زمان مطالعه: 3 دقیقه
انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی ایران

انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی ایران

در ایران و در همه کشورها برای مشاغل و فعالیت های مختلف، انجمن ها و آژانس هایی تشکیل می شود. برای خدمات مسافرت...

در ایران و در همه کشورها برای مشاغل و فعالیت های مختلف، انجمن ها و آژانس هایی تشکیل می شود. برای خدمات مسافرت و جهانگردی هم انجمن تشکیل شده است. آسمونی در این بخش به معرفی انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی ایران می پردازد.

انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی ایران

سابقه فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی در ایران با استفاده از تجربیات خدمات مسافرتی در جهان به حدود 60 سال پیش برمی گردد و عملا" فعالیت این دفاترهم زمان با فعالیت شرکت های هواپیمایی بازرگانی درایران بوده است. فعالیت اولین دفتربه روش دفاترامروزی پس ازخاتمه جنگ جهانی دوم درسال 1325 درایران شروع گردید. تأسیس این دفاتردرکشوردرابتدا تابع قانونی نبوده ولی پس از تشکیل سازمان هواپیمایی کشوری، آئین نامه صدور مجوز برای ایجاد این دفاتر به تصویب رسید و این وضع تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ادامه یافت. بعد از انقلاب و در سال 1370 مرجع صدور مجوز دفاتربه سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی سپرده شد.

در اوایل انقلاب تعداد دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی حدود 60 دفتر و اینک طبق آمارهای موجود حدود 4800 دفتر در سراسر کشور فعالیت می نمایند. دفاتر دارای مجوز صدور و فروش بلیت هواپیما تحت عنوان دفاتر بند الف و دفاتری که در زمینه جهانگردی و تور گردانی فعالیت می نمایند تحت عنوان دفاتر بند ب ودفاتری که درزمینه حج وزیارت فعالیت می نمایند تحت عنوان بند پ نامیده می شوند. توضیح اینکه یک دفترمی تواند درزمینه هرسه بند فعالیت نماید وبسیاری ازدفاتر دارای مجوزهای بند الف ، ب و پ می باشند و بعضی دفاتردرخصوص بند های الف و ب و تعدادی فقط درزمینه یک بند فعالیت دارند.

سابقه انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی ایران

انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در واقع جانشین سندیکای شرکت های حمل و نقل بین المللی هوائی می باشد که درسال 1336 شمسی بمنظورحفظ حقوق صنفی تشکیل گردید واعضاء موسس آن در تاریخ فوق عبارت بودند از هلاکو رامبد ـ اکبر روشن فکرـ ارمایرملکیان ـ محمد صادق بهبهانی پویانی ـ محمد مهاجری ـ سید کاظم فشارکی طباطبائی.

انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی بموجب ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه مصوب دیماه 1371 هیات محترم وزیران در تاریخ 17/11/72 و ضمن شماره 106 در اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار به ثبت رسیده است

انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی ایران
انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی ایران

و اهم اهداف قانونی انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی ایران عبارتند از :

  • ترغیب و تشویق کلیه کارفرمایان دفاتر به عضویت در انجمن .
  • ترغیب و تشویق کلیه کارفرمایان دفاتر به همکاری و تشریک مساعی با انجمن.
  • هدایت ، حمایت ونظارت برحسن انجام وظیفه وملزم نمودن دفاترعضوانجمن به رعایت قوانین و مقررات .
  • همکاری و رایزنی با سازمان های دولتی وغیردولتی در امور مرتبط با مسافرت و صنعت جهانگردی .
  • فراهم نمودن امکانات فنی لازم برای امورکارشناسی به منظور پاسخگوئی به سازمان های داخلی و خارجی .

انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی به منظور حفظ حقوق صنفی و توسعه فعالیت های بخش خصوصی در کشور روابط کاری گسترده با وزارتخانه ها، موسسات و نهادهای دولتی و غیردولتی دارد و درسال های اخیر بر توسعه فعالیت خود افزوده است. ارتباط با شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتاق های بازرگانی، وزارت بازرگانی، سازمان تامین اجتماعی، وزارت کارواموراجتماعی ، وزارت امور خارجه و گسترش روابط با سازمان های بین المللی مرتبط با مسائل سفر و جهانگردی و اشتغال در سطح جهان و انجمن های مشابه در کشورهائی که در این خصوص فعالیت دارند از جمله این اقدامات است. اینک گسترش روابط جهانگردی با کشورهای جهان علی الخصوص کشورهای عضو کنفرانس اسلامی و نهادهای مشابه این کشورها با انجمن صنفی دنبال می گرددو طبیعی است مراودات و رفت و آمد اتباع کشورها با یکدیگر موجب تفاهم، صلح و دوستی و آشنائی با فرهنگ های یکدیگر خواهد گردید و علاوه بر رونق اقتصادی کشورزمینه ساز صلح و دوستی و آشنائی با فرهنگ های یکدیگرخواهد گردید وعلاوه بررونق اقتصادی کشورزمینه سازصلح و دوستی درجهان و منطقه ای خواهد گردید که ما در آن زندگی می نمائیم.

انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان، اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران ، فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران و فدراسیون متحده انجمن های دفاتر خدمات مسافرتی (یوفتا) نیز می باشد.

ارزیابی مهاجرت
نظر خود را درباره «انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی ایران» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید

دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.