12 نظر
مطالعه: 4 دقیقه
جمله های عاشقانه

جمله های عاشقانه

در این بخش از آسمونی با جمله های عاشقانه در خدمت شما هستیم.

عشقم، اندوهِ تنهایی به ترانه‌های فراموش شده از بیست سال قبل میزند و رقصی آغاز می‌شود که تنها ما دو نفر درکش می‌کنیم.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

چشمانت دنیای من است، در آن گم شده‌ام و هرگز نمی‌خواهم پیدا شوم. بهترین جایی که می‌توانم باشم، در آغوش توست.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

عشقم روزها و شب‌ها به دنبال تو می‌گردد؛ مانند یک ستاره گمشده که جهانی را به خود می‌کشد. تو آفتاب دلم هستی.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

عشقم، جشنی را به چشمانت هدیه می‌دهم. در هر نگاه، جهان را به زیباترین رنگ‌ها می‌نقاشی کنی.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

در دستانت بودن، خانه‌ای هست که هرگز احساس تنهایی نخواهم کرد. عشق تو آرامش من است.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

حتی در غیابت، تو در رویایم به من می‌خندی و من میان انتظار و شوق تو زندگی می‌کنم.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

به تو هر تماشاخانه به راحتی عبور می‌دهم، زیرا عشق تو تنها نمایشی است که دلم شکیباست تماشا کند.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

در عشق تو، هر لحظه روز بشارتی از خوشبختی است. تو هستی که زندگیم را به سرشاری تبدیل کردی.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

تو دانهٔی عشق در دل وجودم هستی، که رشد می‌کند و به رقمی زیبا تبدیل می‌شود. تو میوه‌ای شیرین و ناپذیری در زندگیم هستی.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

عشقم، هوای تمام چشمانت را با خودم می‌برم و درون قلبم به آرامش احتیاج ندارم، زیرا تو این آرامش را به من می‌بخشی.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

لبخندت منبع عشق است، هرجا که آن را به اشتراک بگذاری، جاده‌ای از خوشبختی و شادی خواهی ساخت.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

غروب‌ها به خیال تو پرواز می‌کنم، رویای زیبایی که در قلبم پخش کرده‌ای.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

عشقم، تمام زبان‌ها ناقصند که بتوانند جمال تو را توصیف کنند. تو معجزه‌ای زندهای که تنها می‌توان با قلب حسش کرد.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

تو مثل قلب‌ها می‌باشی، هرگز تنها نمی‌زنی، بلکه به دیگران خوشبختی می‌بخشی.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

تو بر من مانند یک مهر عشق نهاده‌ای. در دستانت می‌دانم قسمتی از خودم را پیدا کرده‌ام.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

به آرامش قلب تو درآمده‌ام، آرامشی که محصول عشق صادق توست. تو سرزمین بهشت منی.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

با تو در کنارم، دنیا بهرنگ و بوی ناشناخته‌ای می‌گیرد، همه چیز به دورمان می‌چرخد و دلبری‌های عشق باز می‌شوند.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

تو نوری هستی که از پنجرهٔ دلم در می‌تابد و تاریکی را پر از امید می‌کنی.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

پژمرده شدن گل‌ها در فصل پاییز، تداعی غم تنهایی بود. اما با تو در زندگیم، هر فصلی به بهار تبدیل می‌شود.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

در هر نفسی که می‌کشم، نام تو را زمزمه می‌کنم؛ آن نامی که درونم را به جوش می‌آورد و دریچه‌ای به عشق می‌بازد.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

تو قهوهٔ دلمی، حالم را به بهینه‌ترین نگاه تغییر می‌دهی و رنگ زندگیم را شاد می‌سازی.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

برای تو، هر حرفی درونم سرایت می‌کند. عشقم، تو سرانجام نویسندهٔ کامل داستان زندگیم هستی.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

تو نیمایش است که نقش مرکزی را در آن ایفا کرده‌ام؛ هرگز نمی‌خواهم کمتر از عشقی باشم که به تو می‌بخشم.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

بوسه‌هایت بر لبانم مثل زبان یک شعر است؛ هر نفست تازگی، برق و زندگی را به من می‌رساند.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

در عشق تو، خودم را دریایی از حس و عاطفه می‌یابم، به آسایش تو برای همیشه وفادار می‌باشم.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

تو نفس جدیدی هستی که با آن دست به تغییر می‌زنم و هر روز بهترین ورژن خودم را به تو نشان می‌دهم.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

تو مهربانی‌های عمیقی هستی که درونم را تسخیر کرده است. عشق تو مانند سحر و جادویی است که همیشه در دلم حک شده است.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

تو بهترین داستان عشق من هستی، هر روز در صفحات قلبم نوشته می‌شوی ولی تمام جهانی که برای خواندن تو بر می‌گذارم.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

تو نور قهرمانی در داستان بی‌نهایت عشقی هستی. با تو، به تمام ترس‌ها و مشکلات دست می‌دهم و پرواز می‌کنیم.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

عشق تو مثل یک پازل کامل ارزشمند است؛ هر قطعه‌ای در آن، ارتباطی معناگرا و جذاب دارد و نتیجه به همهٔ قطعات بستگی دارد.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

با تو همچون دریاها می‌شوم، با امواج عشق اما به یک ساحره تبدیل می‌شوم؛ به تو مشتاقانه وابسته می‌شوم.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

عشقم، به نصف تمامیم تبدیل شدی. پرده‌های دلم را باز کردی و در دستانت همیشه می‌مانم.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

تو مهربانی‌هایی هستی که از ستاره‌ها سفارش می‌دهم. عشقم، با وجود تو هر شب رنگ و بوی بهتری می‌بخشم.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

قدرت عشق تو مثل انرژی بی‌نهایتی است که به دلم جاری می‌شود. هر لحظه در کنار تو، جهان را در خود حس می‌کنم.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

تو آهنگِ زندگی منی، هارمونی عشق را در قلبم به صدا درمی‌آوری و در من احساس شادی می‌کنم.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

من در جست و جوی عشق، به تو رسیدم. همان جا که قصهٔ دوجسمتی عشق ما آغاز شد و تا ابد ادامه خواهد داشت.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

تو رنگ و بوی لحظات عمرم هستی؛ همیشه در قلبم و در خاطراتم زنده خواهی ماند.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

عشقم، بیشتر از کلمات است. تو نغمه‌هایی از بیان عشق و وابستگی ما می‌خواندی. کل قصه را با هر شور و هر نفس بنوازی.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

نقاشی لحظات خوشبختی که با تو تجربه می‌کنم، به رنگ‌های واقعیت وجودم را پر کرده است.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

قلبم به نام تو غریبه‌ای شده است. هر ضربه، یادآور حضور تو در زندگیم می‌شود.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

به امید دیدارت، هر روز با مهربانی بیدار می‌شوم و خستگی زندگی را از روی چهرهٔ خود پاک می‌کنم.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

نگاه تو نوری است که در چشمانم درخشیده و در دلم گرمایی پدید آورده است.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

با لبخند زیبای تو، همهٔ غم‌هایم ناپدید شده‌اند و قلبم را به شادی می‌پرورانی.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

عشق تو موجی است که هر لحظه به خاطراتم آرامش می‌بخشد و به دریایی از شور و حس می‌تبدیل می‌شود.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

تو کلام من هستی؛ حتی بدون حرف زدن، به طور کامل درک می‌کنم که چگونه درونم را همراه خود می‌بری.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

برای تو در رویاهایم می‌رقصم و بین ستاره‌ها به خواب عمیقی فرو می‌روم، زیرا با رسیدن تو همه چیز واقعی می‌شود.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

با تو هر شکوفهٔ عشقی را تجربه می‌کنم و هر تپش قلب، به آهنگی جدید می‌لرزد.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

عشقم، تو آتشی هستی که در دلم می‌سوزانی و به جهانم نوری زیبا می‌بخشی.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

تو پرنده‌امی که با بال‌های عشق در آسمان آزادی می‌پری و همچون باد پرندهٔ زندگیم را هدایت می‌کنی.

: برای دریافت مشاوره درباره جمله های عاشقانه فرم زیر را تکمیل کنید

هزینه مشاوره ۶۰ هزار تومان می باشد

پاسخ مشاوره شما ظرف 1 روز کاری در پنل شما درج می شود و پیامک دریافت می کنید

ارزیابی مهاجرت
نظر خود را درباره «جمله های عاشقانه» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید

دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.