زمان مطالعه: 5 دقیقه
درباره ثبت علامت تجاری بیشتر بدانیم

درباره ثبت علامت تجاری بیشتر بدانیم

ثبت علائم تجاری علاوه بر مزایای عمومی از جمله امکان تشخیص و تمیز محصولات توسط مشتریان،ایجاد وجهه و شهرت...
trademark-registration1
trademark-registration1

ثبت علائم تجاری علاوه بر مزایای عمومی از جمله امکان تشخیص و تمیز محصولات توسط مشتریان،
ایجاد وجهه و شهرت شرکت‌ها، تشویق شرکتها به حفظ یا بهبود کیفیت محصولات، مزایای قانونی و حقوقی نیز دارد. مهمترین مزیت قانونی آن، ایجاد حق انحصاری استفاده از یک نام و یا علامت تجاری در بازار موجود است که با حمایت قانون، می توان از تولید کالاهای مشابه تحت نام یا علامت ثبت شده یا مشابه آن و یا سوء استفاده استفاده های احتمالی از نام و علامت ثبت شده جلوگیری کرد. از مزایای دیگر آن، می توان به امکان انتقال نام و علامت ثبت شده طی مراحل قانونی اشاره کرد. بدین شکل که اجازه استفاده از آنها به اشخاص ثالث داده می‌شود و منبع مستقیم درآمد از محل حق امتیازها می‌باشد. در این نوشتار کوشیده ایم تا به اختصار راهکارهای قانونی جهت ثبت علامت تجاری از طریق توسل به مراجع قانونی را شرح دهیم.

در تعریف قانونی منظور از علامت، علامت جمعی و نام تجاری چیست؟

الف ـ علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.

ب ـ علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی که باعنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یاخدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می‌کنند متمایز سازد.

ج ـ نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص‌کننده شخص حقیقی یاحقوقی باشد.

 چه علائمی غیر قابل ثبت هستند؟

طبق ماده 32 قانون ثبت علامت، علامت درموارد زیر قابل ثبت نیست‌:

الف ـ نتواند کالاها یا خدمات یک مؤسسه را از کالاها و خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد.

ب ـ خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.

ج ـ مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه درمورد مبدأ جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آنها گمراه کند.

د ـ عین یا تقلید نشان نظامی‌، پرچم‌، یا سایر نشانهای مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمانهای بین‌الدولی یا سازمانهایی که تحت کنوانسیونهای بین‌المللی تأسیس شده‌اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی‌ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.

هـ ـ عین یا به طرز گمراه‌کننده‌ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است‌.

و ـ عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.

ز ـ عین علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به‌لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.

مراحل ثبت علامت و یا نام تجاری چگونه می‌باشد؟

برای ثبت علامت تجاری، باید ابتدا به پایانه اینترنتی اداره کل مالکیت صنعتی به آدرس http://iripo.ssaa.ir/ مراجعه نموده و با تکمیل فرم اظهارنامه الکترونیکی و ارسال ضمائم از طریق سامانه، مراحل ثبت علامت را آغاز نمایید.

پس از بررسی پرونده توسط کارشناس مربوطه در صورتیکه سابقه‌ای مشابه علامت مورد تقاضا در سیستم (بانک اطلاعات داده ) اداره علامت مشاهده نماید یا علامت درخواستی از مصادیق علائم غیر قابل ثبت باشد منجر به اخطار رد مشروط یا مطلق می گردد.

در صورتیکه سابقه‌ای مشابه علامت مورد تقاضا نباشد یا سابقه از مصادیق علائم غیر قابل ثبت نباشد مراتب منتهی به آگهی تقاضای ثبت علامت (آگهی نوبت اول ) می‌گردد.

پس از گذشت 30 روز از تاریخ چاپ آگهی نوبت اول در روزنامه رسمی، اگر نسبت به ثبت علامت، اعتراضی به اداره مالکیت صنعتی واصل نگردیده باشد، متقاضی ثبت علامت می‌تواند از اداره مذکور تقاضای ثبت نهایی علامت تجاری را بنماید. در این حالت سند نهایی علامت تجاری به نام متقاضی صادر می‌گردد.

 

قابلیت جستجو علائم تجاری

قابلیت جستجو علائم تجاری بعنوان خدماتی می باشد که اداره کل مالکیت صنعتی جهت اطلاع شما عزیزان از علائم ثبت شده موجود در بانک اطلاعاتی این اداره کل ارائه می نماید.(علامت تجاری در جدول)
به منظور پیشگیری از تقاضاهای تکراری و جلوگیری از درخواست مجدد علائم ثبت شده اعم از عین یا مشابه وغیره و اطاله زمان تقاضا دارد قبل از فایل اظهارنامه الکترونیکی با دقت تمام نسبت به جستجوی علامت موردنظر اقدام و پس از حصول اطمینان از عدم موانع و محدودیتهای قانونی اقدام به ثبت درخواست فرمائید.
از آنجایی که بررسی و اعلام نظر بر روی اظهارنامه ها، بر طبق ضوابط ، قوانین و مقررات جاری کشور و کنوانسیونهای بین المللی می باشد، لذا نتیجه حاصله از جستجو، صرفا شما را درجهت رسیدن به تصمیم مناسب هدایت خواهد نمود، بدیهی است این جستجو غیررسمی و به منظور راهنمایی قبل از تقدیم اظهارنامه بوده و تصمیم نهایی توسط اداره ثبت علائم تجاری، باتوجه به بانک اطلاعاتی این اداره و پس از بررسیهای کارشناسی و ملاحظه سوابق اعتراضی و دادگاهی و تطبیق با قوانین و مقررات داخلی و مقررات کنوانسیونهای بین المللی اتخاذ خواهد گردید

علائم تجاری ثبت شده تا چه زمانی از اعتبار قانونی برخوردار است ؟

مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می‌باشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره‌های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر، قابل تمدید است‌.

موارد قانونی که منجر به رد علامت می شوند

۱. درخواست عین یا مشابه علامت. (موضوع ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶/۰۸/۰۷ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی)

۲. درخواست علامتی که مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد. (موضوع بند ب ماده ۳۲ قانون) (نحوه استعلام برند قبل از ثبت در این موارد بر اساس قواعد عرفی جامعه است.)

۳. درخواست علامتی که از نشانه‌ها و علائم جغرافیایی است و مصرف‌کننده عادی را نسبت به مبدأ و کیفیت محصولات گمراه می‌سازد. (موضوع بند ج ماده ۳۲ قانون)

۴. درخواست علامتی که جزو علائم مشهور باشد (موضوع بند یک ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس)

۵. درخواست علامتی که از اسامی متبرکه باشد (موضوع بند یک ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس)

۶. درخواست علامتی که حاوی نمادها یا نشان‌های رسمی باشد. از جمله نشان نظامی، پرچم، علائم دولتی و بین‌المللی، باستانی، نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور و ... (موضوع بند د ماده ۳۲ قانون)

۷. درخواست علامتی که بیانگر توصیف و مرغوبیت کالا باشد. (موضوع بند ۳ ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس)

۸. درخواست علامتی که حاوی اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه باشد. (موضوع ماده واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب ۱۳۷۵/۰۹/۲۸ مجلس شورای اسلامی)

۹. درخواست علامتی که بیانگر مشاهیر باشد. (موضوع بند الف ماده ۶ ثالث قرارداد اتحادیه پاریس)

۱۰. درخواست علامتی که مخل امنیت ملی باشد. (موضوع نامه تصویبی به شماره ۴۷۱۴/م/۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۲ شورای امنیت ملی)

۱۱. درخواست علامتی که با ماده ۲۱ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در تعارض باشد. (نحوه استعلام برند قبل از ثبت در این مورد نیز اندکی دشوار است، اما باید به آن توجهی ویژه داشت.)

۱۲. درخواست علامتی که اساساً مشمول شرایط علامت نیست و یا با توجه به نوع کالا به صورت عام و فاقد صفت مشخصه باشد (موضوع بند الف ماده ۳۰ قانون)

۱۳. مطابق با بند الف از ماده ۶ ثالث قرارداد اتحادیه پاریس استفاده از نام و نام خانوادگی اشخاص ثالث به عنوان علامت تجارتی ممنوع است.

ارزیابی مهاجرت
نظر خود را درباره «درباره ثبت علامت تجاری بیشتر بدانیم» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید

دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.