"creepin" نام همکاری جدید، د ویکند به همراه مترو بومیین و توئنی وان سویج است.این ترک در هفته اول انتشارش در رتبه پنجم صد اهنگ برتر بیلبورد قرار گرفت و تبدیل به پانزدهمین ترک د ویکند شد که در تاپ تن این چارت قرار گرفته.با آسمونی همراه شوید تا سری به متن و ترجمه این اهنگ بزنیم.

اهنگ CREEPIN

ohh ohh ohh

ohh ohh ohh

just can't believe this, man

مرد، نمیتونم اینو باور کنم

somebody said they saw you

یکی گفت که دیدتت

the person you were kissing wasn't me

کسی که داشتی میبوسیدیش من نبودم

and i would never ask you

و هیچوقت دلم نمیخواد ازت بپرسم

i just kept it to myself

فقط پیش خودم نگهش میدارم

i don't wanna know

نمیخوام بدونم

if you're playin' me, keep it on the low

اگه داری منو بازی میدی مخفی نگهش دار

cause my heart can't take it anymore

چون دیگه قلبم نمیتونه تحملش کنه

and if you're creepin', please, don't let it show

و اگه داری زیر پوستی یه کارایی میکنی، لطفا ،نذار لو بره

oh, baby, i don't wanna know

اوه، عزیزم، نمیخوام بدونم

oh, yeah

اوه، اره

i think about it when i hold you

وقتی بغلت میکنم بهش فکر میکنم

when lookin' in your eyes, i can't believe

وقتی تو چشمات نگاه میکنم، نمیتونم باور کنم

and i don't need to know the truth

و نیازی هم ندارم که حقیقتو بدونم

baby, keep it to yourself

عزیزم، پیش خودت نگهش دار

?did he touch you better than me 

اون بهتر از من لمست کرد؟

?did he watch you fall asleep

وقتی خوابت میبره نگاهت میکنه

?did you show him all those things, that you used to do to me

همه اون چیزا که قبلا عادت داشتی با من انجام میدادیو بهش نشون دادی؟

if you're better off that way

اگه تو اینطوری راحت تری

there ain't more that i can say

دیگه حرفی نمیمونه

just go on and do your thing and don't come back to me

فقط برو و هر کاری که میخوایو بکن و برنگرد

ohh ohh ohh

woah, woah, woah, 21 

had me crushin', i was cuffin' like the precinct

این نابودم کرد، تو افکارم مثل یه زندان گیر میوفتم

?how go from housewife to sneaky link

چطوری از یه خانم خونه به یه فردی تبدیل شدی که پنهانی با بقیه میخوابه؟

got you ridin' round in all type of Benz's and Rovers

با هر جور بنز و روور میبردمت دور دور

girl, you used to ride in the rinky dink

دختر، تو قبلنا سوار ماشین قراضه میشدی

i'm the one put you in Eliantte (oh god)

من کسیم که تو رو وارد الیانته کردم (برند جواهرات)

fashion Nova model, i put you in runway

تو رو مدل برند نوا کردم و وارد ران وی کردمت (مسیری که مدل ها میرن)

you was rockin' coach bag, got you chanaynay

این ور اون ور میرفتی، من برات شنل هم گرفتم (شنل یه برند لوکس)

side b***h in Frisco, i call her my bae bae

همراهم تو سانفرانسیسکو، صداش میکردم بیبی

i got a girl but i still feel alone

دوست دختر دارم ولی هنوزم احساس تنهایی میکنم

if you playin' me that mean my home ain't home

اگه داری منو بازی میدی پس یعنی خونه من خونه نیست (تو خونه خودش بهش خیانت میکرده)

havin' nightmares of goin' through your phone 

کابوس اینو دارم که برم گوشیتو بگردم

can't even record, you got me out my zone

حتی نمیتونم اهنگ ضبط کنم، منو از هم پاشوندی

if you creepin', just don't let me find out

اگه داری زیر پوستی گند کاری میکنی، فقط نزار من بفهمم

get a hotel, never bring'em to the house

هتل بگیر، هیچ وقت خونه نیارشون

if you're better off that way

اگه اینجوری راحت تری

baby, all that i can say

عزیزم، همه چیزی که میتونم بگم اینکه

if you're gonna do your thing then don't come back to me

اگه میخوای اونکار بکنی پس برنگرد پیشم

ارزیابی مهاجرت
نظر خود را درباره «متن و ترجمه اهنگ 'Creepin' از The Weeknd» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید

دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.