205 نظر
مطالعه: 6 دقیقه
نرخ جدید جرایم رانندگی

نرخ جدید جرایم رانندگی

نرخ جدید جریمه های رانندگی سال ۱۴۰۳ اعلام شد و جدول این نرخنامه را در این مطلب مشاهده می کنید.

جدول نرخ جرایم رانندگی از نرخ «جریمه عبور از چراغ قرمز» تا نرخ «جریمه سرعت غیر مجاز» و «جریمه سنگین برای ندادن عوارض آزادراه‌ها» را برای شما عزیزان منتشر کرده ایم. با پورتال آسمونی همراه باشید.

مبلغ جریمه های رانندگی

کد تخلف عنوان تخلف کلان‌شهرها
سایر شهرها روستاها
2001 حرکات نمایشی ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۵۰۰،۰۰۰
2002 تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت) ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۲،۲۰۰،۰۰۰ ۱،۲۰۰،۰۰۰
2003 سبقت غیرمجاز در راه‌های دوطرفه ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰
2004 عبور از چراغ قرمز ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰
2005 حرکات مارپیچ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۵۰۰،۰۰۰
2006 حرکت با دنده عقب در آزادراه و بزرگراه ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰
2007 مصرف داروهای روان‌گردان و افیونی ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰
2008 تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت) ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۷۰۰،۰۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰
2009 ورود ممنوع ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰
2010 تجاوز به چپ از محور راه ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۹۰۰،۰۰۰
2011 عبور از پیاده‌رو ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
2012 عدم رعایت حق تقدم ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
2013 دور زدن در محل ممنوع ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰
2014 استفاده از تلفن همراه در سرعت بیشتر از ۶۰ کیلومتر بر ساعت ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰
2015 نقص سیستم روشنایی در شب ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰
2016 عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده‌ای مواد خطرناک ۱،۰۵۰،۰۰۰ ۸۴۰،۰۰۰ ۶۳۰،۰۰۰
2018 عدم رعایت محدودیت‌های زمانی، مکانی و شرایط خاص مندرج در گواهینامه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰
2019 عدم توجه به فرمان ایست پلیس ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰
2020 عدم رعایت مقررات حمل بار ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰
2021 نصب پلاک غیرمتفرقه یا تغییر پلاک استاندارد ۳،۵۰۰،۰۰۰ ۳،۵۰۰،۰۰۰ ۳،۵۰۰،۰۰۰
2022 مغایرت مشخصات فنی با کارت خودرو ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰
2023 در آغوش داشتن کودک هنگام رانندگی ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰
2024 حمل تیرآهن و ورق فلزی بدون رعایت ایمنی ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰
2025 عدم رعایت مقررات حمل بار ترافیکی ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۶،۰۰۰،۰۰۰
2026 عدم تعویض پلاک هنگام خرید و فروش خودرو ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰
2028 نداشتن بیمه‌نامه شخص ثالث ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰
2029 توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰
2031 حمل مواد سوختی خارج از باک ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰
2032 سوار کردن مسافر در صندوق عقب یا فضای خارجی خودرو ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰
2033 رانندگی با پلاک غیرمجاز ۳،۵۰۰،۰۰۰ ۳،۵۰۰،۰۰۰ ۳،۵۰۰،۰۰۰
2034 حمل مواد محترقه با خودرو غیرمجاز ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰
2035 نداشتن مجوز فعالیت راننده خودرو عمومی ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰
2036 استفاده از نورافکن و چراغ غیرمجاز ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰
2037 نصب تجهیزات یا اجسام اضافی غیرمجاز ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰
2038 توقف در تقاطع، میدان و سطوح شطرنجی ۱،۲۰۰،۰۰۰ ۱،۲۰۰،۰۰۰ ۱،۲۰۰،۰۰۰
2039 تصادف بر اثر عدم رعایت فاصله اصولی و توجه به جلو ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰
2040 عدم اعلام نشانی جدید مالک ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰
2041 سبقت از راست در مسیر یک خطه و استفاده از شانه راه ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰
2043 سبقت اتوبوس و کامیون داخل شهر ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰
2044 توقف در ابتدا و انتهای پیچ، روی پل، داخل تونل، داخل و حریم تقاطع راه آهن ۳،۵۰۰،۰۰۰ ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰
2045 نشاندن مسافر در سمت چپ راننده ۱،۲۰۰۰،۰۰۰ ۹۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰
2046 سوار کردن، پیاده شدن و آویزان شدن از خودرو در حال حرکت ۱،۲۰۰،۰۰۰ ۱،۲۰۰،۰۰۰ ۹۰۰،۰۰۰
2047 نداشتن یا ناخوانا بودن پلاک جلو و عقب ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۰۰۰،۰۰۰
2048 روشن نکردن چراغ از غروب تا طلوع آفتاب ۱،۲۰۰،۰۰۰ ۹۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰
2049 حرکت به موازات خودرو دیگر و ایجاد ترافیک ۱،۲۰۰،۰۰۰ ۹۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰
2050 حرکت نکردن بین خطوط ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۸۰۰،۰۰۰ ۲۰۰،۰۰۰
2051 عبور از خط ویژه ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰
2052 نصب و استفاده از چراغ گردان و آژیر ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۲،۵۰۰،۰۰۰
2053 عدم رعایت مسیر منتهی به تقاطع ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۸۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
2054 استفاده از وسایل آتش‌زا در خودرو ۱،۲۰۰،۰۰۰ ۱،۲۰۰،۰۰۰ ۱،۲۰۰،۰۰۰
2055 باز کردن قفل بسته‌شده توسط پلیس ۱،۲۰۰،۰۰۰ ۱،۲۰۰،۰۰۰ ۱،۲۰۰،۰۰۰
2056 تجاوز از سرعت مجاز (تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت) ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰
2057 عدم بارگیری صحیح محموله ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۳۰۰،۰۰۰ ۹۰۰،۰۰۰
2058 تخلیه بار و ایجاد مانع در راه و حریم آن ۳،۵۰۰،۰۰۰ ۳،۵۰۰،۰۰۰ ۳،۵۰۰،۰۰۰
2059 حمل بار بدون پوشش و محافظ ۱،۲۰۰،۰۰۰ ۹۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰
2060 عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰
2061 حمل بار توسط خودرو عمومی مسافری ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰
2062 توقف در محل توقف مطلقا ممنوع ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۸۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
2063 نداشتن معاینه فنی معتبر ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰
2064 حمل جنازه با خودرو غیرمجاز ۵۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰
2065 خودداری از حرکت وسیله نقلیه بعد از تصادف ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
2066 عدم رعایت فاصله قبل، حین و بعد از سبقت ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
2067 راه ندادن به خودرو عقبی برای سبقت ۹۰۰،۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
2068 رعایت نکردن مقررات در گردش‌ها ۹۰۰،۰۰۰ ۹۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
2069 نصب علامت و نوشته غیرمجاز روی بدنه خودرو ۹۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰
2070 حرکت با سرعت کمتر از حد مجاز ۹۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
2072 استفاده از تلفن همراه در سرعت کمتر از ۶۰ کیلومتر بر ساعت ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۷۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
2073 پرتاب کردن و ریختن زباله در معابر ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
2074 عدم استفاده از علائم هشداردهنده ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
2075 ریختن روغن، بنزین، نفت، گازوییل و دیگر مایعات مخرب روی معابر ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
2076 توقف در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی ۹۰۰،۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
2077 گردش به چپ یا راست در محل ممنوع ۹۰۰،۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
2078 توقف در مسیرهای سواره‌رو در صورت وجود شانه کناری ۹۰۰،۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
2079 تغییر محل نصب پلاک ۹۰۰،۰۰۰ ۹۰۰،۰۰۰ ۹۰۰،۰۰۰
2080 نداشتن زنجیر چرخ، لاستیک یخ‌شکن، برف‌پاک‌کن و بخاری ۹۰۰،۰۰۰ ۹۰۰،۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰
2081 حمل مسافر با خودرو غیرمجاز ۹۰۰،۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
2084 عدم رعایت مقررات تابلوی ایست و چراغ چشمک‌زن ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۷۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
2085 توقف دوبله ۹۰۰،۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
2088 توقف در حاشیه راه برای فروش کالا ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
2089 استفاده از لاستیک فرسوده ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
2090 رانندگی با خودرو دودزا ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰
2093 عدم استفاده از کمربند ایمنی ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰
2101 توقف منجر به سد معبر ۹۰۰،۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
2102 عبور از بین دسته‌های نظامی، انتظامی، دانش‌آموزان و عزاداری ۹۰۰،۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
2103 عدم توجه به هشدار خودروهای امدادی ۹۰۰،۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
2105 آموزش رانندگی در محل غیرمجاز ۹۰۰،۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
2107 توقف در پیاده‌رو ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۸۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
2109 استفاده از لاستیک غیراستاندارد ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۷۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
2111 همراه نداشتن گواهینامه ۹۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
2113 انجام سرویس مدرسه بدون مجوز ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۷۰۰،۰۰۰ ۲۰۰،۰۰۰
2114 استفاده از شیشه دودی غیراستاندارد ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰
2115 بیرون آوردن دست و اعضای بدن از خودرو در حال حرکت ۱،۲۰۰،۰۰۰ ۸۰۰،۰۰۰ ۳۵۰،۰۰۰
2116 نداشتن یا نقص چراغ جلو، عقب و راهنما ۹۰۰،۰۰۰ ۹۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
2119 باز کردن درب خودرو در حال حرکت و باز گذاشتن آن در سمت سواره‌رو ۹۰۰،۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
2120 استفاده از نور بالا در هنگام لزوم استفاده از نور پایین ۹۰۰،۰۰۰ ۹۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
2121 رانندگی با گواهینامه منقضی‌شده ۹۰۰،۰۰۰ ۹۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
2122 حمل بار غیرمجاز با خودرو سواری ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۷۰۰،۰۰۰ ۲۰۰،۰۰۰
2123 عدم پرداخت عوارض آزادراه ۸۰۰،۰۰۰ ۸۰۰،۰۰۰ ۸۰۰،۰۰۰
2124 بوق زدن در محل ممنوعه ۶۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ ۲۰۰،۰۰۰
2125 تولید آلودگی صوتی و صدای نامتعارف ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰
2126 تردد در محدوده‌های ممنوعه ۲،۰۰۰،۰۰۰
2127 سوار کردن کودکان کمتر از ۱۲ سال در صندلی جلو ۶۰۰،۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
2134 استفاده از لاستیک میخ‌دار در مواقع غیرضروری ۶۰۰،۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
2136 توقف در جهت مخالف حرکت وسایل نقلیه دیگر ۶۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
2138 عدم استفاده یا استفاده غلط از علائم با دست یا چراغ راهنما ۶۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
2139 کاهش و تغییر نور چراغ‌ها با پوشاندن تمام یا قسمتی از آنها ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰
2141 حرکت در پوشش یا تعقیب خودروهای امدادی ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۷۰۰،۰۰۰
2143 توقف در محل پارک ممنوع ۵۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
2148 در آغوش گرفتن حیوانات هنگام رانندگی ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰
2149 همراه نداشتن کارت خودرو ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰
2150 سوار و پیاده کردن سرنشین در محل غیر مجاز و ایجاد سد معبر ۱،۲۰۰،۰۰۰ ۹۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
2152 عدم رعایت تقدم عبور عابر پیاده ۶۰۰،۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰
2153 توقف وسیله نقلیه با موتور روشن بدون راننده ۶۰۰،۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
2154 خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات هنگام رانندگی ۶۰۰،۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
2156 بازگذاشتن در صندوق عقب ۵۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰ ۱۵۰،۰۰۰
2162 سوار کردن سرنشین اضافه در خودرو شخصی ۵۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰ ۱۵۰،۰۰۰
2165 عدم توجه به اخطار و تذکر پلیس ۳۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
2173 توقف در پارکینگ معلولان و جانبازان ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۸۰۰،۰۰۰
2301 توقف در محل ممنوع با حضور پارکبان ۲۱۰،۰۰۰ ۲۱۰،۰۰۰ ۱۰۵،۰۰۰
2302 تردد وسایل نقلیه فرسوده به ازای هر ۲۴ ساعت ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰
2304 رانندگی در حالت مستی مشروبات الکلی ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰
2307 تولید آلودگی صوتی و صدای نامتعارف (مرتبه دوم) ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۰۰۰،۰۰۰
2308 تولید آلودگی صوتی و صدای نامتعارف (مرتبه سوم) ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۶،۰۰۰،۰۰۰

(قیمت به ریال می باشد)

جریمه کشف حجاب

  • در حوزه خودرو در صورت کشف حجاب بار اول تذکر داده می‌شود.
  • بار دوم خودرو به ۳ نحو توقیف می‌شود، که بار اول توقیف الکترونیکی، بار دوم توقیف در محل و بار سوم توقیف در پارکینگ است.

جریمه دستکاری پلاک

  • این رانندگان متخلف به کلاس‌های اجباری توجیهی فرستاده می‌شوند.
  • این افراد باید تعهد بدهند که این تخلف را دیگر تکرار نمی‌کنند.
  • در صورت عدم تمکین این افراد، پلاک وسیله نقلیه برای منع خدمات ثبت شده و به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شوند.
  • جریمه پوشش پلاک، ۶۰ هزار تومان و دستکاری و مخدوش کردن پلاک از ۶ ماه تا یکسال حبس در پی دارد.
ارزیابی مهاجرت
نظر خود را درباره «نرخ جدید جرایم رانندگی» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید
نمایش نظرات بیشتر

دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.