زمان مطالعه: 3 دقیقه
ریشه و اصالت فامیلی یوسفی

ریشه و اصالت فامیلی یوسفی

فامیلی یوسفی نام خانوادگی افراد در ایران است. این نام خانوادگی به‌معنای «پسر یوسف» است.

ریشه و اصالت فامیلی یوسفی
ریشه و اصالت فامیلی یوسفی

همه نام های خانوادگی و فامیلی ها ریشه و تاریخچه خاصی دارند که برای همه افراد بسیار جالب است که بدانند ریشه فامیلی شان چیست. آسمونی در این بخش در مورد ریشه و اصالت فامیلی یوسفی صحبت می کند.

ریشه و اصالت فامیلی یوسفی

فامیلی یوسفی نام خانوادگی افراد در ایران است. این نام خانوادگی به‌معنای «پسر یوسف» است.

یوسفی. [ س ُ ] (ص نسبی ) منسوب به یوسف. || سیمای شبیه به یوسف. (ناظم الاطباء). || (حامص ) پادشاهی و اقتدار.

- یوسفی کردن ؛ پادشاهی کردن و اقتدار داشتن. (ناظم الاطباء).

یوسفی. [ س ِ ] (اِخ ) یکی از شعب طایفه ٔ جاکی ازایلات کوه گیلویه. سابقاً عده ٔ آنها بالغ بر 800 خانوار بود، بعدها کم کم به اطراف پراکنده شدند و فعلاً بیش از یکصد خانوار از آنها باقی نیست که در نواحی رِوِن و دریاچه ٔ المال در قراء المال ، اوسل قلات و کوف زندگانی می کنند. (از جغرافیای سیاسی کیهان صص 88-89).

یوسفی. [ س ُ ] (اِخ ) ابن محمد. طبیب هروی است. در ایام بابر و همایون شاه می زیست و صاحب تألیفات ذیل است : 1 - فواید اخیار که در سال 913 هَ. ق. تألیف شده. 2 - قصیده فی حفظ الصحه که در سال 937 آن را به بابر تقدیم داشته. 3 - ریاض الادویه که در سال 946 به نام همایون پرداخته شده است.

یوسفی. [ س ُ] (اِخ ) ترکش دوز. مردی خراسانی که به شغل ترکش دوزی اشتغال داشت و از مریدان درویش خسرو بود. شاه عباس بزرگ در زمانی که به تکیه ٔ خسرو (در قزوین ) رفت وآمد داشت با یوسفی خراسانی هم مهربانی می کرد و هر بار که یوسفی ترکش برایش می دوخت و به خدمت می برد او را پاداشهای گران می داد. پس از آنکه خیالات درویش خسرو بر شاه معلوم شد و دانست که در صدد ایجاد فتنه ای است ، هنگامی که برای سرکوبی شاهوردی خان لر به سوی لرستان رفت به ملک علی سلطان جارچی باشی رئیس زنده خواران خود امر داد خسرو و پیروانش را بگیرند و جارچی باشی یوسفی را با درویش کوچک قلندر گرفت و نزد شاه فرستاد. چون در همان ایام ستاره ٔ دنباله داری ظاهر شده بود و منجمان گفته بودند در اساس سلطنت تغییری روی خواهد داد، جلال الدین منجم باشی چنین صلاح دید که یوسفی را بر تخت بنشانند و پس از سه روز او را بکشند و شاه در طالعی مسعود دوباره به تخت جلوس کند. پس به اشاره ٔ شاه لباس شاهی بر تن یوسفی کردند و تاج بر سرش نهادند و کمر مرصع و دیگر تشریفات پادشاهی بدو سپردند. بزرگان و سران دولت نیز همگی به خدمتش آماده شدند. شاه هم خود عصای مرصعی به دست گرفت و مانند ایشیک آغاسی باشی در برابر او به خدمت ایستاد. یوسفی سه روز (از پنجشنبه 7 تابامداد یکشنبه دهم ذیقعده ٔ 1001 هَ. ق.) بدین صورت پادشاهی کرد، اما در این مدت با آنکه هرچه فرمان می داد بی تأمل اجرا می شد هیچگونه حکمی به صلاح کار خویش نداد. فقط امر کرد چند جوان زیباروی نزد وی بردند و هریک را به خدمتش مشغول ساخت. در روز یکشنبه دهم ذیقعده درویش یوسفی را به دار آویختند و شاه عباس بار دیگر با صواب دید منجم باشی بر تخت نشست. رجوع به زندگانی شاه عباس اول تألیف فلسفی (ج 2 صص 338-340) شود.

ریشه و اصالت فامیلی یوسفی : معنی یوسفی به فارسی

مردی خراسانی که به شغل ترکش دوزی اشتغال داشت و از مریدان درویش خسرو (ه.م) بود. شاه عباس بزرگ در زمانی که به تکیه خسرو در ( قزوین ) رفت و آمد داشت با یوسفی خراسانی هم مهربانی میکرد و هر بار که یوسفی ترکش برایش میدوخت و بخدمت میبرد او را پاداشهای گران میداد. پس از آنکه خیالات درویش خسرو بر شاه معلوم شد و دانست که در صدد ایجاد فتنه ای است هنگامی که برای سرکوبی شاهوردی خان لر بسوی لرستان رفت امر داد خسرو و پیروانش را بگیرند از جمله یوسفی را با درویش کوچک قلندر نزد شاه فرستادند . چون در همان ایام ستاره دنباله داری ظاهر شده بود و منجمان گفته بودند در اساس سلطنت تغییری روی خواهد داد جلال الدین منجم باشی چنان صلاح دید که یوسفی را بر تخت نشانند و پس از سه روز او را بکشند و شاه در طالعی مسعود دوباره بتخت جلوس کند پس باشاره شاه لباس شاهی برتن یوسفی کردند و تاج بر سرش نهادند کمر مرصع و دیگر تشریفات پادشاهی بدو سپردند. بزرگان و سران دولت نیز همگی بخدمتش آماده شدند شاه هم خود عصای مرصعی بدست گرفت و مانند ایشک آقاسی باشی در برابر او بخدمت ایستاد. یوسفی سه روز (از پنجشنبه 7 تا بامداد یکشنبه دهم ذیقعده 1001 ه.ق.) بدین صورت پادشاهی کرد اما در این مدت با آنکه هر چه فرمان میداد بی تامل اجرا میشد هیچگونه حکمی بصلاح کار خویش نداد فقط امر کرد چند جوان زیباروی نزد وی بردند وهر یک را بخدمتش مشغول ساخت . در روز یکشنبه دهم ذیقعده درویش یوسفی را بدار آویختند و شاه عباس بار دیگر با صوابدید منجم باشی بر تخت نشست .

منسوب به یوسف سیمای شبیه به یوسف

حسن یوسفی

زیبایی که همچون زیبایی یوسف فوق العاده باشد

ارزیابی مهاجرت
نظر خود را درباره «ریشه و اصالت فامیلی یوسفی» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید

دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.