زمان مطالعه: 2 دقیقه
کاربرد حروف بی صدا در زبان آلمانی

کاربرد حروف بی صدا در زبان آلمانی

این دومین درس از آموزش زبان آلمانی در پورتال آسمونی می باشد.در جلسه پیش به آشنایی ساده با حروف الفبای آلمانی...


این دومین درس از آموزش زبان آلمانی در پورتال آسمونی می باشد.در جلسه پیش به آشنایی ساده با حروف الفبای آلمانی پرداختیم و در این جلسه می خواهیم به کاربرد حروف بی صدا در زبان آلمانی بپردازیم.

 

حروف زبان آلمانی به دو دسته صدادار و بی صدا تقسیم می شوند. در اینجا در ابتدا حروف بی صدا را به شما معرفی می کنم و به دنبال آن حروف صدادار را فراخواهید گرفت.

حروف بی صدا:

حروفی که به تنهایی قابل تلفظ نیستند و برای تلفظ به یک حرف صدادار نیازمند هستند. در زبان فارسی به این حروف همخوان و یا صامت هم گفته می شود.

این حروف در زبان آلمانی به ترتیب الفبایی به شرح زیر است

1-b : همانند حرف (ب) در فارسی است. برای مثال واژه Bank به معنایی بانک

2-c: با تلفظ (تس) یک حرف مرکب است

c قبل از حروف صدا دار a , u , e و نیز پیش از حروف بی صدا آوای (ک) را داده و و به همین سبب اغلب حرف k به جای آن نوشته می شود :der Clownدلقک ( کلُن) قهوه خانه (کافِ)
2 ) بارسلونا (بارتس ِ لُنا)

3-d: تلفظ این حرف در ابتدا و میان یک واژه همان حرف (د) فارسی است. مثل Dame به معنایی خانم. ولی این حرف در پایان واژه (ت) تلفظ می شود .مثلا واژه Kleid به معنایی لباس { klayt} تلفظ می گردد.

4-f: مثل حرف(ف) در فارسی Farbe به معنایی رنگ

5-g: (گ) تلفظ می شود. مانند Gast به معنایی مهمان. ولی در آخر واژه ( ک) و با کمی شدت و فشار تلفظ می شود. مانند واژه Tag (تاک) به معنایی روز.

6-h: با تلفظ (ها)

 

1)حرفh در اول کلمات آوای (هـ)فارسی را می دهد .haben

داشتن (هابن)

2)حرف

ده (تسن)

دندان(تسان) der Zahnh بعد از حروف صدادار به تلفظ در نمی آید و فقط باعث کشیده شدن حرف صدادار ماقبل خود می گردد .zehnc در آلمانی الاصل نبوده و به همین علت در کلمات آلمانی پیش نمی آید . c قبل از حروف صدادار e , I , y , مانند صدای z (یعنی ت+س = ts ) تلفظ می شود.Barcelonadas Café

7-j: صدایی حرف (ی) در زبان فارسی مانند واژه Ja به معنایی بله با تلفظ آلمانی (یا) توجه داشته باشید که این حرف همانند حرف J در انگلیسی تلفظ نمی شود.

8-k: همانند حرف (ک) در فارسی مثل واژه Kanne به معنایی قوری

9-حروف l- m- n- p همانند حروف معادل خودشان در زبان فارسی تلفظ می شود. مانند نمونه های زیر

einladen ایاین لادن یعنی دعوت کردن

Mutter موتا یعنی مادر

Name نامه یعنی نام- اسم

Packet پاکت ( با ک مکسور) جیب

10-q:این حرف همیشه قبل از حرف u ظاهر می شود. و با هم صدای مرکب حروف(ک) و (و) فارسی را می دهد. مانند Quelle کوئله به معنایی چشمه.

11-r; تلفظی بین دو حرف (غ) و (خ) در فارسی دارد و غلتان است . مثل Radio همان رادیو اما با تلفظ غادیو

12-s: قبل از حروف صدادار a- e-o -u-i (ز) تلفظ می شود. و در غیر این صورت مثل sagen ( زاگن) با گ مکسور به معنایی گفتن و ist ( ایست) به معنایی هست و است

13-t: مانند فارسی است. Tante تانته به معنایی عمه و خاله

14- v: در زبا آلمانی برای واژه های آلمانی صدای (ف) می دهد. مثل Vater به معنایی پدر با تلفظ فاتر و در واژگان بیگانه واردشده در زبان آلمانی صدای ( و) می دهد. مثل Verb ( ورب) به معنایی فعل 

15-w: صدای ( و) در فارسی می دهد. توجه داشته باشید . این حرف مثل حرف w در انگلیسی نیست. Winter ( وین تر) به معنایی زمستان

16-x این حرف هم مانند حرف c آلمانی الاصل نیست و صدای ترکیب دو حرف (ک) و (س) فارسی را می دهد. مانند Alexander ( الکساندر) اسکندر

17-z این حرف ترکیب دو حرف فارسی (ت) و (س) می باشد. مانند Zimmer با تلفظ تسیما به معنایی اتاق

ارزیابی مهاجرت
نظر خود را درباره «کاربرد حروف بی صدا در زبان آلمانی» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید

دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.