای برند(دوماهنامه اجتماعی و اقتصادی)

 دنیای آبزیان(فصلنامه )

 دید برتر(دوماهنامه اقتصادی، فرهنگی)

 رازی(ماهنامه دارویی، علمی، اجتماعی)

 رازینوس(ماهنامه )

 رامش روان(ماهنامه روانشناسی، اجتماعی و فرهنگی)

 راه ابریشم(ماهنامه )

 راهبردهای مدیریت در نظام سلامت (فصلنامه )

 راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی (دوفصلنامه )

 راهبردهای توسعه روستایی(فصلنامه )

 راه و ساختمان(ماهنامه مدیریت پروژه، عمران، معماری و شهرسازی)

 رسائل(فصلنامه )

 رشد آموزش زبان و ادب فارسی(فصلنامه )

 رشد آموزش زیست شناسی(فصلنامه علوم پایه)

 رشد آموزش پیش دبستانی(فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع رسانی)

 رشد آموزش جغرافیا(فصلنامه علوم انسانی)

 رشد آموزش علوم اجتماعی(فصلنامه علوم انسانی)

 رشد آموزش تربیت بدنی(فصلنامه علوم انسانی)

 رشد آموزش فنی و حرفه ای و کاردانش(فصلنامه )

 رشد آموزش تاریخ(فصلنامه علوم انسانی)

 رشد آموزش مشاور مدرسه(فصلنامه )

 رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی(فصلنامه علوم انسانی)

 رشد آموزش شیمی(فصلنامه علوم پایه)

 رشد آموزش فیزیک(فصلنامه علوم پایه)

 رشد آموزش هنر(فصلنامه )

 رشد آموزش ریاضی(فصلنامه علوم پایه)

 رشد جوانه(فصلنامه علوم انسانی)

 رشد مدیریت مدرسه(فصلنامه علوم انسانی)

 روانشناسی و روانپزشکی شناخت(فصلنامه )

 روانشناسی تحلیلی شناختی(فصلنامه )

 روزنامک(ماهنامه فرهنگی - معلومات عمومی)

 روزنامه نگاری الکترونیک(فصلنامه )

 روزهای زندگی بچه ها(ماهنامه )

 روش های نوین آبیاری(ماهنامه )

 روند اقتصادی(ماهنامه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی)

 رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری(فصلنامه حوزه علوم انسانی، مدیریت )

 رویکردهای پژوهشی در علوم زمین(فصلنامه حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی و ترویج علم )

 رویه قضایی حقوق خصوصی(دوفصلنامه )

 رویه قضایی حقوق کیفری(دوفصلنامه )

 ره آورد نور(فصلنامه اطلاع رسانی، آموزشی و مطالعات رایانه ای علوم...)

 ره آورد سلامت(دوفصلنامه )

 ره آورد سیاسی(دوفصلنامه )

  ره یافت های نوین در مدیریت و فن آوری(فصلنامه مدیریت)

  زبان شناسی کاربردی و تحلیل گفتمان / Journal of Applied Linguistics and Discourse Analysis (دوفصلنامه علوم انسانی (زبان و ادبیات انگلیسی))

  زبانشناسی ریاضی / Mathematical Linguistics(دوفصلنامه زبانشناسی رایانشی و ریاضی و کمی و پیکره ای،...)

 زیبازی(فصلنامه )

 زیست شناسی سلولی و ملکولی گیاهی (فصلنامه زیست شناسی)

 ساختمان(ماهنامه آموزشی خبری پژوهشی و تحلیلی صنعت ساختمان)

 ساختمان و تجهیزات روز(ماهنامه )

 ساخت و تولید(دوماهنامه )

 سازمان نظام پزشکی مشهد (سیمرغ سپید)(فصلنامه مسائل صنفی و‌ مشکلات جامعه پزشکی )

 سازه و ژئو تکنیک / Journal of the Structural Engineering and Geotechnics (دوفصلنامه )

 سالمند شناسی(فصلنامه پزشکی، پیراپزشکی و پرستاری )

 سخن جامعه(فصلنامه )

 سرآمد(ماهنامه )

 سراج منیر(فصلنامه )

 سرباز(ماهنامه فرهنگی،‌اجتماعی)

 سرعت(ماهنامه )

 سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع(ماهنامه سیستم های سرمایشی، گرمایشی و تهویه مطبوع)

 سفر(ماهنامه )

 سفینه تبریز(فصلنامه فرهنگی، هنری)

 سفینه النجات / Safinah al-nejat(فصلنامه )

 سلامت اجتماعی و اعتیاد(فصلنامه )

  سلامت سالمندی / Elderly Health Journal (دوفصلنامه پرستاری (پیراپزشکی)، سلامت سالمندی)

 سلفی پژوهی(دوفصلنامه )

 سنگ و معدن(فصلنامه )

 سواد سلامت(فصلنامه )

 سیاستنامه مفید(دوفصلنامه )

 سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی(فصلنامه علوم اقتصادی)

 سیبا شهر(ماهنامه تجهیزات حفاظتی و مراقبتی)

 سیمای دام، طیور و آبزیان(دوماهنامه )

 سیمای بانکداری(ماهنامه علوم انسانی، اقتصاد و بانکداری اسلامی )

 شبکه(ماهنامه )

 شفای دل(دوفصلنامه )

 شکار و ماهیگیری(فصلنامه آموزشی، اطلاع رسانی)

 شکوفه(ماهنامه کشاورزی)

 شهرنگار(دوماهنامه GIS و شهرسازی)

 شهر و ساختمان(ماهنامه فنی و مهندسی، آموزشی، پژوهشی، خبری و اطلاع رسانی)

 شیر مادر(فصلنامه آموزشی در زمینه سلامت مادر و کودک)

 شیعه پژوهی(فصلنامه علوم انسانی - الهیات و معارف اسلامی)

 صرع و سلامتی(فصلنامه علمی، آموزشی و اجتماعی)

 صف(ماهنامه نظامی، فرهنگی و اجتماعی، ارتش)

 صنایع چوب و کاغذ(ماهنامه فنی - مهندسی صنایع چوب، مبلمان و کاغذ ایران)

 صنایع زیرساخت های کشاورزی، غذایی، دام و طیور (دامپروران)(ماهنامه کشاورزی، صنایع غذایی و دام و طیور)

 صنایع پلاستیک(ماهنامه علمی، اقتصادی، آموزش و فرهنگی)

 صنایع تبرید و تهویه مطبوع (ماهنامه )

 صنعت آبکاری(فصلنامه فنی و مهندسی)

 صنعت بسته بندی(ماهنامه صنعت بسته بندی و چاپ)

 صنعت ترجمه(فصلنامه )

 صنعت چرم(دوماهنامه فنی، مهندسی،آموزشی، پژوهشی و اطلاع رسانی انجمن...)

 صنعت چوب ایران (فصلنامه فنی، مهندسی)

 صنعت حفاظت(ماهنامه )

 صنعت صدا و تصویر(دوماهنامه فنی مهندسی )

 صنعت کفش(ماهنامه فنی، مهندسی)

 صنعت نفت(دوهفته نامه فنی، مهندسی، تحلیلی، خبری، آموزشی و پژوهشی)

 صنعت نساجی(ماهنامه علمی، فنی، اقتصادی)

 صنعت نسوز(فصلنامه )

 صنعت و کارآفرینی(ماهنامه خبری ، آموزشی و تحلیلی)

 صنعت هوشمند(ماهنامه علمی - تخصصی کنترل و اتوماسیون صنعتی)

 صنوبر(فصلنامه )

 طب گیاهی پیشرفته / Advanced Herbal Medicine (فصلنامه )

 طبیعت ایران(دوماهنامه )

 طراحی مهندسی و اکولوژیکی منظر(دوفصلنامه )

 طعم زندگی(فصلنامه اجتماعی، فرهنگی)

 طنین سلامت (فصلنامه )

 عشق و زندگی(ماهنامه )

 عصر اندیشه (ماهنامه فرهنگ و علوم انسانی)

 عصر تراکنش (ماهنامه علوم انسانی )

 عصر کیفیت(ماهنامه آموزشی ، پژوهشی و اطلاع رسانی مدیریت کیفیت و...)

 علامه(دوفصلنامه علمی و تخصصی)

 علم سنجی کاسپین (دوفصلنامه )

 علمی پژوهان(فصلنامه )

 علوم ادبی(دوفصلنامه )

 علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی(فصلنامه )

 علوم جغرافیایی(دوفصلنامه )

 علوم خبری(فصلنامه )

 علوم دارویی و سلامت / Journal of Pharmaceutical & Health Sciences(فصلنامه )

 علوم زمین و معدن(ماهنامه خبری ،تحلیلی ،آموزشی و اطلاع رسانی )

 علوم مراقبتی نظامی(فصلنامه پرستاری)

  علوم و فنون مدیریت اطلاعات(فصلنامه )

 علوم و صنایع شیمیایی گام پارت(فصلنامه صنایع شمیایی)

 علوم و تکنولوژی بهداشت / Journal of Health Sciences and Technology(فصلنامه )

 علوم و فنون پسته (دوفصلنامه )

 عمران رهاب(فصلنامه صنعت ساختمان)

 غذا،دام،کشاورزی (غدک)(ماهنامه )

  فرآیندهای نوین در ساخت و تولید / Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production (فصلنامه )

 فرهنگ پویا(فصلنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی)

 فرهنگ ایمنی(فصلنامه علمی، پژوهشی، آموزشی و اطلاع رسانی)

 فصلنامه قرآنی کوثر(فصلنامه فرهنگی، مسائل اجتماعی)

 فقه اهل بیت(فصلنامه )

  فقه، حقوق و علوم جزا(فصلنامه اقتصادی، فرهنگی)

 فکه(ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی)

 فلسفه و کودک(دوفصلنامه آموزشی، پژوهشی و تحلیلی)

 فناوری سیمان(ماهنامه )

 فناوری نانو(ماهنامه )

 فولاد(ماهنامه )

 فیزیولوژی پزشکی / Journal of Medical Physiology(دوفصلنامه )

 قالب سازان(دوماهنامه تخصصی ساخت و تولید)

 قانون یار(فصلنامه )

 قرآن پژوهی حسنا(دوفصلنامه تخصصی علوم قرآن و حدیث)

 کارآفرین(ماهنامه خبری ،تحلیلی ،آموزشی ،پژوهشی و اطلاع رسانی)

 کارآفرینان امیرکبیر(ماهنامه خبری، آموزشی، اطلاع رسانی)

 کارآفرین ناب(ماهنامه آموزشی، پژوهشی، خبری، تحلیلی)

 کار و جامعه(ماهنامه فرهنگی،‌ اقتصادی، مسائل اجتماعی)

 کاوشگر(ماهنامه صنعت اپتیک)

 کتاب و سنت(دوفصلنامه )

 کشاورزی و توسعه پایدار(دوماهنامه آموزشی ،پژوهشی ،اطلاع رسانی ،تحلیلی )

 کشاورزی و غذا(ماهنامه کشاورزی)

 کفش تبریز(ماهنامه )

 کنترل کیفیت / Quality Control Magazine(ماهنامه فنی و مهندسی)

 کهربا(فصلنامه علوم پایه و فنی و مهندسی - صنعت برق)

 کیهان فرهنگی(ماهنامه فرهنگی، هنری)

 گردشگری علم و فرهنگ(فصلنامه )

 گزارش میراث(دوماهنامه حوزه نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی)

 گزارش(ماهنامه سیاسی، اقتصادی، مسائل اجتماعی، علمی)

 گزارش موسیقی / Music Report Monthly(ماهنامه تخصصی موسیقی )

 گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس(فصلنامه فنی، مهندسی)

 گزیده دنیای سرامیک(فصلنامه )

 گشت و گذار(دوماهنامه نشریه بین المللی و تخصصی میراث فرهنگی و گردشگری)

 گنجینه مجمع(دوماهنامه خبری، اطلاع رسانی )

 گیاهان دانه روغنی ایران(دوفصلنامه )

 گیلان ما(فصلنامه سیاسی،‌ادبی و فرهنگی)

 لذت فیزیک(ماهنامه )

 لعل سرخ(فصلنامه سنگ های زینتی و قیمتی و جواهرات)

 لوله و اتصالات(ماهنامه لوله و اتصالات پی وی سی، پوش فیت، پلی پروپیلن و...)

 مبدل گرمایی(ماهنامه )

 مجله اقتصادی(دوماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی)

 مجله ی نوآوری های برق و کامپیوتر / Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations (دوفصلنامه مهندسی برق و کامپیوتر)

 محیط زیست و مهندسی آب(فصلنامه علوم پایه و فنی و مهندسی - محیط زیست )

 مدت(دوماهنامه خبری دانشگاه تهران)

 مدل سازی ریاضی / Journal of Mathematical Modeling (دوفصلنامه )

 مدیریت ارتباطات(ماهنامه تحلیلی، آموزشی و اطلاع رسانی)

 مدیریت بازار کار ایران(ماهنامه )

 مدیریت پسماند سبززیور(فصلنامه )

 مدیریت کیفیت فراگیر(دوماهنامه )

 مدیریت فراگیر(فصلنامه )

 مدیریت(دوماهنامه )

 مدیریت مهندسی و رایانش نرم (دوفصلنامه )

 مشاور دامپزشک(دوفصلنامه )

 مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی(دوفصلنامه )

 مطالعات راهبردی جهان اسلام (فصلنامه )

 مطالعات حقوق شهروندی(فصلنامه فرهنگی،‌اقتصادی، سیاسی، اجتماعی)

 مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار(فصلنامه )

 مطالعات معنوی (دوفصلنامه )

  مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه (دوماهنامه )

 مطالعات زبان و ادبیات غنایی(فصلنامه )

 مطالعاتی صیانت از حقوق زنان (فصلنامه حقوق و کرامت اسلامی بشر)

 مطالعات سبک شناختی قرآن کریم (دوفصلنامه )

 مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس(فصلنامه )

 مطالعات منطقه ای(فصلنامه )

 مطالعات نوین کاربردی در مدیریت و اقتصاد (فصلنامه )

 مطالعات عملیات روانی(فصلنامه )

 مطالعات مقارنه‌ای مذاهب اسلامی(فصلنامه علوم انسانی)

 مطالعات آموزشی نما (دوفصلنامه )

 مطالعات فقه معاصر(دوفصلنامه فقه و حقوق اسلامی)

 مطالعات جمعیتی(دوفصلنامه )

 مطالعات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس(دوفصلنامه )

 مطبوعات ایران(فصلنامه تخصصی مطبوعات ایران )

 معارج(دوفصلنامه )

 معارف منطقی (دوفصلنامه )

 معماری شناسی(ماهنامه علوم پایه و فنی و مهندسی - معماری و شهرسازی )

 معماری سبز(فصلنامه )

 مکانیک کاربردی و محاسباتی / Journal of Applied and Computational Mechanics(فصلنامه )

 موج سبز(فصلنامه )

 موج عصر(ماهنامه پژوهشی ، فرهنگی)

 موعود(ماهنامه فرهنگی، اعتقادی و اجتماعی)

 موفقیت(دوهفته نامه اجتماعی، علمی، خانوادگی)

 مهاباد(ماهنامه فرهنگی،‌ اجتماعی، ادبی)

 مه شکن(دوماهنامه خودرو، لوازم و قطعات یدکی)

 مهندسی مدیریت(دوماهنامه خبری، تحلیلی، آموزشی و پژوهشی)

 مهندسی کشاورزی(ماهنامه تحلیلی، خبری و آموزشی)

 مهندسی پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی(ماهنامه اطلاع رسانی، پژوهشی، خبری و آموزشی)

 مهندس مشاور(فصلنامه فنی، مهندسی،آموزشی ،پژوهشی)

 مهندسی ساختمان(فصلنامه )

 مهندسی بهینه پرداز(فصلنامه پژوهشی، آموزشی، اطلاع رسانی، خبری، تحلیلی)

 مهندسی تصمیم (فصلنامه )

 میراث شهاب(فصلنامه کتابشناسی و نسخه شناسی)

 میراث علمی اسلام و ایران(دوفصلنامه تاریخ علوم و فناوری دوره اسلامی)

 میقات الحج(دوفصلنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی)

 نارنج(دوفصلنامه ادبیات کودک و نوجوان)

 نامه شورا(ماهنامه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی)

 نبض اقتصاد(ماهنامه اقتصادی)

 نخبگان علوم و مهندسی(ماهنامه حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی - صنعت و علوم...)

 ندای اسلام(فصلنامه )

 ندای قلم (ماهنامه فرهنگی و اجتماعی)

 نساجی امروز(ماهنامه )

 نساجی کهن(دوماهنامه فرش ماشینی، منسوجات بی بافت و الیاف مصنوعی)

 نسیم بهشت (ماهنامه اجتماعی، فرهنگی)

 نشان(فصلنامه طراحی گرافیک، ارتباطات بصری، دیزاین)

 نشریه کنترل و بهینه سازی در ریاضیات کاربردی / Control and Optimization in Applied Mathematics(دوفصلنامه )

 نصوص معاصره(دوفصلنامه )

 نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی(فصلنامه کشاورزی)

 نظام ها و خدمات اطلاعاتی(فصلنامه )

 نفت و انرژی(ماهنامه نفت، گاز و پتروشیمی)

 نفت و پالایش(ماهنامه )

 نفرولوژی کودکان / Journal of pediatric nephrology(فصلنامه )

 نقد کتاب اخلاق علوم تربیتی و روان شناسی(فصلنامه نقد و بررسی کتاب)

 نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات(فصلنامه نقد و بررسی کتاب)

  نقد کتاب علوم اجتماعی(فصلنامه نقد و بررسی کتاب)

 نقد کتاب کلام فلسفه عرفان(فصلنامه )

 نقد کتاب قرآن و حدیث(فصلنامه نقد کتاب)

 نقد کتاب تاریخ(فصلنامه نقد و بررسی کتاب)

  نقد کتاب هنر(فصلنامه نقد و بررسی کتاب هنری)

 نقد کتاب ادبیات (فصلنامه نقد و بررسی کتاب)

 نقد کتاب کودک و نوجوان(فصلنامه )

 نقد کتاب فقه و حقوق(فصلنامه نقد و بررسی کتاب)

 نقد و بررسی کتاب تهران(فصلنامه آموزشی، اطلاع رسانی، تحلیلی در زمینه مسائل...)

 نماد گلستان(فصلنامه فنی، مهندسی)

 نمایش(ماهنامه تئاتر)

 نوید نو(فصلنامه پزشکی)

 نوین دارو(ماهنامه )

 نیازمندیهای ساختمان(ماهنامه فنی و مهندسی، آموزشی، پژوهشی، خبری و اطلاع رسانی)

  نیرو فروز(فصلنامه اختصاصی صنعت برق)

 هدیه مهر(دوماهنامه )

 همیار(فصلنامه اقتصادی)

 هنر آگه(ماهنامه فرهنگی، هنری)

 هنر بسته بندی(دوماهنامه آموزشی، پژوهشی، اطلاع رسانی)

 هنر زبان(فصلنامه )

 هنر موسیقی(ماهنامه فرهنگی، هنری، اجتماعی)

 هنرنما معمار(فصلنامه معماری و شهرسازی)

 هنر و تجربه(ماهنامه سینما و تئاتر )

 هنر و تمدن شرق(فصلنامه )

 هنرهای صناعی ایران(دوفصلنامه هنر، صنایع دستی )

  هوزان(دوماهنامه تخصصی محیط زیست)

 هیدروژئولوژی(فصلنامه )

 یاد(فصلنامه علوم انسانی)

 یزد و یزدی ها(فصلنامه فرهنگ - اقتصادی، اطلاع رسانی ، خبری و تحلیلی)

لیست مجلات و نشریات کشور
لیست مجلات و نشریات کشور

 لیست مجلات و نشریات کشور دارای رتبه علمی مصوب در گروه علوم انسانی

Iranian Economic Review (فصلنامه )

          Religious Inquiries(دوفصلنامه )

          Journal of Language and Translation(فصلنامه )

World Sociopolitical Studies(دوفصلنامه )

          Iranian Journal of Educational Sociology(فصلنامه )

Iranian Journal of English for Academic Purposes(دوفصلنامه )

Iranian Review of Foreign Affairs(دوفصلنامه )

آفاق الحضاره الاسلامیه(دوفصلنامه علوم انسانی)

آمایش محیط(فصلنامه )

آمایش جغرافیایی فضا(فصلنامه )

آمایش سرزمین(دوفصلنامه )

آموزش و توسعه منابع انسانی(فصلنامه )

آموزش محیط زیست و توسعه پایدار(فصلنامه )

آموزش علوم دریایی(فصلنامه )

آموزش عالی(فصلنامه )

آموزش زبان انگلیسی / Teaching English Language(دوفصلنامه )

آموزش در علوم انتظامی(فصلنامه )

آموزه های قرآنی(دوفصلنامه )

آموزه های فقه مدنی(دوفصلنامه )

آموزه های فلسفه اسلامی(دوفصلنامه )

آموزه های حقوق کیفری(دوفصلنامه )

آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث(دوفصلنامه )

آینه معرفت(فصلنامه پژوهش های فلسفه و کلام اسلامی)

آینه میراث(دوفصلنامه ویژه نقد کتاب، کتابشناسی و اطلاع رسانی در حوزه...)

ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی(فصلنامه )

اخلاق در علوم و فناوری(فصلنامه )

اخلاق وحیانی(دوفصلنامه )

ادب عربی(دوفصلنامه )

ادب فارسی(دوفصلنامه )

ادبیات تطبیقی(دوفصلنامه )

ادبیات پایداری(دوفصلنامه )

ادبیات عرفانی(دوفصلنامه )

ادبیات پارسی معاصر (فصلنامه )

ادیان و عرفان(دوفصلنامه )

اطلاعات جغرافیایی (سپهر)(فصلنامه )

اعتیاد پژوهی(فصلنامه سوء مصرف مواد مخدر)

اقتصاد و مدیریت شهری(فصلنامه )

اقتصاد مقداری(فصلنامه )

اقتصاد و تجارت نوین(فصلنامه )

اقتصاد اسلامی(فصلنامه )

اقتصاد فضا و توسعه روستایی(فصلنامه )

اقتصاد پولی، مالی(دوفصلنامه )

اقتصاد و توسعه منطقه ای(دوفصلنامه )

اقتصاد و الگوسازی (فصلنامه )

اقتصاد شهری(دوفصلنامه )

الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها(فصلنامه )

اللغه العربیه و آدابها / Arabic Language and Literature (فصلنامه )

الهیات تطبیقی(دوفصلنامه )

انتظام اجتماعی(فصلنامه )

اندازه گیری تربیتی(فصلنامه )

اندیشه دینی(فصلنامه )

اندیشه نوین دینی / Andishe-Novin-E-Dini(فصلنامه )

اندیشه های نوین تربیتی(فصلنامه )

اندیشه مدیریت راهبردی (دوفصلنامه )

انسان پژوهی دینی(دوفصلنامه )

بحوث فی اللغة العربیة / Research in Arabic Language and Literature (دوفصلنامه )

بررسی های حسابداری و حسابرسی(فصلنامه )

بررسی مسائل اجتماعی ایران(دوفصلنامه )

برنامه ریزی منطقه ای(فصلنامه )

برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)(فصلنامه )

برنامه ریزی و توسعه گردشگری (فصلنامه )

برنامه ریزی توسعه کالبدی(فصلنامه )

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی(فصلنامه )

بلاغت کاربردی و نقد بلاغی(دوفصلنامه )

بورس اوراق بهادار(فصلنامه )

بهبود مدیریت(فصلنامه )

بین المللی علوم اطلاع رسانی و مدیریت اطلاعات / International Journal Of Information Science And Management(دوفصلنامه کتابداری و علوم اطلاع رسانی، مدیریت اطلاعات،...)

بین المللی مدیریت مالی و حسابداری مدیریت / International Journal of Finance and Managerial Accounting(فصلنامه )

بین المللی ژئوپلیتیک(فصلنامه جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک )

بین المللی مطالعات بازرگانی و توسعه / International Journal of Business and Development Studies(دوفصلنامه )

بین المللی روانشناسی / International Journal of Psychology(دوفصلنامه )

بین المللی علوم رفتاری / International Journal of Behavioral Sciences(فصلنامه )

پردازش و مدیریت اطلاعات(فصلنامه )

پژوهش های تاریخی(فصلنامه )

پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی(فصلنامه )

پژوهشنامه اقتصادی(فصلنامه )

پژوهش های مدیریت منابع انسانی(فصلنامه )

پژوهش زبان و ادبیات فارسی(فصلنامه )

پژوهش های ارتباطی(فصلنامه )

پژوهش های ژئومورفولوژی کمی(فصلنامه )

پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش(فصلنامه )

پژوهش در علوم دارویی / Research in Pharmaceutical Sciences(دوماهنامه )

پژوهشنامه ادب غنایی(دوفصلنامه )

پژوهش های اطلاعاتی و جنایی(فصلنامه )

پژوهش حقوق خصوصی(فصلنامه )

پژوهش و برنامه ریزی شهری(فصلنامه )

پژوهش های دانش انتظامی(فصلنامه )

پژوهش های زبانی(دوفصلنامه )

پژوهش و برنامه ریزی روستایی(فصلنامه )

پژوهش های اخلاقی(فصلنامه )

پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فصلنامه )

پژوهش های اعتقادی کلامی(فصلنامه )

پژوهش های مشاوره(فصلنامه )

پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره(دوفصلنامه )

پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی(دوفصلنامه )

پژوهشنامه حقوق کیفری(دوفصلنامه )

پژوهش نامه اخلاق(فصلنامه )

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی(دوفصلنامه )

پژوهش در سلامت روانشناختی(فصلنامه )

پژوهشهای معرفت شناختی(دوفصلنامه )

پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی(فصلنامه )

پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی(ماهنامه )

پژوهش های فقهی(فصلنامه )

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی(فصلنامه )

پژوهش سیاست نظری(دوفصلنامه علوم سیاسی)

پژوهشنامه بازرگانی(فصلنامه اقتصادی، بازرگانی)

پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی(فصلنامه )

پژوهش های فلسفی(فصلنامه )

پژوهش های ادبی - قرآنی(فصلنامه ادبیات و قرآن)

پژوهشنامه بیمه(فصلنامه )

پژوهش های مدیریت عمومی / Management Researches(فصلنامه )

پژوهش های باستان شناسی ایران (فصلنامه )

پژوهشنامه ادبیات تعلیمی(فصلنامه )

پژوهش های مدیریت انتظامی(فصلنامه )

پژوهش های فلسفی - کلامی(فصلنامه )

پژوهش های مدیریت منابع سازمانی(فصلنامه )

پژوهشنامه نهج البلاغه(فصلنامه )

پژوهش نامه زنان(فصلنامه )

پژوهش های نوین در تصمیم گیری(فصلنامه )

پژوهش های تجربی حسابداری(فصلنامه )

پژوهش حقوق کیفری(فصلنامه )

پژوهش های نوین روانشناختی(فصلنامه )

پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی(فصلنامه )

پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)(فصلنامه )

پژوهش‌ های پولی - بانکی(فصلنامه )

پژوهش در برنامه ریزی درسی(فصلنامه )

پژوهش های ادب عرفانی ( گوهر گویا )(فصلنامه )

پژوهشها و سیاستهای اقتصادی(فصلنامه اقتصادی)

پژوهش های ادبیات تطبیقی(فصلنامه )

پژوهش های حسابداری مالی(فصلنامه )

پژوهشهای جغرافیای انسانی(فصلنامه )

پژوهش های بوم شناسی شهری(دوفصلنامه )

پژوهشنامه جغرافیای انتظامی(فصلنامه )

پژوهش های اقتصادی ایران(فصلنامه اقتصادی)

پژوهش در نظام های آموزشی(فصلنامه )

پژوهش های نهج البلاغه(فصلنامه )

پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی(فصلنامه )

پژوهشهای روستایی(فصلنامه )

پژوهشنامه متین(فصلنامه )

پژوهش های فرسایش محیطی(فصلنامه )

پژوهشنامه کلام (دوفصلنامه )

پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)(دوفصلنامه علوم انسانی)

پژوهش های برنامه درسی(دوفصلنامه )

پژوهش نامه قرآن و حدیث(دوفصلنامه )

پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت(دوفصلنامه )

پژوهش زبان و ادبیات فرانسه(دوفصلنامه )

پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی (دوفصلنامه )

پژوهش های جامعه شناسی معاصر(دوفصلنامه )

پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده(دوفصلنامه مطالعات زنان و خانواده)

پژوهش های زبان شناسی تطبیقی(دوفصلنامه )

پژوهشنامه حقوق اسلامی(دوفصلنامه علوم انسانی)

پژوهش های تاریخی ایران و اسلام / Journal of Historical Researches(دوفصلنامه )

پژوهش دینی(فصلنامه )

پژوهش های زبان شناختی قرآن (دوفصلنامه )

پژوهش های سیاست اسلامی(دوفصلنامه )

پژوهشهای روان شناختی(دوفصلنامه )

پژوهش در طب ورزشی و فناوری(دوفصلنامه )

پژوهشنامه انقلاب اسلامی(فصلنامه )

پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی(دوفصلنامه )

پژوهش های علوم شناختی و رفتاری(دوفصلنامه )

پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران(دوفصلنامه )

پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی (دوفصلنامه مدیریت ورزشی و علوم حرکتی)

پژوهش در توانبخشی ورزشی(دوفصلنامه توانبخشی و آسیب شناسی ورزشی)

پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی(دوفصلنامه )

پژوهشنامه علوم سیاسی(فصلنامه )

پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی(فصلنامه )

پژوهش های مدیریت راهبردی(فصلنامه )

پژوهشنامه مالیات(فصلنامه )

پژوهش های تفسیر تطبیقی(دوفصلنامه )

پژوهش های علم و دین (دوفصلنامه )

پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت(دوفصلنامه )

پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی(دوفصلنامه )

پژوهش های قرآن و حدیث(دوفصلنامه )

پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن(دوفصلنامه )

پژوهش های روان شناسی اجتماعی(فصلنامه )

پژوهش های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده (دوفصلنامه )

پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی(دوفصلنامه )

پژوهش های انقلاب اسلامی(فصلنامه )

پژوهشنامه عرفان(دوفصلنامه )

پژوهشهای سیاسی جهان اسلام(فصلنامه )

پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی(فصلنامه )

پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری (فصلنامه )

پژوهش در ورزش تربیتی(دوفصلنامه )

پژوهش ادبیات معاصر جهان(فصلنامه )

پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی(دوفصلنامه )

پژوهش های هستی شناختی(دوفصلنامه )

پژوهش های جغرافیای طبیعی(فصلنامه )

پژوهش های زبان شناسی(دوفصلنامه )

پژوهش نامه روانشناسی مثبت (فصلنامه )

پژوهش های علوم تاریخی(دوفصلنامه )

پژوهشنامه علم‌ سنجی(دوفصلنامه )

پژوهشنامه مدیریت اجرایی(دوفصلنامه )

پژوهش نامه ی علوی(دوفصلنامه )

پژوهش های اقلیم شناسی(دوفصلنامه )

پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان(دوفصلنامه )

پژوهشهای ایران شناسی(دوفصلنامه )

پژوهشنامه اقتصاد کلان(دوفصلنامه )

پیشرفت های حسابداری(دوفصلنامه )

تاریخ نامه ایران بعد از اسلام(دوفصلنامه )

تاریخ اسلام و ایران(فصلنامه )

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی(فصلنامه )

تاریخ و تمدن اسلامی(دوفصلنامه )

تاریخ و فرهنگ(دوفصلنامه )

تاریخ نگری و تاریخ نگاری(دوفصلنامه )

تازه های علوم شناختی(فصلنامه )

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی(فصلنامه علوم انسانی)

تحقیقات علوم قرآن و حدیث(فصلنامه )

تحقیقات اقتصادی(فصلنامه )

تحقیقات فرهنگی ایران (فصلنامه )

تحقیقات حسابداری و حسابرسی(فصلنامه )

تحقیقات مالی اسلامی(دوفصلنامه )

تحقیقات مدلسازی اقتصادی(فصلنامه )

تحقیقات جغرافیایی(فصلنامه )

تحقیقات بازاریابی نوین (فصلنامه )

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی(پیام کتابخانه سابق)(فصلنامه )

تحقیقات مالی(فصلنامه )

تحقیقات تاریخ اجتماعی(دوفصلنامه )

تحقیقات در زبانشناسی کاربردی / Journal of Research in Applied Linguistics(دوفصلنامه )

تحقیقات سیاسی بین المللی(فصلنامه )

تحلیل فضایی مخاطرات محیطی(فصلنامه )

تدریس پژوهی(فصلنامه )

تربیت اسلامی(دوفصلنامه )

تعامل انسان و اطلاعات (فصلنامه )

تعلیم و تربیت(فصلنامه )

تأملات فلسفی (دوفصلنامه )

توسعه اجتماعی(فصلنامه )

توسعه کارآفرینی (فصلنامه )

توسعه محلی (روستایی - شهری) (دوفصلنامه )

جامعه شناسی کاربردی(فصلنامه )

جامعه شناسی نهاد های اجتماعی(دوفصلنامه )

جامعه شناسی تاریخی(دوفصلنامه علوم انسانی، علوم اجتماعی)

جامعه پژوهی فرهنگی(فصلنامه )

جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام (دوفصلنامه )

جامعه شناسی هنر و ادبیات (دوفصلنامه )

جاویدان خرد(دوفصلنامه حکمت و فلسفه)

جستار های زبانی(دوماهنامه )

جستارهای اقتصادی ایران(دوفصلنامه )

جستار های سیاسی معاصر(فصلنامه )

جستارهای تاریخی(دوفصلنامه )

جستارهایی در فلسفه و کلام(دوفصلنامه )

جغرافیا و توسعه(فصلنامه )

جغرافیا(فصلنامه )

جغرافیا و برنامه ریزی(فصلنامه )

جغرافیای طبیعی(فصلنامه )

جغرافیا و پایداری محیط(فصلنامه )

جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)(فصلنامه )

جغرافیا و مخاطرات محیطی(فصلنامه )

جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای(فصلنامه )

جغرافیا و برنامه ریزی محیطی(فصلنامه )

جغرافیا و توسعه فضای شهری(دوفصلنامه )

جغرافیا و توسعه ناحیه ای(دوفصلنامه )

چشم انداز مدیریت صنعتی(فصلنامه )

چشم انداز مدیریت دولتی(فصلنامه )

چشم انداز مدیریت مالی و حسابداری(فصلنامه )

چشم انداز مدیریت بازرگانی(فصلنامه )

حدیث پژوهی(دوفصلنامه )

حسابداری مدیریت (فصلنامه )

حسابداری ارزشی و رفتاری(دوفصلنامه )

حسابداری دولتی (دوفصلنامه )

حقوق اداری(فصلنامه )

حقوق تطبیقی (نامه مفید)(دوفصلنامه )

حقوق خصوصی(دوفصلنامه )

حقوقی بین المللی (دوفصلنامه حقوق بین الملل)

حقوقی دادگستری(فصلنامه )

حکمت سینوی (مشکوه النور)(دوفصلنامه اندیشه های فلسفی – منطقی ابن سینا (حکمی))

حکمت صدرایی(دوفصلنامه )

حکمت معاصر(فصلنامه )

حکمت و فلسفه(فصلنامه )

خانواده و پژوهش(فصلنامه )

خانواده پژوهی(فصلنامه )

دانش حسابرسی(فصلنامه امور فنی، حسابرسی، نظارتی، حسابداری و بازرسی)

دانش حسابداری مالی(فصلنامه )

دانش حسابداری(فصلنامه )

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت(فصلنامه )

دانش حقوق مدنی (دوفصلنامه )

دانش حقوق عمومی(فصلنامه )

دانش سرمایه گذاری(فصلنامه )

دانش سیاسی(دوفصلنامه )

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار(فصلنامه )

دانشنامه حقوق اقتصادی(دوفصلنامه )

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی(فصلنامه )

دراسات الادب المعاصر(فصلنامه )

دراسات فی اللغة العربیة و آدابها / Studies on Arabic language and Literature(دوفصلنامه )

دستاوردهای روانشناختی(دوفصلنامه )

دولت پژوهی(فصلنامه )

دیدگاه های حقوق قضایی(فصلنامه )

دین و ارتباطات(دوفصلنامه )

راهبرد مدیریت مالی(فصلنامه )

راهبردهای شناختی در یادگیری(دوفصلنامه )

راهبرد(فصلنامه )

راهبرد دفاعی(فصلنامه )

راهبرد اجتماعی فرهنگی(فصلنامه )

راهبرد فرهنگ(فصلنامه )

راهبردهای بازرگانی(دوفصلنامه )

رسانه و فرهنگ(دوفصلنامه )

رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی(فصلنامه )

رفاه اجتماعی(فصلنامه )

رفتار حرکتی(فصلنامه )

روابط خارجی(فصلنامه )

روانشناسی نظامی(فصلنامه )

روانشناسی بالینی(فصلنامه )

روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی (فصلنامه )

روانشناسی(فصلنامه )

روانشناسی سلامت(فصلنامه )

روان شناسی مدرسه(فصلنامه )

روان شناسی کاربردی(فصلنامه )

روانشناسی خانواده (دوفصلنامه )

روانشناسی شناختی(فصلنامه )

روانشناسی معاصر(دوفصلنامه )

روان شناسی افراد استثنایی(فصلنامه )

روانشناسی تربیتی(فصلنامه )

روش شناسی علوم انسانی (فصلنامه علوم انسانی)

روشها و مدلهای روان شناختی(فصلنامه )

رویکردهای نوین آموزشی(دوفصلنامه )

رهیافت انقلاب اسلامی(فصلنامه )

رهیافتی نو در مدیریت آموزشی(فصلنامه )

رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث(دوفصلنامه )

زبان پژوهی(فصلنامه )

زبانشناسی و گویش های خراسان(دوفصلنامه )

زبانشناسی کاربردی / Iranian Journal of Applied Linguistics(دوفصلنامه )

زبان شناخت (دوفصلنامه )

زبان فارسی و گویش های ایرانی(دوفصلنامه )

زبان و زبان شناسی(دوفصلنامه )

زبان و ادب فارسی(دوفصلنامه )

زبان و ادبیات فارسی (دوفصلنامه )

زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)(فصلنامه )

زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)(فصلنامه )

زن و جامعه(فصلنامه )

سبک شناسی نظم و نثر فارسی(فصلنامه )

سنجش از دور و GIS ایران(فصلنامه )

سیاست علم و فناوری(فصلنامه )

سیاست (فصلنامه )

سیاست جهانی(فصلنامه )

سیاستگذاری عمومی(فصلنامه )

سیاست گذاری اقتصادی(دوفصلنامه )

شعر پژوهی (بوستان ادب) / Boostan Adab(فصلنامه )

شناخت اجتماعی(دوفصلنامه )

شیعه شناسی(فصلنامه )

إضاءات نقدیة فی الأدبین العربی والفارسی (فصلنامه )

طب ورزشی(دوفصلنامه )

عرفان اسلامی(فصلنامه )

علوم اجتماعی(فصلنامه )

علوم اجتماعی(دوفصلنامه )

علوم تربیتی (دوفصلنامه )

علوم حدیث(فصلنامه )

علوم روانشناختی(فصلنامه )

علوم زیستی ورزشی(فصلنامه )

علوم سیاسی(فصلنامه )

علوم مدیریت ایران(فصلنامه )

غرب شناسی بنیادی / Qarbshenasi-ye Bonyadi(دوفصلنامه )

فرهنگ و ادبیات عامه(دوماهنامه )

فرهنگ مشاوره و روان درمانی(فصلنامه )

فرهنگ در دانشگاه اسلامی(فصلنامه )

فرهنگ رضوی(فصلنامه )

فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده(فصلنامه )

فضای جغرافیایی(فصلنامه )

فقه مقارن (دوفصلنامه )

فقه و اصول(فصلنامه )

فقه و حقوق اسلامی(دوفصلنامه )

فقه و مبانی حقوق اسلامی (دوفصلنامه )

فلسفه و کلام اسلامی (دوفصلنامه )

فلسفه دین(فصلنامه )

فلسفه علم(دوفصلنامه )

فلسفه تربیت(دوفصلنامه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی)

فلسفه / Philosophy(دوفصلنامه )

فنون ادبی / Literary Arts (فصلنامه )

فیزیولوژی ورزشی(فصلنامه )

قبسات(فصلنامه )

قلم / Plume(دوفصلنامه )

کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی(دوفصلنامه )

کاوش های مدیریت بازرگانی (دوفصلنامه )

کتابداری و اطلاع رسانی(فصلنامه )

کتاب قیم(دوفصلنامه )

کودکان استثنایی(فصلنامه کودکان استثنایی)

کهن نامه ادب پارسی(فصلنامه )

گردشگری و توسعه(فصلنامه )

گردشگری شهری(فصلنامه )

گنجینه اسناد(فصلنامه تحقیقات تاریخی و مطالعات آرشیوی)

متافیزیک(دوفصلنامه )

متن پژوهی ادبی(فصلنامه علوم انسانی)

متن شناسی ادب فارسی(فصلنامه )

مجلس و راهبرد(فصلنامه )

مجله ایرانی مطالعات مدیریت / Iranian Journal of Management Studies(فصلنامه )

مجله جهانی رسانه - نسخه فارسی(دوفصلنامه )

مجله زبان و ادبیات عربی(دوفصلنامه )

مخاطرات محیط طبیعی(فصلنامه )

مدرس علوم انسانی (پژوهش های حقوق تطبیقی)(فصلنامه )

مدرس علوم انسانی ( پژوهش های مدیریت در ایران)(فصلنامه )

مدرس علوم انسانی ( برنامه ریزی و آمایش فضا )(فصلنامه )

مدلسازی اقتصادی(فصلنامه )

مدیریت دارایی و تامین مالی(فصلنامه )

مدیریت دولتی (فصلنامه )

مدیریت منابع انسانی در ورزش(دوفصلنامه )

مدیریت بازرگانی (فصلنامه )

مدیریت سازمان های دولتی (فصلنامه )

مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی(دوفصلنامه )

مدیریت در دانشگاه اسلامی (دوفصلنامه )

مدیریت سرمایه اجتماعی(فصلنامه )

مدیریت فرهنگ سازمانی(فصلنامه مدیریت )

مدیریت فردا (فصلنامه علوم انسانی)

مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت(فصلنامه )

مدیریت ورزشی(دوماهنامه )

مدیریت فناوری اطلاعات (فصلنامه )

مدیریت منابع در نیروی انتظامی(فصلنامه )

مدیریت نظامی (فصلنامه )

مدیریت صنعتی (فصلنامه )

مدیریت بر آموزش سازمان ها(دوفصلنامه )

مدیریت مدرسه (دوفصلنامه )

مدیریت تولید و عملیات(دوفصلنامه )

مدیریت بحران(دوفصلنامه )

مدیریت اسلامی(فصلنامه )

مذاهب اسلامی(دوفصلنامه )

مسائل اجتماعی ایران(دوفصلنامه )

مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی(فصلنامه اجتماعی،فرهنگی،سیاسی،اقتصادی)

مسائل در آموزش زبان انگلیسی / Issues in Language Teaching Journal(دوفصلنامه )

مشاوره و روان درمانی خانواده(دوفصلنامه )

مشاوره کاربردی(دوفصلنامه )

مطالعات حقوق تطبیقی(دوفصلنامه علوم انسانی)

مطالعات حقوق عمومی(فصلنامه )

مطالعات و سیاستهای اقتصادی (نامه مفید)(دوفصلنامه )

مطالعات فهم حدیث(دوفصلنامه )

مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)(فصلنامه )

مطالعات رفتار سازمانی(فصلنامه )

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات(فصلنامه کتاب، کتابداری و اطلاع رسانی)

مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران (فصلنامه )

مطالعات برنامه درسی آموزش عالی(دوفصلنامه )

مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی(فصلنامه )

مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی(فصلنامه )

مطالعات زبان و گویش ‌های غرب ایران(فصلنامه )

مطالعات تجربی حسابداری مالی(فصلنامه )

مطالعات راهبردی ورزش و جوانان(فصلنامه )

مطالعات آموزش و یادگیری(دوفصلنامه )

مطالعات زبان فرانسه / Revue des Études de la Langue Française(دوفصلنامه )

مطالعات اقتصاد اسلامی(دوفصلنامه )

مطالعات روانشناسی تربیتی(فصلنامه )

مطالعات اقتصادی کاربردی ایران(فصلنامه )

مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی(دوفصلنامه )

مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی(فصلنامه )

مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز(فصلنامه )

مطالعات حقوق خصوصی(فصلنامه )

مطالعات زبان و ترجمه(فصلنامه )

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش(فصلنامه )

مطالعات سیاسی جهان اسلام(فصلنامه )

مطالعات تفسیری(فصلنامه )

مطالعات انقلاب اسلامی(فصلنامه )

مطالعات آموزش و فراگیری زبان انگلیسی / Journal of English Language Teaching and Learning(دوفصلنامه )

مطالعات حقوقی(فصلنامه )

مطالعات فرهنگی و ارتباطات(فصلنامه )

مطالعات توسعه اجتماعی ایران(فصلنامه )

مطالعات تاریخی جنگ(فصلنامه )

مطالعات روابط بین الملل(فصلنامه )

مطالعات تاریخ اسلام(فصلنامه )

مطالعات راهبردی(فصلنامه )

مطالعات رسانه های نوین(فصلنامه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی)

مطالعات شبه قاره(فصلنامه )

مطالعات فرهنگ - ارتباطات(فصلنامه )

مطالعات روانشناسی بالینی(فصلنامه )

مطالعات اقتصاد انرژی(فصلنامه )

مطالعات روانشناختی(فصلنامه )

مطالعات مدیریت صنعتی(فصلنامه )

مطالعات اوراسیای مرکزی(دوفصلنامه )

مطالعات مدیریت ورزشی (دوماهنامه )

مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش(دوفصلنامه )

مطالعات جامعه شناختی(فصلنامه )

مطالعات قرآن و حدیث(دوفصلنامه )

مطالعات ادبیات کودک(دوفصلنامه )

مطالعات روان شناسی ورزشی(فصلنامه )

مطالعات میان فرهنگی(فصلنامه )

مطالعات برنامه ریزی آموزشی(دوفصلنامه )

مطالعات حقوق انرژی(دوفصلنامه )

مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی(فصلنامه )

مطالعات ترجمه قرآن و حدیث (دوفصلنامه )

مطالعات جامعه شناختی شهری(فصلنامه )

مطالعات باستان شناسی(دوفصلنامه )

مطالعات زن و خانواده(دوفصلنامه )

مطالعات برنامه درسی(فصلنامه )

مطالعات اجتماعی – روان شناختی زنان(فصلنامه علوم انسانی)

مطالعات فقه و حقوق اسلامی (دوفصلنامه )

مطالعات اقتصادی / Iranian Journal of Economic Studies(دوفصلنامه )

مطالعات اجتماعی گردشگری(دوفصلنامه )

مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی)(دوفصلنامه )

مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی(دوفصلنامه )

مطالعات قدرت نرم(دوفصلنامه )

مطالعات طب ورزشی(دوفصلنامه )

مطالعات فقه تربیتی (دوفصلنامه فرهنگ و تربیت اسلامی)

مطالعات عرفانی(دوفصلنامه )

مطالعات کاربردی زبان / Iranian Journal of Applied Language Studies(دوفصلنامه )

معرفت ادیان(فصلنامه پژوهشی دینی)

معرفت اقتصاد اسلامی(دوفصلنامه )

معرفت فلسفی(فصلنامه )

معرفت کلامی(دوفصلنامه )

ناتوانی های یادگیری(فصلنامه )

نامه انسان شناسی(دوفصلنامه )

نامه فرهنگستان(فصلنامه تحقیقات زبانی و ادبی ، فنون بلاغی ، تحلیل متون ،...)

نثر پژوهی ادب فارسی(دوفصلنامه )

نظریه های کاربردی اقتصاد(فصلنامه )

نظریه و عمل در برنامه درسی(دوفصلنامه برنامه ریزی درسی)

نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان(دوفصلنامه )

نقد ادبی و بلاغت(دوفصلنامه )

نقد ادب معاصر عربی(دوفصلنامه )

نقد ادبی(فصلنامه )

نقد و نظریه ادبی(دوفصلنامه )

نگرش های نو در جغرافیای انسانی(فصلنامه )

نوآوری های آموزشی(فصلنامه )

هیدروژئومورفولوژی(فصلنامه )

ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین(فصلنامه )

اقتصاد و بانکداری اسلامی (فصلنامه )

اقتصاد تطبیقی(دوفصلنامه )

اندیشه آماد(فصلنامه )

بصیرت و تربیت اسلامی(فصلنامه )

پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان (دوفصلنامه )

پژوهش های تربیتی(دوفصلنامه )

پلیس زن (دوفصلنامه )

ترویج علم (دوفصلنامه )

توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی(فصلنامه )

جامعه شناسی آموزش و پرورش(فصلنامه )

دانش پیشگیری و مدیریت بحران(فصلنامه )

راهبرد توسعه(فصلنامه )

رسانه(فصلنامه مطالعاتی و تحقیقاتی وسایل ارتباط جمعی)

رشد زبان های خارجی(فصلنامه )

رویش روان شناسی(ماهنامه )

رهیافت(فصلنامه )

سخن تاریخ(دوفصلنامه )

سفینه(فصلنامه )

سیاستهای مالی و اقتصادی(فصلنامه )

سیاست های راهبردی و کلان(فصلنامه )

سیاست خارجی(فصلنامه )

علوم تربیتی از دیدگاه اسلام(دوفصلنامه )

علوم و فنون مرزی(فصلنامه )

فرهنگ ایلام(دوفصلنامه )

فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)(دوفصلنامه )

قرآن پژوهی خاورشناسان (قرآن و مستشرقان)(دوفصلنامه )

قرآن و علم(دوفصلنامه )

کارآگاه (فصلنامه )

مدیریت استاندارد و کیفیت(فصلنامه )

مشکوه(فصلنامه )

مطالعات حسابداری و حسابرسی(فصلنامه )

مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی(فصلنامه )

مطالعات ادبیات تطبیقی(فصلنامه )

مطالعات منابع انسانی(فصلنامه )

مطالعات قرآنی(فصلنامه )

مطالعات قرائت قرآن(دوفصلنامه )

مطالعات پیشگیری از جرم(فصلنامه )

مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق(دوفصلنامه )

مطالعات زبانی بلاغی(دوفصلنامه )

مطالعات ایرانی(دوفصلنامه )

مطالعات مدیریت ترافیک (فصلنامه )

مطالعات تاریخ انتظامی(فصلنامه )

مطالعات بین المللی پلیس(فصلنامه )

مطالعات حقوق بشر اسلامی(فصلنامه )

مطالعات خاورمیانه(فصلنامه )

مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت)(دوفصلنامه )

مطالعات بیداری اسلامی(دوفصلنامه )

معرفت(ماهنامه )

نامه آموزش عالی(فصلنامه )

magazines-and-publications
magazines-and-publicationsلیست مجلات و نشریات کشور دارای رتبه علمی مصوب در گروه علوم پایه

Analytical & Bioanalytical Electrochemistry(دوماهنامه )

Transactions on Combinatorics(فصلنامه )

Journal of Wildlife and Biodiversity(فصلنامه بوم شناسی و حفاظت حیات وحش)

Molecular Biology Research Communications (فصلنامه )

Iranian Journal of Ichthyology(فصلنامه )

Journal of Medicinal Plants and By-products(دوفصلنامه )

Geopersia (دوفصلنامه )

Analytical and Bioanalytical Chemistry Research(دوفصلنامه )

Pollution(فصلنامه )

International Journal of Group Theory(فصلنامه )

Journal of Algebraic Structures and Their Applications(دوفصلنامه )

Biomacromolecular Journal(دوفصلنامه )

آنالیز عددی و بهینه سازی / Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization(دوفصلنامه )

اقیانوس شناسی(فصلنامه )

انجمن آمار ایران / Journal of Iranian Statistical Society(دوفصلنامه )

ایرانی کاتالیز / Iranian Journal of Catalysis(فصلنامه )

ایرانی علوم زمین / Iranian Journal of Earth Sciences (دوفصلنامه )

ایرانی بیوسیستماتیک جانوری / Iranian journal of animal biosystematics(دوفصلنامه )

بلور شناسی و کانی شناسی ایران(فصلنامه )

بوم شناسی آبزیان (فصلنامه )

بین المللی نانو علم و فناوری / International Journal Of Nanoscience and Nanotechnology(فصلنامه )

بین المللی آنالیز غیرخطی و کاربردهای آن / International Journal Of Nonlinear Analysis And Applications(دوفصلنامه )

بیوتکنولوژی ایران / Iranian Journal of Biotechnology (فصلنامه )

پترولوژی(فصلنامه )

پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)(فصلنامه )

پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی(دوفصلنامه )

پژوهش سیستم های بس ذره ای(فصلنامه سیستم های بس ذره ای)

پژوهش فیزیک ایران(فصلنامه )

پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی(فصلنامه )

پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)(فصلنامه )

پژوهشهای محیط زیست(دوفصلنامه )

پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)(فصلنامه )

پژوهشهای ریاضی(دوفصلنامه )

پژوهش های سلولی و ملکولی / Journal of Cell and Molecular Research(دوفصلنامه )

جهانی علوم و مدیریت محیط زیست / Global Journal of Environmental Science and Management(فصلنامه پژوهشهای محیط زیست)

دنیای میکروب ها(فصلنامه )

رسوب شناسی کاربردی(دوفصلنامه )

ریاضیات صنعتی / International Journal of Industrial Mathematics(فصلنامه )

زمین شناسی مهندسی(فصلنامه زمین شناسی مهندسی، مهندسی محیط زیست، ژئو تکنیک،...)

زمین شناسی ایران(فصلنامه علوم پایه)

زمین شناسی اقتصادی(دوفصلنامه )

زمین شناسی کاربردی پیشرفته(فصلنامه )

زمین شناسی نفت ایران(دوفصلنامه )

زیست شناسی تکوینی(فصلنامه )

زیست شناسی جانوری تجربی(فصلنامه )

زیست شناسی گیاهی ایران(فصلنامه )

زیست شناسی کاربردی(دوفصلنامه )

زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس(دوفصلنامه )

ژئوفیزیک ایران(فصلنامه )

سلول و بافت(فصلنامه )

سیستم های فازی ایران / Iranian journal of fuzzy systems(دوماهنامه )

سیستم های جبری / Journal of Algebraic Systems (دوفصلنامه )

شیمی ریاضی / Iranian Journal of Mathematical Chemistry(فصلنامه )

شیمی کاربردی(فصلنامه علوم پایه (شیمی))

علوم دانشگاه تهران / Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran (فصلنامه )

علوم ریاضی و انفورماتیک / Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics(دوفصلنامه )

علوم زمین(فصلنامه )

علوم و فنون دریایی(فصلنامه )

علوم و تکنولوژی محیط زیست(فصلنامه )

فرآیند و کارکرد گیاهی (فصلنامه )

فیزیک زمین و فضا(فصلنامه )

فیزیولوژی و تکوین جانوری(فصلنامه )

فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان(فصلنامه )

فیزیولوژی گیاهان / Iranian Journal of Plant Physiology(فصلنامه )

گیاه شناسی ایران / The Iranian Journal of Botany(دوفصلنامه علوم پایه)

مجله علوم آماری(دوفصلنامه )

محیط زیست جانوری(فصلنامه )

محیط شناسی(فصلنامه )

مدل سازی پیشرفته ریاضی(فصلنامه )

مکانیک سیالات کاربردی / Journal Of Applied Fluid Mechanics(دوماهنامه )

موجکها و جبر خطی(دوفصلنامه )

نانو ساختارهای اپتوالکترونیکی / Journal of Optoelectronical Nanostructures (فصلنامه )

نانو ساختار ها / Journal of Nano Structures(فصلنامه )

نانو مقیاس(فصلنامه )

نجوم و فیزیک نجومی / Iranian Journal of Astronomy and Astrophysic(دوفصلنامه )

یافته های نوین در زمین شناسی(دوفصلنامه )

یافته های نوین در علوم زیستی(فصلنامه )

اکتشاف و تولید نفت و گاز(ماهنامه )

اندیشه آماری(دوفصلنامه )

انسان و محیط زیست(فصلنامه )

دنیای نانو(فصلنامه )

ریاضی و جامعه(فصلنامه )

فرهنگ و اندیشه ریاضی(دوفصلنامه )

فیزیک کاربردی(دوفصلنامه )

محیط زیست و توسعه(دوفصلنامه )

نشاء علم(دوفصلنامه )

نیوار(دوفصلنامه )

یافته های نوین زمین شناسی کاربردی(دوفصلنامه )

لیست مجلات و نشریات کشور
لیست مجلات و نشریات کشورلیست مجلات و نشریات کشور دارای رتبه علمی مصوب در گروه فنی مهندسی

Energy Equipment and Systems(فصلنامه )

Journal of Optimization in Industrial Engineering (دوفصلنامه )

Journal of Quality Engineering and Production Optimization(دوفصلنامه )

Journal of Transport Phenomena in Nano and Micro Scales(دوفصلنامه )

Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials (دوفصلنامه )

Journal of Operation and Automation in Power Engineering(دوفصلنامه )  1. Iranian Journal of Materials Forming(دوفصلنامه )

iii.         Civil Engineerng Infrastructures Journal(دوفصلنامه )

Journal of gas Technology(دوفصلنامه )

Mechanics of Advanced Composite Structures (دوفصلنامه )

Journal of Textiles and Polymers (دوفصلنامه )

Journal of Stress Analysis(دوفصلنامه )

Journal of Industrial Engineering and Management Studies(دوفصلنامه )  1. Journal of Particle Science and Technology(فصلنامه )

Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics(دوفصلنامه )

International Journal of Information Security / The ISC International Journal of Information Security(دوفصلنامه )

Journal of Heat and Mass Transfer Research(دوفصلنامه )

Iranian Journal of Hydrogen and Fuel Cell (فصلنامه )

Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(دوفصلنامه )

آب و فاضلاب(دوماهنامه )

بین المللی مهندسی / International Journal of Engineering(ماهنامه )

بین المللی مهندسی حمل و نقل / International Journal of Transportation Engineering(فصلنامه )

بین المللی فناوری دریایی / International Journal of Maritime Technology(دوفصلنامه )

بین المللی مهندسی برق و الکترونیک / Amirkabir International Journal of Electrical & Electronics Engineering(دوفصلنامه )

بین المللی بهینه سازی در مهندسی عمران / International Journal of Optimization in Civil Engineering(فصلنامه )

بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید / International Journal of Industrial Engineering & Production Research(فصلنامه )

بین المللی انجمن آهن و فولاد ایران / International Journal of iron and steel society of Iran(دوفصلنامه )

بین المللی مهندسی سواحل و قراساحل / International Journal of Coastal and Offshore Engineering(فصلنامه )

بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید(فصلنامه )

پدافند الکترونیکی و سایبری(فصلنامه )

پردازش علائم و داده ها (فصلنامه )

پژوهش نفت(دوماهنامه )

پژوهشنامه حمل و نقل(فصلنامه )

پژوهشهای کاربردی و محاسباتی در مهندسی مکانیک / Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering(دوفصلنامه )

پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید(دوفصلنامه )

پژوهش ­‌های کاربردی مهندسی شیمی - پلیمر(فصلنامه فنی و مهندسی - شیمی)

پلی ‏الفین ها / Polyolefins Journal(دوفصلنامه )

تحقیقات منابع آب ایران(فصلنامه )

تحقیقات موتور(فصلنامه فنی، مهندسی)

دانش و فناوری هوافضا(دوفصلنامه )

دریا فنون(فصلنامه )

رادار(فصلنامه )

روش های عددی در مهندسی(دوفصلنامه )

روش های تحلیلی و عددی مهندسی معدن (دوفصلنامه )

زمین شناسی مهندسی ایران (دوفصلنامه )

سازه و فولاد (دوفصلنامه )

سازه های هیدرولیکی / Journal of Hydraulic Structures (فصلنامه )

ساینتیا ایرانیکا / Scientia Iranica(دوماهنامه )

سد و نیروگاه برق آبی ایران(فصلنامه )

سوخت و احتراق (فصلنامه )

سیستم های اطلاعاتی و مخابرات / Journal of Information Systems and Telecommunication (فصلنامه )

سیستم های هوشمند در مهندسی برق(فصلنامه )

صنایع الکترونیک(فصلنامه )

علم و مهندسی مواد / Iranian Journal of Materials science and Engineering(فصلنامه )

علم و مهندسی سرامیک(فصلنامه )

علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک(دوفصلنامه )

علوم و مهندسی سطح ایران(فصلنامه )

علوم و فناوری جوشکاری ایران (دوفصلنامه )

علوم و فناوری رنگ(فصلنامه )

علوم و مهندسی جداسازی (دوفصلنامه )

علوم و فناوری فضایی(فصلنامه )

علوم و فناوری نفت و گاز / Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology(فصلنامه )

علوم و فنون نقشه برداری(فصلنامه علم اطلاعات مکانی، ژئوماتیک و مهندسی نقشه...)

علوم و مهندسی زلزله(فصلنامه )

علوم و فناوری کامپوزیت(فصلنامه )

علوم و تکنولوژی پلیمر(دوماهنامه )

علوم و تکنولوژی نفت / Journal of Petroleum Science and Technology(فصلنامه )

علوم و فناوری های پدافند نوین(فصلنامه )

فرآیندهای نوین در مهندسی مواد(فصلنامه )

فرایند های گاز / Gas Processing Journal(دوفصلنامه )

فرماندهی و کنترل (فصلنامه )

فصلنامه تحقیق در عملیات / Iranian Journal Of Operations Research(دوفصلنامه )

فناوری آموزش(فصلنامه )

فناوری در رنگ، رنگ دهنده ها و پوشش دهنده ها / Progress in Color, Colorants and Coatings(فصلنامه رنگ )

فناوری های نوین غذایی(فصلنامه )

کنترل(فصلنامه )

کیفیت و بهره­ وری صنعت برق ایران (دوفصلنامه )

ماشین بینایی و پردازش تصویر(دوفصلنامه )

مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت (ADMT) / International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology (فصلنامه )

مجله بین المللی تحقیقات علوم شبیه سازی، شناسایی، مدلسازی و کنترل / Amirkabir International Journal of Science Research (Modeling, Identification, Simulation & Control)(دوفصلنامه )

مجله هوش مصنوعی و داده کاوی / Journal of Artificial Intelligence and Data Mining(دوفصلنامه )

محیط و معدن / Journal of Mining and Environement(فصلنامه مهندسی معدن و محیط زیست)

مدل سازی در مهندسی (فصلنامه )

مکانیک سیالات و آیرودینامیک (دوفصلنامه )

مکانیک هوافضا(فصلنامه )

مکانیک جامدات / Journal of Solid Mechanics(فصلنامه )

مکانیک سازه ها و شاره ها(فصلنامه )

مکانیک سنگ ایران(دوفصلنامه )

مواد پیشرفته در مهندسی(فصلنامه )

مواد پر انرژی(فصلنامه )

مواد پیشرفته و پوشش­ های نوین (فصلنامه )

مواد نوین(فصلنامه )

مواد و فناوریهای پیشرفته(فصلنامه )

مهندسی منابع معدنی(فصلنامه )

مهندسی برق و الکترونیک / Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering(فصلنامه )

مهندسی مکانیک امیرکبیر(فصلنامه )

مهندسی عمران فردوسی(فصلنامه )

مهندسی حمل و نقل(فصلنامه )

مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران(فصلنامه )

مهندسی برق و الکترونیک ایران (فصلنامه )

مهندسی عمران مدرس(دوماهنامه )

مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز(فصلنامه )

مهندسی مکانیک مدرس(ماهنامه )

مهندسی مکانیک شریف(دوفصلنامه )

مهندسی صنایع(فصلنامه )

مهندسی شیمی و نفت / Journal of Chemical and Petroleum Engineering(دوفصلنامه )

مهندسی مکانیک(فصلنامه )

مهندسی برق(فصلنامه )

مهندسی سازه و ساخت(فصلنامه )

مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر(فصلنامه )

مهندسی منابع آّب(فصلنامه )

مهندسی مخابرات / Journal of Communication Engineering(دوفصلنامه )

مهندسی ساخت و تولید ایران (فصلنامه )

مهندسی و مدیریت انرژی (فصلنامه )

مهندسی عمران شریف(فصلنامه )

مهندسی شیمی ایران / Iranian journal of chemical engineering(فصلنامه )

مهندسی معدن(فصلنامه )

مهندسی مکانیک ایران(فصلنامه )

مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی(دوفصلنامه )

مهندسی متالورژی و مواد(دوفصلنامه )

مهندسی مکانیک ایران / Ianian Journal of Mechanical Engineering Transactions (دوفصلنامه )

مهندسی صنایع و سیستم ها / Journal of Industrial and Systems Engineering(فصلنامه )

مهندسی دریا(دوفصلنامه )

مهندسی برق مدرس / The Modares Journal of Electrical Engineering(فصلنامه )

مهندسی صنایع و مدیریت شریف(دوفصلنامه )

مهندسی زمین و معدن / International Journal of Mining & Geo-Engineering (دوفصلنامه )

نانو مواد(فصلنامه )

هیدرولیک (فصلنامه )

انرژی های تجدیدپذیر و نو (دوفصلنامه )

بسپارش(فصلنامه )

پدافند غیرعامل(فصلنامه )

پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران(فصلنامه )

تحقیق و توسعه مواد پرانرژی(دوفصلنامه )

توسعه تکنولوژی صنعتی(فصلنامه )

جاده(فصلنامه )

رشد فناوری(فصلنامه )

سرامیک ایران(فصلنامه خبری، تحلیلی، آموزشی، پژوهشی و صنعتی)

صنعت لاستیک ایران(فصلنامه )

صوت و ارتعاش(دوفصلنامه )

عصر برق(فصلنامه فنی و مهندسی - برق)

علوم و فنون بسته بندی(فصلنامه )

علوم و فناوری دریا(فصلنامه مهندسی دریا و مهندسی برق )

علوم و فناوری نساجی(فصلنامه )

علوم و مهندسی آب و فاضلاب(فصلنامه )

فرآیند نو (فصلنامه )

فناوری حمل و نقل(دوفصلنامه )

محاسبات نرم (دوفصلنامه )

مدیریت زنجیره تامین(فصلنامه )

مصالح و سازه های بتنی(دوفصلنامه )

مطالعات در دنیای رنگ(فصلنامه )

منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)(دوفصلنامه )

مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی(فصلنامه )

مهندسی شناور های تندرو(دوفصلنامه )

مهندسی گاز ایران(دوفصلنامه )

magazines-and-publications
magazines-and-publicationsلیست مجلات و نشریات کشور دارای رتبه علمی مصوب در گروه کشاورزی

Journal Of Crop Protection(فصلنامه )

Persian Journal of Acarology(فصلنامه )

International Journal of Aquatic Biology (دوماهنامه زیست شناسی آبزیان (علوم پایه ) )

Mycologia Iranica(دوفصلنامه )

Journal of Insect Biodiversity and Systematics (فصلنامه )

Journal of Plant Molecular Breeding(دوفصلنامه )

Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding(دوفصلنامه )

آب و خاک (دوماهنامه )

آبیاری و زهکشی ایران(فصلنامه )

آفات و بیماریهای گیاهی(دوفصلنامه کشاورزی)

اصلاح گیاهان زراعی / Crop Breeding Journal(دوفصلنامه )

اقتصاد و توسعه کشاورزی (فصلنامه )

اقتصاد کشاورزی(فصلنامه )

اقتصاد کشاورزی و توسعه(فصلنامه اقتصادی، اجتماعی بخش کشاورزی - روستایی)

اکوپرشیا / ECOPERSIA(فصلنامه )

اکو هیدرولوژی(فصلنامه )

بوم شناسی کاربردی(فصلنامه )

بوم شناسی کشاورزی(فصلنامه )

به زراعی کشاورزی(فصلنامه )

به زراعی نهال و بذر(دوفصلنامه )

بیابان / Desert(دوفصلنامه )

بیماریهای گیاهی(فصلنامه کشاورزی)

بین المللی علوم و فنون باغبانی / International Journal of Horticultural Science and Technology(دوفصلنامه )

بیوتکنولوژی غذایی کاربردی / applied food biotechnology(فصلنامه )

بیوتکنولوژی کشاورزی(فصلنامه )

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی(فصلنامه )

پژوهش آب در کشاورزی(فصلنامه )

پژوهش های صنایع غذایی (فصلنامه )

پژوهشهای زراعی ایران(فصلنامه )

پژوهش های علوم دامی(فصلنامه )

پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی(فصلنامه )

پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی(فصلنامه )

پژوهش آب ایران(فصلنامه )

پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی(فصلنامه )

پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران(دوماهنامه )

پژوهش های حفاظت آب و خاک / Water and Soil Conservation(دوماهنامه )

پژوهشهای تولیدات دامی(فصلنامه )

پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل / Wood & Forest Science and Technology(فصلنامه )

پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی(فصلنامه )

پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب)(فصلنامه )

پژوهش های تولید گیاهی(فصلنامه )

پژوهش های کاربردی زراعی (فصلنامه )

پژوهشهای علوم دامی ایران(فصلنامه )

پژوهش های بذر ایران (دوفصلنامه )

پژوهش های زعفران(دوفصلنامه )

پژوهش های ژنتیک گیاهی(دوفصلنامه )

پژوهش های ماهی شناسی کاربردی(فصلنامه )

پژوهش های حبوبات ایران(دوفصلنامه )

پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز(دوفصلنامه )

پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی(دوفصلنامه )

پژوهش در نشخوار کنندگان(فصلنامه )

پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی)(فصلنامه )

پژوهش های پنبه ایران(دوفصلنامه )

پژوهش علف های هرز(دوفصلنامه )

تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتع ایران(دوفصلنامه کشاورزی)

تحقیقات آفات گیاهی (فصلنامه )

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران(فصلنامه )

تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران(دوماهنامه )

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران(فصلنامه )

تحقیقات آب و خاک ایران(فصلنامه )

تحقیقات کاربردی خاک(دوفصلنامه )

تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران(فصلنامه فنی مهندسی)

تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران(دوفصلنامه )

تحقیقات مهندسی سازه­­ های آبیاری و زهکشی(دوفصلنامه )

تحقیقات مرتع و بیابان ایران(فصلنامه کشاورزی)

تحقیقات تولیدات دامی (فصلنامه )

تحقیقات اقتصاد کشاورزی(فصلنامه )

تحقیقات منابع محیط زیست / Journal of Environmental Resources Research(دوفصلنامه )

تحقیقات مهندسی سامانه­ ها و مکانیزاسیون کشاورزی (دوفصلنامه )

تحقیقات غلات(فصلنامه )

تعاون و کشاورزی(فصلنامه )

تنشهای محیطی در علوم زراعی(فصلنامه )

تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی(فصلنامه )

تولیدات دامی(فصلنامه علوم دام، علوم طیور)

تولیدات گیاهی(فصلنامه زراعت، اصلاح نباتات و باغبانی)

تولید گیاهان زراعی(فصلنامه )

جنگل ایران(فصلنامه )

جنگل و فرآورده های چوب(فصلنامه )

چغندر قند(دوفصلنامه علوم کشاورزی)

حفاظت منابع آب و خاک(فصلنامه )

حفاظت زیست بوم گیاهان(دوفصلنامه )

خشکبار / Journal of Nuts(دوفصلنامه )

خشک بوم(دوفصلنامه )

دانش آب و خاک (فصلنامه )

دانش علفهای هرز / Iranian Journal of Weed Science(دوفصلنامه )

دانش کشاورزی و تولید پایدار(فصلنامه )

دانش گیاه پزشکی ایران(دوفصلنامه )

رستنیها(دوفصلنامه تحقیقات در مورد رستنیها (گیاهان و قارچ ها))

روستا و توسعه(فصلنامه )

زراعت و فناوری زعفران(فصلنامه )

زراعت دیم ایران(دوفصلنامه )

زیست شناسی خاک (دوفصلنامه )

زیست فناوری گیاهان زراعی(فصلنامه )

ژنتیک نوین(فصلنامه )

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی(فصلنامه )

شیلات(فصلنامه )

صنایع چوب و کاغذ ایران(فصلنامه )

علمی شیلات ایران(دوماهنامه )

علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)(فصلنامه کشاورزی ، منابع طبیعی و علوم وابسته)

علوم باغبانی ایران / Iranian Journal of Horticaltural Sciences(فصلنامه )

علوم باغبانی(فصلنامه )

علوم ترویج و آموزش کشاورزی(دوفصلنامه )

علوم دامی ایران / Iranian Journal of Animal Science(فصلنامه )

علوم دامی (پژوهش و سازندگی)(فصلنامه )

علوم زراعی ایران(فصلنامه )

علوم شیلات ایران / IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES(فصلنامه )

علوم طیور / Poultry Science Journal (دوفصلنامه )

علوم گیاهان زراعی ایران(فصلنامه )

علوم محیطی خزر / Caspian Journal of Environmental Sciences(فصلنامه زیست شناسی)

علوم و فناوری کشاورزی / Journal of Agricultural Science and Technology(دوماهنامه )

علوم و صنایع غذایی ایران(ماهنامه علوم و فنون صنعت غذایی)

علوم و مهندسی آبخیزداری ایران(فصلنامه آبخیزداری ، حفاظت آب و خاک )

علوم و مهندسی آبیاری(فصلنامه )

علوم و فنون کشت های گلخانه ای(فصلنامه )

علوم و فناوری دام / Journal of Livestock Science and Technology(دوفصلنامه )

علوم و فنون شیلات(فصلنامه )

فرآوری و نگهداری مواد غذایی(دوفصلنامه )

فنآوری تولیدات گیاهی(دوفصلنامه )

فنآوری زیستی در کشاورزی(دوفصلنامه کشاورزی)

فیزیولوژی و اصلاح گیاهان / Journal of Plant Physiology and Breeding(دوفصلنامه )

کشاورزی بوم شناختی(دوفصلنامه )

کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی(دوفصلنامه )

گیاه پزشکی(فصلنامه )

ماشین های کشاورزی(دوفصلنامه )

محیط زیست طبیعی(فصلنامه )

مدیریت خاک و تولید پایدار(فصلنامه )

مدیریت بیابان (دوفصلنامه )

مدیریت آب و آبیاری(دوفصلنامه علوم آبیاری، زهکشی، هیدرولوژی)

مراتع / Journal of Rangeland Science(فصلنامه )

مرتع(فصلنامه منابع طبیعی، بوم شناسی و مدیریت مرتع )

مرتع و آبخیزداری(فصلنامه )

مطالعات حفاظت گیاهان(فصلنامه آفات و بیماریها، علفهای هرز )

مهار زیستی در گیاه پزشکی(دوفصلنامه )

مهندسی اکوسیستم بیابان(فصلنامه )

مهندسی بیوسیستم ایران / Iranian Journal of Biosystems Engineering(دوماهنامه )

مهندسی آبیاری و آب ایران(فصلنامه )

مهندسی و مدیریت آبخیز(فصلنامه )

مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی (دوفصلنامه )

مهندسی زراعی(دوفصلنامه )

میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی(فصلنامه )

نامه انجمن حشره شناسی ایران (فصلنامه )

نوآوری در علوم و فناوری غذایی(فصلنامه )

هواشناسی کشاورزی(دوفصلنامه )

آب و توسعه پایدار (دوفصلنامه )

بهره برداری و پرورش آبزیان(فصلنامه )

ترویج و توسعه آبخیزداری(فصلنامه )

دانش بیماری شناسی گیاهی(دوفصلنامه )

علوم و فنون زنبور عسل ایران(دوفصلنامه )

کارآفرینی در کشاورزی(فصلنامه )

مدیریت اراضی(دوفصلنامه )

مدیریت آب در کشاورزی(دوفصلنامه )

یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی(دوفصلنامه )

لیست مجلات و نشریات کشور
لیست مجلات و نشریات کشور لیست مجلات و نشریات کشور دارای رتبه علمی مصوب در گروه هنر و معماری

 باغ نظر(ماهنامه معماری،شهرسازی و تجسمی)

 بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی / International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning(دوفصلنامه )

 پژوهه باستان سنجی(دوفصلنامه )

 تئاتر(فصلنامه تئاتر)

 صفه(فصلنامه )

 کیمیای هنر(فصلنامه )

 گلجام(دوفصلنامه )

 مدیریت شهری(فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی شهری)

 مرمت و معماری ایران(دوفصلنامه )

 مسکن و محیط روستا(فصلنامه )

 مطالعات شهر ایرانی اسلامی(فصلنامه )

 مطالعات معماری ایران (دوفصلنامه )

 مطالعات تطبیقی هنر(دوفصلنامه )

 معماری و شهرسازی ایران(دوفصلنامه )

 معماری و شهرسازی آرمان شهر(فصلنامه )

 معماری اقلیم گرم و خشک(دوفصلنامه )

 نامه معماری و شهرسازی(دوفصلنامه )

 نامه هنرهای نمایشی و موسیقی(دوفصلنامه )

 نامه هنرهای تجسمی و کاربردی(دوفصلنامه )

 نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری‌های نوین معماری و شهرسازی(فصلنامه )

 نگره(فصلنامه هنرهای ایرانی اسلامی با گرایش هنرهای تجسمی)

 هنرهای تجسمی(فصلنامه )

 هنرهای نمایشی و موسیقی(فصلنامه )

 هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی (فصلنامه )

 پژوهش هنر(دوفصلنامه )

 جلوه هنر(دوفصلنامه هنر )

 منظر(فصلنامه هنر، محیط، منظر، شهر، معماری)

magazines-and-publications
magazines-and-publications

 لیست مجلات و نشریات کشور دارای رتبه علمی مصوب در گروه پزشکی

 Journal of Food Quality and Hazards Control(فصلنامه )

 Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases (فصلنامه )

 Archives of Breast Cancer(فصلنامه )

 Journal of Caring Sciences(فصلنامه )

 Journal of Cardio-Thoracic Medicine (فصلنامه )

 Acta Medica Iranica(ماهنامه )

 Journal of Current Ophthalmology (فصلنامه پزشکی، پیراپزشکی)

 Biolmpacts(فصلنامه )

 Vaccine Research (دوفصلنامه ایمونو میکروبیولوژی)

 Archives of Neuroscience(فصلنامه )

 International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences(فصلنامه )

 Novelty in Biomedicine(فصلنامه )

 Nursing Practice Today(فصلنامه )

 Archives of Anesthesiology and Critical Care(فصلنامه )

 Iranian Endodontic Journal(فصلنامه )

 Multidisciplinary Cancer Investigation(فصلنامه )

 Health Promotion Perspectives(فصلنامه )

 Iranian Heart Journal(فصلنامه )

 Reports of Biochemistry & Molecular Biology(دوفصلنامه )

 Journal of Archives in Military Medicine(فصلنامه )

 International Journal of Infection(فصلنامه )

 Iranian Journal of Medical Physics(دوفصلنامه )

 Iranian Journal of Pediatric Surgery(دوفصلنامه جراحی کودکان)

 Journal of Herbmed Pharmacology(فصلنامه )

 Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences / Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences(فصلنامه )

 Crescent Journal of Medical and Biological Sciences(فصلنامه )

 Nanomedicine Journal(فصلنامه )

  Iranian Journal of Practice in Clinical Psychology (فصلنامه )

 Journal of Advances in Environmental Health Research (فصلنامه محیط زیست و پیراپزشکی)

 Archives of Hygiene Sciences (فصلنامه )

 Dental Hypotheses(فصلنامه )

 International Journal of Molecular and Cellular Medicine (فصلنامه )

 Research and Development in Medical Education (دوفصلنامه )

 International Journal of Enteric Pathogens(فصلنامه )

 Health, Spirituality and Medical Ethics (فصلنامه طب و دین)

 Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects(فصلنامه دندانپزشکی)

 Research in Cardiovascular Medicine(فصلنامه )

 Journal of Medical Ethics and History of Medicine(سالنامه )

 International journal of basic science in medicine(فصلنامه )

 International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine(فصلنامه )

 Health in Emergencies and Disasters Quarterly(فصلنامه )

 Auditory and Vestibular Research(فصلنامه )

 Medical Hypothesis, Discovery & Innovation Ophthalmology Journal(فصلنامه )

 Educational Research in Medical Sciences(دوفصلنامه )

 Multidisciplinary Cardiovascular Annals(سالنامه )

 Archives of Pediatric Infectious Diseases(فصلنامه )

 Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (فصلنامه )

 Journal of Craniomaxillofacial Research(فصلنامه )

 Caspian Journal of Dental Research(دوفصلنامه )

 Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection (فصلنامه )

 Galen Medical journal(فصلنامه )

 Journal of Air Pollution and Health(فصلنامه )

 Annals of Colorectal Research(فصلنامه )

 Gene, Cell and Tissue (فصلنامه )

 Jentashapir Journal of Health Research(دوماهنامه )

 Case Reports in Clinical Practice(فصلنامه )

 Journal of Basic & Clinical Pathophysiology(دوفصلنامه )

 Journal of Family and Reproductive Health (فصلنامه )

 Journal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery(فصلنامه )

 Social Determinants of Health(فصلنامه مدیریت، سیاستگذاری، اطلاع رسانی و اقتصاد)

 Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology (فصلنامه )

 Archives Of Cardiovascular Imaging(فصلنامه )

 Reports of Radiotherapy and Oncology(فصلنامه )

 Avicenna Journal of Environmental Health Engineering(دوفصلنامه )

 Avicenna Journal of Medical Biochemistry(دوفصلنامه )

  آرشیو بیماری های عفونی بالینی / Archives of Clinical Infectious Diseases(فصلنامه )

 آرشیو پزشکی ایرانی / Archives of Iranian Medicine(ماهنامه )

 آرشیو جراحی استخوان و مفصل / Archives of Bone and Joint Surgery (دوماهنامه )

 آرشیو بین المللی علوم بهداشت / International Archives of Health Sciences (فصلنامه بهداشت (پیراپزشکی))

 آریا آترواسکلروز / Arya Atherosclerosis(دوماهنامه قلب و عروق )

 آسیا اقیانوسیه پزشکی هسته ای و بیولوژی / Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine & Biology(دوفصلنامه )

 آسیایی طب ورزشی / Asian Journal of Sports Medicine(فصلنامه پزشکی ورزشی، علوم ورزشی)

 آسیب شناسی ایران / Iranian Journal Of Pathology(فصلنامه )

 آموزش پرستاری(دوماهنامه )

 آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران(فصلنامه بهداشت و سلامت عمومی، علوم پزشکی و پیراپزشکی)

 آموزش بهداشت و ارتقای سلامت / Health Education & Health Promotion(فصلنامه )

 آموزش و سلامت جامعه(فصلنامه )

 آینده آموزش پزشکی / Future of Medical Education Journal(فصلنامه )

 ابعاد نانو / International Journal of Nano Dimension (فصلنامه )

 ابن سینا ( طب هوافضا- طب زیرسطحی- طب بحران- طب رزم و روانپزشکی نظامی)(فصلنامه پزشکی و پیراپزشکی)

 اپیدمیولوژی ایران(فصلنامه اپیدمیولوژی)

 اخلاق پزشکی(فصلنامه )

 اخلاق زیستی(فصلنامه )

 ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ‌ها(فصلنامه )

 ارتودنسی ایران / Iranian Journal of Orthodontics(دوفصلنامه )

 ارگونومی(فصلنامه )

 ارمغان دانش(دوماهنامه )

 ارولوژی / Urology Journal(دوماهنامه پزشکی و پیراپزشکی)

 اصول بهداشت روانی(دوماهنامه پزشکی، پیراپزشکی)

 اعصاب کودکان / Iranian Journal of Child Neurology (IJCN)(فصلنامه )

 افق دانش(فصلنامه علوم پزشکی )

 الکترونیک پزشکی شیراز / Shiraz Emedical Journal(ماهنامه )

 اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی(فصلنامه )

 انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی(فصلنامه )

 انگل شناسی ایران / Iranian Journal of Parasitology (IJP)(فصلنامه انگل شناسی)

 اورژانس و تروما / Bulletin of Emergency And Trauma(فصلنامه طب اورژانس، تروما، مراقبت های حاد)

 ایرانی تحقیقات پرستاری و مامایی / Iranian Journal Of Nursing and Midwifery Research(دوماهنامه پزشکی و پیراپزشکی)

 ایرانی روانپزشکی / Iranian Journal of Psychiatry(فصلنامه پزشکی و پیراپزشکی)

 ایرانی آموزش در علوم پزشکی(سالنامه )

 ایمنی شناسی ایران / Iranian journal of immunology(فصلنامه )

 باکتری شناسی پزشکی / Journal of Medical Bacteriology(دوفصلنامه )

  بالینی پرستاری و مامایی(فصلنامه )

 بولتن پیشرفته علوم دارویی / Advanced Pharmaceutical Bulletin(فصلنامه )

 بهداشت ایران / Iranian Journal of Public Health(ماهنامه )

 بهداشت و ایمنی کار (فصلنامه )

 بهداشت و توسعه(فصلنامه )

 بهداشت حرفه ای و اپیدمیولوژی / Journal Of Occupational Health & Epidemiology(فصلنامه )

 بیماریهای کودکان ایران / Iranian Journal of Pediatrics(دوماهنامه پزشکی)

 بیمارستان(فصلنامه )

 بیماری های کلیه / Iranian Journal of Kidney Diseases(دوماهنامه )

 بیماریهای گوارشی و کبدی از بالین تا آزمایشگاه / Gastroenterology and Hepatology From Bed to Bench Journal(فصلنامه )

 بیماریهای بند پایان / Journal of Arthropod-Borne Diseases (فصلنامه )

 بیماریهای گوارشی شرق میانه / Middle East Journal of Digestive Diseases(فصلنامه )

 بیماری های پستان(فصلنامه )

 بیماریهای عفونی و گرمسیری / Iranian Journal of Infectious Diseases(فصلنامه پزشکی، پیراپزشکی)

 بین المللی کودکان / International Journal of Pediatrics(ماهنامه )

 بین المللی پرستاری و مامایی جامعه نگر / International Journal of Community Based Nursing and Midwifery(فصلنامه )

 بین المللی مدیریت و سیاستگذاری در سلامت / International Journal of Health Policy and Management(ماهنامه مدیریت و سیاستگذاری سلامت)

 بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل / International Journal of Reproductive BioMedicine(ماهنامه )

 بین المللی طب پیشگیری / International Journal of Preventive Medicine(ماهنامه )

 بین المللی مدیریت سرطان / International Journal of Cancer Management(دوماهنامه ارتقاء سلامت، پیشگیری ، تشخیص، درمان و توان بخشی...)

 بین المللی پزشکی پیوند اعضا / International Journal of Organ Transplantation Medicine (فصلنامه پزشکی، جراحی، پیوند عضو و سلول)

 بین المللی غدد درون ریز و متابولیسم / International Journal of Endocrinology and Metabolism(فصلنامه )

 بین المللی طب کار و محیط زیست / International Journal of Occupational and Environmental Medicine(فصلنامه )

 بین المللی سلامت مدرسه / International Journal of School Health(فصلنامه )

 بین المللی باروری و ناباروری / International Journal Of Fertiliy and Sterility(فصلنامه )

 بین المللی تحقیقات اپیدمیولوژی / International Journal of Epidemiologic Research (فصلنامه )

 بین المللی علوم اعصاب بالینی / International Clinical Neuroscience Journal(فصلنامه )

 بین المللی پزشکی رضوی / Razavi International Journal of Medicine(فصلنامه علوم پزشکی و علوم دارویی)

 بین المللی کاربردی علوم رفتاری / International Journal of Applied Behavioral Sciences(فصلنامه )

 بیوتکنولوژی پزشکی ابن سینا / Avicenna Journal of Medical Biotechnology(فصلنامه )

 بیومدیکال ایران / Iranian Biomedical Journal(دوماهنامه )

 بیهوشی و درد / Anesthesiology and Pain Medicine(دوماهنامه )

 بیهوشی و درد(فصلنامه )

 پایش(دوماهنامه پزشکی - پیراپزشکی)

 پرتو پژوه / International Journal of Radiation Research(فصلنامه )

 پرستاری و مامایی جامع نگر / Journal of Holistic Nursing and Midwifery(فصلنامه )

 پرستاری کودکان (فصلنامه )

 پرستاری دیابت(فصلنامه )

 پرستاری ایران(دوماهنامه )

 پرستاری مراقبت ویژه / Journal of Critical Care Nursing(فصلنامه پزشکی و پیراپزشکی)

 پرستار و پزشک در رزم (فصلنامه پرستاری و پزشکی نظامی)

 پریودنتولوژی و ایمپلنت / Journal of Periodontology & Implant Dentistry (دوفصلنامه )

 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز(دوماهنامه )

  پزشکی جمهوری اسلامی ایران / Medical Journal Of the Islamic Republic of Iran(فصلنامه )

 پزشکی ارومیه(ماهنامه )

 پزشکی هسته ای / Iranian Journal of Nuclear Medicine (دوفصلنامه )

 پزشکی هلال احمر / Iranian Red Crescent Medical Journal(ماهنامه پزشکی و پیراپزشکی)

 پزشکی قانونی(فصلنامه )

 پزشکی بالینی ابن سینا (فصلنامه )

 پژوهش های آسیب شناسی زیستی (فصلنامه )

 پژوهش پرستاری ایران(فصلنامه آموزش پرستاری، مدیریت و پرستاری بالینی )

 پژوهش در علوم پزشکی / Journal of Research in Medical Sciences(ماهنامه )

 پژوهش در آموزش علوم پزشکی / Research IN Medical Education (فصلنامه )

 پژوهش در پزشکی (فصلنامه )

 پژوهش و سلامت / journal of research & health(دوماهنامه )

 پژوهش در دین و سلامت(فصلنامه )

 پژوهش توانبخشی در پرستاری(فصلنامه )

 پژوهش در علوم بهداشتی / Journal of Research in Health Sciences (فصلنامه بهداشت)

 پژوهش در تاریخ پزشکی / Journal of Research on History of Medicine(فصلنامه تاریخ پزشکی، طب سنتی، دانشمندان تاریخ پزشکی)

  پژوهش علوم سلامت و نظامی / Annals of Military and Health Sciences Research(فصلنامه )

 پوست و زیبایی(فصلنامه )

 پیاورد سلامت(دوماهنامه )

 پیشرفت های جدید آموزش پزشکی و حرفه ای گرایی / Journal of Advances in Medical Education & Professionalism(فصلنامه )

 تاریخ پزشکی(فصلنامه )

 تحقیقات قلب و عروق / International Cardiovascular Research Journal(فصلنامه قلب و عروق)

 تحقیقات علوم غذایی و تغذیه / Nutrition and Food Sciences Research(فصلنامه )

 تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی / Journal of Ophthalmic & Vision Research(فصلنامه )

  تحقیقات هماتولوژی- آنکولوژی و پیوند سلول های بنیادی / International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research(فصلنامه )

 تحقیقات دندانپزشکی / Dental Research Journal(دوماهنامه )

 تحقیقات علوم دارویی و زیست پزشکی / Pharmaceutical and Biomedical Research(فصلنامه داروسازی و علوم دارویی)

 تحقیقات علوم دارویی ایران / Iranian Journal of Pharmaceutical Research (فصلنامه )

 تحقیق در علوم دندانپزشکی(فصلنامه )

 تحقیقات آسیب و خشونت / Journal of Injury and Violence Research(دوفصلنامه )

 تحقیقات سلامت / Journal of Community Health Research(فصلنامه )

 تحقیقات نظام سلامت(فصلنامه )

 تحقیقات کیفی در علوم سلامت(فصلنامه )

 تحقیقات پایه و بالینی سرطان / Basic and Clinical Cancer Research(فصلنامه )

 تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی / Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences(فصلنامه )

 تحقیقات قلب و عروق و قفسه سینه / Journal of Cardio Vascular and Thoracic Research(فصلنامه )

 تحقیقات علوم رفتاری(فصلنامه روان پزشکی - روان شناسی)

 تحقیقات نظام سلامت حکیم(فصلنامه پزشکی، پیراپزشکی)

 تحقیقات دندانپزشکی ابن سینا / Avicenna Journal of Dental Research(فصلنامه )

 تحقیقات تروما / Archives of Trauma Research(فصلنامه )

 تعالی بالینی (فصلنامه )

 تنفس / Tanaffos Respiration Journal(فصلنامه )

 توانبخشی(فصلنامه )

 توانبخشی / Iranian Rehabilitation Journal (فصلنامه پزشکی و توانبخشی)

 توانبخشی نوین / Journal of Modern Rehabilitation(فصلنامه )

 توسعه آموزش در علوم پزشکی(فصلنامه )

 توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی / Journal of Research Development in Nursing and Midwifery(دوفصلنامه پرستاری و مامایی ، پزشکی و پیراپزشکی)

 توسعه ی آموزش جندی شاپور / Educational Developement of Jundishapur(فصلنامه )

 جامع اطفال / Journal of Comprehensive Pediatrics(فصلنامه )

 جراحی ایران(فصلنامه )

 جراحی مغز و اعصاب ایران / Iranian Journal of Neurosurgery(فصلنامه )

 جراحی های کم تهاجمی / Journal of Minimally Invasive Surgical Sciences(فصلنامه )

 جراحی و تروما / Journal of Surgery and Trauma(دوفصلنامه )

 جهانی جراحی پلاستیک / World Journal of Plastic Surgery (فصلنامه جراحی ترمیمی و پلاستیک)

 چشم انداز سلامت / Journal of Health Scope(فصلنامه )

  چشم پزشکی بینا(فصلنامه چشم پزشکی)

 حقوق پزشکی(فصلنامه )

 حیات(فصلنامه پرستاری، مامایی)

 خون(فصلنامه پزشکی-پیراپزشکی )

 خون و سرطان / Iranian Journal of Blood & Cancer (فصلنامه )

 دانشکده دندانپزشکی مشهد(فصلنامه )

 دانشکده دندان پزشکی اصفهان(فصلنامه )

 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران(ماهنامه )

 دانشکده پرستاری و مامایی همدان(دوماهنامه )

  دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی(فصلنامه بهداشت عمومی)

 دانشکده علوم پزشکی نیشابور(فصلنامه )

 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد(دوماهنامه )

 دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی / Journal of Dental School Shahid Beheshti University of Medical Sciences(فصلنامه دندانپزشکی)

 دانشگاه علوم پزشکی قم(ماهنامه )

 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد(دوماهنامه )

  دانشگاه علوم پزشکی گرگان(فصلنامه )

  دانشگاه علوم پزشکی فسا(فصلنامه )

 دانشگاه علوم پزشکی اراک(ماهنامه پزشکی و پیراپزشکی )

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران(ماهنامه پزشکی و پیراپزشکی، پرستاری و مامایی)

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار(دوماهنامه علوم پزشکی و پیراپزشکی )

 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان(ماهنامه پزشکی و پیراپزشکی)

 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل(فصلنامه پزشکی و پیراپزشکی )

 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند(فصلنامه )

 دانشگاه علوم پزشکی گیلان(فصلنامه پزشکی، پیراپزشکی)

 دانشگاه علوم پزشکی بابل(ماهنامه )

 دانشگاه علوم پزشکی البرز(فصلنامه )

  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی(فصلنامه )

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین(دوماهنامه )

 دانشگاه علوم پزشکی ایلام(دوماهنامه )

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان(دوماهنامه )

 دانشگاه علوم پزشکی کرمان / Journal of Kerman University of Medical Sciences(دوماهنامه پزشکی، پیراپزشکی)

 دانشور پزشکی(دوماهنامه )

 دانش و تندرستی(فصلنامه )

 دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (فصلنامه دندانپزشکی)

 دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی فارس / Journal of Dentistry(فصلنامه )

 دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران / Journal of Dentistry Tehran University of Medical Sciences(دوماهنامه )

 دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان / Journal of Islamic Dental Association of IRAN(فصلنامه )

  دیابت و چاقی / Iranian Journal of Diabetes and Obesity(فصلنامه )

 دین و سلامت(دوفصلنامه )

 رادیولوژی ایران / Iranian Journal of Radiology(فصلنامه پزشکی و پیراپزشکی)

 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی(دوماهنامه )

 رفتارهای پر خطر و اعتیاد / International Journal of High Risk Behaviors & Addiction(فصلنامه )

 روانپزشکی و علوم رفتاری ایران / Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences(فصلنامه )

 روان پرستاری(دوماهنامه )

 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران(فصلنامه روانپزشکی، روانشناسی بالینی و یهداشت روان)

 روانشناسی پیری(فصلنامه )

  روزه داری و سلامت / journal of Fasting and Health(فصلنامه )

 زنان مامائی و نازائی ایران(ماهنامه )

 زیست پزشکی جرجانی / Jorjani Biomedicine Journal(فصلنامه )

 زیست مواد دندانی / Journal of Dental Biomaterials(فصلنامه )

 سالمند(فصلنامه )

 سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت (فصلنامه )

 سرطان خاورمیانه / Middle East Journal of Cancer(فصلنامه )

 سلامت اجتماعی(فصلنامه پزشکی اجتماعی، تعیین کننده های اجتماعی سلامت،...)

 سلامت روان کودک(فصلنامه )

 سلامت و محیط زیست (فصلنامه )

 سلامت و بهداشت(فصلنامه بهداشت، مدیریت سلامت )

 سلامت و مراقبت(فصلنامه پرستاری و مامایی)

 سلامت زنان / Women’s Health Bulletin(فصلنامه )

 سلامت کار ایران(دوماهنامه )

 سلامت دهان و اپیدمیولوژی دهان و دندان / Journal of Oral Health and Oral Epidemiology(فصلنامه )

 سلولی (یاخته) / Cell Journal (Yakhteh)(فصلنامه )

 سم شناسی و مسمومیت های ایران / Iranian Journal of Toxicology Scientific Quarterly Journal (دوماهنامه )

 سم‌شناسی پزشکی آسیا اقیانوسیه / Asia Pacific Journal of Medical Toxicology (فصلنامه )

 سیگنال ها و سنسورهای پزشکی / Journal of Medical Signals and Sensors(فصلنامه )

 طب انتظامی (فصلنامه )

 طب اورژانس و تروما / Journal of Emergency Practice and Trauma(دوفصلنامه )

 طب توانبخشی(فصلنامه )

 طب جانباز(فصلنامه )

 طب جنوب / Iranian South Medical Journal(دوماهنامه )

 طب داخلی خزر / Caspian Journal of Internal Medicine(فصلنامه )

 طب سنتی اسلام و ایران(فصلنامه )

 طب کار(فصلنامه )

  طب گیاهی ابوعلی سینا / Avicenna Journal of Phytomedicine(دوماهنامه )

 طب مکمل(فصلنامه )

 طب نظامی(دوماهنامه )

 طب و تزکیه(فصلنامه )

 طلوع بهداشت(دوماهنامه پزشکی و پیراپزشکی)

 عفونت، اپیدمیولوژی و پزشکی / Infection, Epidemiology And Medicine(فصلنامه )

 علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان(دوماهنامه )

 علوم اعصاب شفای خاتم(فصلنامه اعصاب)

 علوم اعصاب کاسپین / Caspian Journal of Neurological Sciences(فصلنامه پزشکی، پیراپزشکی)

 علوم اعصاب پایه و بالینی / Basic and Clinical Neuroscience(دوماهنامه تکوینی، مولکولی، سلولی، سیستم، محاسباتی، رفتاری،...)

  علوم بهداشتی جندی شاپور / Jundishapur Journal of Health Sciences(فصلنامه )

 علوم بهداشتی ایران / Iranian Journal of Health Sciences (فصلنامه )

  علوم پیراپزشکی و توانبخشی(فصلنامه )

 علوم پایه پزشکی ایران / Iranian Journal of Basic Medical Sciences(ماهنامه )

 علوم پزشکی ایران / Iranian Journal of Medical Sciences(دوماهنامه )

 علوم پزشکی رازی(ماهنامه )

 علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی (فصلنامه )

 علوم پیراپزشکی / Journal of Paramedical sciences(فصلنامه )

 علوم پزشکی صدرا(فصلنامه علوم پزشکی، مراقبتهای بهداشتی درمانی)

 علوم پزشکی پارس(فصلنامه )

 علوم پزشکی کرمانشاه / Journal of Kermansha University of Medical Sciences(فصلنامه )

 علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران (فصلنامه )

 علوم تشریح ایران / Anatomical Sciences Journal(فصلنامه )

 علوم خواب / Journal of Sleep Sciences(فصلنامه )

 علوم دارویی جندی شاپور / Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products (JJNPP)(فصلنامه )

 علوم دارویی / Pharmaceutical Sciences(فصلنامه )

 علوم غذایی و تغذیه(فصلنامه )

 علوم مغز و اعصاب ایران / Iranian Journal of Neurology(فصلنامه پزشکی و پیراپزشکی)

 علوم و تحقیقات توانبخشی / Journal of Rehabilitation Sciences and Research(فصلنامه )

 غدد درون ریز و متابولیسم ایران(دوماهنامه بیماری های غدد)

  فارماکولوژی و درمان / Iranian Journal of Pharmacology and Therapautics(دوفصلنامه پزشکی و پیراپزشکی)

 فصلنامه حسابداری سلامت(دوفصلنامه )

 فقه پزشکی(دوفصلنامه )

 فیزیک و مهندسی پزشکی / Journal of Biomedical Physics & Engineering(فصلنامه فیزیک پزشکی، مهندسی پزشکی و ارتباط بین این دو...)

 فیزیولوژی و فارماکولوژی / Physiology and Pharmacology(فصلنامه )

 فیض(دوماهنامه پزشکی، پیراپزشکی)

 قارچ شناسی پزشکی / Current Medical Mycology(فصلنامه )

 کودکان کاسپین / Caspian Journal of Pediatrics(دوفصلنامه )

 کومش(فصلنامه پزشکی، پیراپزشکی)

 گوارش(فصلنامه پزشکی، پیراپزشکی)

 گوش،حلق، بینی و حنجره ایران / Iranian Journal of Otorhinolaryngology(دوماهنامه پزشکی، پیراپزشکی)

 گیاهان دارویی(فصلنامه پزشکی و پیراپزشکی)

 لیزر در علوم پزشکی / Journal of Lasers in Medical Sciences(فصلنامه )

 لیزر در پزشکی(فصلنامه )

 مامایی و بهداشت باروری / Journal of Midwifery & Reproductive health (فصلنامه )

 مجله آلرژی، آسم و ایمونولوژی ایران / Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology(دوماهنامه )

 مجله آموزش پزشکی / Journal of Medical Education(فصلنامه )

 مجله ارتوپدی شفا / Shafa Orthopedic Journal (فصلنامه )

 مجله علوم آزمایشگاهی / Medical Laboratory Journal(دوماهنامه )

 مجله علمی پزشکی جندی شاپور(دوماهنامه )

 مخاطرات زیستی مواد شیمیایی / Journal of Chemical Health Risks(فصلنامه )

 مددکاری اجتماعی(فصلنامه پزشکی، پیراپزشکی)

 مدیریت و انفورماتیک سلامت / Journal of Health Management and Informatics(فصلنامه )

 مدیریت بهداشت و درمان (فصلنامه )

 مدیریت سلامت(فصلنامه پزشکی، پیراپزشکی)

 مدیریت ارتقای سلامت(دوماهنامه )

 مدیریت اطلاعات سلامت(دوماهنامه پزشکی، پیراپزشکی)

 مدیریت و مهندسی بهداشت محیط / Environmental Health Engineering and Management Journal(فصلنامه )

  مدیریت پرستاری(فصلنامه )

 مراقبت مبتنی بر شواهد / Evidence Based Care(فصلنامه پرستاری و مامایی)

 مراقبت بیماری های مزمن / Jundishapur Journal of Chronic Disease Care(فصلنامه )

 مراقبت های نوین / Modern Care Journal (فصلنامه )

 مراقبت پرستاری مددجو محور / Journal of Client-Centered Nursing Care (فصلنامه )

 مراقبت دارویی / Journal of Pharmaceutical Care (دوفصلنامه )

 مرکز قلب دانشگاه تهران / The Journal of Tehran University Heart Center(فصلنامه بیماری های قلب و عروق )

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد(فصلنامه )

 مروری بیماری های کودکان / Journal of Pediatrics Review(دوفصلنامه )

 مطالعات پرستاری و مامایی / Nursing and Midwifery Studies(فصلنامه )

 مطالعات ناتوانی(سالنامه توانبخشی)

 مواد و تکنیک های دندانپزشکی / Journal of Dental Materials and Techniques(فصلنامه )

 مهندسی بهداشت محیط(فصلنامه )

 مهندسی بهداشت حرفه ای (فصلنامه )

 میکروب شناسی ایران / Iranian Journal of Microbiology(دوماهنامه )

 میکروبیولوژی جندی شاپور / Jundishapur Journal of Microbiology(ماهنامه )

 میکروب شناسی پزشکی ایران(دوماهنامه )

 میکروبیولوژی ملکولی و پزشکی / International Journal of Molecular and Clinical Microbiology(دوفصلنامه )

  نفرولوژی و ارولوژی / Nephro-Urology Monthly(دوماهنامه )

  نوزادان ایران / Iranian Journal of Neonatology(فصلنامه )

  ویروس شناسی ایران / Iranian Journal of Virology(فصلنامه )

 هپاتیت / Hepatitis Monthly(ماهنامه هپاتیت و سایر بیماری های کبدی)

 هماتولوژی و آنکولوژی کودکان / Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology(فصلنامه )

 یافته(فصلنامه )

لیست مجلات و نشریات کشور
لیست مجلات و نشریات کشور لیست مجلات و نشریات کشور دارای رتبه علمی مصوب در گروه دامپزشکی

 Iranian Journal of Aquatic Animal Health (دوفصلنامه )

 Journal of Ruminants Health Research(دوفصلنامه )

 آرشیو رازی / Archives of Razi Institute(فصلنامه )

 پاتوبیولوژی مقایسه ای (فصلنامه پزشکی و پیراپزشکی)

 تحقیقات دامپزشکی و فرآورده‌های بیولوژیک(فصلنامه )

 تحقیقات دامپزشکی / Veterinary Research Forum(فصلنامه )

 تحقیقات دامپزشکی / Iranian Journal of Veterinary Research(فصلنامه )

 تحقیقات دامپزشکی / Iranian Journal of Veterinary Medicine(فصلنامه )

 تحقیقات دامپزشکی(فصلنامه )

 جراحی دامپزشکی / Iranian Journal of Veterinary Surgery (دوفصلنامه )

 دامپزشکی ایران(فصلنامه )

 علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران(دوفصلنامه بهداشت و پرورش دام و طیور)

 علوم و فنون دامپزشکی ایران / Iranian Journal of Veterinary Science and Technology(دوفصلنامه )

 میکروب شناسی مواد غذایی(فصلنامه )

 میکروبیولوژی دامپزشکی(دوفصلنامه )

 التیام(دوفصلنامه )

magazines-and-publications
magazines-and-publications لیست مجلات و نشریات کشور دارای رتبه علمی مصوب حوزوی

 آیین حکمت(فصلنامه )

 اسلام و علوم اجتماعی(دوفصلنامه )

 اسلام و پژوهش های تربیتی(دوفصلنامه )

 الهیات هنر(فصلنامه )

 امامت پژوهی(دوفصلنامه )

 انتظار موعود(فصلنامه )

 پژوهش های قرآنی(فصلنامه )

 تاریخ اسلام(فصلنامه )

 تاریخ اسلام در آینه پژوهش(دوفصلنامه )

 تحقیقات کلامی(فصلنامه )

 حکمت اسلامی(فصلنامه )

 حکمت اسرا(دوفصلنامه فلسفه و حکمت )

 حکومت اسلامی(فصلنامه )

 دین و سیاست فرهنگی(دوفصلنامه )

 ذهن(فصلنامه معرفت شناسی و دانشهای همگی)

 روان شناسی و دین(فصلنامه )

 سیاست متعالیه(فصلنامه )

 عصر آدینه(فصلنامه )

 عقل و دین (دوفصلنامه )

 قرآن شناخت(دوفصلنامه )

 کاوشی نو در فقه اسلامی(فصلنامه فقه)

 کلام اسلامی(فصلنامه )

 مشرق موعود(فصلنامه )

 مطالعات اسلام و روان شناسی(دوفصلنامه )

 معرفت فرهنگی اجتماعی(فصلنامه )

 معرفت سیاسی(دوفصلنامه )

 نقد و نظر(فصلنامه )

 اخلاق(فصلنامه )

 اسلام و پژوهش های مدیریتی(دوفصلنامه )

 پژوهش های مهدوی(فصلنامه )

 پژوهشنامه سبک زندگی(دوفصلنامه )

 پژوهش های اجتماعی اسلامی(فصلنامه علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی)

 پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی(دوفصلنامه تخصصی مذاهب و فرق اسلامی)

 حدیث و اندیشه(دوفصلنامه )

 فقه حکومتی(دوفصلنامه )

 مطالعات فقه امامیه(دوفصلنامه )

 مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث(دوفصلنامه )

 مطالعات اصول فقه امامیه(دوفصلنامه )

 معارف عقلی(دوفصلنامه )

 معرفت اخلاقی(دوفصلنامه )

 میقات حج(فصلنامه فرهنگی،‌ سیاسی، اجتماعی، تاریخی)

لیست مجلات و نشریات کشور
لیست مجلات و نشریات کشور لیست مجلات و نشریات کشور دارای رتبه علمی مصوب دانشگاه آزاد اسلامی

 International Journal of Foreign Language Teaching and Research(فصلنامه )

 Journal of Advances in Computer Research(فصلنامه )

 بوم شناسی گیاهان زراعی(فصلنامه )

 بیومکانیک ورزشی(فصلنامه )

 پژوهش در شیوه های آموزش زبان انگلیسی / Research in English Language Pedagogy(دوفصلنامه )

 پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی(فصلنامه )

 پژوهش های زراعی در حاشیه کویر(فصلنامه )

 پژوهش نامه تاریخ / Scientific Journal of History Research(فصلنامه )

 تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی(فصلنامه )

 جغرافیا و مطالعات محیطی(فصلنامه )

 روشهای هوشمند در صنعت برق(فصلنامه )

 رهبری و مدیریت آموزشی(فصلنامه )

 زراعت و اصلاح نباتات ایران(فصلنامه )

 زیبایی شناسی ادبی(فصلنامه پژوهشی ادبی)

 زیست شناسی جانوری (فصلنامه )

 شیمی فیزیک و الکتروشیمی / Journal of Physical Chemistry & Electrochemistry(دوفصلنامه )

 صحیفه مبین(دوفصلنامه )

 عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان)(فصلنامه )

 علوم اجتماعی(فصلنامه )

 فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی(فصلنامه )

 فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی(دوفصلنامه )

 کاربرد شیمی در محیط زیست (فصلنامه )

 گیاه پزشکی(فصلنامه )

 گیاه و زیست بوم(فصلنامه )

 مدیریت صنعتی(فصلنامه )

 مدیریت توسعه و تحول(فصلنامه )

 مدیریت استراتژیک صنعتی / Journal of Industrial Strategic Management (فصلنامه )

 مطالعات جامعه شناختی جوانان / Sociological Studies of Youth Journal (فصلنامه )

 مطالعات محیطی هفت حصار(فصلنامه برنامه ریزی شهری، طراحی شهری و معماری)

 مهندسی برق مجلسی / Majlesi Journal of Electrical Engineering (فصلنامه )

  نظریه تقریب و کاربردهای آن / Theory of Approximation and Applications(دوفصلنامه )

: برای دریافت مشاوره درباره لیست مجلات و نشریات کشور فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «لیست مجلات و نشریات کشور» در کادر زیر بنویسید :
3 + 8 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید