زمان مطالعه: 5 دقیقه
سخنان کوتاه از امام جعفر صادق (ع)

سخنان کوتاه از امام جعفر صادق (ع)

از امام صادق (علیه السلام) سؤال شد: مروت چیست؟ فرمود: مروت آنست که در صحنه های گناه حضور نداشته باشی، و از...

 


از امام صادق (علیه السلام) سؤال شد:

مروت چیست؟ فرمود: مروت آنست که در صحنه های گناه حضور نداشته باشی، و از صحنه های عبادت غائب نباشی.

××××××××××××××××

اگر به کسی احسان نمودی مبادا آن نیکوکاری را با منّت بسیار و به رخ کشیدن تباه سازی.

××××××××××××××××

دختر حسنه و پسر نعمت است، حسنه ثواب و نعمت حساب دارد.

××××××××××××××××

از ستیزه جویی بپرهیز ، زیرا عملت را از بین می برد.

××××××××××××××××

سه خصلت قدر و منزلت فرد را پایین می آورد :
حسادت ، سخن چینی ، نادانی.

××××××××××××××××

سه چیز محبت آور است :
دین داری ، فروتنی ، بخشش.

××××××××××××××××

بسیار دعا کنید!
چون خداوند ، بندگانی را که دست نیاز بسوی او برمی دارند و بدرگاهش دعا می کنند ، دوست دارد.

××××××××××××××××

راه رفتن با شتاب و عجله از بین برنده وقار مؤمن است.

××××××××××××××××

فرد مؤمن در سرای دنیا بیگانه و غریب است
نه از خواری آن بیتابی کند و نه در کسب عِزتش با دنیاپرستان رقابت نماید.

××××××××××××××××

سودمندترین چیزها برای آدمی توجه به عیوب خود پیش از پرداختن به عیوب مردم است.

××××××××××××××××

اگر خواهان احترامی نرمخو باش و اگر خواهان اهانتی تندخو باش.

××××××××××××××××

هیچ جهلی زیانبارتر از خودپسندی نیست.

××××××××××××××××

نمازی که از ترس جهنم خوانده شود، نماز بردگان است؛
نمازی که به شوق بهشت خوانده شود، نماز تاجران است؛
اما نماز اولیاء الهی نمازی است که با عشق به خدا اقامه می شود.

××××××××××××××××

هرکه دل به دنیا بندد ، به سه خصلت دل بسته است:

1- اندوهی که پایان ندارد

2- آرزویی که بدست نیاید

3- امیدی که به آن نرسد

××××××××××××××××

عاقل دوبار از یک سوراخ گزیده نمی شود.

××××××××××××××××

فریب خوش سخنی و شیرین زبانی ستایشگران را نخورید که دشمن پنهانی شمایند.

××××××××××××××××

دوست ندارم جوانی از شما را جز بر دو گونه ببینم؛ دانشمند یا دانشجو

××××××××××××××××

راز موقع دوستی را زمان دشمنی ابراز کردن ، دور از جوانمردی ، انسانیت و مردانگی است.

××××××××××××××××

یک درهم صدقه دادن از یک روز روزه مستحبی برتر و والاتر است.

××××××××××××××××

حیا از ایمان و ایمان در بهشت است.

××××××××××××××××

از درون مردم کاوش و جستجو مکن که به رفیق و و دوست بمانی.

××××××××××××××××

غضب ، کلید هر شری است.

××××××××××××××××

برتو باد بدعا، زیرا آن درمان هر دردی است.

××××××××××××××××

بهترین عبادت همواره اندیشیدن درباره خدا و قدرت اوست.

××××××××××××××××

هر کس کم رو باشد ، کم دانش است.

××××××××××××××××

رغبت به دنیا باعث غم و اندوه است، و زهد در دنیا سبب آسایش دل و پیکر است.

××××××××××××××××

از دست رفتن حاجت بهتر است از درخواست کردن از نااهل، و بدتر از مصیبت، بداخلاقی هنگام مصیبت است.

××××××××××××××××

صلاح حال زندگی و معاشرت، در این است که مانند یک پیمانه باشد از سه بخش، دو بخش زرنگی و یک سوم آن نادیده گرفتن،

چنانچه در انجام کاری 75 درصد امید موفقیت باشد، کفایت می کند و باید اقدام کرد، و با 25 درصد دیگر تغافل، تناسب دارد.

××××××××××××××××

نیکی و خوشبختی، خانه ها را آباد و عمرها را زیاد می کند.

××××××××××××××××

برترین عبادت، تفکر درباره خدا و قدرت خدا است.

××××××××××××××××

محبوبترین برادرانم نزد من کسی است که مرا به عیوبم راهنمایی کند.

××××××××××××××××

هر که اخلاقش بد باشد، نفسش در عذاب است.

××××××××××××××××

«درباره خدا چنانچه لایق است، تقوا پیشه کنید»، فرمود: اطاعت شود و نافرمانی نشود، و یادآوری شود و فراموش نگردد، و شکرگزاری شود و ناسپاسی نگردد.

××××××××××××××××

سه چیز محبت می آورد: قرض دادن، فروتنی و بخشش.

××××××××××××××××

بهشت را جستجو نمودم، پس آن را در بخشندگی و جوانمردی یافتم.

××××××××××××××××

و تندرستی و رستگاری را جستجو نمودم، پس آن را در گوشه ‏گیری (مثبت و سازنده) یافتم.

××××××××××××××××

و سنگینی ترازوی اعمال را جستجو نمودم، پس آن را در گواهی به یگانگی خدای تعالی و رسالت حضرت محمد (ص) یافتم.

××××××××××××××××

سرعت در ورود به بهشت را جستجو نمودم، پس آن را در کار خالصانه برای خدای تعالی یافتم.

××××××××××××××××

و دوست داشتن مرگ را جستجو نمودم، پس آن را در پیش فرستادن ثروت (انفاق) برای خشنودی خدا یافتم.

××××××××××××××××

و شیرینی عبادت را جستجو نمودم، پس آن را در ترک گناه یافتم.

××××××××××××××××

و رقت (نرمی) قلب را جستجو نمودم، پس آن را در گرسنگی و تشنگی (روزه) یافتم.

××××××××××××××××

و روشنی قلب را جستجو نمودم، پس آن را در اندیشیدن و گریستن یافتم.

××××××××××××××××

و (آسانی) عبور بر صراط را جستجو نمودم، پس آن را در صدقه یافتم.

××××××××××××××××

و روشنی رخسار را جستجو نمودم، پس آن را در نماز شب یافتم.

××××××××××××××××

و فضیلت جهاد را جستجو نمودم، پس آن را در به دست آوردن هزینه زندگی زن و فرزند یافتم.

××××××××××××××××

و دوستی خدای تعالی را جستجو کردم، پس آن را در دشمنی با گنهکاران یافتم.

××××××××××××××××

و سروری و بزرگی را جستجو نمودم، پس آن را در خیرخواهی برای بندگان خدا یافتم.

××××××××××××××××

و آسایش قلب را جستجو نمودم، پس آن را در کمی ثروت یافتم.

××××××××××××××××

و کارهای پر ارزش را جستجو نمودم، پس آن را در شکیبایی یافتم.

××××××××××××××××

و بلندی قدر و حسب را جستجو نمودم، پس آن را در دانش یافتم.

××××××××××××××××

و عبادت را جستجو نمودم، پس آن را در پرهیزکاری یافتم .

××××××××××××××××

و آسایش را جستجو نمودم، پس آن را در پارسایی یافتم.

××××××××××××××××

برتری و بزرگواری را جستجو نمودم، پس آن را در فروتنی یافتم.

××××××××××××××××

و عزت (ارجمندی) را جستجو نمودم، پس آن را در راستی و درستی یافتم.

××××××××××××××××

و نرمی و فروتنی را جستجو نمودم، پس آن را در روزه یافتم.

××××××××××××××××

و توانگری را جستجو نمودم، پس آن را در قناعت یافتم.

××××××××××××××××

و آرامش و همدمی را جستجو نمودم، پس آن را در خواندن قرآن یافتم.

××××××××××××××××

و همراهی و گفتگوی با مردم را جستجو نمودم، پس آن را در خوشخویی یافتم.

××××××××××××××××

و خوشنودی خدای تعالی را جستجو نمودم، پس آن را در نیکی به پدر و مادر یافتم.

××××××××××××××××

هارون بن عیسی روایت می کند: امام صادق علیه السلام به فرزندش محمّد فرمود: چقدر از خرجی اضافه آمده؟ گفت: چهل دینار. فرمود: آن را بیرون آور و صدقه بده. عرض کرد: آقا دیگر چیزی برایمان باقی نمی ماند. فرمود: صدقه بده، خداوند عوض آن را می دهد، مگر نمی دانی که هر چیزی کلیدی دارد و کلید روزی صدقه است، پس اینک صدقه بده. او به دستور امام عمل کرد، ده روز بیشتر نگذشت که از جایی چهار هزار دینار رسید. فرمود: پسرم، در راه خدا چهل دینار دادیم و خداوند چهار هزار دینار در عوض آن به ما عطا کرد.

××××××××××××××××

چون قلبی از عشق خدای سبحان تهی گشت خداوند آن را گرفتار محبت غیر خود می کند.

امام صادق (ع)

××××××××××××××××

امام صادق علیه السلام:

کسی که دوست دارد بداند آیا نمازش پذیرفته شده است یا آن را نپذیرفته اند،

با تامل بنگرد که آیا نمازش او را از فحشا و منکر باز داشته؟ پس به اندازه ای که او را بازداشته از او پذیرفته می شود.

××××××××××××××××

هرکه برای خدا دوست بدارد، برای خدا دشمن بدارد و برای خدا ببخشد،

از کسانی است که ایمانشان کامل شده است.

امام صادق ( ع )

××××××××××××××××

امام صادق ( ع )
مایه ی زینت ما باشید، نه مایه عیب ما
با مردم نیکو سخن بگویید و زبان خود را نگاه دارید
و آن را از حرف های بیهوده و سخنان زشت باز دارید.

××××××××××××××××

هر کس یک روز از ماه رجب را از سر ایمان و اخلاص روزه بگیرد، گناهانش آمرزیده می شود.

امام جعفر صادق (ع) به نقل از رسول الله (ص)

××××××××××××××××

مردم را با چیزی غیر از زبانتان (بلکه با عمل) به سوی خدا بخوانید

تا آنان تلاش و صداقت و پرهیزکاری شما را به چشم ببینند.

امام صادق (ع)

××××××××××××××××

هرکه در حق ما یک بیت شعر بسراید
خدا برای او در بهشت خانه ای بنا می کند.امام جعفر صادق (ع)

 

  • همه چیز درباره امام صادق را در لینک زیر ببینید:

امام صادق

ارزیابی مهاجرت
نظر خود را درباره «سخنان کوتاه از امام جعفر صادق (ع)» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید

دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.