زمان مطالعه: 5 دقیقه
پیش شماره تلفن های ثابت کرمان

پیش شماره تلفن های ثابت کرمان

آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن...

آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان کرمان به مرکزیت شهر کرمان به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. در طرح هم کدسازی پیش شماره تلفن ها، برای تمام شهرها روستاها و توابع استان کرمان جهت تماس بین شهری کد یکسان 034 اختصاص داده شد.

  • چنانچه شما از استانی دیگر، قصد تماس با یکی از شهرهای استان کرمان را دارید باید به ترتیب زیر شماره گیری کنید:

مثال شهر آهوئیه:  03474312345 (کد 034 مربوط به استان کرمان+ کد 743 مربوط به شهر آهوئیه+ بقیه شماره)

  • چنانچه از یکی از شهرهای استان کرمان، قصد تماس با شهر دیگری از کرمان را دارید به ترتیب زیر شماره گیری کنید:

مثال شهر آهوئیه: 74312345 (کد 743 مربوط به شهر آهوئیه+ بقیه شماره)

نام شهر

پیش شماره شهر

پیش شماره استان کرمان

آهوئیه

743

034

ابارق

433

034

ابراهیم آباد/ سیرجان

643

034

ابراهیم آباد/ کرمان

273

034

احمدآباد/دئفه

227

034

احمدآباد/زرند

244

034

اختیارآباد

135

034

ارزوئیه

747

034

ارگ جدید

434

034

استبرق

243

034

استحکام

273

034

استخروئیه

133

034

اسطور

536

034

اسفندقه

932

034

اسکر

746

034

اسلام آباد/زرند

246

034

اسماعیل آباد

258

034

اسماعیل آبادنوق

236

034

امیرآباد/سوخک

736

034

امیرآباد/شول

535

034

امیرآباد/نظریان

933

034

انار

232

034

اندوهجرد

272

034

اودرج

123

034

باب تنگل

244

034

باغ باغوئیه

833

034

باغابر

253

034

باغین

133

034

بافت

742

034

باقرآباد

135

034

بدرآباد

644

034

براوات

432

034

برج اکرم

644

034

برج معاذ

643

034

بردسیر

252

034

برفه

244

034

برکنان

744

034

بزنجان

742

034

بغیجان

 

034

بلورد

534

034

بلوک

932

034

بم

 

034

بنگان

744

034

بهرمان

 

034

بهشت وحدت

246

034

بی بی حیات

235

034

بیاض

234

034

بیدکردوئیه

744

034

پاریز

732

034

پسوجان

734

034

پشت لر

863

034

تاج آباد

632

034

تذرج

746

034

تهرود

435

034

تیکدر

236

034

جرجافک

245

034

جلال آباد

243

034

جوادیه

237

034

جواران

745

034

جوپار

262

034

جور

247

034

جوزم

244

034

جوشان

277

034

جهر

 

034

جیرفت

 

034

چاروک

124

034

چاهگین

244

034

چترود

232

034

چشمه گز

136

034

چهارطاق 

743

034

چهارفرسنگ

273

034

حاجی آباد

124

034

حجت آباد

132

034

حرجند

235

034

حسین آباد/ارزونیه

748

034

حسین آباد/جیرفت

934

034

حسین آباد/رفسنجان

233

034

حسین آباد/کشکوئیه

226

034

حصن آباد

245

034

خاتون آباد

243

034

خانوک

243

034

خبررفسنجان

243

034

خبرسیرجان

743

034

خرسند

243

034

خسروانی

534

034

خنامان

122

034

خواجه عسکر

433

034

خورندراور

238

034

خیرآباد

243

034

داوران

124

034

داهوئیه

245

034

درمزار/ساردوئیه

937

034

دره در

124

034

دشت خاک

243

034

دشت کار

253

034

دقوق آباد

236

034

دکت

823

034

دوساری

947

034

دولت آباد

747

034

دولت آباد/اسفندقه

834

034

دولت آباد/انصاری

633

034

دولت آباد/مرکزی

832

034

ده احمدی

244

034

ده ایرج

245

034

ده بالا

134

034

ده بالابیدخوان

253

034

ده بنه

833

034

ده پیش سفلی

835

034

ده زیار

234

034

ده شیخ

 

034

ده علی

247

034

ده علی راور

237

034

دهبکری

433

034

دهج

243

034

دهسرد

743

034

دهنوشهسوار

934

034

دیخوئیه

743

034

رابر

745

034

راور

237

034

راویز

227

034

راین

227

034

رباط شهربابک

244

034

رباط

133

034

رحمت آباد/ریگان

648

034

رحیم آباد

232

034

رستم آباد

642

034

رضاآباد

123

034

رفسنجان

 

034

رکن آباد

236

034

رمشک

963

034

رودبار

957

034

ریحان

 

034

ریسه

245

034

ریگان

647

034

زرند

242

034

زرین آباد

634

034

زنگی آباد

136

034

زهکلوت

958

034

زیدآباد

733

034

ساغری

833

034

سبلوئیه

244

034

سرآسیاب

236

034

سرتک زر

963

034

سرنی

748

034

سعادت آباد

733

034

سعدی

136

034

سقدر

943

034

سکنج

263

034

سلطان آباد

747

034

سنگ

245

034

سه قریه

237

034

سیاه کوه

744

034

سیرجان

 

034

سیرچ

273

034

سیریز

244

034

سیه بنوئیه

746

034

شاهرخ آباد

135

034

شبجره

243

034

شریف آباد

226

034

شریک آباد/پوزه خون

535

034

شصت فیج

743

034

شلتوک آباد

648

034

شمس آباد

237

034

شورآباد

649

034

شهداد

272

034

شهربابک

242

034

شهرک /بجگان

967

034

شهرک /سرچشمه

 

034

شهرک /طالقانی

243

034

شهرک صنعتی /کرمان

134

034

شهید/چمن

644

034

شیرینک

 

034

صوغان

748

034

طاشک

238

034

طرج

934

034

طرزبم

634

034

طرزراور

237

034

طرنگ

744

034

طغرل الجرد

244

034

عباس آباد

227

034

عباس آبادریگان

648

034

عبداله آباد

 

034

عبدل آباد

223

034

عرب آباد

263

034

عزت آباد

532

034

علی آبادشمشیر

748

034

علی آبادعلیا

245

034

علی آبادعمران

832

034

عمادآباد

534

034

عنبرآباد

946

034

عیسی آباد

243

034

فاریاب

955

034

فتح آباد

243

034

فردوسیه آزادگان

123

034

فردوسیه نوقع

236

034

فهرج

643

034

فیض آباد

237

034

قاسم آباد بم

642

034

قاسم آباد/رفسنجان

122

034

قطب آباد

634

034

قلعه عسگر

253

034

قلعه گنج

962

034

قنات سه

235

034

قنات سیر

255

034

قنات گرم

238

034

قنات ملک

746

034

قناتغستان

263

034

قوام آباد/حمیدیه

233

034

کاظم آباد

236

034

کبوترخان

123

034

کبیر

745

034

کرگین

743

034

کرمان

 

034

کریم آباد

122

034

کریم آبادآبنیل

236

034

کشکوئیه رفسنجان

226

034

کشکوئیه سیرجان

743

034

کشیت

 

034

کفریز

536

034

کلدان

746

034

کم سفید

245

034

کنگری

746

034

کوشک

744

034

کوه باداموئیه

134

034

کوه جهرراور

238

034

کوهبنان

247

034

کهک اسفیج

744

034

کهنوج

952

034

کهنوج مدیم

134

034

کیسکان

742

034

گتک

745

034

گروه راین

267

034

گزک راین

266

034

گستوئیه

735

034

گشنوزئیه

 

034

گلباف

276

034

گلزار

253

034

گلشن

233

034

گنجان

746

034

گور

937

034

گورچوئیه

236

034

گوغر/چشمه سبز

742

034

گیجوئیه

747

034

لاله زار

252

034

لاهیجان

123

034

لطف آباد

234

034

ماهان

262

034

مجتمع /مس میدوک

 

034

محمدآباداشکور

243

034

محمدآبادگنبکی

648

034

محمدآبادمسکون

942

034

محمودآبادسید

533

034

محی آباد

263

034

مرج

244

034

مردهک

947

034

مس سرچشمه

128

034

معدن آبدشت

748

034

معزآباد

235

034

ملک آباد

534

034

منطقه آزادسیرجان

534

034

منوجان

966

034

مومن آباد

633

034

مهدی آباد

237

034

نارپ

254

034

ناصریه

124

034

نجف آباد/نجف شهر

533

034

نظام آباد

632

034

نگار

252

034

نودژ

966

034

وحیدآباد

648

034

وکیل آباد

747

034

هجین

254

034

هراران

253

034

هرمزآباد

122

034

هنزا

746

034

هوتک

234

034

یزدان آباد

245

034

کاربر گرامی اگر شما دراستان کرمان ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود.

ارزیابی مهاجرت
نظر خود را درباره «پیش شماره تلفن های ثابت کرمان» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید

دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.