شناسنامه در کنار کارت ملی، اصلی ترین مدرک شناسایی و هویتی فرد به حساب می رود که نسبت به دریافت آن می بایست از لحظه تولد فرزند اقدام کرد. این موضوع اگرچه برای اتباع ایرانی مصداق دارد، اما اتباع سایر کشورها نیز می توانند تحت شرایطی، شناسنامه ایرانی دریافت کنند. برای مطالعه شرایط و مراحل دریافت شناسنامه ایرانی با آسمونی همراه باشید:

شرایط و مراحل دریافت شناسنامه

مراحل دریافت شناسنامه برای اتباع ایرانی و خارجی متفاوت می باشد و تحت شرایط خاصی صورت میگیرد. به همین منظور هر دو روش دریافت شناسنامه را به صورت مجزا توضیح خواهیم داد.

دریافت شناسنامه اتباع ایرانی

طبق ماده 12 قانون ثبت احوال کشور، ولادت هر طفل در ایران اعم از آنکه پدر یا مادر، ایرانی و یا خارجی باشند باید به نماینده یا مامور ثبت احوال اعلام شود. ولادت اطفال ایرانی مقیم خارج از کشور، به مامور کنسولی ایران در محل اقامت ویا در صورت نبود آن، به نزدیک ترین مامور کنسولی و یا سازمان ثبت احوال کشور در سایر نقاط اعلام می شود.

جهت دریافت شناسنامه نوزاد می بایست مدارک و شرایط زیر مهیا باشد:

 1. اصل شناسنامه پدر و مادر
 2. گواهی ولادت صادره توسط پزشک یا ماما
 3. فیش بانکی طبق تعرفه جاری
 4. حضور یکی از والدین یا جد پدری

به منظور دریافت شناسنامه نوزاد حضور یکی از افراد زیر ضروری می باشد:

 1. پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه
 2. مادر در صورت ازدواج قانونی با پدر نوزاد
 3. وصی یا قیم یا امین با ارائه مدارک ذیربط
 4. متصدی یا نماینده موسسه ای که طفل به آنجا سپرده شده باشد.
 5. صاحب واقعه که سن او 18 سال تمام به بالا باشد.

دریافت شناسنامه اتباع خارجی

اتباع خارجی می بایست بعد از کسب اقامت و حضور چندین ساله در ایران، طبق شرایط لزم، می توانند تابعیت ایران را دریافت نموده و سند تابعیت ایرانی را کسب کنند. در این صورت بر اساس سند تابعیت، اداره ثبت احوال برای فرد، اوراق سجلی و شناسنامه را صادر می کند که توسط وزارت امور خارجه می بایست تایید شود و یا با تایید وزارت از سوی ثبت احوال تنظیم می گردد.

شرایط دریافت شناسنامه ایرانی برای اتباع خارجی به صورت زیر است:

 1. فرد متقاضی 18 سال تمام را داشته باشد.
 2. فرد جهت درخواست تابعیت ایران، نباید از خدمت نظافی فرار کرده باشد.
 3. فرد می بایست حداقل 5 سال در ایران اقامت داشته باشد.
 4. عدم سوء پیشینه فرد و واجد شرایط اخلاقی بودن متقاضی
 5. دارا بودن از تمکن مالی

در صورت دارا بودن شرایط فوق، فرد متقاضی می تواند با در دست داشتن مدارک زیر نسبت به دریافت شناسنامه ایرانی اقدام کند:

 1. گواهی ولادت صادره توسط پزشک یا ماما
 2. حضور پدر یا جد پدری
 3. گواهی ولادت در ایران
 4. سند ازدواج پدر و مادر
 5. کپی شناسنامه و کارت ملی پدر و مادر
 6. پرداخل هزینه تعرفه های جاری

صدور شناسنامه المثنی

در صورت مفقودی شناسنامه اصلی فرد، شخص متقاضی می بایست در ابتدا به اداره ثبت احوال مراجعه کرده و با وارد کردن کد ملی خود، از پیدا شدن شناسنامه خود مطمئن شود. در صورتی که شناسنامه فرد پیدا شده باشد، می تواند آنرا تحویل بگیرد و در غیر این صورت می بایست درخواست شناسنامه المثنی کند. در خصوص دریافت شناسنامه المثنی داشتن شرایط زیر الزامی است:

 1. فرد بالای 18 سال سن داشته باشد.
 2. افراد کمتر از 18 سال که حکم رشد دارند.
 3. پدر یا جد پدری، برای فرزندان کمتر از 18 سال 
 4. مادر با ارائه سند ازدواج با پدر فرزند و ارائه شناسنامه خود
 5. سرپرست قانونی با ارائه مدارک لازم

مدارک مورد نیاز جهت ثبت درخواست شناسنامه المثنی عبارت اند از:

 1. دریافت فرم اشتشهادیه و تکمیل فرم
 2. دو قطعه عکس سه در چهار جدید و تمام رخ
 3. پشت نویسی عکس ها با اطلاعات و مشخصات سجلی
 4. اصل و کپی مدارک عکس دار (نظیر گواهی نامه، گذرنامه، کارت پایان خدمت، مدارک تحصیلی و...)
 5. کپی و اصل سند ازدواج و یا طلاق و شناسنامه فرزندان
 6. پرداخت هزینه تعرفه جاری
required-documents-for-muthanna-certificate-
 فرم شماره 1 اظهارنامه درخواست صدور شناسنامه المثنی ناشی از فقدان

 

تعویض شناسنامه 

در صورتی که فرد متقاضی تعویض شناسنامه خود باشد، می بایست به دفتر پیشخوان دولت مراجعه کند. ضمنا درخواست تعویض شناسنامه در غیر از محل صدور شناسنامه مشکلی نخواهد داشت و پس از تنظیم درخواست، اطلاعات وارد شده به محل صدور شناسنامه منتقل خواهد شد. تعویض شناسنامه ممکن است به یکی از دلایل زیر باشد:

 1. تجدید فرمت شناسنامه های پاسپورتی
 2. بنابر اجرای حکم صادره توسط محاکم دادگستری، هیاتهای حا اختلاف، کمیسیون تشخیص سن یا مصوبات نام خانوادگی
 3. جهت تعویض عکس شناسنامه در سن 30 سالگی
 4. جهت عکس دار کردن شناسنامه در سن 15 سالگی

در خصوص ثبت درخواست تعویض شناسنامه حضور یکی از افراد زیر در دفاتر پیشخوان الزامی است:

 1. فرد متقاضی با سن 18 سال تمام
 2. افراد کمتر از 18 سال دارای حکم رشد
 3. پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود برای فرزندان کمتر از 18 سال
 4. مادر تا زمانی که در قید زوجیت طفل باشد با ارائه شناسنامه خود
 5. سرپرست قانونی با ارائه مدارک مستند

همچنین ارائه مدارک زیر جهت تعویض شناسنامه الزامی است:

 1. اصل شناسنامه.
 2. دو قطعه عکس 4×3 تمام رخ جدید ( برای اشخاص 15 سال به بالا )
 3. ارائه اصل و کپی یکی از مدارک عکس دار نظیر (کارت ملی، گذرنامه، پایان خدمت و گواهینامه).(در صورت نداشتن مدارک فوق، تایید عکس از طیق نیروی انتظامی)
 4. اصل سند ازدواج و در صورت طلاق، اصل طلاقنامه
 5. اصل شناسنامه و کارت ملی همسر
 6. کد ملی فرزندان
 7. ارائه کد ملی پدر و مادر با ذکر تاریخ تولد دقیق آنها و ذکر نام پدر در صورتی که در قید حیات باشند.
 8. اصل گواهی فوت فرزند و همسر در صورت درگذشت آنها
 9. کد پستی 10 رقمی به همراه آدرس محل سکونت، شماره تلفن ثابت و تلفن همراه
 10. پرداخت هزینه متعلقه طبق تعرفه جاری.

هزینه های مربوط به صدور، المثنی یا تعویض شناسنامه

پرداخت هزینه های مربوط به شناسنامه به شرح زیر است:

نوع خدمت کد مبلغ (تومان)
صدور مجدد شناسنامه 131 30.000
صدور شناسنامه مجدد در اجرای مواد 32 و 33 قانون ثبت احوال 132 100.000
صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول) 133 40.000
صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم) 134 70.000
صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم به بعد) 135 200.000
تغییر نام با تجویز سازمان یا محاکم قضایی 141 250.000
تغییر نام خانوادگی (نوبت اول) 142 100.000
تغییر نام و نام خانوادگی برای بار دوم و یا بازگشت به مشخصات اولیه 143 250.000
تبصری ماده 41- بخشنامه 1696 و 6192 145 15.000
درخواست رسیدگی از هیاتهای حل اختلاف اسناد هویتی باستثنا اشتباه مامور 182 30.000
ثبت اقرارنامه زوجیت 163 30.000
احکام قضایی 181 70.000

توصیه های ضروری

 1. شناسنامه سند هویت شماست، برای حفظ حقوق خود بدقت از آن نگهداری کنید .
 2. شماره ملی خود را به خاطر بسپارید تادرموقع ضرورت دسترسی به سوابق هویتی شما آسانتر باشد.
 3. هرگونه تغییر و تحریف در شنــاسنامه یا سوء استفاده از آن جـرم است و مجرم تحت تعقیب قانونی قرار می گیرد .
 4. بهنگام دریافت شناسنامه از صحت مندرجات آن اصمینان حاصل نمایید .
 5. صدور شناسنامه مجدد محدودیت قانونی دارد لذا در حفظ و نگهداری آن دقت لازم را معمول فرمائید .
 6. درج هرگونه مهر ، نشانه ، نوشتار در شناسنامه توسط هر یک از ارگانها و نهادها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی باستثناء سازمان ثبت احوال کشور دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق ، نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ، اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل و اداره کل انتخابات ممنوع و متخلف از این امر تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت .
 7. ودیعه گرفتن و ودیعه گذاردن شناسنامه تحت هر شرایطی ممنوع است .

برای صدور شناسنامه المثنی کلیه ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دریافت مدارک یاد شده را در ساعات و ایام اداری دارند و مکلفند صرف نظر از محل صدور شناسنامه طی مهلت مقرره نسبت به صدور شناسنامه المثنی و تحویل آن اقدام نمایند. در این بخش آسمونی، مراحل و مدارک لازم برای دریافت شناسنامه المثنی توضیح داده ایم.

نظر خود را درباره «مدارک لازم برای صدور، تعویض و المثنی شناسنامه 1402» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید
ارزیابی مهاجرت
: برای دریافت مشاوره درباره مدارک لازم برای صدور، تعویض و المثنی شناسنامه 1402 فرم زیر را تکمیل کنید

هزینه مشاوره ۳۰ هزار تومان می باشد

پاسخ مشاوره شما ظرف 1 روز کاری در پنل شما درج می شود و پیامک دریافت می کنید


دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.