زمان مطالعه: 7 دقیقه
قیمت گوشت حیوانات و آبزیان

قیمت گوشت حیوانات و آبزیان

گوشت حیوانات و آبزیان یکی از بهترین منابع تامین پروتئین در هرم غذایی می باشد و محققان و پژوهشگران حوزه تغذیه توصیه می کنند.
در این مطلب می خوانید : [بستن]

گوشت حیوانات و آبزیان یکی از بهترین منابع تامین پروتئین در هرم غذایی می باشد و محققان و پژوهشگران حوزه تغذیه توصیه می کنند که حتی الامکان در کنار مصرف سایر فرآورده های غذایی حتما از پروتئین ها نیز بهره ببرند.

علاوه بر گوشت قرمز که عمدتا به گوشت چهار پایانی مانند گوسفند، گوساله و گاو اطلاق می شود؛ مرغ و سایر ماکیان نیز از منابع بسیار مهم تامین پروتئین می باشند که البته نسبت به گوشت قرمز از درصد پروتئین کمتر و همچنین قیمت کمتری برخوردار است.

در این بخش از آسمونی با قیمت روز گوشت حیوانات و آبزیان در خدمت شما همراهان گرامی هستیم:

قیمت گوشت

نوع محصول قیمت (تومان)
گوسفندی خورشتی بی استخوان 510,000
گوسفندی راسته با استخوان 310,000
گوسفندی راسته بی استخوان 340,000
گوسفندی ران پاک کرده با استخوان 480,000
گوسفندی ران کامل ممتاز 390,000
سردست با گردن و ماهیچه (سرسینه و جناق 7 دنده) گوسفند 282,000
کف دست با ماهیچه گوسفند 345,000
کف دست بدون ماهیچه گوسفند 300,000
قلوه گاه بی استخوان گوسفند 235,000
گردن گوسفند 265,000
ماهیچه گوسفند 345,000
گوسفندی خورشتی 479,000
راسته پاک کرده گوساله 550,000
ران گوساله 532,000
دمبالیچه گوساله 346,500
سردست پاک کرده گوساله 528,000
قلوه گاه گوساله 420,000
گردن گوساله 508,000
قلم گوساله 39,500
ماهیچه گوساله 528,000
چرخکرده مخلوط 365,000
چرخکره گوساله 225,000
گوسفندی نیم شقه سردست 266,000
گوسفندی نیم شقه ران 273,000
سردست گوسفندی بدون ماهیچه 266,000
گوسفندی شقه - لاشه 270,000
کله پاچه گوسفندی یک دست کامل بسته بندی 470,000
کله پاچه گوسفندی نیم دست بسته بندی 350,000
کله پاچه گوسفندی ربع دست بسته بندی 105,000
کله گوسفندی ( بدون مغز وزبان ) بسته بندی 130,000
پاچه گوسفندی 6 عددی بسته بندی 105,000
پاچه گوسفند 4 عددی بسته بندی 120,000
زبان گوسفندی هرعدد 35,000
زبان گوسفند 3 عددی بسته بندی 380,000
مغز گوسفند 3 عددی بسته بندی 300,000
سیراب و شیردان گوسفند یک دست کامل بسته بندی 110,000
دل و جگر گوسفندی دست کامل 145,000
جگر سفید گوسفندی هر عدد 28,000
جگر سیاه گوسفندی 730,000
دل و قلوه گوسفندی 730,000
سیراب و شیردان گوساله 135,000
پاچه گوساله هر کیلو بسته بندی 130,000
پاچه گوساله هر عدد بسته بندی 160,000
مغز گوساله هر عدد بسته بندی 160,000
زبان گوساله بدون حلقوم 390,000
دل و قلوه گوساله 550,000
جگر سیاه گوساله 550,000
دنبه 255,000
گوساله - ران گوساله منجمد داخلی 235,000
گوساله -سردست گوساله منجمد داخلی 220,000
گوسفندی - ران کامل گوسفندی منجمد داخلی 230,000
گوسفندی - کف دست کامل گوسفندی منجمد راخلی 143,000
گوسفندی - سردست گوسفندی منجمد داخلی 220,000
گوسفندی - گردن گوسفندی با استخوان منجمد داخلی 220,000
گوسفندی - قلوه گاه گوسفندی بی استخوان منجمد داخلی 187,000
گوشت چرخکرده مخلوط منجمد 142,000
گوسفندی- راسته با استخوان منجمد داخلی 230,000
دام زنده 235,000
گوساله - قلوه گاه منجمد گوساله داخلی 190,000
گوسفندی - راسته با استخوان وارداتی 135,000
گوسفندی - ران پاک کرده گوسفندی با استخوان وارداتی 172,000
گوسفندی - سردست با ماهیچه وارداتی 128,000
گوسفندی - قلوه گاه با استخوان وارداتی 107,000
گوسفندی - قلوه گاه بی استخوان وارداتی 115,000
گوسفندی - گردن وارداتی 130,000
گوسفندی - ماهیچه وارداتی 176,000
گوسفندی - کف دست با ماهیچه وارداتی 154,000
گوسفندی - کف دست بدون ماهیچه وارداتی 150,000
گوسفندی -شقه - لاشه گوسفندی وارداتی 180,000
گوساله فیله پاک کرده 620,000
گوسفندی سرسینه 47,000
گوساله سرسینه 51,000
گوسفندی نیم شقه سردست وارداتی 120,000
گوسفندی نیم شقه ران وارداتی 132,000
گوسفندی - مخلوط 320,000

قیمت مرغ

عنوان قیمت (تومان)
مرغ کشتار روز 96,000
مرغ تازه 128,000
مرغ سبز 159,000
سینه مرغ 179,000
ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق 125,000
مغز ران مرغ بدون پوست بدون استخوان 131,000
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق 140,000
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو 137,000
ران و سینه مرغ بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال 133,000
بال کبابی ساده مرغ - بدون نوک بال 108,000
بازوی کبابی ساده مرغ 98,000
مخلوط بال و بازو کبابی ساده مرغ 105,000
فیله مرغ 198,000
گردن مرغ بدون پوست 30,000
شنیتسل مرغ بدون آرد 172,000
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده 175,000
جوجه کباب با استخوان ساده 140,000

 

قیمت ماهی

عنوان

وزن

قیمت (تومان)

ماهی اوزون برون پرورشی بی سرو دم شکم خالی هر کیلوگرم 445,000
ماهی اوزون برون پرورشی فیله شده هر کیلوگرم 375,000
ماهی تیلا پیا فیله شده منجمد سایز M و L 350,000
ماهی اوزون برون زنده بالای 3000 گرم 345,000
ماهی تیلا پیا فیله شده منجمد سایز S 340,000
ماهی اوزون برون صید شده پرورشی هر کیلوگرم 340,000
ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم بالای 3000 گرم 330,000
ماهی راشکو بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو 300,000
ماهی راشکو بالای 3000 گرم هرکیلو 290,000
ماهی شیر خلیج فارس با سرودم بالای 3000 گرم 290,000
ماهی شیر بی سرو دم منجمد هرکیلو 290,000
میگوی دریایی با سر منجمد سایز 40-31 290,000
ماهی شیر ( بچه شیر) بی سر و دم هر کیلوگرم 290,000
ماهی سی بس منجمد شکم خالی بدون پولک هر کیلوگرم 270,000
ماهی هامور بین 1000تا 3000 گرم 255,000
ماهی سفید دریایی - شمال بالای 800 گرم هرکیلو 250,000
ماهی سوف - شمال بالای 800 گرم هرکیلو 250,000
ماهی شیر - بچه شیر - با سر و دم بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو 250,000
ماهی حلوا سیاه بالای 1000 گرم هرکیلو 250,000
ماهی سی بس بالای 1000 گرم 250,000
ماهی شوریده بالای 700 گرم 250,000
ماهی شیر با سرو دم منجمد بالای 3000 گرم هرکیلو 250,000
ماهی حلوا سیاه منجمد سایزXL 240,000
ماهی شوریده داخلی منجمد سایز XL 240,000
میگوی دریایی با سر منجمد سایز 60-41 240,000
ماهی سی بس منجمد هر کیلوگرم 240,000
ماهی شیر - بچه شیر - با سر و دم بین 700تا 1000 گرم هرکیلو 235,000
ماهی هامور بین 3000تا 5000 گرم 235,000
ماهی سفید دریایی - شمال بین 500 تا 800 گرم هرکیلو 230,000
ماهی سوف - شمال بین 400 تا 800 گرم هرکیلو 230,000
ماهی حلوا سیاه بین 500تا 1000 گرم هرکیلو 230,000
ماهی شوریده بین 500تا 700 گرم 230,000
ماهی بچه شیر منجمد بین 1000تا 3000 گرم 230,000
ماهی حلوا سیاه منجمد سایز L 230,000
ماهی شوریده داخلی منجمد سایز L 230,000
ماهی قباد بالای 1000 گرم 230,000
ماهی کفال - شمال بالای 800 گرم هرکیلو 220,000
ماهی قباد بین 700 تا 1000 گرم 220,000
ماهی شوریده داخلی منجمد سایز M 220,000
ماهی هامور منجمد سایز XL 220,000
ماهی سرخو سایر انواع (چمن، سبیتی، هاجر، دندانه) هر کیلوگرم 220,000
ماهی کفال - شمال بین 400 تا 800 گرم هرکیلو 210,000
ماهی سنگسر طلایی بالای 1000 گرم 210,000
ماهی حلوا سیاه منجمد سایز M 210,000
ماهی شانک بالای 400 گرم 205,000
ماهی کفشک بالای 1000 گرم 205,000
ماهی سنگسر طلایی بین 700تا 1000 گرم هرکیلو 200,000
ماهی قزل آلای رنگین کمان زنده بالای 300 گرم 199,000
ماهی کفشک بین 700 تا 1000 گرم 195,000
میگو پرورشی تازه با سر مخلوط (MIX) هر کیلوگرم 195,000
ماهی سنگسر (انواع مختلف) هرکیلو 185,000
ماهی کفشک منجمد سایز L 185,000
ماهی کوتر دم سبز با سر و دم بین 1000تا 3000 گرم 180,000
ماهی همام بین 1000تا 3000 گرم 180,000
ماهی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی زنده بالای 500 گرم 179,000
ماهی سنگسر طلایی منجمد سایز L 175,000
ماهی کفشک منجمد سایز XL 175,000
ماهی سرخو منجمد سایز L 170,000
ماهی پرورشی قزل آلای رنگین کمان بالای 300 گرم هرکیلو 169,000
ماهی سکن با سر و دم بالای 2000 گرم هرکیلو 165,000
ماهی کوتر دم سبز منجمد بالای 1000 گرم 165,000
ماهی آمور زنده بالای 1200 گرم 160,000
ماهی همام بالای 3000 گرم 160,000
ماهی سنگسر سایر انواع منجمد سایز L , M 155,000
ماهی کوتر دم سیاه با سرودم بین 1000تا 3000 گرم 150,000
ماهی سکن با سر و دم منجمد سایز L 150,000
ماهی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی زنده بالای 300 گرم 146,000
ماهی پرورشی آمور بالای 1500 گرم هرکیلو 145,000
ماهی گیش مقوا بین 1000تا 3000 گرم 145,000
ماهی پرورشی کپور زنده بالای 1000 گرم 145,000
ماهی شهری منجمد سایز L 145,000
ماهی پرورشی آمور بین 1000تا 1500 گرم هرکیلو 140,000
ماهی کوتر دم سیاه منجمد بالای 1000 گرم 140,000
ماهی پرورشی کپور بالای 1500 گرم هرکیلو 135,000
ماهی گیش مقوا بین 3000تا 5000 گرم 135,000
ماهی کوتر دم سیا و دم سبز زیره 1000 گرم 135,000
ماهی کپور شمال دریایی بالای 400 گرم 135,000
میگوی دریایی با سر منجمد سایز 91-100 130,000
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بالای 1000 گرم 130,000
ماهی پرورشی کپور بین 1000تا 1500 گرم هرکیلو 125,000
ماهی گیش مقوا بین 500 تا 1000 گرم 125,000
ماهی پرورشی روهیتا هر کیلوگرم 125,000
ماهی گیش انواع بالای 1000 گرم 120,000
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بین 700 تا 1000 گرم 120,000
ماهی بیگ هد زنده بالای 2000 گرم 115,000
ماهی گالیت (خرک ) بالای 1000 گرم 115,000
ماهی طوطی ماهی بالای 1000 گرم 110,000
ماهی گیش مقوایی منجمد سایز L 110,000
ماهی پرستو بین 500 تا 1500 گرم 110,000
ماهی پرورشی بیگ هد بالای 3000 گرم هرکیلو 105,000
ماهی فیتوفاگ زنده بالای 1000 گرم 105,000
ماهی صافی موج دار (بلدرچین) بالای 1000 گرم 100,000
ماهی گیش معمولی منجمد سایز L 100,000
ماهی پرورشی بیگ هد بین 2000تا 3000 گرم هرکیلو 95,000
ماهی پرورشی فیتوفاگ بالای 1500 گرم هرکیلو 95,000
ماهی زبان هر کیلوگرم 95,000
ماهی تیلاپیا پرورشی هر کیلوگرم 95,000
ماهی پرورشی فیتوفاگ زیر 1500 گرم هرکیلو 90,000
ماهی خامه ماهی - زیبا بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو 90,000
ماهی سارم بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو 88,000
ماهی عروس بالای 700 گرم 85,000
ماهی سارم صنعتی منجمد سایزL , XL 82,000
ماهی بیاح بالای 200 گرم هرکیلو 80,000
ماهی خامه ماهی - زیبا بالای 3000 گرم هرکیلو 80,000
ماهی سارم بین 3000تا 5000 گرم هرکیلو 78,000
ماهی تن ( هوور ، گیدر ، زرده ) هر کیلوگرم 75,000
ماهی سلطان ابراهیم بالای 250 گرم 70,000
ماهی زرده هر کیلوگرم 70,000
ماهی سلطان ابراهیم منجمد سایز L 65,000
ماهی حسون بالای 400 گرم 65,000
ماهی حمام ( کبوتر ) بالای 1000 گرم 65,000
ماهی سلطان ابراهیم منجمد سایز M 60,000
ماهی ساردین جنوب هر کیلوگرم 60,000
ماهی کیلکا - شمال هرکیلو 50,000
ماهی طلال منجمد سایز L 50,000
ماهی کتو بالای 500 گرم 45,000
ماهی حسون منجمد سایز L 45,000
ماهی کیلکا منجمد هر کیلوگرم 43,000
ماهی حسون منجمد سایز M 40,000

 

ارزیابی مهاجرت
نظر خود را درباره «قیمت گوشت حیوانات و آبزیان» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید

دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.