زمان مطالعه: 14 دقیقه
پیش شماره تلفن های ثابت آذربایجان شرقی

پیش شماره تلفن های ثابت آذربایجان شرقی

پیش شماره تلفن های ثابت استان آذربایجان شرقی به مرکزیت شهر تبریز به ترتیب حروف الفبا میباشد.

آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان آذربایجان شرقی به مرکزیت شهر تبریز به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود.

پیش شماره تلفن های ثابت آذربایجان شرقی

شهر کد استان پیش شماره استان

آبریز

2423 043

آبش احمد

7426

042

آتش بیگ

46853

042

آچاچی

3227

042

آخولا

2275

041

آخوندقشلاق

2742

041

آذرشهر

2422

041

آرالان

1257

049

آرپادره سی

16334

041

آرموداق

4426

042

آروق

2832

042

آس قدیم

7454

042

آسایش

46825

042

آشنار

4336

042

آغ زیارت

46733

042

آغ طورق

32745

042

آغ کهریز

1261

047

آغاجری

17263

042

آغبلاغ جلفا

2330

049

آغبلاغ سفلی

7328

042

آغبلاغ علیا

27662

042

آغبلاغ گورانلو

46773

042

آغبلاغ مهمان

46264

042

آغچه ریش

46774

042

آغچه کند

12255

043

آغچه کهل زمانی سراب

2325

043

آغچه کهل مراغه

2739

042

آغکندقره خضر

2828

042

آغمنار

2847

042

آغمیون

1236

043

آق براز

7264

042

آق درق

7455

042

آق گنبد

2364

041

آقابابافرامرزی

7349

042

آقکند/کاغذکنان

45222

042

آلاقیه

46844

042

آلان

2716

043

آلانق

2437

043

آلقو

2734

041

آلماچوان

2778

042

آلمالو

2638

042

آمستیجان

2251

047

آمقان

2363

041

آمندسراب

2521

043

آمندشبستر

2328

047

آوین /مسجدلو

4427

042

آهق

1742

042

ابراهیم سمیع

7536

042

ابرغان سراب

1234

043

ابرغان مرند

1232

049

اجاق کندی

7552

042

احمدآباد/سفلی

1275

043

احمدآباد/کلیبر

75294

042

احمدآباد/گروس

45224

042

اذغان

6235

042

اربط

2368

041

اربطان سراب

2513

043

اربطان مرند

2231

049

اردلان

2724

043

اردها

1235

043

ارزنق

2725

043

ارزیل

7326

042

ارسی /هادیشهر

2317

049

ارسی مرند

1253

049

ارقنه

46394

042

ارنان

7272

042

اسبفروشان

1224

043

اسبقران

12474

043

استانجین

45226

042

استمال

7343

042

استیارتبریز

16315

041

استیارسراب

2528

043

اسدداغی

1288

049

اسفستان

1229

043

اسفنجان

2347

041

اسفهلان

2272

041

اسکانلوی علیا

7531

042

اسکلو

7446

042

اسکندان

2349

041

اسکندر

1632

041

اسکو

2322

041

اسلام آباد

1245

043

اسماعیل آباد

27157

043

اسنجان

14320

041

اشان

17413

042

اشتبین

2311

049

اشتلق علیا

2432

043

اصفهانجیق

1756

042

افشارمرند

2327

049

افشارمیانه

32752

042

افشردی

2511

043

افیل

6242

042

اکوزگنبدی

4642

042

اکیس

1761

042

اکین آباد

2441

043

اللو

6238

042

الماس

22465

047

النجارق

44313

042

الوارسفلی

12525

041

الوارعلیا

12527

041

الوانق

2431

041

امام چائی

1266

043

امیردیزج

2441

041

امیرزکریا

1257

047

انامق

1219

049

انباردان

2424

043

انباستیق

74684

042

انجرد

6256

042

اندبیل

2337

047

اندراب

1242

043

اندرگان /ارسباران

73353

042

انرجان

14321

041

اوان

7366

042

اورتاسو

46775

042

اوزی

7463

042

اوشندل

4637

042

اوغان

1239

043

اولی قشلاق

7461

042

اولی کندی

12573

041

اولیق

7347

042

اونلیق

4424

042

اهر

6222

042

ایده لو

1267

043

ایده لوی بزرگ

2857

042

ایرانق

2435

043

ایری بوجاق

75544

042

ایری سفلی

2314

049

ایری علیا

7339

042

ایشلق

4423

042

ایشلق کندی

46762

042

ایشیقلو

73376

042

ایل باغی

2721

043

ایل یوردی

7453

042

ایلخچی

2332

041

ایمشجه

46763

042

اینجار

7267

042

ایوق

2719

043

ایوق

27193

043

ایوند

2343

047

باباباغی

1269

041

باباجان

62924

042

باباکلک

2858

042

بابره سفلی

1281

049

بابونه سفلی

46784

042

بارانلو

2264

041

بارگاه

46778

042

باروج

2228

049

باروق

2619

043

باسمنج

2232

041

باشکندی

2324

043

باشماق میانه

32743

042

باشماق هشترود

46266

042

باشیزاوجان

2447

043

باغ معروف /کجاآباد

1431

041

باغ وزیر

2344

047

باغجغازعلیا

45225

042

بالسین

44253

042

باللوجه

44226

042

باللی قشلاق

62934

042

باویل علیاسفلی

2348

041

بایقراکوه

4643

042

بایقوت

2834

042

بخشایش

2634

043

برآغوش

2726

043

برانقار

45227

042

برزلیق

43228

042

برنلیق

32282

042

بزوجیق

46416

042

بستان آباد

2412

043

بسطاملو

7527

042

بسیط

46854

042

بشاب

7428

042

بقرآباد

43229

042

بکرآباد

73373

042

بلان لیق

32452

042

بلفه تیمور

4339

042

بلوک آباد

2733

042

بناب تبریز

2722

041

بناب مرند

2222

049

بندر/شرفخانه

2216

047

بنه کهل

2438

043

بنیس

1228

047

بوراچارلو

2369

041

بوکت

2639

042

بهرام

1235

049

بهرمان

1232

043

بهل

6296

042

بهمن آباد

45264

042

بهنق

1747

042

بیات سفلی

43316

042

بیانلوجه

2781

042

بیجند

1237

043

بیرق

16316

041

بیک کندی

46393

042

بیگجه خاتون

1233

047

بیلوردی

2515

043

پارام

2637

043

پاشابیگ

46843

042

پالچقلو

2752

042

پاوارس

32722

042

پایانه

2336

047

پردول

2331

047

پورسخلو

32373

042

پیام

1245

049

پیربالا

1264

049

پیرچوپان

2446

041

پیشیکلو

2448

043

پیغام

7431

042

تاتارعلیا

7532

042

تازه قلعه

2835

042

تازه کندآخوند

1242

049

تازه کندپناهی

2326

043

تازه کندتبریز

2268

041

تازه کندچلقائی

2735

041

تازه کندسراب

1268

043

تازه کندسفلی

1724

042

تازه کندقشلاق

17412

042

تازه کندوینق

7542

042

تبریز

1

041

تپه اسماعیل آباد

2845

042

تپه قندیلو

2371

041

تجرق مراغه

2645

042

تجرق میانه

4434

042

تخت سفلی

46782

042

تخمدل

7353

042

ترپ

2348

047

ترک

44222

042

ترکمن چای

43220

042

ترکه داری

2449

043

تسوج

22462

047

تکلدان

1249

043

توپ آغاج

46855

042

توپچی

2259

047

توپقره

32264

042

توتاخانه

2748

041

تورچی

2836

042

تیکمه داش

23122

043

تیل

2238

047

جاجان

7329

042

جان بهان

2439

043

جانانلو

7522

042

جانقور

2533

043

جغناب

2531

043

جلده باخان

1254

043

جلفا

2302

049

جمال آباد

2728

043

جواش

1258

049

جوان قلعه

2635

042

جوشین

73543

042

جوقان کوچک

2431

043

جهیزدان

1255

043

جیران سفلی

2773

042

جیغه

2522

043

چاوان

16318

041

چای کندی اهر

7442

042

چای کندی سراب

2527

043

چبینلو

2785

042

چپقلو

2747

041

چتاب علیا/سفلی

32283

042

چرچر

12413

049

چرزه خون

2425

043

چرکنلو

3235

042

چرلو

1251

043

چرم خوران

2317

043

چرن

44252

042

چشمه کش

44385

042

چشمه کنان

2239

047

چگان

2753

042

چلاقلو

32457

042

چلان سفلی

2749

042

چلان علیا

2787

042

چلناب

7379

042

چنار

2641

042

چوان سفلی

1789

042

چوان علیا

1782

042

چوانباغ

1788

042

چوبانلار

2532

043

چول قشلاقی

6239

042

چوللو

12476

043

چه گوش

1244

043

چهاربرود

2647

042

چهرگان

2252

047

چیناب

7273

042

حاج یوسفلوی علیا

44463

042

حاجی آقا

2426

043

حاجی کندی

46712

042

حاجی لار

7371

042

حافظ

2332

043

حبش

27592

042

حدادان /آتی کندی

7435

042

حسن کندی رود

46263

042

حسین آباد

2848

042

حلمسی

4334

042

حوری

2642

042

حوری درق

7269

042

حیدرکانلو

75383

042

خاتون آباد

43312

042

خاصبان

2365

041

خاکی

2723

043

خالان

7447

042

خامنه /دریان

2234

047

خان کندی

7274

042

خانقاه تبریز

2448

041

خانقاه سراب

2631

043

خانقاه مراغه

1754

042

خانقاه میانه

44293

042

خانه برق جدید

27295

041

خانه برق قدیم

27298

041

خراجو

2727

042

خراسانک

4646

042

خرم آباد

6252

042

خرمازرد

1777

042

خروانق

7362

042

خسروشهر

2266

041

خشکناب

2632

041

خضرلو

2627

042

خلجان

2277

041

خلف بیگلو

75543

042

خلیفه کندی /مراغه

1765

042

خلیفه کندی /میانه

46857

042

خمارلو

7523

042

خواجه

2512

043

خواجه ده /کلاله

4439

042

خواجه دیزج

1285

041

خواجه شاهی

46764

042

خواجه غیاث

4335

042

خواجه مرجان

2349

047

خوبستان

32313

042

خورخور

2354

041

خورده بلاغ

45266

042

خوشه مهر/ینگی کندی

2733

041

خونیق

6232

042

خویسرق

72764

042

خیرآباد

45229

042

دادلو

32454

042

داراب

12253

043

داران

2316

049

داش آتان

1734

042

داش آلمالو

2458

041

داشبلاغ بازار

27843

042

داشبلاغ مغار

6295

042

داشبلاغ هشترود

46362

042

داشکسن اهر

7342

042

داشکسن تبریز

2455

041

دامناب

6254

042

دامنجان

1241

043

دانباران

1226

043

دایان

75443

042

دایلار

6244

042

دراج سفلی

27844

042

دریلو

7533

042

درین درق

32744

042

دستجرداهر

7359

042

دستجرد/بلوکان

4325

042

دشدور

62364

042

دغلیان

62484

042

دلوحسن

46865

042

دلی قیز

4444

042

دمیرچی حدادان

74644

047

دمیرچی سراب

27275

043

دمیرچی ملکان

2829

042

دوپیق

62474

042

دوریق

7336

042

دوزال /نوردوز

2309

049

دوزدوزان

2722

041

دوگیجان

1274

049

دولت آباد

1294

049

دولت آباد/سراب

1271

041

دوه داشی

32312

042

دوه یاتاقی

46776

042

دیده بان

1259

049

دیزج امیرمدار

2342

041

دیزج پروانه

2739

041

دیزج حسین بیک

1296

049

دیزج خلیل

1237

047

دیزج رضاقلی بیگ /دیزج علیقلی بیگ

4638

042

دیزج قربان

1267

049

دیزج لیلی خانی

16310

041

دیزج ملک

73323

042

دیل بیلمز

7439

042

دین آباد

2449

041

دیورزم

1735

042

ذاکرکندی

46783

042

ذولبین

4627

042

رازلیق

1279

043

رازیان

2629

042

رزگاه

2731

043

رشت آباد

6245

042

رشیدآباد

45267

042

روزی

7331

042

روستای /هریس سراب

1228

043

روشت بزرگ /دوش

2744

041

ریحان

6255

042

زال

1261

049

زاوشت

27292

041

زاویه مرند

2318

049

زاویه میانه

3239

042

زرغان

1271

049

زرنق سراب

2616

043

زرنق میانه

32735

043

زرنکش

4445

042

زغن آباد

7355

042

زگیلیگ سفلی

6294

042

زمهریر

12414

049

زنبلان

75394

042

زنجیره

1218

049

زندآباد

6234

042

زنوز

2212

049

زنوزق

1249

049

زوارق /کوته مهر

2745

041

زین آباد

2341

047

زین الحاجیلو

2341

041

زیناب

1253

047

زینتلو

2459

041

زینجناب

14322

041

ساتلو

2274

041

سار

2329

047

ساربانقلی

1242

047

ساری تپه

1282

049

ساری چمن

73764

042

ساری قیه

46847

042

سانیان سفلی

43322

042

سبزارباط

32332

042

ستن

7545

042

سراب

1

043

سراسکندسفلی

46856

042

سرای

2514

043

سرای ده

2367

041

سرج

1732

042

سرخه دیزج

7361

042

سردارآباد

7441

042

سردها

1238

043

سرگیزه

1757

042

سرند

2519

043

سریک

46715

042

سرین دیزج

2362

041

سعادتلو

46413

042

سعیدآباد

2417

043

سفیدکمر

2334

047

سفیده خوان /اسپرج خوان

16313

041

سقین سرا

2427

043

سلطانگه

2328

043

سلوک

4633

042

سنزیق

1252

043

سنقرآباد

44383

042

سنوکش

1736

042

سوین

1256

043

سوینج

4338

042

سهزاب

1243

043

سهل آباد

45268

042

سهلان

1251

041

سیاه کمر

32372

042

سیدبیگ

4644

042

سیدلر

62534

042

سیرک

7452

042

سیس

2232

047

سیلاب

2435

041

سیلگرد

2321

049

سیوان

1266

049

سیه رود

2315

049

سیه سران

2306

049

سیه کلان

7351

042

شادآبادعلیا

16323

041

شادآبادمشایخ

16320

041

شالغون

1253

043

شاملوکلیبر

74493

042

شاملوهریس

2534

043

شانجان

1255

047

شاه ولی

7462

042

شاهقلی کندی

46755

042

شبستر

1

047

شجاع

2313

049

شجاع خانلو

75463

042

شجایلو

7534

042

شربیان

27152

043

شرف آباد

73523

042

شرفه

7526

042

شریفلو

2837

042

شلیلوند

1758

042

شندآباد

2222

047

شنگل آباد

2319

043

شورجه طورآغای

2851

042

شوردرق

1255

049

شورقره کندی

46754

042

شهرک /سهند

2344

041

شهرک پائین

2517

043

شهنوازوسطی

46734

042

شیخ احمدلو

43294

042

شیخ الاسلام

2859

042

شیخ بابا

2865

042

شیخ رجب

2524

043

شیخ طبق

43317

042

شیخ قشلاق

62933

042

شیخ لر

45269

042

شیخ ولی

2249

047

شیخدرآباد

32723

042

شیخلان سفلی

7456

042

شیراز

2628

042

شیرامین

2443

041

شیربیت

62923

042

شیروانه ده

23123

043

شیره جین

12472

043

شیرین کندی

2853

042

صغایش

2457

041

صفرلو

75393

042

صوفیان /چله خانه

2322

047

صوفیلار

4645

042

صومعه دل

7325

042

صومعه زرین

27273

043

صومعه سفلی

2738

042

صومعه علیامراغه

2748

042

صومعه علیامیانه

4326

042

صیفار

7372

042

طارون

44382

042

طرزم

7345

042

طغای

32455

042

طوعلی علیا

7535

042

طوق

32733

042

طوین

44332

042

عاشقلو

7528

042

عباس آباد

75464

042

عبدالرزاق

7457

042

عجب شیر

2622

042

عربشاه خان

7445

042

عرقطو

46415

042

عریان تپه

1295

049

علویق

7323

042

علی آبادالوار

2442

041

علی آبادگوراوان قشلاقی

2831

042

علی آبادمیانه

4632

042

علی آبادورزقان

7373

042

علی قشلاقی

32335

042

علیار

7374

042

علیشاه

1244

047

علیوردی اوشاقی

7541

042

عمارت

7543

042

عمواوغلی

46777

042

عنصرود

2336

041

عیش آباد

1273

049

عین الدین

2315

043

غریب دوست /مهماندوست

43293

042

غلمانسرای

2258

047

فارفار

2256

049

فرگوش

1233

043

فندقلو

44384

042

قاپولوخ

1285

049

قازالچای

2446

043

قاسم درق

32374

042

قاشقچی

2861

042

قاضی جهان

2442

041

قباق تپه

43315

042

قپچاق

2353

041

قتانلو

72753

042

قدمگاه /بادامیار

2461

041

قراجه سراب

2518

043

قراجه فیض اله

1254

049

قراجه میانه

32736

042

قران قیه

23127

043

قربان کندی

2862

042

قرخ سقر

46863

042

قرطاول

1743

042

قرمزی قشلاق

1277

049

قره آغاج شبستر

2345

047

قره آغاج میانه

4672

042

قره آور

32456

042

قره بابا

2314

043

قره بلاغ مرند

2322

049

قره بلاغ میانه

45243

042

قره تپه

2245

047

قره چای حاجعلی

2323

043

قره چمن

2313

043

قره خضر

2838

042

قره طورق

32742

042

قره قشلاق

2741

041

قره قشه

2322

043

قره قیه

74674

042

قره کلک

46846

042

قره کوشن

2429

043

قره گنای

46772

042

قزل دیزج

12528

041

قزل گچی

1248

043

قزل یول

75444

042

قزلجه

23125

043

قزلچه میدان

16300

041

قشلاق

2325

049

قشلاق ازبک

74494

042

قشلاق سیف الدین

44227

042

قشلاق شاه وردی

6233

042

قشلاق قره باغلو

7458

042

قشلاق قره درق

7465

042

قلعه جوق

2852

042

قلعه خالصه

1731

042

قلعه کندی اهر

72763

042

قلعه کندی کلیبر

7436

042

قلعه ملک

62573

042

قلندر

6251

042

قلیچ چی

32375

042

قم تپه

2353

047

قمیش آغل

2275

049

قمیشلو

7265

042

قواق علیا

32376

042

قوجورعلیا

46714

042

قوریجان

2842

042

قوزلوجه

2634

042

قوش قیه سی

2855

042

قوشچی

1259

043

قوشقرا

2462

041

قوشه بلاغ

45228

042

قولان

2328

049

قویجاق

32453

042

قویون قشلاقی

4649

042

قیصرق

2718

043

قیه باشی

7434

042

کادیجان

1246

043

کاسین

7322

042

کاغلوگوزلو

74673

042

کافی الملک /کوشک

1225

047

کامل آباد

1755

042

کدخدالوی بالا

7537

042

کر

2436

043

کراب

1265

049

کرج آباد

1744

042

کرجان

14324

041

کردآباد

2339

041

کردکندی

2418

043

کردلراهر

6246

042

کردلرتبریز

2337

041

کرده ده

1723

042

کرکج

1637

041

کرگان قدیم

2444

043

کرمجوان

2737

042

کرینگان

73525

042

کزرج

44225

042

کسانق

6241

042

کسلان

44322

042

کشک سرای

2214

049

کقالق

6231

042

کلاش

2347

047

کلالق

7459

042

کلاله اسلامی

7553

042

کلاله علیا

75473

042

کلانترسفلی

1263

043

کلانکش

2339

047

کلجار

1263

049

کلجاه

2346

041

کلقان

2327

043

کلوانق تبریز

2463

041

کلوانق سراب

2624

043

کلوچه خالصه

32753

042

کله گرد

4636

042

کله گرد

46363

042

کلهراهر

6259

042

کلهرمیانه

4327

042

کلیان

1231

043

کلیبر

7422

042

کماجرود

46414

042

کمارسفلی

2323

049

کندرود/گل آبادشبستر

2354

047

کندرودتبریز

16303

041

کندلج

2227

049

کندوان

4441

042

کنزه رود

7548

042

کنگاور

32732

042

کوخالو

2456

041

کوربلاغ

62294

042

کوزه کنان

2226

047

کولا

3273

042

کوه کمر

1251

049

کوهسالار

43314

042

کهبنان

32262

042

کهجوق

1729

042

کهدولان

27195

043

کهق

1746

042

کهل بلاغی

46827

042

کهنمو

2345

041

گال

73544

042

گاو

45242

042

گاوینه رود

43226

042

گدکلو

2849

042

گرانکاه

6258

042

گرده سنگ

62574

042

گروس

2338

047

گزافر

1279

049

گشایش

1792

042

گل

1793

042

گل آخر

2419

043

گل تپه

1725

042

گل قاسم

2318

043

گلبوس

3243

042

گلستان سفلی

2762

042

گلستان علیا

27593

042

گله بان

2233

049

گلی قوزی

74683

042

گلی کندی

2775

042

گلین قیه

1234

049

گمند

2526

043

گمیچی

2366

041

گنبد/زاویه

2643

042

گنبران

72754

042

گنبرف

2338

041

گنگل آباد

62473

042

گوار

7443

042

گواشین

1262

043

گواهر

2464

041

گوراند

7375

042

گورچین

2428

043

گورن

7271

042

گوزالان

7427

042

گوگان /آخی جهان /تیمورلو

2452

041

گوگدرق

43313

042

گون دوغدی

32263

042

گون گورمز

7525

042

گونجیک

62483

042

گونلو

3236

042

گونه باخان

27842

042

گوی آغاج

2561

048

گویج

2525

043

گویجه قلعه

4679

042

گویجه قملاق

27663

042

لارشبستر

2335

047

لاریجان

7524

042

لامشان

4631

042

لاهیجان

2265

041

لکلر

2843

042

لله لو

45263

042

لمبران

7348

042

لیقوان

16326

041

لیلان

2827

042

لیلی خانی

7376

042

لیلی خانی

73763

042

لیوار

2252

049

ماهی آباد

32293

042

مایان سفلی

12520

041

مبارک آباد

2844

042

متعلق

7451

042

متنق

2451

043

مجارشین

2351

041

مجیدآباداهر

7263

042

مجیدآبادمراغه

2863

042

محبوب آباد

1269

049

محسن آباد

2864

042

محمودآباد

75382

042

مرازاد

2324

049

مراغه

1

042

مردانقم

75293

042

مردق

1751

042

مرزآباد

7551

042

مرزرود

74643

042

مرکید

2236

049

مرند

1

049

مزرعه

2342

047

مزرعه شادی

7357

042

مسقران

7327

042

مسن

2329

049

مشک عنبر

7377

042

مشنق

1229

047

مغامیر

4634

042

مغانجیق

1745

042

مقصودلو

2618

043

مکتو

46352

042

ملاحاجی

43325

042

ملایعقوب

1276

043

ملک

44333

042

ملک تالش

73524

042

ملک کیان

16330

041

ملکان

2822

042

ممان

3234

042

ممقان

2432

041

منور

2351

047

موجمبار

2352

047

مولان

7432

042

مولو

2794

042

مهترلو

7334

042

مهربان

2712

043

مهماندارعجب شیر

2637

042

مهماندارملکان

2841

042

مهمانلو

46765

042

میاب

1299

049

میاردان

2452

043

میانه

3222

042

مینق

2633

043

میوه رود

73354

042

نادیلو

2445

041

ناظم آباد

62293

042

نبرین

2632

042

نجف تراکمه

7429

042

نچق

7341

042

نخودآباد

46845

042

نرج آباد

1728

042

نشق

44323

042

نصیرآبادسفلی

46353

042

نظرکهریزی

46822

042

نظرلو

2327

047

نعمت اله

2332

047

نقاباد

44325

042

نقاره کوب

6291

042

نقدوز

6249

042

نمرور

2623

043

نواسر

7268

042

نوجده کوه /جوقان بزرگ

2421

043

نوجه ده

2276

041

نوجه ده بهشتی

7437

042

نوجه ده رجائی

74484

042

نوجه ده سادات

2434

043

نوجه مهر

2319

049

نودلق

43227

042

نوشیروان

2326

049

نهریق

7358

042

نهند

2516

043

نیچران

2535

043

نیق

7278

042

وانق سفلی

1274

043

وانلوجق

1239

049

وایقان اهر

75474

042

وایقان شبستر

2227

047

ورجوی

1722

042

ورزقان اهر

7324

042

ورزقان میانه

4328

042

ورقه علیا

46753

042

ورکش

2346

047

ورگهان

62363

042

ورنکش

43323

042

وظیفه خوران

4628

042

ولنجیق

2644

042

ولی کندی

46826

042

ونجان

44324

042

ویجینی

6243

042

ویران قیه

46713

042

هادیشهر/علمدار/گرگر

2304

049

هاوستین

1286

049

هجران دوست

74483

042

هراب

2453

043

هرزندجدید

1237

049

هرزندعتیق

1291

049

هرکلان

2633

042

هروان

1277

043

هروی

16332

041

هریس سراب

2612

043

هریس شبستر

2256

047

هریس مراغه

17414

042

هزارباران

14325

041

هشترود

4622

042

هفت چشمه

2447

041

هلان اهر

6297

042

هلان صفرعلی

7277

042

هلق

2312

049

هندلان

4435

042

هوجقان

1244

049

هوراند

7262

042

هولیق

1264

043

هووای

7261

042

یالقوزآغاج مرند

1238

049

یالقوزآغاج میانه

43225

042

یامچی

2216

049

یانبلاغ

27596

042

یانیق

46824

042

یاورکندی

62533

042

یایچی

2646

042

یخفروزان

6237

042

یدی بلاغ

32737

042

یکان سعدی

2287

049

یکان علیا

2243

049

یکان کهریز

2246

049

ینگجه اهر

7321

042

ینگجه سراب

1273

043

ینگجه عباسی

23126

043

ینگجه عجب شیر

2631

042

ینگجه مراغه

17262

042

ینگجه میانه

44334

042

ینگجه هریس

2536

043

ینگی اسپران

12570

041

یورقنلوی جدید

2846

042

یوزباش کندی

2839

042

یوزبند

7433

042

یوسف آباد

2422

043

یهرچی

46828

042

 کاربر گرامی اگر شما در استان آذربایجان شرقی ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود.

ارزیابی مهاجرت
نظر خود را درباره «پیش شماره تلفن های ثابت آذربایجان شرقی» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید

دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.