زمان مطالعه: 6 دقیقه
نیمکره راست مغز شما فعال تر است یا نیمکره چپ؟

نیمکره راست مغز شما فعال تر است یا نیمکره چپ؟

نیم کره راست مغزتان فعال تر است یاچپ؟ پس یک قلم و کاغذ بردارید و شروع کنید

 با این تست پورتال آسمونی میزان فعالیت نیم کره راست و چپ مغزتان را تست کنی. در طول بازی امتیازات خود را در هر سوال یادداشت کنید بعد امتیازات را با هم جمع کرده و سپس حاصل کار خود را در انتها ببینید.

سوالات:

-- - آیا خودتان‌ را متخصص‌ تلقی‌ می‌کنید؟
خیر
بله‌
در برخی‌ از زمینه‌ها

 - یادآوری‌ اسم‌ اشخاص‌ برایتان‌ راحت‌تر است‌ یاچهره‌ آنها؟
چهره‌ اشخاص‌
اسم‌ اشخاص‌
هر دو به‌ یک‌ اندازه‌

- در مواجهه‌ با شکست‌، کدام‌ یک‌ از گزینه‌های‌زیر، طرز برخوردتان‌ را بهتر نشان‌ می‌دهد؟
ناامید شدن‌، دست‌ کشیدن‌ از آن‌ کار و امتحان‌کردن‌ چیزی‌ جدید.
سعی‌، تلاش‌ و کوشش‌ دوباره‌ و دوباره‌
شکست‌ نابود کننده‌ روح‌ و روان‌ است‌4- کدام‌ یک‌ از صفات‌ زیر، بیشتر از بقیه‌، وصف‌حالتان‌ هستند؟
شهودی‌ و درونی‌
اهل‌ مطالعه‌ و سنجیده‌
دقیق‌- کدام‌ یک‌ از گزینه‌های‌ زیر، بیشتر با شماهمخوانی‌ دارد؟
مایلم‌ قوانین‌ و مقررات‌ خاص‌ خودم‌ را رعایت‌کنم‌.
از گردن‌ نهادن‌ به‌ قوانین‌ و مقررات‌ راضی‌ وشاد هستم‌
گاهی‌ اوقات‌، قوانین‌ و مقررات‌ دست‌ و پاگیرمی‌شوند و عصبانیم‌ می‌کنند6- زمانی‌ که‌ در یک‌ جلسه‌ گفتگو یا سخنرانی‌حضور دارید، کدام‌ یک‌ از گزینه‌های‌ زیر بیشتر در شماصدق‌ می‌کند؟
 اکثر اوقات‌ حواسم‌ پرت‌ می‌شود و به‌موضوعات‌ دیگری‌ می‌اندیشم‌.
به‌ راحتی‌ حواسم‌ را می‌توانم‌ روی‌ مسأله‌سخنرانی‌ متمرکز نمایم‌.
فقط اگر موضوع‌ را جالب‌ تلقی‌ کنم‌، می‌توانم‌حواسم‌ را روی‌ آن‌ متمرکز کنم‌.7- آیا خودتان‌ را شخص‌ منظمی‌تلقی‌ می‌کنید؟
به‌ هیچ‌ وجه‌
بله‌، کاملا
 نسبتا، بله‌


- هر چند وقت‌ یک‌ مرتبه‌ به‌ دنبال‌ حدس‌ وگمان‌های‌ شخصی‌ خود می‌روید؟
هر وقت‌ که‌ بتوانم‌ 
به‌ ندرت‌
گاهی‌ اوقات‌- اگر یک‌ دفعه‌، هوس‌ امتحان‌ کردن‌ یک‌ کار وسرگرمی‌ خلاقانه‌ جدید، مثل‌ نقاشی‌ یا سفالگری‌ به‌سرتان‌ بزند، چه‌ می‌کنید؟

آن‌ را امتحان‌ می‌کنم‌ و بعد آن‌ رابه‌ عنوان‌ یکی‌ از سرگرمی‌های‌ بی‌شماردیگرم‌ توسعه‌ می‌دهم‌.
به‌ احتمال‌ زیاد، فقط به‌ آن‌ فکر می‌کنم‌ وفراتر نمی‌روم‌.
چندین‌ مرتبه‌ آن‌ را امتحان‌ می‌کنم‌ و بعد به‌سراغ‌ سرگرمی‌ دیگری‌ می‌روم‌.10. در مدرسه‌ و دوران‌ تحصیل‌، سرکلاس‌ کدام‌ یک‌ ازدرسهای‌ زیر، بیشتراحساس‌ راحتی‌می‌کردید؟
هنر
 ریاضیات‌
 جغرافی‌11. هر چند وقت‌ یک‌ بار، مایلید مبلمان‌ وتزیینات‌ منزلتان‌ را عوض‌ کنید؟
 بیش‌ از سه‌ مرتبه‌ ظرف‌ پنج‌ سال‌
هر پنج‌ سال‌ یک‌ مرتبه‌
ظرف‌ هر پنج‌ سال‌، دو تا سه‌ مرتبه‌12. وقتی‌ مشغول‌ شنیدن‌ اخبار از تلویزیون‌هستید، کدام‌ یک‌ از موضوعات‌ زیر، بیشتر از همه‌توجه‌ شما را به‌ خود جلب‌ می‌کند؟
مسایل‌ و موضوعات‌ مربوط به‌ جهان‌ و محیط
سیاسی‌
ورزشی‌13. کدام‌ یک‌ از گروههای‌ زیر، بیشتر با روحیات‌شما سازگار هستند؟
شخصی‌ که‌ از قوه‌ تخیل‌ زنده‌ و پرشوری‌برخوردار است‌.
شخصی‌ که‌ بلند پرواز و جاه‌ طلب‌ است‌
شخصی‌ که‌ از عقل‌ سلیم‌ و شعور خوبی‌برخوردار است‌.14. نظرتان‌ در مورد هنر مدرن‌ چیست‌؟
آن‌ را جالب‌ و مهیج‌ تلقی‌ می‌کنم‌.
اهمیت‌ زیادی‌ برایش‌ قایل‌ نیستم‌.
گاهی‌ می‌توانم‌ آن‌ را جدی‌ تلقی‌ کنم‌ و گاهی‌بی‌اعتنا از کنارش‌ می‌گذرم‌.15. هر چند وقت‌ یکبار، به‌ افکار و اندیشه‌های‌خصوصی‌ خودتان‌ پناه‌ می‌برید؟
به‌ وفور
خیلی‌ به‌ ندرت‌
گاه‌ و بیگاه‌16. زمانی‌ که‌ وارد یک‌ سالن‌ یا تالار می‌شوید،در حالی‌ که‌ بلیط رزرو شده‌ ندارید، ترجیح‌ می‌دهیدکه‌ روی‌ صندلی‌ کدام‌ سمت‌ بنشینید؟
سمت‌ چپ‌
سمت‌ راست‌
فرقی‌ نمی‌کند17. به‌ نظر شما، مزیت‌ بازنشسته‌ شدن‌ چیست‌؟
برخورداری‌ از وقت‌ بیشتر برای‌ آغازفعالیت‌های‌ جدید بی‌شمار دیگر.
برخورداری‌ از وقت‌ بیشتر برای‌ هم‌ نشینی‌ بااقوام‌ و دوستان‌.
رهایی‌ از برنامه‌ یکنواخت‌ و منظم‌ و کسل‌کننده‌ کاری‌18. کدام‌ یک‌ از صفات‌ زیر، بیشتر از بقیه‌ با شماسازگار است‌؟

 پیچیده‌
واقع‌ بین‌
عادی‌ و گاهی‌ منحصر به‌ فرد19. در حال‌ حاضر، کدام‌ یک‌ از حالات‌ زیر بیشتربا روحیه‌ شما سازگار هستند؟
 متفکر، جدی‌ و دقیق‌
تحت‌ فشار روحی‌
پرکار، پر مشغله‌ و پرجنب‌ و جوش‌20. آیا قادرید به‌ طور تقریبی‌ بگویید که‌ چندروز را بدون‌ نگاه‌ کردن‌ به‌ ساعت‌ پشت‌ سرگذاشته‌اید؟

راستش‌ درست‌ نمی‌دانم‌، چون‌ گاهی‌ زمان‌ رابه‌ کلی‌ فراموش‌ می‌کنم‌.
بله‌، به‌ راحتی‌
گاهی‌ اوقات‌21. در صورت‌ مواجهه‌ با کدام‌ یک‌ از موارد زیر،به‌ شدت‌ سر خورده‌، ناامید و عصبانی‌ می‌شوید؟
زمانی‌ که‌ وقت‌ کافی‌ برای‌ انجام‌ کارهایی‌ که‌دوست‌ دارم‌، نداشته‌ باشم‌
زمانی‌ که‌ در رأس‌ امور مربوط به‌ حرفه‌ام‌ قرارنداشته‌ باشم‌
زمانی‌ که‌ پیشرفت‌ها، موفقیت‌ها، دستاوردهاو سخت‌ کوشی‌ هایم‌ نادیده‌ گرفته‌ شوند


22. در مورد این‌ جمله‌: بزرگترین‌ معلم‌ و راهنما،تجربه‌ است، نظرتان‌ چیست‌؟
کاملا با آن‌ موافق‌ هستم‌
اصلا موافق‌ نیستم‌
موافقم‌


23. در شرایط مطلوب‌، کدام‌ یک‌ از گزینه‌های‌زیر را ترجیح‌ می‌دهید؟
حرفه‌ای‌ که‌ کاملا غیر قابل‌ پیش‌ بینی‌ و توأم‌ باتجربیات‌ بی‌ شمار و جدید باشد
داشتن‌ یک‌ حرفه‌ مشخص‌ و یکنواخت‌
حرفه‌ای‌ که‌ فرصت‌ یادگیری‌ چیزی‌ جدید را دراختیارتان‌ قرار دهد24. آیا تصور می‌کنید که‌ توضیح‌ دهنده‌ خوبی‌هستید؟
خیر
بله‌
در حد متوسط25. در هنگام‌ انجام‌ کدام‌ یک‌ از موارد زیر،بیشتر احساس‌ راحتی‌ به‌ شما دست‌ می‌دهد؟
در حین‌ انجام‌ یک‌ کار تخصصی‌تر مثل‌ وررفتن‌ با موتور ماشینتان‌ به‌ منظور تعمیر آن‌.
در حین‌ نوشتن‌ یک‌ نامه‌ یا گزارش‌
در حین‌ انجام‌ یک‌ کار دستی‌ مثل‌ نقاشی‌ یاتزیینات‌

 

- بین‌ 35 تا 50 امتیاز:
این‌ امتیاز نمایانگر آن‌ است‌ که‌ شما یک‌ شخص‌راست‌ مغز هستید. سمت‌ راست‌ مغز کنترل‌ کننده‌توانایی‌های‌ فضایی‌، درک‌ و احساس‌ هنرمندانه‌ و افکارخلاقانه‌ و مبتکرانه‌ است‌.
نیمکره‌ راست‌ مغز است‌ که‌ مسایل‌ را به‌ طور کلی‌ وکل‌ نگرانه‌ مجسم‌ و ادراک‌ می‌کند. به‌ عبارت‌ دیگر،شما مایلید به‌ جای‌ مشاهده‌ جزییات‌ سازنده‌ وتشکیل‌ دهنده‌، تصویر اصلی‌ و بزرگ‌ را ببینید. به‌همین‌ شکل‌، نیمکره‌ راست‌ مغز است‌ که‌ یک‌ الگوی‌کلی‌ را از قطعات‌ جزیی‌ و فردی‌ بازسازی‌ می‌کند و نقطه‌نظرات‌ و نگرش‌های‌ جدید را به‌ وجود می‌آورد.
یک‌ شخص‌ راست‌ مغز، از استعداد هنر و موسیقی‌برخوردار است‌ و به‌ کند و کاو در آداب‌، مناسک‌،تشریفات‌، آیین‌، شعائر، عرفان‌ و تصوف‌ علاقه‌ خاصی‌دارد. به‌ عنوان‌ یک‌ شخص‌ راست‌ مغز، عمدتا مایلیدبه‌ شیوه‌ای‌ خلاقانه‌ و ناخودآگاه‌ مسایل‌ جدید را یادبگیرید و همین‌ منتهی‌ به‌ یک‌ واکنش‌ احساسی‌،عاطفی‌ نسبت‌ به‌ شرایط و موقعیت‌های‌ تحلیل‌ گرایانه‌می‌شود. در بسیاری‌ از موارد، وقتی‌ پاسخ‌ صحیح‌ یک‌سؤال‌ یا مشکل‌ را دریافت‌ می‌کنید، بدون‌ آن‌ که‌بفهمید این‌ پاسخ‌ چگونه‌ حاصل‌ شده‌ است‌، به‌ شهودو الهام‌ (حس‌ ششم‌) خودتان‌ تکیه‌ می‌نمایید.
نیمکره‌ چپ‌ مغز مسایل‌ را به‌ صورت‌ سلسله‌ وارتجزیه‌ و تحلیل‌ می‌کند، در حالی‌ که‌ نیمکره‌ راست‌ به‌ندرت‌ چنین‌ پردازشی‌ را ایفا می‌نماید. درنتیجه‌، به‌عنوان‌ یک‌ شخص‌ راست‌ مغز، بدون‌ آن‌ که‌ اولین‌ کار رابه‌ اتمام‌ برسانید، مایلید از این‌ شاخ‌ به‌ آن‌ شاخ‌ بپریدو به‌ سراغ‌ کار دیگری‌ بروید. این‌ یک‌ نقطه‌ ضعف‌محسوب‌ می‌شود، چرا که‌ گاهی‌ اوقات‌ خودتان‌ را باکارهای‌ متعدد ناتمامی‌ مواجه‌ می‌بینید. از این‌ رو،فهرست‌ سازی‌ و برنامه‌ ریزی‌ زمان‌ بندی‌ شده‌ را ازهمین‌ حالا آغاز کنید تا نظم‌ و ترتیب‌ یافته‌ و بدون‌فرار از کاری‌ و شروع‌ کار دیگری‌، به‌ نحو مؤثری‌ کارها رابه‌ پایان‌ برسانید.

- بین 16 تا 34 امتیاز :
 امتیاز شما نمایانگر آن‌ است‌ که‌ شما از تعادلی‌متناسب‌ بین‌ دو نیمکره‌ چپ‌ و راست‌ مغزتان‌برخوردارید. به‌ عبارت‌ دیگر، هیچ‌ نیمکره‌ای‌ بردیگری‌ غلبه‌ و سلطه‌ ندارد.
اگرچه‌، ممکن‌ است‌ این‌ حالت‌ یک‌ مزیت‌ چشمگیربه‌ حساب‌ بیاید، ولی‌ دال‌ بر آسودگی‌ خاطر نیست‌.مشکل‌ در رابطه‌ با این‌ افراد، این‌ است‌ که‌ شما بیشتراز یک‌ شخص‌ راست‌ مغز یا چپ‌ مغز، از کشمکش‌ها وتضادهای‌ درونی‌ رنج‌ می‌برید.
گاهی‌ اوقات‌، این‌ کشمکش‌ها و تضادها بین‌ نحوه‌احساس‌ و نحوه‌ تفکر شما خواهد بود و هم‌ چنین‌ درمواجهه‌ با مشکلات‌ و تعبیر و تفسیر اطلاعات‌ باموانعی‌ روبرو می‌شوید. گاهی‌، جزییاتی‌ که‌ برای‌نیمکره‌ راست‌ مغز، مهم‌ هستند، به‌ واسطه‌ نیمکره‌چپ‌ نادیده‌ گرفته‌ می‌شوند و بالعکس‌. و همین‌می‌تواند یک‌ مانع‌ و سد راه‌ در جهت‌ مرحله‌ مؤثریادگیری‌ یا به‌ پایان‌ رساندن‌ کارها باشد.
از جنبه‌ مثبت‌، نقطه‌ قوت‌ این‌ اشخاص‌ در این‌است‌ که‌ آنها در هنگام‌ حل‌ یک‌ مشکل‌ می‌توانندهمزمان‌ و توأما تصویر اصلی‌ و بزرگ‌ و جزییات‌ضروری‌ را ادراک‌ کنند. هم‌ چنین‌، از مهارت‌های‌ کلامی‌مؤثری‌ در جهت‌ ترجمه‌ و تعبیر مسایل‌ شهودی ‌برخوردارند، طوری‌ که‌ دیگران‌ می‌توانند آن‌ را به‌راحتی‌ درک‌ کنند و در عین‌ حال‌ قادرید نقطه‌ نظرات‌برتر را تشخیص‌ دهید.
یکی‌ از مزایای‌ این‌ افراد در این‌ است‌ که‌ آنها ازتوانایی‌ طبیعی‌ انعطاف‌ بالای‌ ذهنی‌ و فکری‌برخوردارند و از این‌ رو می‌توانند به‌ راحتی‌ در مواجهه‌با مشکلات‌ چند بعدی‌ به‌ حل‌ آن‌ بپردازند.

- زیر 16 امتیاز :
 امتیاز شما نمایانگر آن‌ است‌ که‌ شما عمدتا یک‌شخص‌ چپ‌ مغز هستید. نیمکره‌ چپ‌ مغز، تحلیل‌ گراست‌ و به‌ شیوه‌ای‌ منطقی‌ و عقلایی‌ و ترتیبی‌ عمل‌می‌کند. این‌ نیمکره‌ مسؤول‌ و کنترل‌ کننده‌ زبان‌،بررسی‌های‌ علمی‌، عقلانیت‌، و خردمندی‌ است‌.شخص‌ چپ‌ مغز، مایل‌ است‌ به‌ شیوه‌ای‌ خطی‌، به‌پردازش‌ اطلاعات‌ عمل‌ کند، به‌ عبارت‌ دیگر ازبخش‌های‌ کوچک‌ شروع‌ کرده‌ و به‌ بالا می‌رود، درحالی‌ که‌ شخص‌ راست‌ مغز بر عکس‌ عمل‌ می‌کند وابتدا تصویر اصلی‌ و بزرگ‌ را مجسم‌ می‌نماید.
هم‌ چنین‌، نیمکره‌ چپ‌ به‌ توالی‌ به‌ پردازش‌اطلاعات‌ عمل‌ می‌کند، برعکس‌ نیمکره‌ راست‌ که‌ به‌صورت‌ اتفاقی‌ عمل‌ می‌کند، از این‌ رو، اشخاص‌ چپ‌مغز، می‌توانند حسابدار و برنامه‌ دهنده‌های‌ خوبی‌ ازکار در آیند. هم‌ چنین‌، نقطه‌ قوت‌ این‌ اشخاص‌ درشرح‌ و بسط و توضیح‌ خوب‌ مسایل‌ به‌ صورت‌ پیاپی‌ ومتوالی‌ است‌.
به‌ کارگیری‌ برخی‌ از راهکارهای‌ نیمکره‌ راست‌یکی‌ از مزایای‌ نیمکره‌ چپ‌ محسوب‌ می‌شود، به‌خصوص‌ در زمینه‌ توسعه‌ و گسترش‌ مهارت‌های‌خلاقانه‌ اندیشی‌ و شهودی‌. به‌ عنوان‌ مثال‌، یک‌دانش‌آموز راست‌ مغز در کلاس‌ درس‌، ممکن‌ است‌ درهنگام‌ سخنرانی‌ معلم‌ در وضعیت‌ نامطلوبی‌ قرارداشته‌ باشد، مگر آن‌ که‌ ابتدا یک‌ برداشت‌ و دید کلی‌از مطلب‌ به‌ او داده‌ شود. چرا که‌ آنها اساسا نیاز دارندکه‌ به‌ دقت‌ علت‌ و عملی‌ را که‌ انجام‌ می‌دهند، بدانند.به‌ عبارت‌ دیگر، ممکن‌ است‌ یک‌ دانش‌آموز راست‌مغز، نگرش‌ زیاد و دقیق‌ به‌ مسایل‌ را ضروری‌ تلقی‌نکند، در حالی‌ که‌ انجام‌ آن‌ را مؤثر و مفید در نظر بگیرد.

ارزیابی مهاجرت
نظر خود را درباره «نیمکره راست مغز شما فعال تر است یا نیمکره چپ؟» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید
    • Aytak

دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.