زمان مطالعه: 6 دقیقه
پیامک فلسفی و عرفانی

پیامک فلسفی و عرفانی

همین که کسی بتواند شما را خشمگین کند یعنی بر شما چیره شده است !   ****************************   هیچوقت انسانی را تحقیر...

 

همین که کسی بتواند شما را خشمگین کند یعنی بر شما چیره شده است !

 

****************************

 

هیچوقت انسانی را تحقیر مکن !

شاید او محبوب خدا باشد …

دو چیز را سعی کن هیچوقت نشکنی :

دل زن

غرور مرد

 

****************************

 

به خاطر هراس از دست دادن چه چیزهایی را که از دست نداده ایم ؟!

 

****************************

 

ما موجودات خاکی نیستیم که به بهشت می رویم
ما موجودات بهشتی هستیم که از خاک سر بر آورده ایم . . .

 

****************************

 

هرگز با آدم نادان مجادله نکنید
تماشاگران ممکن است نتوانند تفاوت بین شما را تشخیص دهند . . .

 

****************************

 

برنده شدن همیشه به این معنی نیست که اولین باشی ، بلکه بدین معنی است که بهتر از قبل عمل کرده باشی !

 

****************************

 

از مرگ نترسید
از این بترسید که وقتی زنده اید چیزی درون شما بمیرد
مثل حس دوست داشتن …

 

****************************

 

حافظه ی خوب حافظه ای است که بداند چگونه امور بی اهمیت را فراموش کند

 

****************************

 

در داوری در مورد دیگران ،
عامه مردم بی آنکه مزدی بگیرند اضافه کاری می کنند …

 

****************************

 

شاید محال باشد بی پر پریدن اما
دریا پرواز یک نهنگ است !

 

****************************

 

یادت باشه همیشه خوتو بنداز تا بگیرنت
اگه خوتو بگیری میندازنت !

 

****************************

 

توهین کردن ، نمایش اقتدار افراد ضعیف است !

 

****************************

 

زیبایی غیر از اینکه نعمت خداست ، دام شیطان نیز هست . . .

 

****************************

 

هیچــــکس نمیتـــواند مــــا را بهتـــر از خــــودمان فریـــــب دهــــد!

 

****************************

 

تمام تاریکی‌های دنیا نمی‌توانند بر روشنایی یک شمع فائق بیایند . . .

 

****************************

 

تنها مسابقه ای است که هیچگاه برنده ای نداشته است
فرار از مشکلات را می گویم !

 

****************************

 

بعضی ها وقتی می آیند خوشبختی می آورند و بعضی ها وقتی می روند !

 

****************************

اگر وقت خود را بیش از حد صرف بودن با کسی کنید که با شما مانند یک گزینه رفتار می کند ، شانس یافتن کسی که با شما مانند یک اولویت رفتار می کند را از دست می دهید !

 

****************************

 

بیشتر ما برای مرگ ناگهانی آماده تریم تا موفقیت ناگهانی !

 

****************************

 

زندگی یک مشکل نیست ، که باید حلش کرد
بلکه یه هدیه است ، که باید ازش لذت برد . . .

 

****************************

 

اگر خدا آرزویی در دلت انداخت،
بدان که توانایی رسیدن به آنرا در تو دیده…

 

****************************

 

اگر از کسی انتظار نداشته باشیم هیچگاه ناامید نمی شویم !

 

****************************

 

ﻣﺪﺍﺭﺍ ﺑﺎلاﺗﺮﯾﻦ ﺩﺭﺟﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺿﻌﻒ ﺍﺳﺖ !

 

****************************

 

گفتم خدایا سوالی دارم
چرا هر موقع من شادم همه با من می خندند، ولی وقتی غمگینم کسی با من نمیگرید؟
گفت: خنده را برای جمع آوری دوست و غم را برای انتخاب بهترین دوست آفریدم . . .

 

****************************

 

اگر عقیده مخالف شما را عصبانی می کند نشان آن است که
ناخودآگاه می دانید دلیل مناسبی برای دفاع از آنچه فکر می کنید ندارید !

 

****************************

 

تا زمانی که ذهنت برده باشد ، جسمت بیگاری خواهد داد !

 

****************************

 

انسان باید زندگی کند ، زندگی کردن کمیاب ترین چیز دنیاست …
غالب مردم صرفا وجود دارند ، همین !

 

****************************

به اندازه ی باورهای هر کسی ، با او حرف بزن

بیشتر که بگویی ، تو را احمق فرض خواهد کرد . . .

 

****************************

 

تبهکار همیشه نگران کیفر خویش است حتی اگر بر زر و زور لمیده باشد
و این بسیار درد آور است چرا که سایه کیفر همواره در برابر دیدگانش است . . .

 

****************************

 

من هیچ گناهی را بزرگتر از این نمیشناسم که بی گناهان را با نام خدا زیر فشار قرار دهند !

 

****************************

 

جالب‌ترین خصوصیت بشر تناقض است !

به شدت عجله داریم بزرگ شویم و بعد دلمان برای کودکی از دست رفته مان تنگ میشود
برای پول درآوردن خودمان را مریض می کنیم بعد تمام پولمان را خرج می کنیم تا دوباره سالم شویم
طوری زندگی می کنیم که انگار هرگز نمی میریم و طوری می میریم که انگار هرگز زندگی نکرده ایم …

 

****************************

 

من … هستم !
قدرتمندترین کلمات هستند
چرا که هر کلمه ای بین این دو قرار دهید واقعیت شما را شکل می دهد !

 

****************************

 

سبقت از سایه ها به بیشتر دویدن نیست !
به سوی نور که باشی سایه ها در پس تواند حتی آنگاه که ایستاده ایی …

 

****************************

 

پروانه پشت پیله اش حس کرد راهی هست و رفت
شاید به راه بسته هم باید امیدی بست و رفت

 

****************************

 

معیار واقعی ثروت ما این است که اگر پولمان را گم کنیم چقدر می ارزیم !

****************************

 

آدم ها مثل کتابن
از روی بعضی ها باید مشق نوشت
از روی بعضی ها باید جریمه نوشت
بعضی ها رو باید چندبار خوند تا معنیشونو بفهمیم
و بعضی ها رو باید نخونده دور انداخت !

 

****************************

 

انسان ها در دو صورت چهره ی واقعی خودشان را نشان میدهند
اول آن که بدانند کامل به خواسته هایشان رسیده اند
یا اینکه بدانند هرگز به خواسته هایشان نمیرسند…

 

****************************

 

واقعیت این است که هر کسی آزرده ات خواهد کرد ؛ فقط باید کسانی را پیدا کنی که ارزش تحمل رنج را داشته باشند !

 

****************************

 

باورها دشمنانی خطرناک تر از دروغ برای حقیقت هستند !

چهره های خندان ، به معنای حضور نداشتن غم و اندوه نیست
بلکه به معنای توانائی برخورد با آنهاست . . .

 

****************************

 

یاد من باشد که فردا دم صبح
به نسیم از سر مهر سلامی بدهم
و به انگشت نخی خواهم بست
که فراموش نگردد فردا
با همه تلخی و ناکامی ها
زندگی شیرین است
و به شکرانه دیدار نسیم هر صبح
زندگی باید کرد …

 

****************************

 

هر کسی سزاوار فرصت دیگری ست اما نه برای همان اشتباه !

 

****************************

 

آدمهای بزرگ همه چیزشان بزرگ است حتی اشتباهات کوچیکشان !

 

****************************

 

برای خودت زندگی کن اما برای دیگران زندگی باش …

 

****************************

 

اگر عقل امروزم رو داشتم ، کارهای دیروزم رو نمی کردم
ولی اگر کار های دیروز رو نمی کردم ، عقل امروزم رو نداشتم . . .

 

****************************

 

تلاش کن تو زندگی مثل درختی باشی که اگه کسی بهت لگد زد
“شکوفه” بارونش کنی …

 

****************************

 

دیگران را پس نزن ، خودت جلو بیفت . . .

 

****************************

 

زیستن آموزد و جاوید شدن
پیکِ پیروزی و امید شدن
شاد بودن هنر است
گر به شادی تو دلهای دگر باشد شاد
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست
هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود
صحنه پیوسته به جاست
خُرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد …

 

****************************

 

فلسفه زندگیِ انسان امروز در این جمله خلاصه می شود :
فدا کردن آسایش زندگی برای ساختن وسایل آسایش زندگی

 

****************************

 

الماس را جز در قعر زمین نمیتوان یافت
و حقیقت را جز در اعماق فکر نمیتوان کشف کرد . . .

 

****************************

 

دنیا ، به شایستگی هایت پاسخ می دهد نه به آرزوهایت !

پس ، شایسته ی آرزوهایت باش

 

****************************

 

آیا دوست دارید برای صلح جهانی کاری انجام دهید ؟
به خانه بروید و به خانوادتان عشق بورزید

 

****************************

 

بزرگترین پشیمانی ام ،

ساعت ها جمله ساختن برای کسانی بود
که لیاقت یک کلمه را هم نداشتند…

 

****************************

 

ماهی هم به آرزوی دیرینه اش رسید ، پرواز !
ولی عجب چنگال تیزی داشت عقاب

 

****************************

 

کسی که مبارزه کند، ممکن است شکست بخورد،
ولی آنکه مبارزه نکند، شکست خورده هست…

 

****************************

مرد به این امید با زن ازدواج میکند که زن هیچگاه تغییر نکند ،

زن به این امید با مرد ازدواج میکند که روزی مرد تغییر کند
و همواره هر دو ناامید میشوند !

 

****************************

 

زندگی شما حاصل انتخابهای شماست !
اگر زندگیتان را دوست ندارید ،
زمان آن است که شروع به انتخابهای بهتری نمائید

 

****************************

 

در نهایت چیزی که به یادمان می ماند حرف دشمنانمان نیست
بلکه سکوت دوستانمان است

 

****************************

 

برای جلوگیری از “پس رفت” ، “پس باید رفت”
هر “چاله ای” ، “چاره ای” به من آموخت . . .

 

****************************

 

اصول همانند قطب نما عمل می کنند
اگر شما به یک سری اصول پایبند باشید
هرگز راه زندگی را گم نخواهید کرد
و همواره راه را از بیراهه باز می شناسید

 

****************************

 

گاهی باید بی رحم بود. نه با دوست، نه با دشمن، که با خودت !
و چه بزرگت می کند آن سیلی که خودت می خوابانی بر صورتت…

 

****************************

 

برای فریب دادن ، عده ای را شیر میکنند و عده ای را خر
مواظب باشید حیوان صفت نشوید
بازنده ، بازنده است چه درنده چه چرنده . . .

ارزیابی مهاجرت
نظر خود را درباره «پیامک فلسفی و عرفانی» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید

دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.